Річний план практичного психолога на 2020 2020 навчальний рік: Річний план роботи практичного психолога 2019-2020 н.р. помісячно

Содержание

План роботи практичного психолога школи 2020.

ЗОШ I-III ст. села Постолівка

У сучасних умовах оновлення системи освіти, основою якого є особистісно орієнтований підхід до учня, значно підвищилася роль і відповідальність шкільного психолога. Водночас його діяльність набуває нових рис. І природно, що кожний із нас намагається побудувати свою роботу відповідно до нових вимог. А це означає, що має бути засвоєна ціла низка нових методичних рішень. Зокрема слід визначитися з тим, як приділити необхідну професійну увагу кожному учневі, як визначити зміст, форму роботи, орієнтованої на розвиток дитини з урахуванням її унікальності та самобутності, як здійснювати співробітництво з учителем, щоб, з одного боку, відповідно впливати на умови навчання дитини з урахуванням її особливостей і можливих перспектив, а з іншого – зберегти специфіку професійної діяльності, чи можна розраховувати на добірку психологічного інструментарію для вирішення завдань в оновленому ракурсі психологічної діяльності.

Темою школи є « Удосконалення систематичної навчальної методичної роботи , з метою розвитку творчих здібностей , індивідуальних та професійних компетенцій , педагогічних кадрів в умовах впровадження НУШ ».

Тема над якою працюю я «Створення максимально сприятливих умов для розвитку особистості кожної дитини, її життєтворчих компетенцій у відповідності зі своїми природними здібностями та можливостями».

В своїй роботі керуюсь наступною нормативно – правовою базою :

Функції психологічної служби в навчальному закладі здійснює практичний психолог.

У 2019-2020 навчальному році робота практичного психолога підпорядковувалась вирішенню проблемного питання: «Пізнання і розвиток внутрішнього світу особистості в умовах забезпечення навчально – виховного процесу».

І. Аналітична частина

Практичним психологом навчального закладу була проведена наступна робота:

ІІ. Цілепокладаюча частина

В 2020-2021 навчальному році планую продовжувати роботу із соціального захисту дітей, із профілактики та корекції девіантної поведінки дітей, а також:

ІІІ. Змістова частина

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

Діагностика

1.1

Загальна діагностика шкільної зрілості (графічний диктант Ельконіна, тест Керна-Йерасека, «Намисто», «Будиночок», Діагностика пам’яті «Запам’ятай картинки»

Вересень

З учнями першого класу

1.2

Психологічна діагностика емоційного стану учнів 1 класу та мотивації навчання.

Жовтень

З учнями першого класу

1.3

Спостереження за адаптацією 1-х,5-х класів до нових умов навчання

Вересень-листопад

1 -5 клас

1.4

Вивчення психологічного клімату в класах

За потребою

1.5

Дезадаптація учнів , вивчення їх причини.

1-11 клас

1.6

Діагностика професійних інтересів і нахилів учнів 9-их, 11-их класів.

Грудень

9 – 11 клас

1.7

Виявлення шляхом діагностування ліворуких учнів, здібних, гіперактивних, тривожних учнів, а також тих, які мають затримку психічного розвитку.

Вересень

1 -11 клас

1.8

Діагностика за замовленням, запитами класних керівників, вихователів, адміністрації

За потребою

1 -11 клас

1.9

Виявлення причин, що перешкоджають адаптації першокласників:

─ психологічне дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфери першокласників, що мають ознаки дезадаптації;

─ спостереження за поведінкою цих учнів на уроках, стилем їхніх взаємин з учителем і однокласниками.

Вересень — Листопад

1 — клас

1.10

Контроль за адаптацією учнів 5-их класів до нових умов навчання:

─ дослідження мікроклімату у класному колективі, структури взаємовідносин ;

─ діагностика рівня адаптації п’ятикласників;

─ відвідування уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями.

І — Семестр

5 клас

1.11

Соціометричні та референтометричні дослідження класних колективів.

Протягом року

1 -11 клас

1.12

Психодіагностичне обстеження та виявлення типу „важковиховуваності” та психологічних особливостей школяра.

Протягом року

1 -11 клас

1.13

Вивчення думки учнів, батьків і педагогічного колективу щодо різних питань шкільного життя.

Протягом року

1.14

Анкетування «Що я знаю про торгівлю людьми» та перегляд відеофільму «Станція призначення – життя» в рамках реалізації програми «Протидія торгівлі людьми»

Квітень-травень

9-11 клас

1.15

Проведення психологічних досліджень на запит адміністрації школи.

Протягом року

Профілактика

2.1

Профілактика дезадаптації першокласників:

-бесіди з учителями про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, які були 1виявлені під час дослідження готовності до шкільного навчання;

-заняття „Мій настрій”

-проведення профілактичних заходів, які б сприяли швидкій адаптації учнів.

Вересень-жовтень

2.2

Проведення бесід з важковиховуваними учнями.

Постійно

1-11 клас

2.3

Профілактика конфліктних ситуацій

Протягом року

1-11 клас

2.4

Тематичні заходи

« СНІД ! Не залишаємося байдужими ! »

Грудень

1-11 клас

2.5

Релаксаційні заняття

Протягом року

1-11 клас

Педколектив

Корекція

3.1

Корекційно-відновлювальна робота з дітьми з низьким рівнем функціональної готовності до школи.

Жовтень

3.2

Година спілкування „Знаємо свої права – виконуємо обов’язки”

Жовтень

6 — клас

3.3

Корекційна робота з дітьми, що мають ознаки шкільної дезадаптації:

-індивідуальні бесіди;

-складання індивідуальних психологічних карт на дітей з високим рівнем дезадаптації;

-розробка рекомендації учителям, батькам щодо роботи з дезадаптованими дітьми.

-корекція тривожності та страхів.

Жовтень-листопад

5 клас

3.4

Корекційна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку.

Жовтень грудень

Учні із затримкою психічного розвитку

3.5

Психологічне супроводження дітей, які мають ознаки дезадаптації:

заняття „Подолання тривожності та страху”

індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення).

Листопад Грудень

5 клас

3.6

Психологічне супроводження дітей, які мають ознаки дезадаптації:

-заняття „Подолання тривожності та страху”.

-індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення).

січень

6-8 клас

3.7

Психокорекційна робота з дітьми з неблагодійних сімей :

— подолання стресового стану, почуття непевності та підвищення самооцінки;

— тренінг „ Правова культура – норма життя”;

— корекційно-розвивальне заняття „Дозволь собі бути щасливим”;

— емоційна підтримка дітей.

Протягом року

За запитом

3.8

Корекційно-відновлювальна робота за результатами діагностики професійної спрямованості учнів:

-виховні години щодо ознайомлення учнів із -вимогами до професій, системою навчальних закладів;

-довірчі бесіди зі школярами за результатами тестування на профпридатність;

-профорієнтаційна гра „Влаштовуємось на роботу”.

Березень

9 – 11 клас

Консультування

4.1

Групове консультування вчителів, класних керівників з питань виховання дітей.

Вересень

Вчителі

4.2

Батьківських збори -тренінг. «Успішна адаптація першокласників»

Вересень

Батьки

4.3

Консультування батьків, вчителів, учнів.

Протягом року

За запитом

4.4

Групове консультування батьків : „ Про причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні”.

Вересень

Батьки

4.5

Консультування батьків щодо питань труднощів сімейного виховання.

Грудень

4.6

Індивідуальні психологічні консультації старшокласників з особистих питань.

Протягом року

4.7

Консультування класних керівників за наслідками анкетування.

Протягом року

4.8

Консультування учнів “групи ризику” за результатами досліджень

Протягом місяця

З важковиховуваними дітьми

Психологічна просвіта

5.1

Виступ на засіданні ради з профілактики правопорушень

За потребою

5.2

Засідання «Служби порозуміння»

За потребою

5.3

Виступ на нараді «Особливі категорії учнів нашого закладу»

Жовтень

5.4

Лекція з елементами дискусії на тему: «Попередження захворювань, які передаються статевим шляхом»

2 тиждень

Учні 10-х кл.

5.5

Виступи перед батьками на батьківських зборах на запит класних керівників

Протягом року

За запитом

5.6

Виступ на педагогічній раді „Про стан роботи психологічної служби школи”

Травень

Організаційно – методична робота

6.1

Робота в бібліотеці, самоосвіта.

За потребою

6.2

Консультації в наукових центрах, участь в методичному семінарі практичних психологів.

За потребою

6.3

Підготовка до виступу на батьківських зборах, педнарадах, семінарах для педагогів.

За потребою

6.4

Підготовка психодіагностичного інструментарію.

Протягом року

6.5

Складання психологічного паспорту школи.

Вересень

6.6

Складання списків дітей різних соціальних категорій.

Вересень

6.7

Складання плану роботи на рік.

Вересень

6.8

Складання плану роботи на місяць.

Щомісяця

6.9

Відвідування районних семінарів практичних психологів.

Щомісяця

6.10

Написання аналітичних довідок.

Протягом року

6.11

Ведення документації (інд. карток, журналу індивідуальних консультацій, журналу щоденного обліку роботи та ін.)

Протягом року

6.12

Відвідування уроків, психологічний аналіз уроків.

Протягом року

6.13

Поповнення кабінету психолога методичною літературою, бланками до психодіагностичних методик, музичними записами тощо.

Протягом року

6.14

Підтримання зв’язків із кримінальною міліцією у справах дітей, службою у справах дітей та іншими соціальними організаціями.

Протягом року

6.15

Складання звітів про виконану роботу.

Грудень-травень

6.16

Підготовка до виступів, занять.

6.17

Складання статистичних даних на категорійних дітей.

Вересень

6.18

Виступи перед працівниками на педрадах,

семінарах.

За потребою

6.19

Виступи на батьківських зборах.

Вересень квітень

Зв’язки з громадськістю

7.1

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками.

За потребою

7.2

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

Протягом року

7.3

Зустріч з працівниками міського центру зайнятості з метою інформування випускників зі станом ринку праці.

Квітень

7.4

Співпраця з медпрацівником

Протягом року

7.5

Спостереження за житлово-побутовими умовами учнів.

Протягом року

7.6

Співпраця із службою у справах дітей.

Протягом року.

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА — ПСИХОЛОГА на 2020 – 2021 учебный год

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УНЕЧСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТРПАНСПОРТА

имени героя россии а.в.рассказы

г. Унеча Брянской области

«Согласовано» «Утверждаю»

Зам директора по ВР Директор

__________________ Н.Ю.Юрченко _________________В.М.Боровков

«____» июня 2020 год «____» июня 2020год

ПЛАН РАБОТЫ

ПЕДАГОГА — ПСИХОЛОГА

на 2020 – 2021 учебный год

г.Унеча

2020г.

ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы психолога: Содействие в создании благоприятных условий дл сохранения психологического здоровья, социального благополучия, профессионально – личностного самоопределения и становления обучающихся и студентов техникума.

Задачи:

— содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлению обучающихся и студентов;

— мониторинг процесса адаптации обучающихся и студентов первого курса к новым условиям обучения в техникуме;

— формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»;

— мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, выявление и определение причин их возникновения, путей и средств разрешения;

— профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье, личностном развитии обучающихся;

— профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов; суицида; совершения противоправных действий; экстремистских и террористических склонностей; употребления нецензурной лексики; самовольных уходов из общежития;

— повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов.

Направление деятельности:

— разработка и осуществление развивающих программ с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и задач их развития на каждом возрастном этапе;

— выявление психологической готовности поступающих к обучению в техникуме; организация индивидуальной и групповой работы с первокурсниками с целью успешной адаптации;

— осуществление диагностико – коррекционной работы с неуспевающими обучающимися, состоящими на внутритехникумском учете, учете ПДН РОВД и комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав администрации района;

— консультирование преподавателей, мастеров п/о, родителей по психологическим проблемам обучения и воспитания подростков;

— Проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся по всем вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;

— ведение профориентационной работы;

— профилактика ЗОЖ, вредных привычек и употребление ПАВ;

— профилактика и предупреждение жестокого обращения с подростками, насилия в семье, бродяжничества и суицидального поведения среди обучающихся и студентов.

ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

1 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Цель:

Исследование и определение психологических проблем, основных направлений в психологической деятельности.

Задачи:

 1. Использование различных методов и методик в психодиагностике для исследования психологических особенностей.

 1. Сбор и обработка информации, анализ полученных результатов, выработка рекомендаций по дальнейшей работе или коррекции.

 1. Изучение основных факторов, влияющих на улучшение учебно-воспитательного процесса в техникуме.

 1. Проведение социологических опросов для мониторинговых исследований.

2

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА

И

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Цель:

Приобщение участников педагогического процесса к психологическим знаниям.

Задачи:

 1. Формирование потребности в психологических знаниях через развитие интереса и желания использовать их в работе, учебной деятельности, для собственного развития.

 1. Предупреждение возможных отклонений и осложнений в психическом

развитии.

 1. Приобщение студентов и обучающихся к здоровому образу жизни.

4.Содействовать администрации в создании условия для охраны здоровья

и других

участников

образовательного процесса.

3. РАЗВИВАЮЩАЯ

И

КОРРЕКЦИОННАЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель:

Разработка рекомендаций и программ по развитию способностей и психокоррекции участников образовательного процесса.

Задачи:

 1. Формирование потребности в самопознании и саморазвитии.

 1. Содействие личностному и интеллектуальному росту студентов, развитию творческих и познавательных способностей.

  1. Создание условий для приобретения студентами и педагогами психологических знаний и навыков, необходимых для получения профессии, достижения успеха в жизни.

 1. Оказание помощи студентам в определении своих возможностей, исходя

из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.

 1. ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель: Анализ результатов психологических мероприятий, изучение их эффективности, совершенствование качества и разнообразия психологических услуг, психологической помощи и поддержки.

Задачи:

 1. Проведение анализа и оценка эффективности функционирования СПС в техникуме, определение возможностей.

 1. Разработка, организация, проведение исследований и программ для всех участников педагогического процесса.

 1. Создание и внедрение системы повышения психологической компетентности педагогических кадров.

 1. Развитие региональных и профессиональных связей, проведение совместных конференций, акций, семинаров, круглых столов по психологическим и социально-педагогическим проблемам.

 1. Систематический анализ положение дел и актуальные проблемы в развитии и психологической службы

План работы педагога – психолога на 2020 – 2021

учебный год (по месяцам)

Сентябрь

Выявления уровня воспитанности и тревожности у обучающихся первого курса

2 половина месяца

Педагог — психолог

Выявить показатели воспитанности у вновь прибывших воспитанников

6

Психологическая профилактика дезадаптации студентов и обучающихся 1 курса

2 половина месяца

Педагог — психолог

Успешная адаптация студентов и обучающихся в техникуме, сплочение группы и командообразование.

7

Психологическая профилактика аддиктивных форм поведения (кражи) среди студентов I курса тренинговое занятие по теме: «Живи своим трудом, а не чужим умом».

2 половина месяца.

Педагог-психолог

Формирование установки на без-опасное поведение у студентов I курса.

Октябрь

Диагностика суицидального поведения, уровня тревожности студентов

в течение месяца

Педагог — психолог

Выявить уровень тревожности у студентов первых курсов

2.

Проведение «Единой методики социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ)

В течение месяца

Педагог – психолог, социальный педагог, Зам по ВР

Оценивание вероятности вовлечения в зависимое поведение на основе соотношения факторов риска (ФР) и факторов защиты (ФЗ), воздействующих на обследуемых, а также выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение.

2

Индивидуальная работа с детьми – сиротами и оставшимися без попечения родителей

Постоянно

Педагог — психолог

Прослеживание успешности адаптационного периода, установление связи с учреждениями, где находился воспитанник до поступления в ПУ

3

Психологическая профилактика дезадаптации студентов I курса тренинговое занятие по теме: «Прими того, кто рядом».

Октябрь

Педагог-психолог

Успешная адаптация студентов в техникуме, сплочение группы и командообразование.

4

Оказание учащимся помощи в выборе кружковой деятельности

2 половина месяца

Педагог — психолог

Проведения тестирования ДДО А.Е.Климова «Профессиональное предпочтение»

5

Психологическая профилактика аддиктивных форм поведения (самовольных уходов из общежития) среди студентов I курса психологическое занятие по теме: «Жить в мире с собой и другими».

Октябрь

Педагог-психолог

Формирование установки на без-опасное поведение у студентов I курса.

6

Психологическая профилактика суицидальных намерений студентов I курса тренинговое занятие по теме: «На что потратить жизнь».

Октябрь

Педагог-психолог

Формирование установок на без-опасное поведение и здоровый образ жизни.

7

Составление базы данных студентов «Группы риска», трудных обучающихся

1 половина месяца

Педагог – психолог

Выявление студентов и обучающихся группы риска для планирования дальнейшей работы

8

Индивидуальные беседы: «Я трудный или мне трудно», вовлечение «трудных» подростков в кружки и секции, организация индивидуального наставничества

2 половина месяца

Педагог – психолог

Понимание причин поведения, коррекция целей и приориентация личности

9

Психолого-педагогический консилиум: «Адаптация студентов I курса к условиям обучения в техникуме».

2 половина месяца

Педагог-психолог

Выработана стратегия комплексного сопровождения дезадаптированных студентов I курса.

Ноябрь

1 половина месяца

Педагог — психолог

Проследить динамику развития взаимоотношения в семье детей и их родителей

3

Психологическая профилактика употребления алкогольных напитков студентами I курса тренинговое занятие по теме: «История одного обмана».

Ноябрь

Педагог-психолог

Формирование установок: антиал-когольных, на безопасное поведение и основ здорового образа жизни.

4

Профилактическая работа с обучающимися правонарушителями и их родителями

Постоянно

Зам по УВР, Педагог — психолог

Индивидуально – профилактические беседы

5

Групповые занятия со студентами по профилактике девиантного и суицидального поведения, бродяжничества.

В течение месяца

Педагог — психолог

Профилактика правонарушения

6

Оказание системно – консультативной или иной помощи по ликвидации кризисной ситуации в микросреде ребенка

Постоянно

Педагог — психолог

Оказание помощи в конфликтной ситуации

7

Международный день толерантности (16 ноября)

Акция Всероссийского интернет-урока «Урок доброты» для студентов I курса.

13 – 17 ноября 2018 г.

Неделя толерантности

Педагог-психолог

Формирование толерантного отноше-ния к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

8

Изучение межличностностных отношений, жестокого обращения с подростками и насилия в семье и техникуме.

Ноябрь

Педагог- психолог

Выявление конфликтных ситуаций подростков

9

Мониторинг суицидального риска (опросник Т.Н. Разуваевой) у студентов I курса. Мониторинг аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих суицидальные намерения у студентов I курса.

Ноябрь

Педагог — психолог

Выявление уровня сформирован-ности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийства. Выявление группы студентов, имею-щих аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих суици-дальные намерения.

Декабрь

День борьбы с СПИД (1 декабря) Анкетирование студентов I-III курсов по теме: «Что мы знаем о СПИД…»

Оформление стенда по тематике недели.

Конференция на тему «Спид – смертельная угроза человечеству»

1 декабря

Неделя борьбы со СПИД

Педагог — психолог

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Оформление стенда на тему.

3

Психологическая профилактика употребления табачной продукции студентами I курса тренинговое занятие по теме: «Курение как угроза».

1 половина декабря

Педагог-психолог

Формирование установок: анти-табачных и здорового образа жизни.

4

Совместное посещение неблагополучных семей

В течение месяца

Мастера п/о, Кл. руководители, педагог – психолог

Составление актов обследование жилищно – бытовых условий проживания несовершеннолетних, выявление характера взаимоотношений в семье

5

Психологическая профилактика употребления наркотической продукции студентами I курса тренинговое занятие по теме: «Секреты манипуляции. Наркотики».

2 половина декабря

Педагог-психолог

Формирование антинаркотической установки и основ здорового образа жизни.

6

Тестирование по запросу педколлектива

В течение месяца

Педагог — психолог

Выявление индивидуальных качеств личности

7

Консультативная работа. Оказание помощи в трудных жизненных, кризисных ситуациях.

в течение месяца

Педагог — психолог

Помощь в осознании мотивов своих поступков, влияния на других людей, устранение эмоциональных барьеров.

8

Психологическая профилактика употребления нецензурной лексики у студентов I курса психологическое занятие по теме: «Сквернословие – это болезнь».

2 половина месяца

Педагог-психолог

Формирование установки на эффективное общение.

Январь

XXI века».

январь

Педагог-психолог

Формирование антиэкстремистских и антитеррористических установок у студентов I курса.

5

Психологическая профилактика компьютерной зависимости у студентов I курса тренинговое занятие по теме: «Если не мыслишь свою жизнь без интернета».

январь

Педагог-психолог

Формирование основ здорового образа жизни.

Феварь

В течение месяца

Педагог-психолог

Формирование антинаркотической установки и основ здорового образа жизни.

3

Индивидуальные консультации мо студентами по возникшим проблемам

Февраль

Педагог-психолог

психологическое просвещение, оказание индивидуально-консультативной помощи студентам.

4

Психологическая профилактика компьютерной зависимости у студентов I курса тренинговое занятие по теме: «Если не мыслишь свою жизнь без интернета».

Февраль

Педагог-психолог

Формирование основ здорового образа жизни.

5

Психологическое просвещение родителей (выступление на род.собрании) «Как наладить общение с ребенком».

Февраль

Педагог-психолог

Расширение психологических знаний родителей о способах установления контакта с собственным ребенком.

Март

Март

Педагог-психолог

Формирование установок на здоровый образ жизни и умении я понимать себя и других.

2

Коррекционно- профилактическая работа со студентами по предупреждению правонарушений, вредных пагубных привычек и злоупотребления ПАВ

Март

Педагог-психолог

Формирование установок: антиалкогольных, на безопасное поведение и основ здорового образа жизни.

3

Психологическое просвещение студентов I курса психологический час по теме: «Как справиться с самим собой?».

Март

Педагог-психолог

Осознание студентами своих психологических особенностей.

4

Психологическая профилактика употребления наркотической продукции студентами I курса психологическое занятие по теме: «Необъявленная война».

Март

Педагог-психолог

Формирование антинаркотической установки и основ здорового образа жизни.

5

Оказание консультационной помощи ребенку в семье, индивидуально-консультационная помощь родителям

Март

Педагог -психолог

Обследование жизненных условий с составлением актов семей

6

Тренинговое занятие: «Эффективные приемы общения»

2 половина месяца

Педагог-психолог

Раширение представлений о способах самоанализа и самокоррекции в сфере общения, развитие базовых коммуникативных умений.

7

Психологическое просвещение студентов I курса психологический час по теме: «Как справиться с самим собой?».

Март

Педагог-психолог

Осознание студентами своих психологических особенностей.

9

Организация и методическая подготовка к проведению психодиагностики студентов.

В течение учебного года

Педагог-психолог

План проведения психодиагностики студентов.

Апрель

Контрольное анкетирование студентов на уровень воспитанности

Апрель

Педагог-психолог

Проследить динамику развития данного качества у студентов первого курса.

2

Контрольный этап исследования завершения адаптационного периода

1 половина месяца

Педагог — психолог

Выявление степени успешной адаптации студентов и обучающихся 1-х курсов

3

Диагностирование на выявления уровня самооценки и тревожности у отдельных обучающихся по запросу пед. коллектива

В течение месяца

Педагог — психолог

Рекомендации в работе с учащимися

4

Мониторинг (повторный) психологического климата в группе и социометрического статуса у студентов I курса.

Апрель

Педагог-психолог

Выявление психологического климата в группе и социометрический статус студентов.

5

Мониторинг (повторный) уровня адаптированности к учебной группе и учебной деятельности у студентов I курса

Апрель

Педагог-психолог

Выявление актуального уровня адаптированности у студентов к учебной группе и учебной деятельности.

6

Обработка результатов психодиагностического исследования, составление заключений, психологических характеристик студентов.

В течение учебного года

Педагог-психолог

Заключения, психологические харак-теристики, рекомендации.

7

Психологическая профилактика экзамена-ционных стрессов (в форме практикума) студентов I – II курсов.

2 половина месяца

Педагог-психолог

Практическая помощь студентам в организации их работы по подготовке к экзаменам и успешной их сдачи.

Май

Международный день отказа от курения (31 мая)

Просмотр на перерыве студентами видео: «Исцеляющий настрой от курения Н.Г.Сытина ‘Бросаем курить!”».

Психологическая профилактика курения «Секреты манипуляции — Табак» (просмотр видеофильма, интерактивная дискуссия) I курс.

31 мая

Педагог-психолог

Формирование антитабачных установок и основ здорового образа жизни у студентов, осознание его ценности и отказ от курения.

4

Проведение анкетирования на тему: «Что я знаю о детском телефоне доверия?»

В течение месяца

Педагог — психолог

ознакомительная инфомация

5

Проведение исследования социальных сетей подростка

Посещение семей с целью обследования условий жизни подопечных

Май

Педагог — психолог

Исследование межличностных отношений подростков, их адаптации в социальной среде.

Составление актов обследования жилища

6

Занятие: «Я в своих глазах и в глазах других людей»

Вторая половина месяца

Педагог-психолог

Активизация процесса рефлексии. Самораскрытие, самопознание, прояснение Я-концепции. Раскрытие важных качеств для эффективного межличностного общения

7

Мониторинг выпускников и их родителей удовлетворенности полученным качеством образования в техникуме.

Май

Педагог-психолог

Выявить уровень удовлетворенности выпускников и их родителей качеством полученного образования в техникуме.

8

Мониторинг (повторный) аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих суицидальные намерения у студентов I курса. Мониторинг (повторный) суицидального риска (опросник Т.Н. Разуваевой).

2 половина мая

Педагог-психолог

Выявление групп студентов, имеющих аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих суицидальные намерения. Выявление уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийства.

9

Психологическое консультирование классных руководителей, мастеров п/о, воспитателей общежития по результатам мониторинга адаптации студентов I курса к условиям обучения в техникуме.

2 половина мая

Педагог-психолог

Ознакомление с информацией о каждом ребенке, которая должна быть учтена в процессе обучения и воспитания классными руководи-телями, мастерами п/о, воспитателями общежития.

Июнь

Снятие эмоционального стресса

Проведение индивидуальных бесед на тему: « Выбор жизненной стратегии»

Июнь

Педагог — психолог

Профилактика правонарушений

Мониторинг (повторный) особенностей развития студентов «группы социального риска».

Июнь

Педагог-психолог

Отслеживание уровня психологического развития студентов «группы социального риска».

2

Анализ работы за год

В течение месяца

Педагог — психолог

3

Составление примерного плана работы на следующий учебный год

2 половина месяца

Педагог — психолог

4

Изучение запросов классных руководителей путем анкетирования для оказания психологопедагогической помощи в работе с обучающимися и студениами.

Обогащение базы кабинета; внесение дополнений в примерный план 2008-2009 года

Июнь

Педагог -психолог

5

Составление анкеты выпускника техникума

2 половина месяца

Педагог — психолог

Выявление степени удовлетворенности учащихся третьих курсов результатом и процессом воспитания и жизнедеятельности в училище. Определение состояния взаимодействия педагогов и учащихся в коллективе

6

Обработка результатов психодиагностического исследования, составление заключений, психологических характеристик студентов.

В течение учебного года

Педагог-психолог

Заключения, психологические харак-теристики, рекомендации.

6

Изучение психолого-педагогической литературы.

В течение учебного года

Педагог-психолог

Применение новых знаний в работе.

8

Аналитическая деятельность по всем направлениям работы.

Конец учебного года

Педагог-психолог

Анализ работы за год и план работы на следующий год.

9.

Индивидуальные и групповые консультации – классных руководителей, мастеров п/о, студентов, родителей и лиц их заменяющих по их проблемам.

В течение учебного года

Педагог-психолог

Решение конкретных проблем клиентов.

План работы педагога – психолога на 2020 – 2021 учебный год

План работы педагога – психолога

на 2020 – 2021 учебный год

Цель деятельности: содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников.

Основные задачи:  

 • Содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы;

 • Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;

 • Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребёнку;

 • Выявление детей, имеющих отклонения в развитии когнитивной и эмоционально-волевой сферы.

 • Оказание помощи учащимся в решении актуальных задач развития, обучения: при возникновении учебных трудностей, проблем с выбором профессионального маршрута, при нарушениях эмоционально-волевой сферы, появлении проблем в межличностных отношениях со сверстниками, педагогами, родителями.

Направления:

 • Организационно-методическое

 • Диагностическое

 • Коррекционно-развивающее

 • Профилактическое

 • Просветительская и консультативная работа

Организационно-методическое направление

1. Участие в работе школьного психолого—педагогического консилиума (ППк).

2.Участив в заседания совета профилактики

Определение психологического статуса проблемного ребенка.

педагог-психолог Кулешова Т.Г.

В течение года

Создание условий для эффективного развития, с учетом их индивидуальных особенностей.

ППк

2

Подготовка анкет, тестов, материалов для проведения групповых занятий.

Подготовка к собраниям, консультациям, коррекционно-развивающим занятиям.

Обработка диагностики. Анализ деятельности.

Реализация запланированных мероприятий по всем направлениям

педагог-психолог Кулешова Т.Г.

В течение года

Определение дальнейшего образовательного маршрута, профилактика школьной дезадаптации и неуспеваемости.

Отчет

3

Разработка коррекционно-развивающей программы с учетом особенностей развития детей с ОВЗ, детей «группы риска».

Подготовка к диагностике, занятиям и т.п.

Профилактика школьной дезадаптации учащихся

педагог-психолог Кулешова Т.Г.

В течение года

Повышение психологической компетентности в вопросах

переживаемого детьми периода

Отчет

4

Подготовка к ТПМПК:

-составление списков учащихся, направляемых на ТПМПК;

-подготовка пакета документов;

-организационные вопросы;

-работа с классными руководителями;

-работа с родителями;

-индивидуальная работа с учениками.

Определение дальнейшего образовательного маршрута, профилактика школьной дезадаптации и неуспеваемости.

педагог-психолог Кулешова Т.Г.

по необходимости

Анализ и планирование деятельности психологического сопровождения, годовой план, планирование, ведение документации.

ППк

5

Подготовка материалов и участие в работе педсоветов (подбор материала по теории, литературы, методики диагностики, итоги проведенных исследований.)

Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса

педагог-психолог Кулешова Т.Г.

В течение года

Повышение качества работы в соответствии с требованиями ФГОС

Протоколы педагогических советов

6

Составление списка детей, вызывающих проблемы у учителей для осуществления наблюдения в процессе посещения уроков.

Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса

педагог-психолог Кулешова Т.Г.

В течение года

Анализ и планирование деятельности психологического сопровождения:

Пед агогический совет

7

Обработка результатов диагностики, подготовка к проведению занятий, плановых мероприятий

Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса

педагог-психолог Кулешова Т.Г.

В течение года

Анализ и планирование деятельности психологического сопровождения:

Протоколы педагогических советов

Диагностическое направление

 изучения мотивации школьников при переходе из начальных классов в среднее звено»

5 «А», 5 «Б»

автор Н.Г. Лусканова

Октябрь 2020 г.

ППк

0

Методика «Шкала тревожности учащихся»

5 «А», 5 «Б»

Кондаша/ Шкала личностной тревожности

Октябрь 2020 г.

ППк

10

Ведущий канал восприятия

5 «А», 5 «Б»

Автор С. Ефремцева

Март-апрель 2020г.

ППк

11

Шкала самооценки  и уровня притязаний

3 «А», 3 «Б»

Методика «Лесенка»автор В. Г. Щур

Январь 2021 г.

Педсовет

12

Диагностика познавательных УУД

3 «А», 3 «Б»

Методика «Анкета по оценке уровня мотивации»автор Н.Г. Лусканова

Январь 2021 г.

Педсовет

13

Диагностика коммуникативных УУД

3 «А», 3 «Б»

Методика «Рукавички»автор Г. А. Цукерман

Февраль 2021 г

Педсовет

14

Диагностика познавательных УУД

3 «А», 3 «Б»

Методика «Тест простых поручений»по методике  Ахмеджановой Э.Р.

Февраль 2021 г.

Педсовет

15

Шкала самооценки  и уровня притязаний

6,7,8 классы

Т.Дембо и Я.С.Рубинштейн /модификация А.М.Прихожан/

Февраль-март 2021

Педсовет

16

Диагностика коммуникативных УУД

6,7,8 классы

Методика «Флаг моего класса».

Март-апрель 2021 г.

Педсовет

17

Диагностика познавательных УУД

6.7,8 класс

Методика ГИТ (установление аналогий).

Апрель 2021 г

Педсовет

18

Диагностика познавательных УУД

6,7,8 классы

Методика ГИТ (исполнение инструкций)

Аптрель 2021 г

Педсовет

19

Диагностика познавательных УУД

6.7,8 классы

Методика ГИТ (определение сходства и различия понятий)

Апрель 2021 г.

Педсовет

20

Ведущий мотив

10 класс

Р.С.Немов. Психодиагностика.

Ноябрь 2020 г..

ППк

21

Соционика. Социотип.

10 класс

Тест Керйси

Ноябрь 2020 г..

ППк

22

Социометрия

7,8,9, классы

Р.С.Немов. Психодиагностика.

Ноябрь 2020 г.

Педсовет

23

Методика  изучения мотивации школьников при переходе из начальных классов в среднее звено»

4 «А», 4 «Б»

автор Н.Г. Лусканова

Март-апрель 2021 г.

Педсовет

24

Сформированность отношения к школе

4 «А», 4 «Б»

Анкета «Отношение к школе»

Март 2021 г.

Педсовет

25

Определение уровня агрессивного поведения

4 «А», 4 «Б»

Тест «Басса-Дарки»

Март 2021 г.

Педсовет

26

Углубленная психодиагностика детей с ОВЗ (самооценки, психических процессов,

Дети с ОВЗ

Диагностика психологических процессов, самооценки, сформированности общих представлений,ВКВ, учебной мотивации,

По проблеме

ППк

Коррекционно-развивающее направление

Коррекционно-развивающая программа с детьми с ОВЗ

2 класс (ЗПР, вариант 7.1.7.2, ТНР)

3 класс (ЗПР, вариант 7.1, 7.2)

4 класс (УО)

5 класс (ЗПР вариант 7.1; ТНР)

6 класс (ЗПР)

8 класс ( НОДА).

Сопровождение участников образовательных отношений

в условиях реализации ФГОС

в течение года

Обеспечение индивидуально развития каждого ученика. Коррекция возникающих проблем.

Журнал занятий

2

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 1 классов (имеющими по результатам диагностики низкий уровень подготовки к обучению к школе)

Слпровождение обучающихся 1 классов

Ноябрь-апрель

Коррекция проблем адаптации у обучающихся 1 классов

Журнал занятий

3

Коррекционно-развивающие занятия с пятиклассниками с нарушением адаптации.

Сопровождение обучающихся 5 классов

Ноябрь-апрель

Коррекция проблем адаптации у обучающихся 5 классов

Журнал регистрации

Коррекционно-развивающая работа с подростком:

«Как научиться не унывать». «Все познается в сравнении», «Пойми меня».

В течение года

5-6 классы

3.

Развитие когнитивных способностей; внимания, памяти, мыслительных операций.

«Планета Земля. Мир без людей». Научно-документальный фильм. Анализ данных и обсуждение.

 В течении года

6-7 классы

4.

Формирование положительной нравственной направленности.

Психологические занятия: «Позитивный взгляд на будущее»,  «Вопросы взросления», «Школа доброты».

В течение года

 

5-8 классы

5.

Развитие коммуникативных и социальных навыков, навыков уверенного поведения.

Тренинги «Мы уже не дети, но еще не взрослые». «Взросление – ответственность», «Влюбленность в подростковом возрасте». «Что плохо, а что хорошо».

В течение года

6-7 классы

6.

Формирование навыков самопознания, самораскрытия, устойчивой «Я — концепции», уверенности в себе.

Психологические занятия и тренинги: «Я – полноценная личность», «Одиночество: за и против», «Мечта и страх», «Когда я один».

Ноябрь–декабрь

7-8 класс

7.

Развитие коммуникативных и социальных навыков.

Тренинг «Мы вместе», «Есть хорошие друзья!».

В течение года

7-8 классы

8.

Обучение способам саморегуляции и релаксации, снятия негативных эмоций.

Тренинги с элементами арт-терапии и сказкотерапии.«Изобрази свое «Я»; «Инь — Янь: добро и зло во мне»; «Умей управлять собой».

В течение года

8 классы

Профилактика и предупреждение детского суицида среди обучающихся

Сроки проведения

Ответственные

1

Выявление неблагополучных

детей и семей

индивидуальные беседы,

анкетирование

В течение года

Педагог-психолог

2

Работа с учащимися и их родителей с целью оказания помощи в экстренных случаях

Тестирование, анкетирование

По необходимости

Педагог-психолог

3

Работа учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Индивидуальная беседа

Регулярно, в

течение года

Педагог-психолог

4

Занятия по профилактике суицида:

1.«Я управляю стрессом»

2. «Профилактика конфликтности в подростковой среде»

3. «Выявление страхов»

4. «На тропе доверия»

Психологический тренинг по профилактики суицида

Октябрь-ноябрь,

Март-апрель

Педагог-психолог

Профилактическая работа с детьми « группы риска»

1.Программа курса внеурочной деятельности

«Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе у детей 10-12 лет»

2.Программа курса внеурочной деятельности

«Развитие мотивов межличностных отношений

у подростков 12-15 лет»

Проведение групповых занятий с детьми «группы риска» направленные на формирование положительных личностных качеств, мотивов межличностных отношений

педагог-психолог Кулешова Т.Г

в течение года

Снижение уровня психологической тревожности; повышение компетентности в вопросах реализации ФГОС

журнал учета групповых форм работы, на ППк

Профилактике девиантного поведения обучающихся

Педагог-психолог

2

Проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание детей:

Родители учащихся

1-11 классов

Во время родительских собраний

Педагог-психолог

3

Индивидуальные профилактические беседы с родителями по имеющимся проблемам в поведении и обучении детей.

Родители детей, стоящие на учете

В течение года

Педагог-психолог

4

Тренинг общения и ролевого поведения во взаимодействии с детьми «группы риска»

Педагоги

Ноябрь (каникулы)

 

педагог-психолог

5

Работа по программе «Свободный» профилактики ПАВ

Обучающиеся 7, 8,9 классов

(по 5 занятий)

В течение года

 Педагог-психолог

6

Формирование положительной устойчивой «Я-концепции».

Арт-терапевтическая технология:

«Хочу стать личностью. Мои цели, ценности и установки. Планирование жизни»;

«Мои чувства, мысли и желания»»;

«Мой портрет в лучах солнца».

«Мои способности, интересы, достижения и успехи»

5-11 классы

По проблеме

Педагог-психолог

7

Обучение способам выплёскивание гнева и негативных эмоций в социально-приемлемых формах.

«Копилка обид»; «Грустные мысли»;

«Лист гнева»; метание дротиков в мишень;

«Подушка-колотушка».«Воздушный шар»

5-8 классы

По проблеме

Педагог-психолог

8

Обучение способам релаксации и саморегуляции.

Аутогенная тренировка: «Маяк»,

«Поплавок»; «Передача энергии»

«Ритмичное дыхание», «плавное дыхание».

Самовнушение. Позитивные установки и др.

8-10 классы

По проблеме

Педагог-психолог

Просветительская и консультативная работа

—       Название работы

 Участники

 Сроки проведения

 Ответственный

 1

Психолого-педагогическое консультирование «Особенности межличностного взаимодействия уч-ся со сверстниками и взрослыми»

Педагоги, кл.рук., учащиеся

В течение года

 

Педагог-психолог

2

Индивидуальное консультирование учащихся в решении актуальных проблем.

Дети «группы риска»

В течение года

Педагог-психолог

3

Консультирование классных руководите

лей и родителей по итогам диагностик:

– адаптация первоклассников к школе;

– адаптация обучающихся при переходе в среднее звено и др.

 

Педагоги,

родители

 

Ноябрь–декабрь

 Педагог-психолог

4

Консультация родителей учащихся, имеющих трудности в развитии и отклонения в поведении

Родители учащихся 1-11 кл.

В течение года

 Совместно с кл.руководителями,

педагог-психолог

5

Консультирование родителей учащихся, состоящих на разных формах учета

Родители учащихся «группы риска»

В течение года

 Совместно с кл.руководителями,

педагог-психолог

Темы выступлений на педсоветах

Сроки проведения

Ответственный

1

«Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе»

2

. «Дети и взрослые – парадокс общения»

3

Педсовет в интерактивной форме: «Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество»

4

«Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника».

Темы выступлений на родительских собраниях

Класс

Сроки проведения

1

Первый раз-в первый класс». Психологические особенности адаптации.

1 класс

2

«Поощрение и наказание в воспитании детей».

1-4 классы

3

Здоровый образ жизни — основа успешной жизнедеятельности.

1-4классы

4

«Давайте познакомимся» Собрание с элементами тренинга и анкетирования. (Адаптация учащихся к новым условиям обучения).

5 класс

5

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».

5-6классы

6

. «Как уберечь детей от вредных привычек

5-6классы

7

«Физиологическое взросление и его влияние на формирование нравственных личностных качеств ребенка».

7 класс

8

Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии».

7-8 классы

9

Этот трудный подростковый возраст. Подросток и закон». «».

8 класс

10

. «Экзамены: как избежать стресса?»

9,11 класс

11

«Физиологическое взросление и его влияние на формирование нравственных личностных качеств ребенка».

9-11 классы

Темы классных часов

класс

Сроки проведения

1

Здравствуй, друг!».Занятие с элементами тренинга на сплочение группы

1 класс

2

Здоровье – привилегия мудрых». Классный час.

1 класс

3

. «Без конфликтов не прожить на свете…». Классный час с техниками арт-терапии.

2-3 классы

4

Жизненные ценности или искусство жить достойно».Классный час

2-3 классы

5

«Я владею собой». Классный час с элементами тренинга.

3 класс

6

Планета Толерантности».Классный час с элементами тренинга.

4 класс

7

. «Мир эмоций». Классный час с применением арт-терапевтических техник.

4 класс

8

. «По каким правилам мы живѐм?» (Анкетирование).

5 класс

9

«Наш класс. Законы жизни». Беседа.

5 класс

10

«Мои приоритеты и ценности». Диагностика ценностей учащихся.

6 класс

11

«Дом без одиночества». Классный час с презентацией

6 класс

12

«Как научиться управлять собой». классный час

7 класс

13

«Мы составляем наш автопортрет». беседа

7 класс

14

Внешний облик – внутренний мир. Классный час

8 класс

15

«Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные ценности». Дискуссия.

8 класс

16

Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных ценностей. Дискуссия

9 класс

17

Как стать счастливым?

9 класс

18

Скажем курению алкоголизму., наркотикам «Нет!»

10 класс

19

Что нами движет при выборе профессии?

10 класс

20

Депрессия и способы борьбы с ней.

11 класс

21

Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…»

11 класс

Річний план роботи соціального педагога на 2019-2020 навчальний рік

Уманської ЗОШ І – ІІІ ступенів №11 ім. М. П. Бажана

І. Аналітична частина

Протягом 2018-2019 н. р. соціальним педагогом здійснювала діяльність за наступними напрямками: діагностична робота, консультаційна робота , профілактична робота , соціально-захисна та розвивальна робота, організаційно – методична робота та зв’язки з громадкістю.

Робота соціального педагога була організована відповідно до плану роботи психологічної служби.

Психологічна служба закладу працювала відповідно до навчально – виховної теми закладу та теми методичного об’єднання працівників психологічної служби.

ІІ. Цілепокладаюча частина

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. А також організація психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Завдання діяльності психологічної служби закладу є : підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі практичного впровадження новітніх досягнень психологічної науки; сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному зростанню дітей на кожному віковому етапі їх розвитку; забезпечення індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення; профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвиткові учнів.

Тема методичного об’єднання працівників психологічної служби

у 2019-2020 н. р.:«Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків».

«Якісна освіта – запорука самореалізації особистості».

Тема роботи практичного психолога:«Формування та розвиток життєвих компетентностей учнів для успішної самореалізації».

ІІІ. Змістова частина

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/

аудиторія

Відмітка про виконання

1. Діагностика

1.1

Проведення соціальної паспортизації класів та школи.

Вересень

Класні

керівники

1-11 класів

1.2

Складання списків категорійних дітей.

Вересень

Класні

керівники

1-11 класів

1.3

Виявлення і постановка на облік дітей , схильних до правопорушень та неблагополучних сімей.

Вересень

Класні

керівники

1-11 класів

1.4

Вивчення соціальних умов розвитку дітей з ООП.

Вересень

діти з ООП

1.5

Моніторинг позашкільної зайнятості дітей пільгових категорій з метою залучення до гурткової роботи.

Жовтень

лютий

Класні

керівники

1-11 класів

1.6

Діагностика залученості учнів пільгових категорій, учнів з девіантною поведінкою, з неблагополучних сімей до гурткової роботи.

Грудень-січень

Класні

керівники

1-11 класів

1.7

Дослідження серед учасників освітнього процесу (за запитами адміністрації).

Протягом навч. року

Учні школи

1.8

Вивчення соціальних питань , які потребують негайного вирішення , за потреби направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги .

Протягом навч. року

Учні школи

1.9

Вивчення думки учнів, батьків, педагогічного колективу з різних питань шкільного життя.

Протягом навч. року

Вчителі, учні, батьки

(за запитом)

2. Профілактика (розвиток соціальних навочок)

2.1

Здійснювати контроль за відвідуванням занять учнями школи з метою профілактики пропусків уроків без поважних причин, бродяжництва, ігроманії та комп’ютероманії.

Протягом навч. року

(кожної п’ятниці)

Кл. керівники

1-11 класів спільно з ЗДНВР

2.2

Відвідування проблемних дітей з неблагополучних сімей вдома.

Протягом навч. року

Класні

керівники

1-11 класів

2.3

Участь в організації та проведенні рад профілактики.

Протягом навч. року

Спільно з ЗДНВР, кл.кер. 1-11 класів

2.4

Виступи на методичних об’єднаннях класних керівників з питань:

— результати громадського огляду;

-соціально-педагогічна робота з дітьми пільгових категорій; — результати моніторингу зайнятості учнів;

Згідно плану методич-них об’єднань

Спільно з ЗДНВР, класні керівники,

1-11 класів

2.5

Проведення занять з елементами тренінгу щодо формування здорового способу життя та правового виховання учнів, протидії торгівлі людьми, насильства в сім’ї .(по запиту)

Протягом навч. року

Спільно з практ. псих.

учні 9-11 кл

2.6

Участь у заходах Місячника профілактики та запобігання негативних проявів в учнівському середовищі.

Листопад-квітень

Класні

керівники

1-11 класів

2.7

Здійснення соціального супроводу сімей, що потрапили в складні життєві обставини.

Протягом навч. року

Спільно з кл. кер.

1-11кл.

2.8

Виступи на батьківських зборах на теми:

-соціально-педагогічна робота з дітьми пільгових категорій; -соціально-педагогічна робота з дітьми, які мають прояви девіантної поведінки.

(за запитом.)

Протягом навч. року

(за запитами )

Класні керівники

1-11 класів,

батьки

2.9

Забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища (запобігання насильству в учнівському колективі та домашньому насильству).

Протягом навч. року

Спільно з кл. кер.

1-11кл.

2.10

Посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми(в рамках декади профілактики негативних проявів).

Листопад/

квітень

Спільно

з прак.псих.

3. Навчальна діяльність

4. Консультування

4.1

Консультування батьків з оформлення документів на опіку, визначення статусу, отримання допомоги по малозабезпеченості.

Протягом навч. року

Батьки або особи , які їх замінюють

4.2

Надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків.

Протягом навч. року

діти з ООП

батьки

вчителі

4.3

Консультування класних керівників щодо організації системного контролю за відвідуванням учнями школи.

Жовтень

Класні кер.

1-11 класів

4.4

Надання рекомендацій учням, вчителям, батькам щодо вирішення конфліктних ситуацій.

Протягом навч. року

Учні, батьки

вчителі

4.5

Консультації з батьками дітям з інвалідністю, щодо організації фестивалю та спартакіади «Повір у себе».

Листопад- квітень

Класні кер. 1-11 класів

4.6

Консультування учнів з питань вибору професії дітей пільгових категорій на тему: «Вибір – майбутньої професії».

Квітень

Учні 9,11 класів

4.7

Консультування сімей, які виховують дітей пільгових категорій стосовно організації літнього відпочинку

Травень-червень

Батьки

1-11 класів

4.8

Консультування учнів, батьків, учителів в особистих питаннях.

Протягом навч. року

Учні,батькивчителі

5. Зв’язки з громадськістю

5.1

Проведення громадського огляду умов утримання , навчання, виховання, оздоровлення та працевлаштування дітей пільгових категорій.

Вересень

Кл. кер.

1-11 класів,

батьки,

учні.

5.2

Відвідування вдома, обстеження житлово-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту.

Тричі на рік

Класні кер.

1-11 класів,

Пр.псих.

5.3

Представлення інтересів учнів школи у різноманітних інстанціях: відділі освіти, поліції, опікунській раді,службі у справах дітей(судах).

Протягом навч. року

Працівнки

служби

5.4

Участь у спільних заходах з міським товариством Червоного Хреста:

— «місячник милосердя»;

Вересень

жовтень

Класні кер.

1-11 класів

5.5

Участь у спільних заходах з СЮТ, БДЮТ, спортивних секцій по залученню до гурткової роботи дітей пільгових категорій .

Жовтень

Класні кер.

1-11 класів,

діти.

6. Просвіта

6.1

Проведення бесід на тему:

« Здоровий спосіб життя — це круто!»

( по запиту класних керівників)

Листопад-квітень

Кл. кер.,

учні 5-11 класів

6.2

Участь у MMО , міських семінарах (згідно плану відділу освіти).

Протягом навч. року

Спец. псих.

служби

6.3

Участь у спільних заходах з ЦСССМ:

 • профілактика шкідливих звичок;

 • допомога дітям з інвалідністю;

 • боротьба зі СНІДОМ;

 • до дня захисту дітей;

— оздоровлення дітей пільгових категорій;

Жовтень

листопад

грудень

травень

червень

Класні кер.

1-11 класів, батьки, діти

6.4

Ознайомлення педагогічного колективу з законодавчими актами з питань соціально – правового захисту населення.

Протягом навч. року

Пед. колектив

6.5

Виступ перед батьками майбутніх першокласників на тему: «Соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту».

ІІІ субота лютого

Батьки майб. першо-

класників

6.6

Участь у методичних об’єднаннях класних керівників з питань соціального супроводу дітей пільгового контингенту.

Протягом навч. року

Класні кер

1-11 класів

6.7

Виступи на педагогічних радах на тему:«Соціального супроводу дітей пільгового контингенту ».

Серпень,

січень

Пед. працівник

6.8

Просвітницька робота серед батьків щодо можливостей надання освітніх послуг дітям з особливими потребами .

Протягом навч. року

Класні кер.,

батьки

6.9

Організація та проведення

«Тижня Толерантності» .

11.11.19 – 15.11.19

Спільно з Пр. психол.

6.10

Відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуального насильства .

18.11.2019

Спільно з Пр. психол.

6.11

Організація та проведення заходів в рамках Всеукраїнської акції

«16 днів проти насилля!».

25.11.19 –

10.12.19

Спільно з Пр. психол.

6.12

Проведення заходів з психологічної просвіти в рамках «Тижня психології».

20.04.20 -24.04.20

Спільно з Пр. психол.

7. Інше (організаційно-методична функція, соціально-захисна робота)

7.1

Аналіз оздоровлення дітей пільгових категорій.

вересень

Кл. кер.

1-11 класів

7.2

Аналіз даних соціальної паспортизації класів.

вересень

Кл. кер.

1-11 класів

7.3

Роз’яснювальна робота щодо організації безкоштовного харчування дітей з малозабезпечених сімей.

Вересень,

січень

Кл. кер.

5-11 класів

7.4

Складання планів та програм дій по роботі з дітьми пільгових категорій.

Жовтень

Спільно з Пр. психол.

7.5

Участь в організації та проведенні міського фестивалю до Дня інвалідів «Повір у себе».

03.12.19

Батьки та учні

7.6

Участь в організації новорічних свят для дітей пільгових категорій.

Грудень

Учні пільгових категорій

1-11 класів

7.7

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів.

Протягом навч. року

Соціальнийпедагог

7.8

Участь у навчально-методичних семінарах та Інтернет – конференціях працівників психологічної служби міста.

За планом відділу освіти

Соціальнийпедагог

7.9

Участь в організації та проведенні благодійних акцій.

Протягом навч. року

Кл. кер.

1-11 класів, учні

7.10

Робота з документами : опрацювання нормативно-правових актів.

Протягом навч. року

Соціальнийпедагог

7.11

Підготовка аналітичної та статистичної звітності (за півріччя, рік).

В кінці семестрів

Соціальнийпедагог

7.12

Оформлення документації на оздоровлення дітей.

Протягом навч. року

Кл.кер.

1-11класів,

батьки

7.13

Оформлення та поновлення даних для стендів соціально-психологічної служби.

Двічі на рік

Спільно з Пр.психол.

7.14

Поновлення документації на дітей з малозабезпечених сімей для організації безкоштовного харчування.

Січень-лютий

Кл. кер.

1-11кл.,

батьки

7.15

Складання плану роботи соціального педагога на 2020-2021 н. р.

Червень-серпень

Соціальнийпедагог

7.16

Оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів профілактичного та просвітницького характеру.

Протягом навч. року

Спільно з практичним

психологом

7.17

Підготовка та презентація авторських проектів, розробок, творчих робіт.

Протягом навч. року

Соціальнийпедагог

7.18

Підготовка пакету документів на безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій.

Вересень

Січень

Батьки,кл. кер.1-11 кл

7.19

Контроль за поведінкою учнів на перервах (чергування).

що вівторка

(їдальня)

Соціальнийпедагог

7.20

Організація надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників ООС.

Протягом навч. року

Соціальнийпедагог

7.21

Захист прав дітей з ООП , за відповідним дорученням представлення їхніх інтересів у правохороних і судових органах та інших організаціях.

Протягом навч. року

Соціальнийпедагог

Рабочая программа: ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ педагога-психолога на 2019 – 2020 учебный год

Приложение №1

к годовому плану работы

МАДОУ детский сад № 10 «Чебурашка»

Утверждено:

Заведующий МАДОУ

д/с № 10 «Чебурашка»

_____________________

                                                                                                                   Приказ №______

                                                                   

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ

педагога-психолога

    на 2019 – 2020  учебный год

                                                              Подготовила:

                                                                                      педагог-психолог

 Гаревских В.С.

Краснокаменск  2019г

Содержание

 1. Анализ психологической работы за 2018 – 2019  уч. год
 2.  Цель и задачи психологической службы
 3. Диагностическая работа
 4.  Коррекционно-развивающая работа
 5. Консультирование
 6.  Психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая поддержка
 7. Экспертная работа
 8. Организационно-методическая работа и оборудование рабочего места.
 1. Анализ психологической работы

   Психологическая работа в 2018-2019 году была направлена на обновление образовательного процесса в условиях  реализации  ФГОС ДО и осуществление психологического сопровождения деятельности педагогов.

Особое внимание уделялось деятельности по осуществлению личностно – ориентированного взаимодействия с дошкольниками в общей системе индивидуализации образования и обеспечению условий для формирования индивидуальности личности каждого ребёнка ДОУ. В связи с этим обновлена нормативно-правовая база и проведена презентационная площадка по данной теме.

  Осуществлялось психологическое сопровождение инновационного образовательного проекта по реализации мероприятий  в области повышения финансовой грамотности воспитанников в разных  формах работы, в основном по разработке парциальной программы. Проводилось психологическое сопровождение образовательной деятельности по  ранней  профориентации  дошкольников.  

  Способствовала созданию системы конструктивного взаимодействия с родителями для установления партнерских отношений в вопросах образования детей и вовлечения семей непосредственно в образовательную деятельность.

Опыт работы  был представлен в рамках проведении краевых КПК, на краевом заочном  Смотре-конкурсе  методических разработок  по повышению финансовой грамотности,  Муниципальном методическом  сборе молодого педагога и наставника, Заседании Ассоциации педагогов-психологов Забайкальского края,  краевой конкурсе «Педагог-психолог Забайкалья – 2019».

   

 1. Цель и задачи психологической службы

Цель психологической службы:

 создание благоприятных условий для укрепления и сохранения психологического здоровья всех участников образовательного процесса.

Задачи работы:

 1. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития детей.
 2. Обеспечивать диагностику и контроль динамики личностного и интеллектуального развития  воспитанников, их индивидуального прогресса и достижений.
 3. Осуществлять психологическое сопровождение деятельности педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности по осуществлению личностно – ориентированного взаимодействия с дошкольниками в общей системе индивидуализации образования и обеспечению условий для формирования индивидуальности личности каждого ребёнка ДОУ.
 4. Осуществлять психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы МАДОУ, адаптированных основных общеобразовательных программ в части, формируемой участниками образовательных отношений: по повышению финансовой грамотности, развитию словесного творчества и социального интеллекта дошкольников.
 5. Проводить психологическую экспертизу внедряемых программ обучения в целях определения их соответствия возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям  воспитанников. Участвовать в мониторинге эффективности внедряемых программ и технологий обучения.
 6. Совершенствовать психологическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации  детей  с ОВЗ.
 7. Совершенствовать практику организации и реализации сюжетно- ролевых игр в образовательном пространстве МАДОУ через обеспечение вариативности, субъектности и индивидуализации в дошкольном образовании.
 8. Совершенствовать конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников как условие обеспечения качественной психолого-педагогической поддержке семье и развития личности дошкольника.

3. Диагностическая работа

Индивидуальное психологическое обследование: в месяц – 12 часов, за 9 месяцев – 110 часов. Групповое обследование: в месяц – 2  часа, за 9 месяцев –  18 часов.

Итого: 128  часов.

Содержание

Форма

Объект

Сроки

Время

1

Диагностика детского развития:

1.1. Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста по методике выявления уровня нервно – психического развития детей (К.Л.Печора,

Г.В.Пантюхина).

1.2.Диагностика сформированности предпосылок учебной деятельности по  программе  диагностики уровня развития предпосылок учебной деятельности

1.3. Диагностика познавательного развития детей с целью реализации индивидуального подхода в образовательном процессе по комплексу диагностических методик.

1.4.Дифференциальная диагностика по диагностическому альбому Семаго М.М., Семаго Н.Я.

1.5. Социометрическое изучение МЛО в группах по адаптированному варианту игры «Секрет» В.А.Репиной.

1.6.Диагностика одаренных детей:

— методика  экспресс-диагностики интеллектуальных способностей «МЭДИС»;

-краткий тест творческого мышления (фигурная форма) П.Торренса

1.7. Диагностика сформированности финансовых  представлений детей о потребностях, труде, товаре, деньгах и семейном бюджете в рамках инновационной деятельности.

индив.

подгр.

индив.

индив.

индив.

индив.

индив.

индив.

Индив.

1 мл.гр.

№ 1,3, 4

гр. 10,12

гр. 6, 7, 8,9

ст., подг.гр.

по запросу

по запросу

гр.12, 10, 9,

по эпикр.

срокам

2 раза в год

февр.-

март

1 пол.

года

по запросу

декаб.

в теч.

года

в теч.

года

сентябрь- апрель

1 реб.-

10  мин

60 д -6 ч.

Всего 12 ч.

1 реб.-60м.

42 р.- 42 ч.

1 реб.- 20 мин, 90 детей  – 30 часов.

1 реб -20 м

1 реб.-5 м.,

86 д..- 7 ч.

5 ч.

5 ч.

1 реб.- 10 мин.

 68 д.– 11 ч.

2

Диагностика педагогов

2.1. Тест  «Конфликтная ли Вы личность»   (В.Н. Скворцов)

2.2.  Диагностика удовлетворенности педагогов качеством образования.

тест

-//-

педкол-лектив

октябрь

январь

2 час

2 час

3

Диагностика родителей:

3.1. Диагностика семейного и образовательного статуса родителей.

3.2. Диагностика удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг ДОУ 

3.3. Тест для родителей выпускников «Познавательная потребность ребенка»»

анкет.

родите

ли ДОУ

Ноябрь

декабрь

октябрь

5  час

5 час

1 час

4. Коррекционно-развивающая работа

Групповые занятия: в неделю – 5.30  ч.  (10 занятий), в месяц – 22  часа  ( 40 занятий), за 8 месяцев – 176  часов ( 320  занятий).

Индивидуальные занятия: в месяц – 12 часов (15 – 16 занятий), за 8 месяцев – 100  часов (120 – 128  занятий). Среднесрочная коррекция с 1 ребенком – 12 часов за 3 месяца. Ориентировочное количество детей в год – 10 – 15 детей.

Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с использованием следующих программ:

Форма

Объект

Сроки

Время

1

Психолого-педагогическая программа  «Учимся быть вместе» по формированию предпосылок коммуникативных

универсальных учебных действий

(Гаревских В.С.)

занятие

Подг.гр.

10,12

окт.-

январь

по 15 зан.

4 подгр.

= 60 зан.

2

Психолого-педагогическая программа  «Хочу учиться»  по развитию навыков учебного сотрудничества

 (Гаревских В.С.)

занятие

Подг.гр.

10,12

февр. –

май

по 16 зан.

4 подгр.

= 64зан.

3

Психолого-педагогическая  программа «Такие разные чувства»

по эмоциональному  развитию

старших дошкольников

 (Гаревских В.С.)

тренинг

Ст.гр.

9, 8

окт.-

январь

по 15 зан.

4 подг.=

60 занятий

4

Психолого-педагогическая программа «Вот я какой» по индивидуализации самосознания старших дошкольников

(Гаревских В.С.)

психо

гимнастика

Ст.гр.

9, 8

февр. -май

по 15 зан.

4 подг.=

60 занятий

5

Игровые занятия по методике «Теремок сказок»  (Козырева Н.А.)

Игровое занятие

Ср.гр.

6,7

Окт- янв.

40 занятий

6

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих игр – занятий по индивидуальным психокоррекционным программам.

курс индив.

занятий-

12 занятий

10 детей

сент.- май

120 занятий

7

Проведение краткосросрочных образовательных  практик:

— «Сказочный танграм»

— «Теремок сказок»

Совм.

подгр.

деят-ть

Гр. 11

(11 детей)

Гр. 7,6

октяб.

март

6 занятий

12 зан.

5. Консультирование

Индивидуальная консультация:  0,5  – 1  ч.

Содержание

Форма

Объект

Сроки

1

Консультирование администрации ДОУ по вопросам управления педагогическим коллективом:

— по результатам всех видов психологической  деятельности;

— по вопросам личностного  роста педагогов  как основы профессионального мастерства;

-по профилактике конфликтов в коллективе и путям их решения;

— по организационным вопросам психологического сопровождения развития детей в ДОУ.

индив.

груп-е

админист

рация

По запросу

админ.и

психолога

2

Консультирование педагогов:

— по результатам скрининговой диагностики;

— по результатам углубленной диагностики;

— по проблемам развития детей;

— по результатам и ходу коррекционного процесса;

— координации содержания коррекционной работы с детьми по рекомендациям ПМПк ДОУ;

— по сохранению психологического здоровья детей, созданию психологического комфорта в группах;

— по организации взаимодействия с семьями;

— по личностному развитию педагогов.

индив.

груп-е

педагоги

По запросу

педагога и

психолога

3

Консультирование родителей (законных представителей):

— по вопросам развития, обучения, воспитания детей;

— по результатам скрининговой и углубленной диагностики;

— по результатам и ходу коррекционного процесса;

— по вопросам детско-родительских отношений;

— по вопросам взаимодействия с педагогами.

индив.

груп-е

родители

по запросу

родите

ля и

психолога

4

Консультирование представителей других служб и государственных органов, обращающихся в ДОУ с вопросами, связанными с развитием детей, их социализации и социальной адаптации.

индив.

груп-е

по запросу

6. Психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая поддержка

Время на одно мероприятие – 0,5- 1,5 часа.

Содержание

Форма

Объект

Сроки

Время

1

Организация и проведение Презентационной площадки на тему «Практика проведения педагогического наблюдения  в условиях ФГОС ДО: организация, методика проведения, фиксация результатов» в ДОУ

Мастер-класс

Педагоги ОУ

сентябрь

3

2

Организация и проведение Стажировочной  площадки на тему «Вариативные формы, методы и технологии части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО, АООП ДО в ДОУ»

выступление

 Педагоги ОУ

Июнь

3

3

Организация и проведение методического марафона обмена передовыми педагогическими практиками в рамках деятельности пилотных площадок:

-По апробации Программы образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» в пилотных ДОУ на 2018- 2021 годы

марафон

Педагоги ОУ

апрель

3ч.

4

Организация и участие в проведении муниципального методического сбора молодого  педагога  и наставника на базе МАДОУ по теме  «Организация познавательно- исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста посредством технологии «река времени»

Метод. сбор

Педагоги ОУ

октябрь

3ч.

3

Участие в одготовке и проведении педагогических советов:

 Педсовет №1

Тема: «Качество дошкольного образования: что и как оценивать в наступающем учебном году»  

Сообщение «Результаты педагогической диагностики по индивидуализации образования воспитанников  ДОУ за 2018 – 2019 учебный год».

 Информация «Вариативные формы, методы и технологии части, формируемой  участниками образовательных отношений ООП МАДОУ, АООП МАДОУ»

Педсовет № 2

Тема: «Непрерывная  поддержка и повышение уровня элементарных математических представлений дошкольников в условиях реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации».

Сообщение «Развитие математических способностей дошкольников: проблемы и пути их решений»

Педсовет №3

Тема: «Образовательная работа в детском саду по развитию речевого словесного творчества  и литературной речи»

Выступление «Понимание юмористического смысла литературных произведений как  способ развития логического мышления»

Педсовет №4

Тема:«Практика организации и реализации сюжетно- ролевых игр в образовательном пространстве МАДОУ как средства индивидуализации дошкольного образования»

Деловая игра  «Организация сюжетно-ролевой игры: вариативность подходов»

Круг-лый стол

Методи-ческий диалог

Круглый стол

Деловая игра

Педкол

лектив

сентябрь

ноябрь

фев-раль

апрель

8 ч.

4

Участие в инновационной деятельности МАДОУ:

— Внедрение ФГОС ДО

— Инновационный проект  «Экономическая культура дошкольников: приобщение к социокультурным нормам общества»

— Изучение и внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере ДО) (воспитатель)».

— Лаборатория молодого педагога «От инициативы – к мастерству: путь к профессиональному  успеху»

— Практика проведения педагогического наблюдения  в условиях ФГОС ДО: организация, методика проведения, фиксация результатов» в ДОУ

рабочая

группа

По плану

По плану

По плану

30 ч.

5

Участие в  работе по реализации преемственности  МАДОУ и  МУО СОШ №4:

— участие в проведении круглого стола  на тему «Преемственность в условиях ФГОС: реализация образовательных практик»

— подготовка открытых просмотров для учителей СОШ;

— участие в аспектном консилиуме по адаптации первоклассников;

-участие в разработке плана работы по преемственности МАДОУ и СОШ на год;

— разработка путей реализации технологической преемственности в обучении дошкольников и младших школьников.

Круглый

стол

Дети

педагоги

ноябрь

В теч.

года

5 ч.

6

 Краевая декада практической психологии.

(по плану декады)

декада

Дети

Педкол-лектив

Род-ли

ноябрь

10ч.

7

Краевая акция «Кораблик детства»

( по плану акции)

акция

—  //-

апрель

5ч.

8

Участие в декадах ДОУ:

Декада  правовых знаний.

Декада « Голос родного Забайкалья».

Каникулярные мероприятия в ДОУ

Декада здоровья

Дети

Педкол-лектив

Род-ли

 окт.

ноябрь

январь

апрель

4 ч.

9

Участие в конкурсе  детских проектных работ «Мой проект».

подго-товка

участников

Дети

Педкол-лектив

Род-ли

Сент.

март

10

Психологическое сопровождение участников  детских  конкурсов МАДОУ:

— конкурс чтецов;

— Интеллектуальная Олимпиада «По дороге знаний»

подго-товка

участников

Дети

Педкол-лектив

Род-ли

декабрь

10 ч.

11

Участие в работе методического объединения педагогов  МАДОУ по теме «Технологическая профессиональная компетентность педагогов МАДОУ: системно- деятельностный подход, технология «Портфолио», технология «Доска выбора»

заседа-

ния

Педкол-лектив

Окт.

Декаб.

март

4 ч.

12

Групповые консультации для педагогов:

— «Служба медиации в ДОУ» »

— «Как научить детей оценочным высказываниям?»

«Как формировать эмоциональный словарь у детей

консультация

пед.кол-

лектив

сент.

декабрь

1 ч.

1 ч.

13

Тренинг развития вербальной и невербальной коммуникации

тренинг

педкол-лектив

декабрь

2 ч.

14

Оформление наглядной пропаганды для педагогов

ширмы

стенды

педкол-

лектив

в теч.

года

2 ч.

15

Участие в подготовке и проведении родительских собраний (выступления, тренинги)

Собра

ния

родите-

ли

В теч.

года

11 ч.

16

Участие в организации и проведении «Университета для родителей»

Родит.

универ-ситет

родите-

ли

Февраль-март

6 ч.

17

Участие в организации и проведении «Школы молодой матери»

школа

родители

май

2 ч.

18

Консультации для родителей:

—  « Ребенок и финансовая грамотность»»

—  «Развитие математических способностей дошкольников: проблемы и пути их решений»

Консуль-тации

родители

октябрь

март

1ч.

1 ч.

19

Оформление наглядной пропаганды для родителей

ширмы

стенды

родите-

ли

в теч.

года

2 ч.

20

Проведение психопрофилактической работы по созданию благоприятного микроклимата в коллективе сотрудников:

— участие в подборе микроколлективов взрослых;

-ускорение адаптации сотрудников;

-разрешение конфликтных ситуаций.

беседы

консуль-тации

коллек-тив

в теч.

года

21

Проведение психопрофилактической работы в детском коллективе:

— предупреждение возможных нарушений в становлении личности детей и установлении МЛО;

— участие в формировании социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

— защита детей от всех форм физического и психического насилия.

беседы

консуль-тации

детский коллек-тив

в теч.

года

22

Организация и проведение работы по защите прав детей.

обследования, характе

ристики, беседа

опекуны, по запросу

В  теч.

года

23

Участие  в  работе службы медиации в МАДОУ

По запросу

В  теч.

года

24

Участие  в работе Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

По запросу

В  теч.

года

7.Экспертная работа

Содержание

Форма

Объект

Сроки

Время

1

Участие в работе ПМПк МАДОУ:

-формулировка запросов на ПМПк,

-составление заключений,

— разработка индивидуальных образовательных маршрутов;

— участие в заседаниях,

— выполнение рекомендаций и контроль за их реализацией.

засед-е

диагнос

тика

дети с проблемами

развития

по плану,

по запросу

8 час.

2

Взаимодействие с ТПМПК:

— формулировка запросов на ТПМПК,

— подготовка документации.

дети с проблемами

развития

По мере необходи-мости

2

Участие в работе медико-педагогических совещаний на группах раннего возраста.

совеща-ние

воспитатели

групп раннего

возраста

ноябрь,

апрель

6 засе-

даний

= 6 час.

3

Участие в административных совещаниях по принятию решений, требующих психологического разъяснения ситуации.

совеща-

ние

коллектив

ДОУ

в теч.

года

по необхо-

димости

4

Участие в работе аттестационной комиссии МАДОУ.

заседа-

ние

аттестуемые

педагоги

ноябрь

1,5 час.

5

Участие в работе совета по инновационной деятельности КУО

заседание

педагоги  

в теч.

года

8 час.

6

Участие в работе координационного совета   по реализации ФГОС ДО  КУО

заседание

педагоги

в теч.

года

8 час.

7

Участие в экспертизе творческих работ педагогов ДОУ: рабочих программ, проектов, КОП

экспертиза

педагоги ДОУ

в теч.

года

6 час.

8

Участие в рабочих группах МАДОУ:

— Составление проекта годового плана работы дошкольного учреждения.

— Подготовка к конкурсу изобразительного творчества «Хрустальная капелька» ко Дню дошкольного работника

— Внесение изменений в дорожную карту по повышению родительской компетентности в вопросах воспитания детей через краткосрочные детско-родительские практики и нетрадиционные формы работы с родителями

— Разработка мероприятий в рамках проведения Недели безопасности «Шагающий автобус», акций и декад

— Разработка программы презентационной площадки на тему «Практика проведения педагогического наблюдения  в условиях ФГОС ДО: организация, методика проведения, фиксация результатов» в ДОУ

— Подготовка к интеллектуальной олимпиаде «По дороге знаний»

— Подготовка материалов к муниципальному конкурсу детских проектов «Мой проект»

— Разработка программы методического марафона обмена передовыми педагогическими практиками в рамках деятельности пилотных площадок по апробации Программы образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» в пилотных ДОУ на 2018- 2021 годы

— Разработка программы стажировочной площадки на тему «Вариативные формы, методы и технологии части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО, АООП ДО в ДОУ»

совещание

рабочая группа

По годовому плану МАДОУ

по необ-

ходимости

9

Участие в проведении тематических проверок в МАДОУ: 

— Тематическая оценка  развивающей предметно-пространственной игровой среды, направленной на раннее развитие математической грамотности

контроль

пед.

коллектив

Ноябрь

по необ-

ходимости

10

Участие в проведении внутренней  системы  оценки качества образования

контроль

Группы ДОУ

Январь

май

по необ-

ходимости

11

Проведение психолого-педагогического анализа деятельности педагогов.

анализ

педагоги

в  теч. года

по необ-

ходимости

8. Организационно- методическая работа и оборудование рабочего места

18 часов в неделю, 72  часа  в месяц.

Содержание

Форма

Сроки

1

1.1. Анализ и планирование деятельности:

— составление годового плана работы;

-составление плана работы на месяц;

— составление аналитического годового отчета и статистических справок;

— составление циклограммы деятельности и расписания организованной образовательной деятельности.

1.2. Проведение подготовительной работы:

— подготовка к индивидуальной и групповой работе с детьми;

— подготовка к экспертно-консультационной и профилактической работе с педагогами и родителями.

1.3.Ведение учета деятельности:

— обработка, анализ, обобщение полученных результатов;

— заполнение форм учета деятельности;

— оформление документации к новому учебному году.

план

отчет

цикло

грамма

докумен

тация

август

1раз в мес.

май

сентябрь

ежеднев.

еженед.

по необх.

ежеднев.

сентябрь

2

Повышение квалификации и самообразование:

-посещение муниципального методического объединения  педагогов-психологов по теме

 « Инновационные подходы при коррекционно-развивающей работе педагога с детьми ОВЗ»;

— посещение совещаний педагогов-психологов;

— участие в семинарах, модульных курсах и т.п.;

— своевременное изучение нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность ДОУ и психологической службы;

-анализ научной и практической литературы для проведения всех видов работ;

— реализация  индивидуального образовательного маршрута  по теме «Формирование экономической культуры через финансовое просвещение детей старшего дошкольного возраста»;

— участие в  Межрегиональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования: модернизация технологий и содержания обучения» (публикация совместной статьи)

— участие в  заседаниях Ассоциации педагогов-психологов Забайкальского края.

 

м/о

совещ.

семинар

ИОМ

статья

выступление

1 рез в квартал

по необх.

в

теч.года

ноябрь

ноябрь

3.

Оборудование и организация рабочего места:

— доработка психолого-педагогических программ;

— — пополнение картотек, диагностических методик,  литературы;

— пополнение практического материала для коррекционно-развивающей  работы с детьми.

докумен-

тация

оборудо-

вание

постоянно

Календарно-тематическое планирование: План работы педагога — психолога на 2019-2020 учебный год

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

Предполагаемый результат

1

2

3

4

5

I Психологическое просвещение и профилактика

1

Социально-психологическая адаптация обучающихся первого курса. Реализации программы адаптации первокурсников

сентябрь-декабрь

Педагог-психолог, мастера групп

Формирование позитивного отношения к центру, к групповому коллективу, развитие уверенности в себе

2

Выступления:

 1. Адаптация обучающихся 1 курса.
 2. Психологические особенности подростков
 3. Круглый стол: работа с «Таблицей факторов наличия кризисной ситуации»
 4. Профилактика суицидального поведения

в течение года

Педагог-психолог

Сообщение результатов обследований педагогам.

Повышение психологических знаний.

3

Посещение общежития

в течение года

Педагог — психолог мастера групп. соц. педагог

Формирование навыков бесконфликтного взаимодействия между проживающими в общежитии, обучение конструктивному общению.

4

Консультирование детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Групповые занятия по программе социализации «Самостоятельный подросток».

Реализация программы – развитие коммуникативных навыков

в течение года

Педагог – психолог, соц. педагог

Формирование навыков социального взаимодействия

5

Консультация и наблюдение за детьми состоящими на внутреннем учете центра

в течение года

педагог-психолог, соц.педагог.

6

Консультация родителей (по запросу)

в течение года

Педагог-психолог

7

Профилактика суицидального поведения

в течение года

педагог-психолог, мастера групп

Формирование позитивных жизненных установок

8

Проведение классных часов, тернинговых занятий по формированию благоприятного психологического климата в группе

в течение года

педагог — психолог

Формирование благоприятного психологического климата

9

Психопрофилактика экзаменационной тревожности

декабрь, июнь

педагог-психолог

Снятие тревожности перед экзаменами, повышение уверенности в себе

10

Индивидуальные консультации педагогов и мастеров групп «Помощь обучающимся в экзаменационный период»

декабрь,

июнь

Педагог — психолог

11

Классные часы в группах в рамках месячника по профилактике негативных тенденций

ноябрь, апрель

педагог-психолог, мастера групп, соц. педагог

педагог доп. Образования

Формирование ЗОЖ

II Психологическая диагностика

1

Изучение адаптации и мотивации обучающихся 1 курса

сентябрь-февраль

педагог-психолог, мастера групп

Выявление социально-психологической адаптированности и учебной мотивации

2

Диагностика обучающихся находящихся на учете ПДН, КДН, внутреннем учете центра

сентябрь-октябрь

педагог-психолог

Составление индивидуальных программ профилактики и коррекции

3

Диагностика обучающихся с ОВЗ

сентябрь-октябрь

педагог-психолог

Составление индивидуальных-психолого-педагогических карт по их сопровождению

4

Изучение познавательной сферы обучающихся с отклоняющимся поведением. (по запросу администрации, педагогов, родителей).

в течение года

педагог-психолог

Выявление уровня развития познавательной сферы

5

Изучение мотивационно-личностной сферы обучающихся с отклоняющимся поведением. (По запросу администрации и педагогов, родителей).

в течение года

педагог-психолог

Выявление причин отклоняющегося поведения для последующей психокоррекции

6

Изучение экзаменационной тревожности

декабрь, июнь

педагог-психолог

Определить уровень тревожности для последующей психокоррекции

7

Проведение психологического тестирования по выявлению подростков, склонных к суициду

октябрь, май

Педагог-психолог

Выявление подростков склонных к суициду для последующей психокоррекции

III Коррекционная и развивающая работа

1

Работа с обучающимися, состоящими на внутреннем учете центра:

 • постоянное наблюдение и оказания своевременной посильной помощи;
 • систематическая работа с обучающимися, стоящими на учёте в ОДН и УИИ;
 • психологическая помощь обучающимся, состоящим на учете в КДН и ЗП;
 • проведение профилактической работы через беседы с представителями ПДН;
 • Участие в работе Совета профилактики центра

в течение года

мастера групп, педагог-психолог

Повышение учебной мотивации, изменение поведения в лучшую сторону.

Развитие личности.

2

Тренинги: «Развитие коммуникативных навыков»

Ноябрь-февраль

Педагог-психолог, мастера групп

3

Организация и проведение деловых игр, тренинговых занятий по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции

в течение года

мастера групп, педагог-психолог

Формирование ЗОЖ

4

Тренинг в рамках одного дня на тему: «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»

декабрь

педагог-психолог

5

Профилактика экзаменационной тревожности

Декабрь, июнь

педагог-психолог

Снятие страхов перед экзаменами, повышение уверенности в себе

IV Консультативная работа

1

Консультации студентов по индивидуальным запросам

в течение года

педагог-психолог

Помощь в преодолении трудной ситуации, повышение самосознания и мотивации

2

Индивидуальное консультирование по проблемам: — детско-родительских отношений; психологических особенностей развития подросткового и юношеского возраста и др.

в течение года

педагог-психолог

Помощь в преодолении трудностей воспитания и обучения ребенка

3

Индивидуальные консультации педагогов по работе с детьми с ОВЗ

по запросу

педагог-психолог

Сообщение об уровне развития познавательных процессов подростка, обсуждение трудностей и сильных сторон обучающегося

4

Консультации мастеров групп, обучающихся по результатам тестирования. Разработка рекомендаций

в течение года

педагог — психолог

5

Индивидуальные консультации детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам психологического здоровья

мастера групп, педагог-психолог

6

Экстренная психологическая помощь

в течение года

педагог-психолог

V Организационно-методическая работа

1

Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ, проведения психологического консультирования

в течение года

педагог-психолог

2

Аналитический отчет о деятельности педагога-психолога за учебный год

май-июнь

педагог-психолог

3

Подготовка к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработка, анализ и обобщение полученных результатов диагностик, заполнение отчетной документации

в течение года

педагог-психолог

4

Повышение квалификации (посещение семинаров, изучение профессиональной литературы)

в течение года

педагог-психолог

План роботи практичного психолога — ЦПО ім. О. Разумкова
№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Діагностика

 

 

1.1.

Діагностика за потребою керівників гуртків           

Протягом року

 

За потребою

1.2

Визначення особистісної адаптації дітей, які тільки почали займатися гуртковою діяльністю і тих, у кого проблеми з адаптацією.(спостереження)

 

Жовтень — листопад

 

Гуртківці

1.3

Вивчення здібностей, обдарованості.

Жовтень – грудень

Гуртківці

1.4

Індивідуальна психологічна допомога окремим дітям.

За потребою протягом року

 

Гуртківці

1.5

Дослідження професійних здібностей, схильностей дітей.

 

Січень — лютий

Гуртківці старшого віку

1.6

Дослідження емоційно-вольової сфери.

Лютий – березень

Гуртківці

1.7

Дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату.

Квітень – травень, за запитом

 

 

Гуртківці

 

2.

Профілактика 

 

 

2.1.

Тренінгові заняття «Міжособистісні відносини»

Жовтень

Протягом року

Гуртківці

2.2.

Тренінгові заняття «Лідерство. Формальний та неформальний авторитет.»

Протягом року

Гуртківці

2.3.

Тренінгові заняття: психологічна підготовка учнів до участі в міських та обласних конкурсах .

Протягом року

Гуртківці

2.4

Тренінгові заняття «Запобігання та протидія насильству»

Протягом року

Гуртківці

2.5

Тренінгове заняття «Самооцінка»

Протягом року

Гуртківці

2.6

Тренінгові заняття «Емоціїї в житті людини»

Протягом року

Гуртківці

2.7

Тренінгове заняття «Обдарованість-це»

Протягом року

Гуртківці

3.

Корекція

 

 

3.1.

Корекційно-розвивальна робота з дітьми щодо розвитку міжособистісної взаємодії.

 

Протягом року

 

Гуртківці

4.

Навчальна діяльність

 

 

4.1.

Гурток «Зоосвіт»

Протягом року

Учні  ЗОШ №7

 

5.

Консультування

 

 

5.1.

Індивідуально-психологічні консультації:

—         з питань готовності та адаптації до навчання у творчому об’єднанні;

—         з приводу поведінки дітей на занятті;

—         індивідуальні консультації;

—          консультування дітей за результатами психодіагностики;

—         консультування дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

 

 

 

Протягом року

 

 

Батьки, гуртківці, керівники гуртків

5.2.

Групові консультації:

—         групове консультування дітей за результатами психодіагностики;

—         виховання обдарованої дитини,

—         організація роботи з здібними і обдарованими вихованцями;

—         Оптимізація взаємин в колективі;

—         «Труднощі спілкування»;

 

 

Протягом року

 

Жовтень

 

Листопад

 

Листопад

Березень

 

 

Гуртківці

 

Батьки

 

Гуртківці

Керівники гуртків

 

Гуртківці

6.

Просвіта

 

 

6.1.

Тренінги«Формування навичок ефективної взаємодії»

Листопад

Керівники гуртків, методисти

6.2

 Тренінги« Сучасний вчитель»

Листопад

Керівники гуртків, методисти

6.3.

Тренінг «Секрети життєвого успіху»

          Лютий

Керівники гуртків, методисти

6.4.

Семінари для батьків «Значення раннього розвитку у подальшій самореалізації дитини»

        Протягом року

Батьки

6.5.

Організація роботи груп раннього розвитку обдарованості.

 

 

Протягом року

 

Гуртківці молодшого віку

6.6.

Тренінгове заняття «Особливості професійного вибору»

Протягом року

Гуртківці

6.7

Інклюзивна освіта в позашкільному навчальному закладі

Лютий

Психологи міста

6.8

Проект « Я тебе чую, бачу, я тобі посміхаюсь» : можливості соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Протягом року

Діти з особливими освітніми потребами

7.

Інше:

Організаційно-методична робота

 

 

7.1.

Складання річного плану.

Вересень

Психолог

7.2.

Складання щомісячного плану роботи.

Щомісяця

Психолог

7.3.

Складання аналітичного та статистичного звітів за навчальний рік.

 

До 15 травня

 

Психолог

7.4.

Організовувати роботу консультативного пункту для батьків.

 

Протягом року

 

Психолог

7.5.

Підготовка на виступах, семінарах, нарадах.

Напередодні запланованого заходу

 

Психолог

7.6.

Самоосвіта, робота в бібліотеці.

Протягом року

Психолог

7.7.

 

Підготовка та проведення тренінгових занять.

Протягом року

Психолог

7.8.

Розробка (підготовка) корекційних і розвивальних програм.

 

Протягом року

 

Психолог

7.9.

Підготовка до проведення  діагностичної, корекційно-розвивальної, просвітницької роботи.

 

Протягом року

 

Психолог

7.10.

Оформлення куточка для батьків.

      Протягом року

Психолог

7.11.

Розробка рекомендацій згідно із запитами керівників гуртків, батьків.

 

Протягом року

 

Психолог

7.12.

Відвідування психологічних семінарів.

Протягом року

Психолог

7.13.

Оформлення соціального паспорту ЦПО ім. О. Разумкова

Вересень, жовтень

Психолог

7.14.

Ведення документації (інд. карток, журналу індивідуальних консультацій)

Протягом року

Психолог

7.15.

Поповнення кабінету психолога методичною літературою, бланками до психодіагностичнихметодик, музичними записами тощо.

Протягом року

Психолог

7.16.

Підготовкапсиходіагностичногоінструментарію.

Листопад

Психолог

7.17.

Відвідування психологічних семінарів.

 

     Протягом року

 

 

Психологи

 

 

Руководящие принципы бедности на 2020 год | ASPE

Федеральные руководящие принципы США по бедности, используемые для определения финансового права на участие в некоторых федеральных программах

[Уведомление Федерального реестра, 17 января 2020 г., полный текст]

[Предыдущие рекомендации по бедности и ссылки в Федеральный регистр с 1982 года]

[Часто задаваемые вопросы (FAQ)]

[Дополнительные ресурсы по измерению бедности, чертам бедности и их истории]

[Расчеты для рекомендаций по бедности на 2020 год]

Существуют две немного разные версии федерального показателя бедности:

Пороговые значения бедности являются исходной версией федерального показателя бедности.Они ежегодно обновляются бюро переписи . Пороговые значения используются в основном для статистических целей — например, для подготовки оценок количества американцев, находящихся в бедности каждый год. (Другими словами, все официальные показатели бедности рассчитываются с использованием пороговых значений бедности, а не руководящих принципов.) Пороги бедности с 1973 года (и для выбранных более ранних лет) и средневзвешенные пороги бедности с 1959 года доступны на веб-сайте Бюро переписи населения.Пример того, как Бюро переписи населения применяет пороговые значения к доходу семьи для определения ее статуса бедности, можно найти в разделе «Как Бюро переписи измеряет бедность» на веб-сайте Бюро переписи.

Нормы бедности — другая версия федерального показателя бедности. Они выдаются каждый год в Федеральном реестре Департаментом здравоохранения и социальных служб (HHS). Руководящие принципы упрощают пороговые значения бедности для использования в административных целях — например, для определения финансового права на участие в определенных федеральных программах.

Руководящие принципы бедности иногда вольно называют «федеральным уровнем бедности» (FPL), но эта фраза неоднозначна, и ее следует избегать, особенно в ситуациях (например, законодательных или административных), где важна точность.

Ключевые различия между порогами бедности и руководящими принципами бедности изложены в таблице в разделе «Часто задаваемые вопросы» (FAQ). См. Также обсуждение этой темы на веб-сайте Института исследований бедности5

Следующие цифры представляют собой рекомендации HHS по бедности на 2020 год, которые будут опубликованы в Федеральном реестре

.

РУКОВОДСТВА ПО БЕДНОСТИ НА 2020 ГОД ДЛЯ 48 НЕПРЕРЫВНЫХ ГОСУДАРСТВ И РАЙОНА КОЛУМБИИ

РУКОВОДСТВО ПО БЕДНОСТИ ДЛЯ ALASKA, 2020

РУКОВОДСТВО ПО БЕДНОСТИ ДЛЯ ГАВАЙИ НА 2020 ГОД

Отдельные руководящие принципы бедности для Аляски и Гавайев отражают административную практику Управления экономических возможностей, начавшуюся в период 1966-1970 годов.Обратите внимание, что пороговые значения бедности — первоначальная версия меры бедности — никогда не имели отдельных значений для Аляски и Гавайев. Нормы бедности не определены для Пуэрто-Рико, Виргинских островов США, Американского Самоа, Гуама, Республики Маршалловы Острова, Федеративных Штатов Микронезии, Содружества Северных Марианских островов и Палау. В случаях, когда федеральная программа, использующая руководящие принципы бедности, обслуживает любую из этих юрисдикций, федеральное ведомство, которое управляет программой, несет ответственность за решение, использовать ли смежные штаты-и-D.C. руководящие принципы для этих юрисдикций или следовать какой-либо другой процедуре.

Руководящие принципы бедности применимы как к пожилым, так и к несовершеннолетним. В руководящих принципах никогда не делалось различия между возрастом и не по возрасту; только (статистические) пороговые значения бедности Бюро переписи населения имеют отдельные цифры для пожилых и несовершеннолетних, состоящих из одного и двух человек.

Программы, использующие руководящие принципы (или процентные кратные руководящим принципам — например, 125 или 185 процентов руководящих принципов) при определении права на участие, включают Head Start, Программу дополнительной помощи в питании (SNAP), Национальную программу школьных обедов, Low- Программа Income Home Energy Assistance Program и Программа медицинского страхования детей.Обратите внимание, что, как правило, программы денежной государственной помощи (Временная помощь нуждающимся семьям и дополнительный социальный доход) НЕ используют руководящие принципы бедности при определении права на участие. Программа налогового кредита на заработанный доход также НЕ использует руководящие принципы бедности для определения права на участие. Более подробный список программ, которые используют и не используют рекомендации, см. В разделе часто задаваемых вопросов (FAQ).

Ориентиры бедности (в отличие от пороговых значений бедности) обозначаются годом, в котором они были выпущены.Например, рекомендации, выпущенные в январе 2020 года, обозначены как рекомендации по бедности 2020 года. Однако рекомендации HHS по бедности на 2020 год отражают изменения цен только в течение 2019 календарного года; соответственно, они примерно равны пороговым значениям бедности Бюро переписи населения на 2019 календарный год. (Ожидается, что пороговые значения 2019 года будут опубликованы в окончательной форме в сентябре 2020 года; предварительная версия пороговых значений 2019 года теперь доступна в Бюро переписи населения.)

На руководящие принципы бедности можно формально ссылаться как на «руководящие принципы бедности, периодически обновляемые в Федеральном регистре r U.S. Министерство здравоохранения и социальных служб в соответствии с 42 U.S.C. 9902 (2) «.

.

13 новых социальных сетей на 2020 год

Социальные сети могут помочь продавцам найти потенциальных клиентов, установить профессиональные контакты и исследовать рынки. Они также могут быть хорошим способом поделиться опытом и познакомиться с людьми.

Вот список новых и появляющихся социальных сетей на 2020 год. Некоторые из сетей нацелены на определенные группы пользователей; другие предлагают новые способы взаимодействия. Это сети для профессионального и социального общения. Некоторые сети находятся в стадии бета-тестирования или будут запущены в 2020 году.

Восходящий поток

Upstream

Восходящий поток

Upstream — это мобильная социальная сеть для профессионалов, более социальная альтернатива LinkedIn. Платформа создана командой недавно проданного приложения для сегментации аудитории SocialRank. Upstream стремится создать профессиональную сеть для оказания и получения помощи.

WT Социальные сети

WT Social

WT Социальная

Созданная соучредителем Википедии Джимми Уэльсом, WT Social (или WikiTribune Social) представляет собой новую социальную сеть, которая является альтернативой коммерческим платформам, таким как Facebook и Twitter.WT Social стремится дать участникам возможность выбирать свой собственный контент, создавая атмосферу честности в контенте и сообществе. WT Social основан на пожертвованиях и без рекламы.

Валентность

Valence

Валентность

Valence объединяет, демонстрирует и расширяет возможности мирового черного профессионального сообщества. Он работает, чтобы установить значимые связи с компаниями и капиталом, которые создают возможности для карьерного роста и порождают новые предприятия. Это помогает демистифицировать пути профессионального роста посредством вдохновляющего рассказа историй и структурированного наставничества со стороны сообщества.

Арахис

Peanut

Арахис

Peanut , социальная сеть для мам, существует уже несколько лет. Первоначально приложение было ориентировано на помощь мамам в поиске друзей, но функции поддержки сообщества за последний год расширились за счет форумов вопросов и ответов, Peanut Pages и Peanut Groups. Недавно Peanut закрыла новое финансирование в размере 5 миллионов долларов, направленное на женщин, которые пытаются забеременеть.

Revolution Populi

Revolution Populi

Revolution Populi

Revolution Populi , социальная сеть на основе блокчейна, планируется запустить в 2020 году.Основанная изобретателем Mirror Worlds и профессором Йельского университета Дэвидом Гелернтером и ветераном Goldman Sachs Робом Розенталем, Revolution Populi стремится создать публично управляемую децентрализованную сеть, которая устраняет политическую предвзятость и дает людям возможность контролировать свои личные данные.

Флип

Flip Fit

Флип

Flip — это социальная коммерческая сеть, построенная на основе услуги «мода из коробки». Проголосуйте за одежду других людей в приложении Flip и попросите прислать похожие вещи вам домой.Получайте одежду и публикуйте фотографии своей внешности в приложении. Получайте отзывы в режиме реального времени от своих друзей и сообщества Flip. Сохраняйте то, что вам нравится; отправьте обратно то, чего вы не делаете.

шнурки

Shoelace

шнурки

Shoelace — это мобильное приложение, которое помогает соединять людей с общими интересами посредством личных занятий. Это для людей, которые недавно переехали или хотят познакомиться с другими людьми, живущими поблизости. Шнурки были созданы небольшой командой в Area 120, мастерской Google для экспериментальных продуктов.Shoelace в настоящее время предназначен только для Нью-Йорка, но вы можете зарегистрироваться, чтобы проверить, распространяется ли Shoelace в вашем районе.

Под

Pod

Под

Pod — это социальная сеть для профессионального общения на местном уровне. Разместите свой бизнес на карте, создав модуль Pod, а затем расскажите людям, что вы можете предложить. Используйте карту и фильтр, чтобы найти нужных вам людей. Только в сети насчитывается более 250 000 агентов по недвижимости. Свяжитесь с людьми и представьтесь, чтобы расширить свою сеть.Изучите новые навыки, выполнив поиск локальных модулей и нажав Присоединиться, чтобы принять участие.

Голос

Voice

Голос

Voice — это прозрачная социальная сеть с вознаграждением, предназначенная для создания, распространения и поиска контента. Голос построен на основе голосового токена, служебного токена, который можно заработать и использовать для привлечения внимания других пользователей сети. Голосовые токены хранятся в реестре блокчейн, что обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности всей платформы, особенно при продвижении и рекламе.Публичная бета-версия Voice дебютирует 14 февраля 2020 г.

PopBase

PopBase

PopBase

PopBase — это платформа, которая позволяет создателям создавать виртуальную версию самих себя, чтобы взаимодействовать с поклонниками с помощью интерактивного контента, создаваемого пользователями. Пользователи изучают PopCity (с обновлениями контента, которые добавляют создатели, призы в специальных соревнованиях, викторины, созданные и размещаемые создателями), смотрят эксклюзивные видео и многое другое.

Эльфа

Elpha

Эльфа

Elpha — это сеть, в которой женщины-технологи откровенно общаются в Интернете.Члены приходят за личной и профессиональной поддержкой, чтобы найти работу и завести друзей.

Юбо

Yubo

Юбо

Yubo стремится заново изобрести онлайн-дружбу, предоставляя надежную и безопасную платформу для всех. Участники создают профили с настоящими именами и фотографиями, затем добавляют новых друзей и общаются один на один или в группах. Пользователи могут транслировать видео в режиме реального времени, и любой может комментировать, а не только с друзьями.

Местные эксперты Google Карт

Local Guides

Местные эксперты

У Google не самые лучшие результаты в социальных сетях.(Самым последним примером является закрытие Google+.) Однако недавнее добавление Google Local Guides на Google Maps может, наконец, принести социальную поддержку поисковому гиганту. С помощью местных экспертов пользователи могут делиться отзывами, фотографиями и информацией об окружающих местах. Люди также могут открывать значки, получать награды и находить встречи на форуме Local Guides Connect. Каждый месяц более 1 миллиарда человек используют Карты Google, поэтому местные эксперты могут быстро стать очень большой сетью.

,Уведомление

— дополнительная информация План уровней иммиграции на 2020-2022 годы Уведомление

— дополнительная информация План уровней иммиграции на 2020-2022 годы — Canada.ca

Оттава, 12 марта 2020 г. — После представления в парламент Годового отчета за 2019 год по вопросам иммиграции, иммиграции, беженцев и гражданства Канада рада опубликовать подробную информацию о плане правительства Канады по уровням иммиграции на 2020-2022 годы.Канада приветствует 341 000 новых постоянных жителей в 2020 году, 351 000 в 2021 году и 361 000 в 2022 году.

Сводная информация о корректировках целевых уровней в 2020 и 2021 годах

 • 2020: план поддерживает общий прием, а также общий прием по классам в соответствии с тем, что было указано в плане предыдущих уровней.
 • 2021: План увеличивает классы экономического и беженца в общей сложности на 1000 приемов по сравнению с планом предыдущего уровня.
План уровней иммиграции на 2020-2022 годы
Категория иммигранта 2020 2021 Сноска 8 2022 Сноска 8
Цель Низкий диапазон Высокий диапазон Цель Низкий диапазон Высокий диапазон Цель Низкий диапазон Высокий диапазон
Экономический Federal High Skilled Footnote 1 91 800 88 500 100 000 91,150 89 300 100 000 91,550 88 800 100 600
Федеральный бизнес Сноска 2 750 500 1,400 750 500 1 500 750 500 1 500
Экономические пилоты: воспитатели Footnote 3 ; Пилотная иммиграционная программа Agri-Food; Пилотная иммиграционная программа для сельских и северных районов 5,200 4 100 6 500 7,150 5 100 9 200 9 500 6 300 11 300
Пилотная иммиграционная программа Атлантики Сноска 4 5 000 3 000 5 500 5 000 3,500 6 000 5 000 4 000 6 500
Провинциальная / территориальная номинальная программа 67 800 65 500 74 000 71 300 67 200 74 800 73 000 70 000 76 000
Квебек Квалифицированные рабочие и бизнес Сноска 5 25 250 24 900 25 600 Определить Определить
Всего по экономике 195 800 186 500 213 000 203 050 192,500 220 000 212 050 201 000 229 000
Семья Супруги, партнеры и дети 70 000 65 500 72 000 70 000 68 000 74 000 70 000 68 000 74 000
Родители, бабушки и дедушки 21 000 19 000 24 000 21 000 19 000 24 000 21 000 19 000 24 000
Всего по семье 91 000 84 500 96 000 91 000 87 000 98 000 91 000 87 000 98 000
Беженцы и лица, пользующиеся защитой Защищенные лица в Канаде и иждивенцы за рубежом 18 000 17 500 23 000 20 000 18 500 23 500 20 500 19 500 24 000
Переселенные беженцы — с помощью государства Сноска 6 10,700 10 500 11 500 10 950 10 500 11 500 11,450 11 000 12 000
Переселенные беженцы — частные лица 20 000 16 700 20 500 20 000 16 700 20 500 20 000 16 700 20 500
Переселенные беженцы — по направлению офиса смешанной визы 1 000 300 1 000 1 000 300 1 000 1 000 300 1 000
Всего беженцев и лиц, пользующихся защитой 49 700 45 000 56 000 51 950 46 000 56 500 52 950 47 500 57 500
Гуманитарная и прочее Всего по гуманитарным и сострадательным и прочим Сноска 7 4,500 4 000 5 000 5 000 4,500 5 500 5 000 4,500 5 500
Общий запланированный набор постоянных жителей 341 000 320 000 370 000 351 000 330 000 380 000 361 000 340 000 390 000

Сноски

Сноска 1

Включает Федеральную программу квалифицированных рабочих, Федеральную программу квалифицированных рабочих мест и Канадский курс обучения.

Вернуться к сноске 1 реферер

Сноска 2

Включает программу получения визы для начинающих и программу самозанятости.

Вернуться к сноске 2 реферер

Сноска 3

Включает участие в пилотной программе по уходу за детьми на дому и в пилотной программе поддержки на дому, которые заменили класс по уходу за детьми и класс по уходу за людьми с высокими медицинскими потребностями (который заменил программу по уходу с проживанием).Заявки, полученные в рамках устаревших пилотных проектов, будут обработаны до завершения, а также заявки, поступившие в рамках промежуточного этапа. Некоторые зачисления в эту категорию предназначены для Квебека.

Вернуться к сноске 3 реферер

Сноска 4

IRCC пока еще находится в стадии экономического пилотного проекта, но намеревается сделать его постоянной программой. Прием в 2017-2019 засчитывается в рамках экономических пилотов.

Вернуться к сноске 4 реферер

Сноска 5

Цели будут установлены после консультации с правительством Квебека.

Вернуться к сноске 5 реферер

Сноска 6

Сюда входит новый поток для 250 правозащитников, журналистов и гуманитарных работников, находящихся в группе риска, начиная с 2021 года.

Вернуться к сноске 6 реферер

Сноска 7

Включает допуск лиц, отобранных по гуманитарным соображениям и из соображений сострадания, по соображениям государственной политики и в класс владельцев разрешений.

Вернуться к сноске 7 реферер

Сноска 8

Условные цели на 2021 и 2022 годы будут подтверждаться или корректироваться до 1 ноября каждого года.

Вернуться к сноске 8 реферер

Сообщите о проблеме или ошибке на этой странице

Спасибо за помощь!

Вы не получите ответа. По вопросам обращайтесь к нам.

Дата изменения:

,

Гороскоп на 2020 год для каждого знака: бесплатный годовой астрологический прогноз на

Согласно годовому гороскопу, 2020 будет годом, когда все знаки зодиака смогут воспользоваться преимуществами нового начала как в личной жизни, так и в финансовом отношении.

Некоторые из нас будут сосредоточены на развлечениях, развлечениях, удовольствиях и хобби, в то время как другие будут использовать свои творческие способности, амбиции и уверенность, чтобы инициировать личные и / или более обширные проекты.

2020 free astrology forecast

2020 год очень важен, потому что он знаменует начало новой эры: соединение Юпитер-Сатурн инициирует новый 20-летний цикл.

Это соединение будет иметь место и в основном повлияет на Водные знаки (Рак, Скорпион и Рыбы).

Отношения между планетами и их положением будут влиять на нашу жизнь и в определенной степени определять нашу личность.

Чтобы направлять вас в течение года, не удивляясь непредвиденным событиям, прочитайте, что приготовил для вас гороскоп на 2020 год. :

Любовь жизни

В этом году у вас будет возможность узнать своих настоящих друзей, тех, на которых вы можете рассчитывать и которые будут рядом с вами всю жизнь.

Если вы все еще не нашли свою вторую половинку, эти друзья могут вам помочь.

В начале года некоторые дружеские отношения могут разрушиться, но ваши верные, верные друзья останутся с вами.

Читать: ❤️ Гороскоп «Любовь и романтика на 2020 год для каждого знака зодиака»…

2020 free astrology forecast

Совместимость знаков зодиака

В этом году рожденные под знаками Огня (Овен, Лев и Стрелец) редко будут иметь хорошие отношения с Водными знаками (Рак, Скорпион и Рыбы).

Точно так же знаки Воздуха (Близнецы, Весы и Водолей) не будут находиться на одной волне со знаком зодиака Земли (Телец, Дева и Козерог).

Те, кто так и не нашел партнера, теперь смогут это сделать. Будьте осторожны, как вы ведете эти отношения, гармонию в паре нужно поддерживать, потому что произойдут два затмения.

В сентябре Марс поднимет настроение. Если у Ариена нет партнеров в жизни, теперь может появиться кто-то значимый.Также могут возникать приступы ревности. Венера может кого-то привести, может что-то починить. Ретроградный Нептун может сделать вас неудовлетворенными тем, что у вас есть сейчас.

Карьера

У вас будет много работы, и звезды на вашей стороне. Вы можете оказаться в некоторых противоречивых ситуациях со своим начальством, потому что пытаетесь решать проблемы самостоятельно, не советуясь с другими.

2020 free astrology forecast

Некоторые препятствия могут возникнуть при попытке достичь ваших целей, но эти препятствия не будет очень сложно преодолеть.Старайтесь работать творчески, избегая рутины.

Финансовый

В 2020 году можно получить профессиональное признание и даже заработать приличные деньги. Если у вас есть конкретные проекты, найдите необходимых инвесторов для их реализации.

Во второй половине года вас ждут большие расходы. Наш совет — прислушиваться к своей интуиции.

Читать: 💰 Денежный гороскоп 2020 — Годовой прогноз финансовой астрологии

Здоровье

Начало года приносит некоторые проблемы со здоровьем, вызванные, с одной стороны, стрессом, которому вы подвержены, а с другой стороны, плохим питанием.

В этом году здоровье должно быть главной заботой уроженцев Козерогов. Вы сталкиваетесь с проблемами из-за болезни, которая давно вас беспокоит.

Лучшее время для некоторых изменений в диете.

Влияние планет на знаки зодиака в 2020 году

В астрологии Юпитер — Сатурн — главный планетарный цикл, используемый для изучения исторических периодов.

Соединение между этими двумя понятиями происходит раз в 20 лет и имеет прочный фундаментальный характер, описывая начало новой политической, экономической и культурной эры.Это соединение имеет место в Водолее.

2020 год представляет собой начало «Эры Водолея» или «Золотой Эры», периода, в который будет восстановлен экономический баланс в мире, и общество познает новый порядок.

14 декабря года, будет солнечных затмений . Затмение будет видно в Тихом океане и в южной части Северной Америки.

Козероги могут возобновить учебу и заняться другими интересными областями.Также они могут получать новости из-за границы, которые могут в корне изменить ситуацию.

По мнению наших астрологов, в этом году будут четыре частичных лунных затмения и два солнечных затмения, которые мало повлияют на жизнь аборигенов.

В свою очередь, наступление Новолуния будет представлять собой положительный и благоприятный аспект для всех знаков зодиака, символизируя новое начало, проявление инициативы, начало нового проекта или открытие нового этапа в определенной сфере жизни.

2020 free astrology forecast

Лунных затмений:

 • 10 января 2020 г. — Лунное затмение — Полнолуние в Раке
 • 5 июня 2020 г. — Лунное затмение — Полнолуние в Стрельце
 • 5 июля 2020 г. — Лунное затмение — в Козероге
 • 30 ноября 2020 г. — Лунное затмение — В Близнецах

Ретроградный Меркурий в 2020 году:

 • 17 февраля (в Рыбах) — 10 марта (в Водолее)
 • 18 июня — 12 июля (в Близнецах)
 • 14 октября (в Скорпионе) — 3 ноября (в Весах)

Ретроградный Меркурий принесет проблемы с общением в вашей нынешней жизни.Вдобавок, даже если вы внимательно проанализируете то, что вам нужно сделать, есть большая вероятность, что вы передумаете, прежде чем доведете до кого-то свою идею, или вы просто не сможете реализовать эту идею на практике.

Ретроградная Венера

Период с 13 мая по 25 июня принесет в жизнь пары эмоциональные проблемы, такие как неспособность выражать любовь и обвинение противоположного пола во всех своих сентиментальных проблемах.

Ретроградный Плутон (с 25 апреля по 4 октября)

Это принесет важные и внезапные изменения в течение всего 2020 года, возможный период отстранения, одиночества, потери близкого человека и других невзгод, конечной целью которых является важная духовная эволюция после преодоления всех проблем.

Юпитер в Козероге

Прилежание, дисциплина и ответственность — три качества, которые все знаки зодиака приобретут благодаря Юпитеру.

Тельцы будут реалистами и избегать слишком больших рисков, и добьются успеха только упорным трудом. Родные Рыбы хотят иметь партнера, который может помочь им во многих делах.

В заключение, этот год посвящен переоценке (оценке) и долгосрочным целям, что требует объективности и настойчивости — качеств, которые мы находим у Сатурна в Водолее.

Как показывает гороскоп на 2020 год , уверенность и открытость по отношению к будущему обеспечивается Юпитером в Козероге, а Уран в Тельце поможет нам получить другую перспективу в отношении наших активов.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *