Методика знайди відмінності: Тест на уважність: знайди всі відмінності

Содержание

Методика «Знайди і викресли» — Діагностика уваги — Психодіагностика — Каталог статей

Матеріали та обладнання: коректурна таблиця для дітей віком від 3 до 4 років, олівець, секундомір.  

 

Процедура дослідження: дослідник роздає бланки завдань і пропонує після команди «Почали” уважно переглядаючи, викреслювати різними способами які-небудь два різні предмети, наприклад, зірочку вертикальною рискою, а кружечок – горизонтальною. За цією методикою дитина працює 2,5 хвилини, протягом яких п’ять разів підряд (через кожні 30 сек.) дитині говорять слова «Стоп” і «Починай”. Експерементатор сам відзначає на малюнку дитини  місця, де подані ці команди.

 

Інструкція досліджуваному: «Зараз  ми з тобою пограємо у таку гру: я покажу тобі картинку, на якій намальовано багато різних, знайомих тобі предметів. Коли я скажу «Починай”, ти за рядками цього малюнку почнеш шукати  й закреслювати ті предмети, які я назову до тих пір, поки я не скажу слово «Стоп”. В цей час ти повинен зупинитися й показати мені те зображення предмету, яке ти побачив останнім. Я відзначу на твоєму малюнку місце, де ти зупинився і знову скажу слово «Починай”. Після цього ти продовжиш шукати й викреслювати задані предмети. Так буде декілька разів, поки я не скажу слово «Закінчили”. На цьому виконання завдання завершиться”.

 

Коректурна таблиця для дітей віком від 3 до 4 років.

 

Коректурна таблиця для дітей віком від 4 до 5 років.

 

Обробка та аналіз результатів

При обробці та оцінці результатів визначається кількість предметів на малюнку, проглянуті дитиною протягом 2,5 хвилини, а також окремо за кожний 30-секундний інтервал.

Отримані дані вносяться у формулу, за якою визначається загальний показник рівня розвитку у дитини одночасно двох властивостей уваги — продуктивності і стійкості:

де S – показник продуктивності і стійкості уваги,

    N – кількість зображень предметів, переглянутих дитиною за час роботи,

     n – кількість помилок, допущених під час роботи,

     t – час роботи.

 

У підсумку кількісної обробки психодіагностичних даних визначаються за наведеною вище формулою шість показників, один – для всього часу роботи над методикою (2,5 хвилини), а решта – для кожного 30-секундного інтервалу. Співвідносно, змінна t в методиці буде приймати значення 150 і 30.

За всіма показниками S. Отриманими в процесі виконання завдання, будується графік, на основі аналізу якого можна судити про динаміку зміни у часі продуктивності і стійкості уваги дитини.  

 

Оцінка  результатів

При побудові графіка показники продуктивності й стійкості (кожний окремо) переводяться в бали за десятибальною системою наступним чином:.

10 балів – показник S у дитини вище від 1,25 бала.

8-9 балів – показник S знаходиться в межах від 1,00 до 1,25 бала.

6-7 балів – показник S знаходиться в межах від 0,75 до 1,00 бала.

4-5 балів – показник S знаходиться в інтервалі від 0,50 до 0,75 бала.

2-3 бали – показник S знаходиться в межах від 0,24 до 0,50 бала.

0.1 бал — показник S знаходиться в інтервалі від 0,00 до 0,2 бала.

 

Стійкість уваги в балах оцінюється так:

10 балів – всі точки графіка на малюнку 8 не виходять за межі однієї зони, а сам графік своєю формою нагадує криву 1.

8-9 балів – всі точки графіка розташовані у двух зонах , подібно кривій 2.

6-7 балів – всі точки графіка розташовані в трьох зонах, а сама крива схожа на графік 3.

4-5 балів – всі точки графіка розташовані в чотирьох різних зонах, крива нагадує графік 4.

3 бала – всі точки графіка розташовані в п’яти зонах, а його крива схожа на графік 5.

 

Варіанти графіків, що показують динаміку продуктивності і стійкості уваги за методикою «Знайди і викресли».

 

На графіку представлені різні зони продуктивності і типові криві, які можуть бути отримані в результаті психодіагностики уваги дитини за даною методикою. Інтерпретуються ці криві наступним чином: 

1. Крива, зображена за допомогою лінії типу − ∙ − ∙ − ∙ − ∙ Це графік дуже високопродуктивної і стійкої уваги. 

2. Крива, представлена лінією типу • • • • Це графік низькопродуктивної, але стійкої уваги. 

3. Крива, зображувана за допомогою лінії типу − − − −. Представляє собою графік середньопродуктивної і середньостійкої уваги. 

4. Крива, зображена за допомогою лінії ——-. Є графіком середньопродуктивної, але нестійкої уваги. 

5. Крива, зображена лінією — — — — -. Являє графік середньопродуктивної і вкрай нестійкої уваги.

 

Висновки про рівень розвитку

10 балів –  продуктивність і стійкість уваги дуже  високі;

8-9 балів – продуктивність і стійкість уваги високі;

4-7 балів – продуктивність і стійкість уваги середні;

2-3 бали – продуктивність і стійкість уваги низькі;

0-1 бал – продуктивність і стійкість уваги дуже низькі.    

 

Література:     

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3:  Психодиагностика.  Введение  в  научное  психологическое исследование с элементами математической статистики. —  с. 73 « Найди и вычеркни».

 

Дидактична гра для дошкільників 5-6 років «Знайди відмінності»

Дидактичні ігри для дошкільнят

Дидактична гра в старшій групі дитячого садка «Знайди відмінності»

Автор: Іванова Олена Анатоліївна, вихователь МБДОУ «Дитячий садок № 22 «Журавльонок» р. Novocheboksarsk, Чуваська республіка
Опис:
Представлена дидактична гра «Знайди відмінності» призначена для роботи з дітьми 5-6 років. Цю гру можна використовувати в умовах дошкільного закладу педагогами і в умовах сім’ї — батьками.
Гра спрямована на реалізацію змісту освітньої галузі «Пізнання», а саме сенсорного розвитку. Гра складається з 5 картинок, на яких зображені різні персонажі з мультфільмів по-двоє, зображення одного з яких має додаткові деталі.
Дітям пропонується можливість вгадати, хто це і з якого мультфільму цей персонаж. Потім дорослий пропонує описати її, і розглянути другу частину ілюстрації. При розгляданні другий частини ілюстрації треба знайти відмінності і визначити, чим вони відрізняються і якого кольору відмінності.
Відповідаючи на нескладні ігрові завдання дитина буде радіти своїм результатами та досягненнями. Тому що вся гра проілюстрована барвистими картинками.
Мета і завдання відповідають програмі «Приблизна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти «Від народження до школи» / Під ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — 2-е изд., испр. і дод. — М.: Мозаїка — синтез, 2012. — 336 с»
Мета:
Продовжувати розвивати вміння порівнювати предмети, встановлювати їх схожість і відмінність (чим ці предмети схожі і чим відрізняються і т. д.).
Завдання гри:
Продовжувати розвивати вміння послідовно розглядати
Продовжувати знайомити з квітами спектра: червоним, оранжевим, жовтим, зеленим, блакитним, синім, фіолетовим, білим, сірим, чорним.
Розвивати вміння рахувати.
Розвивати увагу, пам’ять, мислення.
Активізувати мовлення дітей.
Форма організації: індивідуальна або подгрупповая.
        
Методичні прийоми:
Основний прийом — розглядання ілюстрацій, бесіда.

Варіанти проведення гри:

Варіант № 1 (інтеграція з освітньою галуззю «Соціалізація»)
Дорослий показує дитині ілюстрацію і пропонує її розглянути, описати, потім пропонує розглянути другу частину ілюстрації.
При розгляданні другий частини ілюстрації пропонує дитині знайти відмінності і визначити, чим вони відрізняються.
Питання:
— Хто намальований на картинці?
— З якої казки (мультфільму) цей герой?
— Який він, добрий чи злий?
— Хто намальований на іншій картинці?
— Вони різні чи однакові?
— Чим схожі?
— Чим вони відрізняються?
— Яка історія трапилася з Буратіно?
— Зможеш розповісти?
— А з ким левеня співав пісню?
— Зможеш згадати цю пісню? Про що ця пісня?
— А кого з цих героїв ти запросив би на свій день народження?
Варіант № 2 (інтеграція з освітньою галуззю «Пізнання». «Формування елементарних математичних уявлень»)
Дитині пропонується розглянути дві на перший погляд схожі картинки відзначити в них всі відмінні елементи малюнка.
Питання:
— Хто намальований на картинці?
— З якої казки (мультфільму) цей герой?
— Хто намальований на іншій картинці?
— Вони різні чи однакові?
— Чим вони відрізняються?
— Порахуй скільки відмінностей.
— На якій картинці відмінностей більше? На скільки більше, на скільки менше?
— Якого кольору відмінності?
(Якого кольору хмара, сонечко, метелик, скільки кульок і якого вони кольору? Якого кольору олівець несе дракончик?)
— Яка картинка тобі найбільше сподобалась?
— Яка картинка цікавіше?
-А чим вона тобі сподобалася?

Використані джерела:

1. «Приблизна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти «Від народження до школи» / Під ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — 2-е изд., іспр, і дод. — М.: Мозаїка — синтез, 2012. — 336 с»

Методики дослідження сприймання. Основи загальної психології. Том I

Методики дослідження сприймання

Методика дослідження спостережливості

Мета дослідження: встановлення рівня розвитку спостережливості.

Матеріали та обладнання: два нескладних за сюжетом і кількістю деталей малюнки, однакові майже в усьому, крім заздалегідь передбачених малопомітних десяти відмінностей. Ці відмінності полягають у тому, що немає чи інакше розташовано деякі деталі на одному з малюнків порівняно з іншим. Окрім малюнків, потрібні папір для записів, ручка й секундомір.

Процедура дослідження

У дослідженні спостережливості може брати участь один досліджуваний або група за умови, що малюнки будуть достатніх для зорового сприймання розмірів і їх можна прикріплювати на дошці чи на стіні. Обидва малюнки демонструються досліджуваним

одночасно протягом 60 с, тобто 1 хв.

Інструкція досліджуваному: «Вам буде показано два малюнки. Уважно роздивіться їх і знайдіть, чим вони відрізняються. Час сприймання малюнків обмежується однією хвилиною. Після команди «Стоп!» малюнки закриють, а Ви залишите на папері помічені Вами відмінності. Якщо все зрозуміло, то починаємо!»

Після демонстрування малюнків та запису знайдених відмінностей досліджуваного просять зробити звіт. Він дозволяє визначити, чи добре було видно деталі малюнків і чи задоволений досліджуваний результатами своєї спостережливості.

Обробка та аналіз результатів

Мета обробки результатів — визначення коефіцієнта спостережливості. Для цього дослідник підраховує загальну кількість названих відмінностей, від якої віднімає кількість допущених помилок, тобто вигаданих відмінностей. Отримана різниця ділиться на кількість фактично наявних відмінностей, тобто на 10.

Аналіз результатів здійснюється через зіставлення отриманого коефіцієнта спостережливості з максимально можливим, тобто з одиницею. Чим ближче коефіцієнт до 1,0, тим вищий рівень спостережливості досліджуваного. Коефіцієнт у межах 0,5–0,9 вказує на середній рівень спостережливості, менше 0,5 — спостережливість низька або слабка.

Спостережливість піддається розвиткові через тренування. Можна скласти програму розвитку, підібравши спеціальні вправи для поліпшення спостережливості. Основним моментом у таких вправах є установка на відшукування якомога більшої кількості ознак предметів, явищ у ситуації короткотривалого сприймання.

Методика дослідження сприймання часу

Мета дослідження: визначення ступеня точності сприймання коротких проміжків часу.

Обладнання: секундомір і таблиця-протокол дослідження.

Процедура дослідження

Дослідження сприймання часу проводиться в парі (досліджуваний та експериментатор) і передбачає десять дослідів, у кожному з яких досліджуваному пропонують визначити заданий проміжок часу без підрахунку і без використання годинника. Правильність оцінки проміжку часу експериментатор визначає за допомогою секундоміра. Проміжки часу можуть бути, наприклад, такі: 30 с, 60 с, 120 с та ін.

Інструкція досліджуваному: «Вам буде запропоновано, не користуючись годинником і не рахуючи про себе, визначити

заданий відрізок часу. Сигналом початку сприймання часу буде удар олівцем по столу, а завершення — піднімання руки чи команда «Стоп!»

У таблиці-протоколі експериментатор записує заданий для визначення відрізок часу і фактично названий досліджуваним, який той прийняв за заданий.

Відрізок часу, запропонований для оцінки, відмічається в графі С у секундах; фактичний час, також у секундах, — у графі А.

Обробка результатів

Точність оцінки часу визначається для кожного досліду окремо за формулою

де Кт — коефіцієнт точності оцінки часу;

А — фактичний часовий інтервал, який минув з початку оцінювання досліджуваним заданого часового відрізку;

С — часовий інтервал, запропонований для оцінки.

Аналіз результатів

Під час аналізу результатів дослідження важливо визначити, у якому співвідношенні до 100 %, менше чи більше, перебувають коефіцієнти точності оцінки часу досліджуваного. Якщо в усіх дослідах досліджуваний має коефіцієнт більший за 100 %, то часові відрізки він недооцінює. Якщо його коефіцієнти менші 100 %, то часові відрізки він переоцінює. Чим ближчі коефіцієнти до 100 % (наприклад, 80 % — 110 %), тим вища точність оцінки коротких проміжків часу.

Люди відрізняються за типологією оцінки часових інтервалів, однак деякі з них короткі інтервали часу (до хвилини) переоцінюють, а інтервали більші за хвилину, навпаки, недооцінюють.

Щоб встановити причини недооцінки чи переоцінки часових

інтервалів, ми радимо повторити досліди, ускладнивши їх інструкцією з додатковими вказівками. Наприклад, потрібно визначити заданий інтервал часу, називаючи, при цьому літери алфавіту. Введення інструкцією ще однієї мети діяльності змінює оцінку досліджуваним часових інтервалів. Час у цьому разі для досліджуваних, як правило, стає менш помітним, тобто вони, займаючись іншою справою, його недооцінюють. Знаючи особливості сприймання та оцінки інтервалів часу, можна розробити систему прийомів, що будуть корисні в моменти вимушеного очікування: очікування транспорту, зустрічі, подій тощо. Знята при цьому психічна напруженість — один з моментів самовиховання і навчання саморегуляції.

Гра-дослідження

Мета: актуалізація суб’єктивної картини сприймання; можливість проаналізувати, вербалізувати, упорядкувати, підвищити рівень усвідомлення теоретичних знань на практиці.

Матеріали та обладнання: 20 дрібних предметів (наприклад: ключ, значок, іграшка з «Кіндер-сюрприз», ґудзик, нитка, цукерка, лінза, пазли, гіпсова фігурка, свічка, вата, шматочок хутра, цвях, надувна кулька тощо), пов’язка для очей, папір, ручка.

Процедура проведення гри (дослідження): дослідження проводиться у невеликій групі (5–7 осіб). Група обирає спостерігача (ведучого), який контролює та записує результати дослідження.

Перед дослідженням спостерігач зав’язує очі досліджуваному.

Інструкція: «Поверніть руку долонею догори. Під час дослідження у Вас будуть виникати певні відчуття. Дайте словесний опис ваших відчуттів і їх синтезу у певний образ сприймання».

Спостерігач фіксує словесний звіт досліджуваного.

Аналіз результатів: аналізуючи результати, важливо обговорити суб’єктивний досвід кожного з членів групи щодо створення образу сприймання. З’ясувати, як створювався образ, чи усім це вдалося, які фактори на це впливали, чи вдалося на практиці переконатися у тому, що сприймання — це пізнавальний психічний процес, що виявляється у цілісному відображенні предметів і явищ, що виникають при безпосередньому впливові подразників на рецепторні поверхні органів відчуттів і який пов’язаний із попереднім досвідом; осмисленням того, що сприймається; уважністю і спостережливістю.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Методика “ Знайди І викресли”Методика “ Знайди і викресли”

Мета: дослідження стійкості і продуктивності уваги дитини.

Матеріали та обладнання: коректурна таблиця для дітей віком від 3 до 4 років, олівець, секундомір.

Процедура дослідження: дослідник роздає бланки завдань і пропонує після команди “Почали” уважно переглядаючи, викреслювати різними способами які-небудь два різні предмети, наприклад, зірочку вертикальною рискою, а кружечок – горизонтальною. За цією методикою дитина працює 2,5 хвилини, протягом яких п’ять разів підряд (через кожні 30 сек.) дитині говорять слова “Стоп” і “Починай”. Експерементатор сам відзначає на малюнку дитини місця, де подані ці команди.

Інструкція досліджуваному: “Зараз ми з тобою пограємо у таку гру: я покажу тобі картинку, на якій намальовано багато різних, знайомих тобі предметів. Коли я скажу “Починай”, ти за рядками цього малюнку почнеш шукати й закреслювати ті предмети, які я назову до тих пір, поки я не скажу слово “Стоп”. В цей час ти повинен зупинитися й показати мені те зображення предмету, яке ти побачив останнім. Я відзначу на твоєму малюнку місце, де ти зупинився і знову скажу слово “Починай”. Після цього ти продовжиш шукати й викреслювати задані предмети. Так буде декілька разів, поки я не скажу слово “Закінчили”. На цьому виконання завдання завершиться”.
^
При обробці та оцінці результатів визначається кількість предметів на малюнку, проглянуті дитиною протягом 2,5 хвилини, а також окремо за кожний 30-секундний інтервал.

Отримані дані вносяться у формулу, за якою визначається загальний показник рівня розвитку у дитини одночасно двох властивостей уваги — продуктивності і стійкості:

S = 0,5 N – 2,8 n : t ,

^
N – кількість зображень предметів, переглянутих дитиною за час роботи,

n – кількість помилок, допущених під час роботи,

t – час роботи.

У підсумку кількісної обробки психодіагностичних даних визначаються за наведеною вище формулою шість показників, один – для всього часу роботи над методикою (2,5 хвилини), а решта – для кожного 30-секундного інтервалу. Співвідносно, змінна t в методиці буде приймати значення 150 і 30.

За всіма показниками S. Отриманими в процесі виконання завдання, будується графік, на основі аналізу якого можна судити про динаміку зміни у часі продуктивності і стійкості уваги дитини.
^
При побудові графіка показники продуктивності й стійкості (кожний окремо) переводяться в бали за десятибальною системою наступним чином:.

10 балів – показник S у дитини вище від 1,25 бала.

8-9 балів – показник S знаходиться в межах від 1,00 до 1,25 бала.

6-7 балів – показник S знаходиться в межах від 0,75 до 1,00 бала.

4-5 балів – показник S знаходиться в інтервалі від 0,50 до 0,75 бала.

2-3 бали – показник S знаходиться в межах від 0,24 до 0,50 бала.

  1. бал — показник S знаходиться в інтервалі від 0,00 до 0,2 бала.

Стійкість уваги в балах оцінюється так:

10 балів – всі точки графіка не виходять за межі однієї зони, а сам графік своєю формою нагадує криву 1.

8-9 балів – всі точки графіка розташовані у двух зонах , подібно кривій 2.

6-7 балів – всі точки графіка розташовані в трьох зонах, а сама крива схожа на графік 3.

4-5 балів – всі точки графіка розташовані в чотирьох різних зонах, крива нагадує графік 4.

3 бала – всі точки графіка розташовані в п’яти зонах, а його крива схожа на графік 5.

Висновки про рівень розвитку

10 балів – продуктивність і стійкість уваги дуже високі;

8-9 балів – продуктивність і стійкість уваги високі;

4-7 балів – продуктивність і стійкість уваги середні;

2-3 бали – продуктивність і стійкість уваги низькі;

0-1 бал – продуктивність і стійкість уваги дуже низькі.

Джерела:

Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн.3: Психодиагностика. – с. 73 « Найди и вычеркни».

Онлайн ігри Знайди відмінності — безкоштовні ігри для всіх!

Нові

У школах дітям викладають різні дисципліни, які закладають необхідні початкові знання та основи.Вищі навчальні заклади переймають естафету і вже розвивають ці знання, виточуючи з людини фахівця в тій чи іншій сфері.Але при цьому, ні школа, ні ВНЗ не акцентуються на розвитку в дитині і молодій людині інших навичок — уважності і спостережливості, умінні концентруватися, проявляти посидючість, логіку мислення.Від учнів вимагають уважності при листі й розрахунках, але ніхто не спромігся в ньому їх спочатку розвинути.Відповідальні батьки самостійно намагаються закласти в дитину ці здібності, але в них часто елементарно бракує для цього часу.Ще під час світової газети і журнали на останній сторінці публікували різного роду гри-завдання, що пропонують з’єднати точки в правильній послідовності, щоб вийшов контур малюнка, розгадати кросворд або знайти відмінності в картинках.Це було єдиною можливістю розважитися з користю.Для дітей випускали дитячі журнали, які пропонували такі ігри, але коли всі завдання були пройдені, нового випуску доводилося чекати довго, а грати хотілося кожен день.Сьогоднішній комп’ютеризований вік спростив життя всім, хто небайдужий до саморозвитку і дозволив батькам уникнути гір макулатури в будинку, яка незмінно накопичувалася через необхідність купувати все нові видання для всієї родини.Тепер будь-яка новина, лист або забава живуть в одному місці — персональному комп’ютері.Ігри для дітей і дорослих пропонують масу тим і можливостей.Батьки, які стали ще більше пропадати в офісах, можуть перекласти частину турбот по вихованню, розваги і розвитку своїх чад на плечі розробників комп’ютерних ігор.Всі ті ігри, на яких виросли нинішні дорослі і багато інших, тепер доступні онлайн.Серед них гра знайди відмінності займає не останнє місце.Вона часто вбудована в сюжети ігор різних жанрів і служить якимсь завданням для проходження рівня, але для шанувальників саме цієї розваги, її виокремили в окремий жанр, і тепер знайди відмінності гри, виступають самостійним продуктом.Як у них грати ви напевно знаєте самі.Ще паперові видання свідчили: «знайди п’ятнадцять відмінностей».Тепер, хоча гри і перемістилися на монітори комп’ютерів, принцип дій не змінився.Вам як і раніше треба включати всю свою пильність, уважність і зосередженість, щоб відшукати всі задані несумісності.Картинки здаються абсолютно ідентичними, але це тільки для недосвідченого ока.Придивіться уважніше і ви зрозумієте — це не так.Безкоштовні ігри знайди відмінності розраховані на широкий віковий діапазон.Діти з радістю звертають увагу на ігри зі знайомими персонажами по пригодах в мультиплікаційних фільмах, коміксах і дитячих фільмах.Чим цікавіше було спостерігати за героями на екранах телевізорів, тим більше вони занурюються в гру.Ну а геймерам із стажем, пропонуються ігри онлайн знайди відмінності на історичну тематику, військову, тему фентезі, містики.Картинки вже не такі прості й наповнені безліччю дрібних деталей, відмінності замасковані під загальний фон або предмети на зображенні.Іноді знайти відмінність можна лише по легкому невідповідності в геометрії малюнка або тіні, що пролягла не там.Якщо ви завжди думали, що ігри з пошуку відмінностей відносяться виключно до дитячої тематики, то познайомившись з ними ближче, ви зміните свою думку.І тому ми запрошуємо в нашу рубрику всіх любителів шукати невідповідності і виправляти помилки.

Ігри знайди відмінності. Безкоштовні ігри знайди відмінності онлайн

Ігри знаходити відмінності

Знаходити відмінності в чомусь не завжди так просто. Якщо шукати відмінності в якомусь натуральному предметі, то це не складає особливих труднощів. Ми швидко можемо знайти відмінності якісної речі від аналогічної підробки китайськими виробниками. Але знаходити відмінності на якихось картинках значно складніше, адже вони практично ідентичні і відрізняються тільки маленькими зовсім непомітними деталями, які відразу точно вже не побачиш. Раніше діти шукали відмінності на картинках, які були представлені в спеціальних дитячих журналах для розвитку дитини. Зараз же все набагато простіше, адже існує безліч ігор в яких потрібно знаходити відмінності на екрані монітора, а це, повірте, набагато цікавіше. Адже працювати мишкою куди простіше і Вам варто тільки натискати на клавішу, коли Ви знайшли ту чи іншу різницю на представленій картинці.

В іграх представляються дві майже однакові картинки, але з невеликими відмінностями. І саме ці відмінності і потрібно знайти, вони зазвичай відразу не помітні і не кидаються в очі, їх слід гарненько пошукати, буває що і за певний час, відведений для кожної пари картинок. Зображення не завжди бувають статичними, є безліч ігор в яких відмінності потрібно шукати на динамічних картинках в яких постійно щось змінюється, а це набагато складніше. Шукати відмінності доведеться на дуже різних картинках, тут фантазія творців абсолютно не обмежується. Є ігри в яких відмінності потрібно шукати на картинках присвячених одній тематиці. Це можуть бути картинки присвячені якомусь мультику або кінофільму, відомій грі або літературній розповіді, можуть просто бути про пори року або про красиві місця на нашій планеті, всі вони завжди відрізняються своєю красою і приємними відчуттями, які вони випромінюють. А є ігри в яких відмінності потрібно шукати на картинках з різних тематик, і на них може бути зображено що завгодно, починаючи від простої абстракції і закінчуючи картинами класичних художників, справжніми витворами мистецтва. Картинки завжди мають приховані елементи в собі, тобто вони не так прості, як здаються на перший погляд, так що не думайте, що все буде дуже просто.

Ігри жанру `знайди відмінності` добре розвивають концентрацію уваги, уміння помічати деталі й пам`ять. Такі ігри створені спеціально для того, щоб дитина розвивалася. Вона грає, отримує від цього задоволення і її мозок працює, а це куди краще і корисніше.

Гра знайди відмінності. Ігри онлайн знайди відмінності

Захоплююча гра знайти відмінності не втрачає своєї популярності ось вже багато років. Це обгрунтовано тим, що в процесі цієї гри розвивається уважність і зір. Знайди відмінності — ігри, створені як для дітей, так і для дорослих. Дітям вони допомагають стати уважнішими, розвинути зорову пам’ять, вивчити кольори і стати більш посидючості. Існує величезна кількість різноманітних ігор даного жанру. Всі вони містити величезну кількість завдань, вирішувати які можна буквально цілодобово. На нашому сайті представлені безкоштовні ігри знайди відмінності, в які ви зможете пограти в будь-який час дня і ночі. Ігри онлайн знайди відмінності у даний час стали дуже популярними. Це обумовлено тим, що практично кожен користувач має доступ в мережу інтернет. Навіщо даремно завантажувати програми та встановлювати їх на комп’ютер, якщо є можливість пограти в мережі абсолютно безкоштовно?Гра знайди відмінності підкуповує своєю простотою і одночасно складністю. Суть гри полягає в тому, що користувачеві надається дві практично однакові картинки. Однак між ними є певна кількість відмінностей. Іноді зайві або відсутні деталі бувають вельми помітні, але часто знайти їх дуже складно. Тому варто бути дуже уважним, щоб відшукати одне з останніх відзнак. Знайди відмінності — ігри, що мають кілька рівнів складності. Залежно від вашого віку і досвіду в подібних іграх, кожен користувач може вибирати для себе більш складні завдання, в яких потрібно знайти набагато більше відмінностей за відведений час. Зробити це не так вже й просто. Тому безкоштовні ігри знайди відмінності можуть «затягнути» вас на довгі години, і ви навіть не помітите, як швидко пролетить витрачений час. Ігри онлайн знайди відмінності на просторах інтернету представлені в широкому асортименті. Деякі з них вимагають реєстрації та оплати, а деякі дають можливість вільно грати. На нашому сайті зібрані всі найкращі і найцікавіші безкоштовні ігри знайди відмінності. Гра знайди відмінності легко може захопити дитину, особливо, якщо на картинках зображені герої мультфільмів. Завдяки ній, дитина буде спокійно і захоплено сидіти, не заважаючи батькам, в той же час, розвиваючи зорову пам’ять, покращуючи якість знання кольорів. Тому знайди відмінності — ігри дуже корисні.

Что мы знаем | Методика поиска

Методология поиска для исследовательского анализа влияния смены пола на благополучие трансгендеров:

Мы провели всесторонний обзор всех научных статей, опубликованных на английском языке в период с 1991 по июнь 2017 года, в котором был задан следующий вопрос: Что говорится в научном исследовании о влиянии смены пола на благополучие трансгендеров?

Наш протокол исследования был разработан в соответствии с рекомендациями PRISMA (Предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и метаанализов).Мы использовали критерии PICOS (участники, вмешательства, сравнения, результаты и дизайн исследования), чтобы организовать наш подход к этому вопросу исследования:

 • Участники: Взрослые, которым был поставлен диагноз гендерной дисфории, сменили пол или идентифицировали себя как трансгендеры
 • Вмешательства: Любая медицинская услуга, подтверждающая самоопределение гендерной идентичности человека; соответствующая медицинская услуга — это любая услуга, лечение или процедура, указанные для лечения гендерной дисфории в принятом экспертом Стандартах ухода за здоровьем транссексуалов, трансгендеров и гендерно-неконформных лиц , поддерживаемых Всемирной профессиональной ассоциацией здоровья трансгендеров. (версия 7, 2011)
 • Сравнения: Никакого специального дизайна сравнения не требовалось, пока в исследовании изучается влияние смены пола на благополучие трансгендеров
 • Результаты: Оценка психического или социального благополучия трансгендера, такого как успешное функционирование, психический статус, качество жизни или удовлетворенность жизнью или отношениями
 • Дизайн исследования: Любое рецензируемое исследование, в котором проводилась оценочная (количественная или качественная) оценка соответствующих результатов для интересующей популяции; мы не предъявляли требований относительно минимальной продолжительности последующего наблюдения или других аспектов дизайна исследования

Чтобы определить подходящие исследования, мы начали с поиска в PubMed по медицинским предметным рубрикам (MeSH) «трансгендеры», «транссексуализм», «процедуры смены пола», «операции по смене пола» и «медицинские услуги для трансгендеров» в в сочетании с такими текстовыми словами, как «трансгендерные мужчины», «трансгендерные женщины», «от мужчины к женщине», «от женщины к мужчине», «качество жизни» и «результаты.”

В результате поиска было найдено 4347 не повторяющихся статей. Затем мы провели ручной поиск журналов, посвященных проблемам трансгендеров, а также существующих обзоров литературы по теме гендерного перехода и благополучия трансгендеров. В результате этого поиска мы выбрали дополнительные исследования, которые, как представляется, решают наш исследовательский вопрос. На основе обзоров заголовков мы сузили наш список до 589 исследований, которые, по-видимому, отвечали на наш исследовательский вопрос. Затем мы прочитали отрывки из этих исследований и еще больше сузили наш список в зависимости от того, оценивали ли исследования непосредственно благополучие в контексте смены пола.В результате этого процесса было проведено 124 исследования.

Последним шагом нашего поиска было то, что два рецензента независимо друг от друга прочитали полный текст каждой статьи, чтобы определить, касается ли она непосредственно нашего вопроса исследования. Например, мы исключили исследования, в которых не оценивались результаты смены пола, в которых изучались несовершеннолетние, а не взрослые, а также оценивались результаты физического, а не психического здоровья (потому что мы не хотели объединять оценки конкретных хирургических методов, например, с более широким вопросом о том, улучшает ли гендерный переход благосостояние).

Мы нашли 56 рецензируемых исследований, состоящих из первичных исследований, которые отвечали всем вышеуказанным критериям. Затем мы классифицировали их в зависимости от того, обнаружили ли они улучшение самочувствия, имели смешанные или нулевые результаты, или обнаружили, что изменение пола причиняет вред, и сообщили как количество исследований в каждой категории, так и восемь результатов, полученных в результате нашего обзора исследований. литература.

Помимо 56 исследований, которые мы оценили, мы включили на наш портал 16 дополнительных статей, которые состоят из обзоров литературы и практических рекомендаций, которые мы не учли в нашем подсчете.Мы предоставляем их в качестве дополнительного ресурса для исследователей, практиков, журналистов, политиков и общественности, интересующихся проблемами ухода за трансгендерами.

Методология поиска оставшихся анализов исследований:

Исследования для оставшихся исследований были отобраны с помощью поиска по ключевым словам в глобальной базе данных и методологий снежного кома, подкрепленных вкладом экспертов в научных предметных областях из университетов США и других стран.Мы использовали строгий набор критериев для отбора исследований, основанных на достоверности, актуальности и полезности. Все исследования должны быть рецензированы, опубликованы в научном журнале и иметь непосредственное отношение к рассматриваемому политическому вопросу. Чтобы выбрать наши исследования, мы выполнили несколько поисков по ключевым словам, используя научные базы данных, проанализировали статьи и отчеты, подготовленные предметными экспертами, профессиональными обществами и организациями, и обратились к ведущим академическим экспертам, чтобы убедиться, что мы определили все соответствующие стипендии, которые соответствуют нашим критериям.Для этого анализа мы оценили все соответствующие исследования, опубликованные с 1985 года, как примерно самое последнее поколение ученых. Исследования могут включать первичные, экспериментальные, продольные, качественные и количественные исследования в различных дисциплинах социальных наук, а также метаанализы и тематические исследования.

Наша цель состояла в том, чтобы собрать стипендию, которая некоторым образом расширила бы мировую осведомленность о рассматриваемом вопросе политики. Расширение знаний не обязательно означает новые выводы, но может включать укрепление существующих знаний путем подтверждения того, что показали предыдущие исследования.Наша цель состоит не в том, чтобы выбрать исследование, которое поддерживает конкретную точку зрения на политику, а в том, чтобы включить максимально широкий разумный диапазон соответствующих научных исследований, чтобы пользователи могли получить обзор текущего состояния научных знаний по темам, которые в настоящее время являются предметом публичных дебатов. и при желании дополнительно изучить это исследование. Мы признаем, что процесс рецензирования несовершенен, но мы исходим из того принципа, что он представляет собой лучший метод, который у нас есть для обеспечения подотчетности исследований как на основе добросовестности, так и на основе надежных методологий.

Нравится:

Нравится Загрузка …

.

новейших «методологических» вопросов — Stack overflow на русском

Переполнение стека

 1. Около
 2. Товары

 3. Для команд
 1. Переполнение стека
  Общественные вопросы и ответы

 2. Переполнение стека для команд
  Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами

 3. Вакансии
  Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста

 4. Талант
  Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя

 5. Реклама
  Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира

 6. О компании

Загрузка…

.

Спин-эхо и последовательность импульсов CPMG для ЯМР

Основы течения жидкости в пористых средах

Глава 3

После выключения импульса 90 ° B 1 протон начинает сдвигать фазу или терять фазовую когерентность в B 0 (Рисунок 3-14). По мере уменьшения суммарной намагниченности в поперечной плоскости приемная катушка, которая измеряет намагниченность в поперечном направлении, может обнаруживать сигнал затухания в этой ситуации.Если бы магнитное поле было действительно однородным (амплитуда не зависит от x, y или z), сигнал затухал бы с постоянной времени T 2 . Однако, поскольку B 0 имеет некоторую неоднородность, сигнал фактически затухает быстрее с постоянной времени T 2 * , что называется затуханием свободной индукции (FID). FID очень короткий, длится несколько миллисекунд. Следовательно, в небольшом интервале времени между двумя импульсами происходит очень мало T 1 , около T 2 сдвиг фазы и существенное T 2 * .Расфазировка в результате T 2 * происходит с постоянной скоростью, поскольку возникает из-за пространственной неоднородности магнитного поля. T 2 расфазировка, с другой стороны, флуктуирует случайным образом, так как она является результатом взаимодействия между самими ядрами. Этот тип расфазировки предоставляет ценную информацию об образце.

Для измерения T 2 сигналы должны быть повторно объединены.Это можно сделать, применив импульс 180 ° после импульса 90 ° (после τ мс) для изменения фазы векторов намагниченности протонов в поперечной плоскости (рис. 3-15). Фактически, фазовый порядок векторов поперечной намагниченности меняется на противоположный, так что более медленные векторы опережают более быстрые векторы. Более быстрые векторы догоняют более медленные векторы, происходит перефразирование и генерируется сигнал, который обнаруживается в приемной катушке. Этот сигнал называется спин-эхом. Время эхо-сигнала (TE) определяется как время между импульсом 90 ° и завершением изменения фазы, которое составляет 2 τ .

Spin-Echo Sequence
Рисунок 3-15: Последовательность спин-эхо

Только одиночное эхо затухает очень быстро. Одним из способов определения T 2 по амплитудам спинового эха является повторение метода спинового эха несколько раз с очень большим временем τ .

В методе CPMG применяется серия импульсов 180 ° с интервалами τ , 3 τ , 5 τ , 7 τ , и т. Д., после импульса 90 o . Затем наблюдается формирование эхо-сигналов 2 τ , 4 τ , 6 τ , 8 τ , и т. Д., Поскольку расфазировка в результате молекулярного взаимодействия протонов может больше не будет полностью перефокусирован, и последовательность спин-эхо CPMG затухнет. При многократном повторении импульса 180 ° высота многократных эхо-сигналов последовательно уменьшается в результате расфазировки T 2 (Рисунок 3‑16).

CPMG Pulse Sequence
Рисунок 3-16: Последовательность импульсов CPMG

The Amplitude of the Decaying Spin Echoes Yield an Exponentially Decaying Curve with Time Constraint T2
Рисунок 3-17: Амплитуда затухающего спинового эха дает экспоненциально затухающую кривую с ограничением по времени T 2

.

Глава 5: Смешанное смещение | Основы потока жидкости в пористой среде

[1]. Большинство практичных смешивающихся агентов демонстрируют лишь частичную смешиваемость с самой сырой нефтью, поэтому иногда вместо «смешивающегося заводнения» используется термин «заводнение растворителем». Следует отметить, что существует разница между «смешиваемостью» и «растворимостью». В отличие от «смешиваемости», «растворимость» определяется как способность ограниченного количества одного вещества смешиваться с другим веществом с образованием единой гомогенной фазы, в то время как смешиваемость определяется как способность двух или более веществ. для образования единой гомогенной фазы при смешивании в всех пропорциях .

Физика смешиваемого и несмешиваемого смещения существенно различается. Следовательно, на эти смещения на уровне пор влияют разные факторы, и при их моделировании учитываются разные явления.

При несмешивающихся перемещениях в пористых средах поверхность раздела разделяет жидкости. Одна жидкость никогда полностью не замещается другой, несмешивающейся жидкостью. После того, как смещение достигнет установившегося состояния, будут возникать неприводимые или остаточные насыщения. Типичный нефтяной остаток при вытеснении водой ( S или ) может составлять 25-40% от исходной нефти на месте (OOIP).В капиллярной системе, такой как пористая среда, межфазные натяжения, связанные с границами раздела несмешивающихся жидкостей, играют значительную роль в определении распределений жидкости в пористой среде, как это описано в разделе о капиллярности. Фронт вытеснения при несмешивающемся вытеснении будет более резким при более высоких скоростях потока или при пренебрежении капиллярными силами. С другой стороны, при смешивающемся вытеснении не существует границы раздела между смешивающимися жидкостями различного состава.В отсутствие границ раздела жидкость / жидкость капиллярные силы отсутствуют. Устойчивое состояние достигается, когда одна жидкость полностью вытесняет другую; концепция неприводимого или остаточного насыщения не применяется. Это означает, что, используя процесс смешиваемого вытеснения, мы можем достичь очень высокой эффективности извлечения «в масштабе пор». После того, как фронт растворителя прошел через объем пористой среды, содержащей исходное масло, остаточного масла практически не осталось.

Смешивающееся вытеснение может использоваться в качестве вторичного процесса извлечения сразу после первичного извлечения нефти или как метод третичного извлечения в конце процесса закачки воды.

Основными механизмами извлечения нефти во время смешивающегося заводнения являются экстракция , растворение, испарение, солюбилизация, конденсация или другое изменение фазового поведения, включающее сырую нефть, снижение вязкости, набухание нефти и вытеснение растворенного газа , но основным механизмом должна быть экстракция [ 2].

На практике растворители, которые смешиваются с сырой нефтью, дороже, чем вода или сухой газ, поэтому вместо продолжения закачки растворителя порция растворителя (например, сжиженный нефтяной газ [3]) с размером примерно 5% Закачивается поровый объем коллектора, за которым следует больший объем менее дорогой жидкости (жидкости преследования), такой как вода, обедненный или дымовой газ (Рис. 5‑1).Для эффективного вытеснения первичной пробки (растворителя) в идеале эта вторичная пробка должна смешиваться с первичной пробкой (растворитель). Чтобы повысить общую эффективность вытеснения с помощью процесса сжиженного нефтяного газа, углеводородная пробка I вытеснялась путем изменения вытесняющего газа водяной пробкой и, наконец, непрерывной закачкой воды (Рисунок 5‑1)

Miscible Displacement, a) Secondary Recovery, b) Tertiary Recovery
Рисунок 5-1: Смешанное вытеснение, а) вторичное извлечение, б) третичное извлечение

Процесс смешиваемого вытеснения может быть классифицирован как смешиваемый при первом контакте (FCM) или многоконтактный смешиваемый (MCM) в зависимости от способа, которым развивалась смешиваемость.В FCM впрыскиваемый растворитель образует только одну фазу при первом контакте при смешивании во всех пропорциях с сырой нефтью, впрыск пропана является примером этого процесса. В процессе MCM ( динамическая смешиваемость ) условия смешивания создаются на месте за счет изменения состава закачиваемой жидкости или сырой нефти (за счет массопереноса на месте) по мере того, как жидкость движется через пласт. Эти процессы подразделяются на:

 • Привод испарения бедного газа, также называемый «впрыск бедного газа под высоким давлением»,
 • Привод конденсационного газа,
 • Комбинированный паро-конденсационный привод.

Газ высокого давления и привод обогащенного газа являются частью процесса MCM.

Различные газы и жидкости подходят для использования в качестве смешиваемых вытесняющих агентов в процессах FCM или MCM. К ним относятся низкомолекулярных углеводородов, органические спирты, кетоны, очищенные углеводороды, сжиженный нефтяной газ (СНГ), сжиженный природный газ (СПГ), диоксид углерода, воздух, азот, выхлопные газы, дымовые газы и смесь этих .

Следует отметить, что из-за того, что в смешиваемой области имеется только одна фаза, смачиваемость породы и относительная проницаемость теряют свое значение, поскольку нет границы раздела между флюидами.Однако коэффициент подвижности , который определяется как отношение вязкости между смешивающимся раствором и вытесненной нефтью, оказывает значительное влияние на эффективность извлечения.

Для того, чтобы смешивающееся заводнение было экономически успешным в данном резервуаре, необходимо выполнить несколько условий [4]: ​​

 • Должен быть доступен достаточный объем растворителя по ставке и по стоимости, обеспечивающей благоприятную экономику,
 • Давление в резервуаре для смешивания растворителя и пластового масла должно быть достижимым,
 • Дополнительный нефтеотдача должен быть достаточно большим и своевременным, чтобы экономика проекта компенсировала связанные с ним добавленные затраты.

Ссылки

[1] «Повышение нефтеотдачи», Д. В. Грин и Г. П. Уилхайт, 1998.

[2] «Повышение нефтеотдачи», Л. У. Лейк, 1989 г.

[3] Сжиженный углеводородный газ

[4] «Продвинутый менеджмент и инженерия исследований», Т. Ахмед, Н. Михан, 2011.

Вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы, звоните по номеру , спрашивайте PERM ! Мы здесь, чтобы помочь сообществу.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *