План роботи практичного психолога: Річний план роботи практичного психолога в закладах освіти

Содержание

план робот практичного психолога загальноосвітньої школи

______________ Булгакова Н.Ю. _________ Пруняк О. В.

Річний план роботи практичного психолога Криворізької загальноосвітньої школи № 99 складений на основі статей 21, 22, 57 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами», листа МОНУ від 02.08.2001 р. № 1-9-272 «Про особливості діяльності практичних психологів ЗНЗ», листа МОНУ від 04.07.2012 р. №1-9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у ЗНЗ», листа МОНУ від 13.07.2012 р. №66-1 «Про планування «години психолога», листа МОНУ від 17.09.2015 р. № 1\9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби», лист МОНУ від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України», Наказ від 22.05.2018 р. «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України».

У 2017 – 2018 навчальному році в КЗШ №99 налічується 9 класів:

1 кл. – 1 (1 – А)

2 кл. – 1 (2 – А)

3 кл. – 1 (3 – А)

4 кл. – 1 (4 –А)

5 кл. – 1 (5 – А)

6 кл. – 1 (6 – А)

7 кл. – 1 (7 – А)

8 кл. – 1 (8 – А)

9 кл. – 1 (9 –А)

ІІ. Цілепокладаюча частина

Основною метою діяльності психологічної служби Криворізької загальноосвітньої школи №99 є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процессу, захист психологічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів та педагогічних працівників.

Основні напрямки роботи психологічної служби Криворізької загальноосвітньої школи № 99: забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку вихованців, учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

Основні завдання психологічної служби Криворізької загальноосвітньої школи № 99 полягають:

Проблема школи : «Розвиток здорової, гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчості і самовдосконалення; забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної і фізичної підготовки обдарованих і здібних дітей, забезпечення психологічного комфорту для всіх учасників освітнього процесу.»

Проблема, над якою працює психолог у 2018/2019 навчальному році — поліпшення психологічного клімату в учнівському середовищі, шляхом проведення психологічних тренінгів.

ІІІ. Змістовна частина

1. Діагностика

1.1

Вивчення адаптації першокласників до навчання в школі. Індивідуальна діагностика учнів з низьким рівнем адаптації та ознаками дезадаптації, дослідження їх причин. (Проективний тест «Будиночки». Методика «Школа звірів». Опитувальник для визначення рівня адаптації до школи (Л. М. Ковальова, Н.Н.Тарасенко). Анкетування для батьків).

Листопад

Учні 1 кл.

1.2

Контроль за адаптацією учнів 5-х класів до нових умов навчання. Дослідження психологічного клімату в класі та самооцінки учнів.(Методика діагностики рівня шкільної тривожності по Філіпсу. Визначення шкільної мотивації Н.Лусканової. Соціометрія. Схема характеристика класу для класних керівників).

Жовтень

Учні 5 кл.

1.3

Вивчення психологічної готовності дітей 4 класу до переходу в школу ІІ ступеня. (Вивчення рівня розумового розвитку Е. Ф. Замбацявічене. Корекатурна проба. Анкета шкільної мотивації Н.Лусканової).

квітень

4 клас

1.4

Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів 9-х класів. (Методика профіль. Опросник профессиональных склонностей Л. Йоваши. ДДО Климова. Карта интересов. Тест розумового розвитку).

Листопад – лютий

Учні 9 кл.

1.5

Вивчення задатків, рівня загальних і спеціальних здібностей нових учнів.(Шкала оценки потребности в достижении. Діагностика психических состояний и свойств личности. Методика «самооценка эмоциональных состояний». Личностная шкала проявления тривоги по Дж.Тейлор. Анкета интересов. Оппосник «свойства общения»).

Протягом року

Новоприбулі учні

1.6

Дослідження особливостей розвитку обдарованих дітей.( «Стенфордський тест досягнень». «Фігурна форма тесту творчого мислення Торренса», «Тест віддалених асоціацій» Медника, вербальний тест творчого мислення «Незвичне використовування» І. Аверіної).

Протягом року

Обдаровані учні

1.7

Психологічна готовність дітей до навчання у 1 класі. Вивчення властивостей темпераменту. (Методика «определение мотивов учения». Методика беседа о школе». Графический диктант Ельконина. Тест Керна – Иерасека).

Лютий

Учні 1 кл.

1.8

Індивідуальна та групова психодіагностика учнів, вчителів, батьків.

Протягом року

Учні

Вчителі

Батьки

1.9

Діагностика учнів, щодо виявлення саморуйнівної поведінки. (Методика диференційної діагностики депресивних станів Зунге (5,6,7,8,9 кл.). Неіснуюча тварина (1,2,3,4 кл).

Жовтень – листопад

Учні 1,2,3,4,5,6,78,9 кл.

1.10

Діагностика учнів з тимчасово переселених сімей, які прибули на навчання до КЗШ №99. (Проективна методика «Людина під дощем», «Шкала личностной тревожности для учащихся 13—16 лет ». Методика діагностики рівня шкільної тривожності по Філіпсу.)

Протягом року

Учні з тимчасово переселених сімей

1.11

Дослідження соціально — психологічної адаптації учнів (Анкета для оцінки рівня шкільної мотивації Н.Г. Лусканової (учні 1 – 5 класів), методика діагностики самооцінки в модифікації А.М. Прихожан (учні 6 – 9 класів).

Січень

1,2,3,4,5,6,

7,8,9 кл.

2. Профілактика

2.1

Психологічний практикум для батьків «Профілактика насилля в сім’ї»

березень

Батьки

2.2

Профілактика саморуйнівної поведінки (соціометричні дослідження, попередня діагностика факторів ризику, корекційно – відновлювальна робота, консультаційна та корекційна робота з депресивними учнями).

Протягом року

Учні

2.3

Запобігання конфліктів в учнівських колективах.

Протягом року

Учні

2.4

Психологічна абетка “ Шкiльний булiнг — проблема стосункiв серед пiдлiткiв» ”

січень

Батьки

2.5

Профілактичний захід «Небезпеки у соціальних мережах»

грудень

Учні

3. Корекція

3.1

Проведення корекційно – розвивальних занять з учнями гімназії та учнями з тимчасово переселених сімей по зменшенню недоліків особистісного розвитку :

 • Порушення емоційно – вольової сфери.

 • Порушення психічних норм у звязку з особливостями сімейного виховання.

 • Деліквентна та девіантна поведінка.

 • Несформованість мотивації навчання.

 • Саморуйнівна поведінка.

 • Розвиток навичок психологічного відновлення.

Протягом року

Учні

3.2

Надання допомоги вчителям у створенні індивідуальних корекційно – розвивальних програм для учнів, які мають труднощі у навчання і поведінці.

Протягом року

Вчителі

3.3

Формування груп учнів для проведення корекційно – розвивальних занять.

Протягом року

Учні

3.4

Проведення ділових ігор для учнів, батьків, педпрацівників.

Протягом року

Учні

Батьки

Вчителі

4. Навчальна діяльність

4.1

Ведення «Години психолога».

за потребою

1,2,3,4,5,6,78,9 класи

5. Консультування

5.1

Консультації для вчителів за результатами діагностування учнів у період адаптації:

Листопад Жовтень

Вчителі

1-х кл.

5-х кл.

5.2

Консультації для вчителів за результатами діагностування про готовність учнів до навчання:

Вересень

Травень

Вчителі

1-х кл.

4-х кл.

5.3

Консультування вчителів за результатами діагностики пізнавальних процесів нових учнів.

Протягом року

Вчителі

5.4

Індивідуальне та групове консультування дітей.

Протягом року

Учні

5.5

Консультування старшокласників з питань професійного самовизначення, допомога у виборі професії.

Протягом року

Учні 9кл.

5.6

Консультування батьків з різних питань.

Протягом року

Батьки

5.7

Індивідуальні консультації – бесіди з учнями, медпрацівниками.

Протягом року

Вчителі

Учні

5.8

Індивідуальні консультації для учнів з тимчасово переселених сімей, які прибули на навчання до КЗШ №99

Протягом року

Учні

6. Просвіта

6.1

Виступи на педрадах за темами:

 • Адаптація учнів до шкільного навчання (1, 5).

 • Готовність учнів до життєвого самовизначення (9 кл.).

 • Готовність учнів до навчання (1, 4 кл.).

І семестр

ІІ семестр

ІІ семестр

Педагоги

6.2

Виступи на батьківських зборах за темами:

 • Психологічна готовність та адаптація дитини до школи.

 • Перехід від початкового навчання до середньої школи. Адаптація п’ятикласників до умов навчання у середній школі.

 • Конфлікт, та способи його подолання.

 • Особливості соціалізації особистості в сучасному світі.

 • Стрес та його ознаки.

Протягом року

Батьки

6.3

Виступи на педконсіліумах за темами:

 • Адаптації учнів 1-х класів до шкільного навчання.

 • Адаптація учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня.

Листопад

Жовтень

Педагоги

6.4

Проведення тренінгових занять, рефлексивних практикумів, семінарів для вчителів.

Протягом року

Педагоги

6.5

Психолого-педагогічний семінар «Психологічний мікроклімат класу та його вплив на соціалізацію учня»

вересень

Педагоги

6.6

Психологічна студія «Навчання та виховання в умовах НУШ»

вересень

Батьки

6.7

Тиждень психології для учнів 1,2,3,4,5,6,7,8,9 класів

1 тиждень листопада

Учні 1,2,3,4,5,6,78,9 класів

6.8

Допомога у вирішенні проблем шкільної дисципліни.

Протягом року

Учні, вчителі

6.9

Психологічна підтримка педагогів.

Протягом року

Вчителі

6.10

Постійний супровід дітей з сімей, батьки яких задіяні у ході проведення АТО.

Протягом року

Учні

6.11

Психологічна підтримка учнів з тимчасово переселених сімей.

Протягом року

Учні

7. Інше

7.1

Складання та затвердження річного плану роботи.

Вересень

7.3

Складання банку даних пільгових категорій, «групи ризику», новоприбулих учнів.

Вересень

7.5

Оформлення та ведення журналів поточної звітності.

Протягом року

7.6

Оформлення та ведення індивідуальних карток.

Протягом року

7.7

Підготовка корекційно — відновлювальних, розвивальних, психопрофілактичних занять.

Протягом року

7.8

Підготовка психодіагностичного інструментарію, тестових бланків, анкет. Обробка отриманих результатів.

Протягом року

7.9

Складання статистичних та аналітичного звітів.

Травень

7.10

Співпраця зі спеціалістами КМЦ СССДМ.

За необхідністю

7.11

Співпраця зі спеціалістами ССД.

За необхідністю

Індивідуальний план роботи під час карантину практичного психолога

Індивідуальний план роботи під час карантину

п/п

Дата

Зміст роботи

Час роботи

1

16.03.

2020

1. Участь у нараді при директору.

2. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

3. Складання плану роботи на карантин.

4. Опрацювання фахової літератури.

8.00 – 9.00

09.00-11.00

11.00-13.00

13.00-16.00

2

17.03.

2020

1. Робота зі шкільною документацією.

2. Онлайн робота з педагогами, щодо дистанційного навчання/вивчення онлайн платформ для подачі навчального матеріалу.

3. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінарів на освітній платформі «Всеосвіта» з тем: «Супервізія з психологом: стратегії вивчення педагогічних завдань», «Налагодження дисципліни. Подолання агресивності».

4. Самоосвіта. Підвищення професійної майстерності шляхом реєстрації і проходження вебінару з теми: «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів», який відбудеться 17 березня о 18:00 на освітньому порталі «На Урок».

8.00 –10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 15.00

18:00-20.00

3

18.03.

2020

1. Робота з документацією. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів.

2. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» «З учнями про освіту та кар’єру».

4. Індивідуальні консультації для педагогів в телефонному та онлайн режимі.

5. Пошукова робота в мережі Інтернат. Розміщення матеріалів на веб сайті закладу для учнів «Як захистити себе від корона вірусу».

8.00 -10.00

10.00-14.00

14.00- 15.00

15.00-16.00

4

19.03.

2020

1. Пошук онлайн-тестів для учнів 5-11 класів з психології, розміщення на сайті закладу.

2. Пошукова робота в мережі Інтернат. Розміщення матеріалів на веб сайті закладу для учнів та батьків, «Як пережити карантин і залишитися спокійними батьками», «Дітям про коронавірус».

3. Самоосвіта. Пошукова робота/ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами для практичного психолога та соціального педагога.

4. Самоосвіта. Проходження онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми «Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради».

8.00-11.00

11.00 — 12.00

12.00-14.00

18.00- 20.00

5

20.03.

2020

1.Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

2. Дистанційна консультація для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

3. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» курс «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби».

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Психологічна готовність дитини до школи: діагностика та рекомендації».

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

6

23.03.

2020

1. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

2. Дистанційна консультація для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

3. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» «З учнями про освіту та кар’єру».

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину».

5. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «На Урок» з теми: «Робота з дітьми з розладами аутистичного спектру в інклюзивному класі».

8.00– 9.00

9.00 – 10.00

10.00 — 12.00

14.00-16.00

18.00 – 20.00

7

24.03.

2020

1. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

2. Дистанційна індивідуальна робота з батьками

розміщення рекомендацій на веб сайті закладу «Стабілізація емоційних станів у дитини».

3. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «PRO фінанси для дітей та дорослих, які працюють з дітьми».

8.00-11.00

11.00-14.00

18.00-20.00

8

25.03.

2020

1. Складання плану заходів щодо проведення Тижня психології.

2. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» «З учнями про освіту та кар’єру».

3. Дистанційна консультація для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» курс «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби».

5. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «На Урок» з теми: «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять».

8.00- 10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00 — 14.00

15.00 – 17.00

9

26.03.

2020

1. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

2. Дистанційна індивідуальна робота з учнями та батьками розміщення рекомендацій на веб сайті закладу «Дитячі страхи і пандемія», розміщення для перегляду відеоролика на тему: «Карантиноправила».

3. Перегляд онлайн-вебінару «Закінчення навчального року, робота шкіл у період карантину та проведення ЗНО і вступної кампанії у 2020 році».

4. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» курс «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби».

5. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу».

8.00-11.00

11.00-13.00

13.00-14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 15.30

18.00-20.00

10

27.03.

2020

1. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» курс «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби».

2. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Страхи і тривоги у підлітків. Причини виникнення та алгоритми подолання».

3. Дистанційна індивідуальна робота з батьками розміщення рекомендацій на веб сайті закладу «Як підлітку сформувати особисту думку», «Як навчити дитину керувати своїми емоціями».

4. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

11

30.03.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» курс «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби».

2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі.

3. Психологічні передумови виникнення шкідливих звичок (підбір матеріалів: відео, анкети, буклети).

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «На Урок» з теми: «Гіперактивні та неуважні школярі – це ДУГ чи проблеми виховання?».

8.00-10.00

11.00-12.00

12.00- 14.00

14.00-16.00

12

31.03.

2020

1. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Edera» курс «Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

8.00-10.00

10.00-13.00

13.00-15.00

15.00 – 16.00

13

01.04.

2020

1. Самоосвіта. Пошукова робота/ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами.

2. Підготовка, підбір матеріалів до діагностичного мінімуму «Вивчення психологічної готовності 4-го класу до переходу в школу ІІ ступеня».

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «На Урок» з теми: «Використання арт-терапії у школі: теорія і практика».

8.00- 11.00

11.00-13.00

13.00-14.00

14.00 -16.00

14

02.04.

2020

1. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня за фахом.

2. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

3. Підготовка, підбір матеріалів до діагностичного мінімуму «Вивчення психологічної готовності 4-го класу до переходу в школу ІІ ступеня».

4. Самоосвіта. Проходження онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Педагогічні підходи в роботі з дитиною-шульгою».

8.00– 11.00

11.00-12.00

12.00-14.00

18.00-20.00

15

03.04.

2020

1. Відеоперегляд і відправлення силки учням для перегляду відеоролика на тему: «Як обрати професію майбутнього?» Тамара Сухенко

(https://www.youtube.com/watch?v=1bpaOg8J_Ug).

2.Розміщення рекомендацій на веб сайті закладу батькам, учителям та педагогам «Профілактика стресів».

3. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі.

4. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога.

5. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в учнів».

08.00- 9.00

9.00-11.00

11.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

16

06.04.

2020

1. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня за фахом.

2. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

3. Підготовка, підбір матеріалів до діагностичного мінімуму «Вивчення психологічної готовності 4-го класу до переходу в школу ІІ ступеня».

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Співпраця фахівців та батьків дитини із особливими освітніми потребами: основні засади ефективної роботи».

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

17

07.04.

2020

1. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Медіаграмотність для освітян».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Пошукова робота в мережі Інтернат. Розміщення матеріалів на веб сайті закладу для учнів та батьків.

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

18

08.04.

2020

1. Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Медіаграмотність для освітян».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Пошукова робота в мережі Інтернат. Розміщення матеріалів на веб сайті закладу для учнів та батьків.

4. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

19

09.04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Медіаграмотність для освітян».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

20

10. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним».

2. Пошукова робота в мережі Інтернат. Розміщення матеріалів на веб сайті закладу для учнів та батьків.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Розвиток дрібної моторики в першому класі НУШ».

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

21

13. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Упорядкування журналу щоденного обліку роботи практичного психолога та соціального педагога.

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

22

14. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним».

2. Пошукова робота в мережі Інтернат. Розміщення матеріалів на веб сайті закладу для учнів та батьків.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Підліткова депресія. Причини виникнення та алгоритми подолання».

8.00– 11.00

11.00-12.00

12.00-14.00

18.00-20.00

23

15. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Основи інформаційної безпеки».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та як діяти».

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

24

16. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Основи інформаційної безпеки».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Пошукова робота в мережі Інтернат. Розміщення матеріалів на веб сайті закладу для учнів та батьків.

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

25

17. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Основи інформаційної безпеки».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Розвиток стресостійкості у дітей: ігри та прийоми».

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

26

21. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Основи інформаційної безпеки».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Пошукова робота в мережі Інтернат. Розміщення матеріалів на веб сайті закладу для учнів та батьків.

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

27

22. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Основи інформаційної безпеки».

2. Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Адаптація дитини. Новий колектив».

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

28

24. 04.

2020

1.Самоосвіта. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus» курс «Основи інформаційної безпеки».

2.Самоосвіта. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

3. Дистанційні консультації для педагогів, батьків та учнів в телефонному та онлайн режимі.

4. Самоосвіта. Перегляд онлайн-вебінару на освітній платформі «Всеосвіта» з теми: «Психологічна готовність дитини до школи: діагностика та рекомендації»

8.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15::План роботи практичного психолога

№ п/п

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батькам,
адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

З ким проводиться

Відмітка про виконання

Вересень

 

Діагностична
робота:

1)

Загальна діагностика шкільної зрілості
(графічний диктант Ельконіна, тест Керна-Йерасека, «Намисто», «Будиночок»,
Діагностика пам’яті «Запам’ятай картинки»

Перший тиждень вересня

З учнями першого класу

 

 

2)

Виявлення дітей з ускладненою поведінкою методом
бесід і спостережень

Протягом                   місяця

1-5 класи

 

3

Поглиблена діагностика учнів перших класів які
показали низькі результати за дослідженням рівня шкільної зрілості

—        
дослідження зорової та слухової пам’яті: «Запам’ятай
фігури», «10 слів»

—        
дослідження мислення «4-й зайвий»

3-й тиждень

1-і класи

 

 

Консультативна
робота:

1)

Консультування батьків , вчителів з приводу
діагностичних обстежень учнів першого класу

Протягом вересня

З батьками, вчителями

 

 

2)

Надання консультативної допомоги батькам, які
переживають труднощі у вихованні дітей.

Перший тиждень вересня

Консультування батьків, діти яких відносяться до
«групи ризику»

 

 

Корекційно
— розвиткова робота:

1)

Корекційно-розвивальна
робота  з учнями 1-х кл. за програмою:

 «Я уже першокласник»

Шкільному психологу
усе для роботи №7 2014р.

2-4 тиждень

Учня 1-х кл.

 

 

Просвітницька
та профілактична робота:

1)

Виступ на батьківських зборах. «Успішна
адаптація першокласників»

2 тиждень

З батьками учнів перших класів

 

 

Навчальна
діяльність:

1)

Гурткова робота «Сімейна розмова»

щотижня

Учні 7-х кл.

 

 

Організаційно-методична
робота:

1)

Аналіз результатів
дослідження та написання аналітичного звіту за результатами дослідження
готовності першокласників.

3-4 тиждень

 

 

2)

Робота над
впорядкуванням документації за минулий рік

Протягом місяця

 

 

3)

Підготовка діагностичного інструментарію для
здійснення досліджень учнів 1-х кл. діагностики шкільної зрілості.

Протягом 1 тижня вересня

 

 

4)

Написання інформацій .

Протягом місяця

 

5)

Підготовка до вис виступу «Успішна адаптація
першокласника».

3 тиждень

 

 

6)

Підготовка до занять  «Сімейна розмова».

Щотижня

 

 

7)

Ведення журналів, протоколів дослідження,
консультацій, корекційно-розвиваючих занять.

Протягом місяця

 

 

8)

Оформлення списків пільгової категорії дітей.

До 10.09

 

 

9)

Підрахунок статистичного звіту РВК (за
мікрорайоном).

До 14.09

 

 

 

Зв`язки з
громадськістю
:

1)

Співпраця зі ССД, центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

Протягом місяця

 

 

Жовтень

Психодіагностична робота:

1)

Діагностика соціально-психологічної адаптації учнів

1 клас ( проективна методика 

— «Школа звірів» Кондратенко, 

— методика «Що мені подобається в школі»,

 — методика «Будикочки»

5 клас   — діагностика тривожності
Кондаша,

 — «Соціометрія»,

 — Самооцінка характеру О.П.
Єлисеєва,

 — графічна методика «Кактус»

Протягом 1-2тижня

Учні 1, 5-х кл.

 

2)

Вхідне анкетування до антиалкогольної програми «Сімейна розмова».

1 тиждень

Учні 7-х кл.

 

 

Консультативна робота:

1)

Консультування батьків, вчителів, учнів щодо результатів дослідження
соціально-психологічної адаптації учнів.

Друга половина місяця

З батьками, вчителями, учнями

 

 

Психокорекційно —
відновлювальна і розвивальна робота:

1)

Корекційно-розвивальні заняття з учнями 1-х класів за програмою «Формування мотиваційної
готовності до навчання у школі»

5-х кл. за програмою «Школа адаптації п’ятикласників»

3-4 тиждень

З  дезадаптованими учнями

 

 

Психологічна просвіта:

1)

Психологічна просвіта учнів 10-х кл. «Як виховати в собі лідера»

Перша половина жовтня

З учнями 10-х кл. 

 

 

 

2)

Попередження булінгу. Інтерактивне заняття.

Друга половина місяця

З учнями старших класів

 

 

Навчальна діяльність:

1)

Гурткова робота «Сімейна розмова»

щотижня

Учні 7-х кл.

 

 

Організаційно-методична робота:

1)

Підбір діагностичного інструментарію соціально-психологічної адаптації
учнів.

Протягом жовтня

 

 

2)

Оформлення індивідуальних карток на 
учнів “групи ризику”, дітей з особливими потребами.

Протягом жовтня

 

 

3)

Робота з основними документами.

Протягом місяця

 

 

4)

Підбір та підготовка до коренкційно-розвивальних занять з  дезадаптованими учнями.

Перша половина місяця

 

 

5)

Підготовка до виступу «Як виховати в собі лідера?»

Інтерактивних занять з попередження булінгу.

1-2 тиждень

 

 

6)

Підготовка до занять  «Сімейна
розмова».

Щотижня

 

 

7)

Підготовка до корекційно-розвиваючих занять з учнями 1-х кл.

Щотижня

 

 

8)

Ведення журналів, протоколів дослідження, консультацій,
корекційно-розвиваючих занять.

Протягом місяця

 

 

 

Зв`язки з громадськістю:

 

1)

Співпраця зі ССД, ЦСС.

Протягом місяця

 

 

Листопад

 

Діагностична робота:

1)

Діагностика особистісної сфери дітей з особливими потребами

—        
Дитячий апперцептивний тест (САТ)

—        
Методика Айзенка (визначення типу темпераменту)

2-3 тиждень

Учні з особливими потребами

 

2)

Діагностика особистісної сфери учнів “групи ризику” Дитячий
апперцептивний тест (САТ)

Методика Айзенка (визначення типу темпераменту)

2-3 тиждень

З учнями “групи ризику”

 

 

Консультативна робота:

 

1)

Консультування учнів з обмеженими можливостями за результатами
діагностики

Кінець місяця

З дітьми-інвалідами

 

2)

Індивідуальне консультування класних керівників, учнів  за результатами діагностики Визначення
рівня творчих здібностей

Протягом місяця

З учнями, вчителями

 

3)

Консультування учнів “групи ризику” за результатами досліджень

Протягом місяця

З важковиховуваними дітьми

 

 

Психокорекційно-відновлювальна
і розвивальна робота:

 

1)

Корекційно-розвивальні заняття з учнями 1-х класів за програмою «Формування мотиваційної
готовності до навчання у школі»

5-х кл. за програмою «Школа адаптації п’ятикласників»

Протягом місяця

З дезадаптованими учнями

 

2)

Проведення «Тренінгу толерантності» серед учнів підліткової категорії

16.11

З учнями підліткової категорії

 

3)

Корекційно розвивальна діяльність за запитом

Протягом місяця

З учнями

 

4)

Корекційно-розвивальна робота з учнями «групи ризику»

2-4 тиждень

Учні «групи ризику»

 

 

Психологічна просвіта:

 

1)

Семінар-тренінг для педагогів «Професійне зростання педагога»

1.11.17

педагоги

 

2)

Лекція з елементами дискусії на тему: «Попередження захворювань, які
передаються статевим шляхом»

2 тиждень

Учні 10-х кл.

 

3)

Години психолога (використання програм «Особиста гідність, безпека життя,
громадянська позиція»)

Протягом місяця

Учні 6-11-х кл

 

 

Навчальна діяльність:

 

1)

Гурткова робота «Сімейна розмова»

щотижня

Учні 7-х кл.

 

 

Організаційно-методична робота:

 

1)

Підготовка до  семінару-тренінгу
для педагогів «Професійне зростання педагога»

Кінець жовтня

 

 

2)

Підготовка до корекційно-розвивальних занять з учнями 1-х класів за програмою «Формування
мотиваційної готовності до навчання у школі»

5-х кл. за програмою «Школа адаптації п’ятикласників»

Протягом місяця

 

 

3)

Підготовка до тренінгу толерантності

2 тиждень

 

 

4)

Підготовка виступу на тему: «Попередження захворювань, які передаються
статевим шляхом»

Початок місяця

 

 

5)

Підготовка до занять  «Сімейна
розмова».

Щотижня

 

 

6)

Ведення журналів, протоколів дослідження, консультацій,
корекційно-розвиваючих занять

Протягом місяця

 

 

 

Зв`язки з громадськістю:

 

 

 

1)

Співпраця зі ССД, ЦСС, реабілітаційним центром для дітей з особливими
потребами.

Протягом місяця

 

 

Грудень

           Діагностична робота:

1)

Вивчення професійних інтересів учнів старших класів

—        
Вивчення професійних намірів старшокласників Л.М.
Фрідман

—        
Визначення спрямованості особистості (Є.І.Рогов №1)

—        
Оцінка комунікативних та організаторських
здібностей(КОС)

—        
Тест на виявлення мотивів вибору професії

Перша половина місяця

З учнями  9-11 класів

 

2)

Визначення акцентуацій характеру учнів «групи ризику» (Опитувальник
Шмішека)

Діагностика емоційної сфери (Кольоровий тест М. Люшера)

Перша половина місяця.

З важковиховуваними підлітками

 

3)

Діагностика міжособистісних стосунків дітей з особливими потребами

—        
Тест КРС Бернса

—        
Малюнок сім’ї

—        
Діагностика Ригідності Г. Айзенк,

—        
Тест Лірі

Середина місяця

Учні з особливими потребами

 

 

Консультативна робота:

 

1)

Групове консультування учнів старших класів за результатами діагностики
професійних інтересів

Перша половина місяця

З учнями 9-11 класів

 

2)

Консультування батьків, учнів «групи ризику» з а результатами діагностики

Протягом місяця

З важковиховуваними підлітками

 

3)

Консультативна допомога дітям з особливими потребами

Середина місяця

З учнями з обмеженими
можливостями

 

 

 

Психокорекційно-відновлювальна і розвивальна робота:

 

1)

Корекція поведінки дітей «групи  
ризику» посередництвом зовнішньої терапії «Тренінг сензитивності»

1 раз на місяць

З важковиховуваними підлітками

 

2)

Проведення тренінгу “Особистісного росту” серед дітей з особливими
потребами

1 раз на місяць

З дітьми-інвалідами

 

3)

Заняття за програмою особиста гідність, безпека життя, громадянська
позиція

2 рази на місяць

З учнями 7-11-х кл.

 

4)

Корекційно-розвивальні заняття з учнями 1-х класів за програмою «Адаптація до шкільного навчання»

5-х кл. за програмою «Школа адаптації п’ятикласників»

Протягом місяця

З дезадаптованими учнями

 

 

Психологічна просвіта:

 

1)

Тренінг «Стигма, дискримінація толерантне ставлення до ЛЖВ»

Другий тиждень місяця

10 кл.

 

2)

ППС «Як спілкуватися з батьками, щоб до вас прислухалися»

Кінець місяця

Педагогічний колектив

 

 

Навчальна діяльність:

 

1)

Гурткова робота «Сімейна розмова»

щотижня

Індивідуальний план роботи практичного психолога школи під час карантину

з 24.03.20р. по 03.04.20р.

Практичний психолог Кузнєцова Н.О.

з/п

Дата

Час

роботи

Напрям діяльності

Зміст роботи

1.

24.03.20

9.00-11.00

Організаційно-методична

Заповнення журналу роботи практичного психолога і складання плану роботи на карантині.

11.00-12.00

Організаційно — методична

Навчання по створенню тестів в Googl Forms ( перегляд відео, практична частина).

12.00-13.00

Просвіта

Інформування учнів,батьків через мережу інтернет «Що потрібно знати про коронавірус».

13.00-15.00

Організаційно — методична

Підвищення професійної майстерності шляхом прослуховування вебінару «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів», на сайті «На Урок».

2.

25.03.20

9.00-10.00

Організаційно-методична

Робота з документацією практичного психолога.

10.00-11.00

Організаційно-методична

Опрацювання Наказів МОН, методичних рекомендацій.

11.00-13.00

Консультування

Засідання ШСП «Дольки апельсину» (обговорення планів, днів зустрічей, питань стосовно роботи медіаторів). Засідання проводиться в дистанційному форматі(Telegram) Проект «Шкільна медіація».

14.00-16.00

Підвищення кваліфікаціі

Проходження ІІІ Модулю курсу «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» на сайті Prometheus.

3.

26.03.20

9.00-10.00

Організаційно-методична

Заповнення журналу роботи практичного психолога.

10.00-12.00

Консультування

Дистанційні індивідуальні онлайн-консультації учням, батькам, педагогам з особистих питань (в телефонному режимі, через Viber) за запитом.

12.00-13.00

Просвіта

Інформування батьків, учнів через мережу інтернет «Антивірусна психологічна Аптечка» підтримуючи курси: підбірка ігор, статей, сімейних фільмів.

13.00-15.00

Організаційно-методична

Самоосвіта в мережі інтернет на сайті «Всеосвіта», перегляд вебінарів.

4.

27.03.20

9.00-10.00

Організаційно — методична

Робота з документацією практичного психолога.

10.00-12.00

Організаційно-методична

Пошук профорієнтаційних онлайн-тестів, для учнів 9,11 класів.

Відправлення онлайн — силок у робочі діалоги в соціальних мережах.

12.00-13.00

Організаційно-методична

Робота з  психодіагностичним інструментарієм.

13.00-15.00

Організаційно-методична

Розробка та підбір заходів, щодо формування здорового способу життя в учнівському середовищі.

15.00-16.00

Організаційно-методична

Навчання по налаштуванню автоматичного оцінювання Googl Forms.

5

30.03.20

9.00-10.00

Організаційно-методична

Робота з документацією практичного психолога.

10.00-11.00

Просвіта

Підготовка інформації «26 способів зайняти дитину вдома під час карантину». Іінформування батьків через мережу інтернет.

11.00-13.00

Консультування

Дистанційні індивідуальні консультації учням, батькам, які опинилися в складних життєвих обставинах (в телефонному режимі, через Viber)

13.00-14.00

Організаційно-методична

Робота з платформою Googl Forms, складання тестів

14.00-16.00

Організаційно-методична

Самоосвіта в мережі інтернет на сайті «На Урок», перегляд вебінарів

6.

31.03.20

9.00-10.00

Організаційно — методична

Робота з документацією практичного психолога.

10.00-12.00

Організаційно — методична

Пошук профорієнтаційних онлайн-тестів, для учнів 8-х класів.

Відправлення онлайн — силок у робочі діалоги в соціальних мережах.

12.00-14.00

Консультування

Засідання ШСП «Дольки апельсину» (з питань стосовно роботи медіаторів, виконання практичного завдання). Засідання проводиться в дистанційному форматі(Telegram). Проект «Шкільна медіація».

14.00-16.00

Підвищення кваліфікаціі

Проходження ІV Модулю курсу «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» на сайті Prometheus

7.

01.04.20

9.00-10.00

Організаційно-методична

 Робота з документацією практичного психолог.а

10.00-11.00

Організаційно-методична

Опрацювання літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня практичного психолога.

11.00-13.00

Організаційно-методична

Самоосвіта, перегляд вебінару на платформі «Інституту практичної психології Ольги Гарковець» «Сімейне консультування».

13.00-16.00

Організаційно-методична

Підготовка, підбір матеріалів до «Вивчення психологічної готовності 4-го класу до переходу в школу ІІ ступеня».

8.

02.04.20

9.00-10.00

Організаційно-методична

Робота з документацією практичного психолога.

10.00-12.00

Організаційно-методична

Підготовка інформація щодо виконання «Регіональної програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Донецькій області на 2019 – 2020 роки».

12.00-14.00

Консультування

Дистанційні індивідуальні онлайн-консультації учням і батькам (за запитом).

14.00-16.00

Організаційно-методична

Самоосвіта в мережі інтернет на сайті «Ранок», перегляд вебінарів

9.

03.04.20

9.00-11.00

Організаційно-методична

Корекція плану роботи практичного психолога на ІІ семестр.

11.00-12.00

Організаційно-методична

Опрацювання фахової літератури.

12.00-14.00

Організаційно-методична

 Самоосвіта (вивчення інтернет простору для саморозвитку).

14.00-15.00

Організаційно-методична

 Заповнення  журналу роботи практичного психолога.

Індивідуальний план роботи під час карантину практичного психолога і педагога-організатора

Індивідуальний план роботи під час карантину

Директорка НВК К. В. Фітковська

п/п

Дата

Зміст роботи

Час роботи

1

16.03.

2020

1. Упорядкування щоденника педагога – організатора та журналу щоденного обліку роботи практичного психолога і складання плану роботи на карантин.

2. Участь у педраді.

3. Робота з документацією.

4. Співпраця з батьківським комітетом та з учасниками освітнього процесу з питань організації контролю за виконанням учнями завдань дистанційного навчання в групі Messenger та Instagram.

5. Опрацювання фахової літератури.

9.00 – 10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-15.00

15.00-17.00

2

17.03.

2020

1. Робота зі шкільною документацією

2. Онлайн робота з вчителями щодо дистанційного навчання/вивчення онлайн платформ для подачі навчального матеріалу.

3.Опрацювання фахової літератури.

4. Робота над сценарієм до участі у фестивалі (квесті, виховному заході) «Молодь обирає здоров’я»

5. Підвищення професійної майстерності шляхом реєстрації і проходження вебінару «Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів», який відбудеться 17 березня о 18:00 на освітньому порталі «На Урок».

9.00 –10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

(18:00-20.00)

3

18.03.

2020

1. Робота з документацією.

Вивчення інструктивно-методичних матеріалів.

2. Робота над сценарієм «Молодь обирає здоров’я».

3. Самоосвіта

4. Індивідуальні консультації для учнів 8 класів в онлайнрежимі.

5. Виготовлення брошур для учнів школи «Як захистити себе від корона вірусу» .

6.Розповсюдження листівок за допомогою соціальних мереж/мобільних додатків.

9.00 -10.00

10.00-12.00

12.00- 14.30

14.30- 15.30

15.30-16.30

16.30-17.00

4

19.03.

2020

1. Пошук онлайн-тестів для учнів 5-11 класів з психології.

2. Підготовка творчого звіту, як практичного психолога, що атестувалася в 2019/2020 навчальному році

3. Проходження онлайн-вебінарів на освітній платформі «Всеосвіта».

4.Перегляд соціальних відеороліків для участі у конкурсі «Молодь обирає здоров’я».

5. Робота над сценарієм «Молодь обирає здоров’я».

6. Пошукова робота/ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами педагога – організатора.

9.00-11.00

11.00 — 12.00

12.00-13.00

13.00- 14.00

14.00- 15.00

15.00-17.00

5

20.03.

2020

1. Упорядкування щоденника педагога – організатора та журналу щоденного обліку роботи практичного психолога.

2. Участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників 2019/2020 н. р.

3. Дистанційна онлайн-консультація для учнів 10-11 кл. з питань координації дистанційного навчання. Підбір завдань для учнів 10-11 класів в умовах навчання дистанційної форми навчання з психології.

4. Корекція виховного плану на ІІ семестр.

5. Пошукова робота в мережі Інтернет, пошук ідей для оформлення буклета на конкурс «Молодь обирає здоров’я»

6. Упорядкування папки виховних заходів з патріотичного виховання учнівської молоді

9.00-10.00

10.00-12.00

12.00-15.00

15.00-15.30

15.30-16.30

16.30-17.00

6

23.03.

2020

1. Розробка і оформлення декорацій .

2. Підготовка матеріалу до фестивалю (квесту, виховного заходу) «Молодь обирає здоров’я »: буклет, плакат, фото, соцроликів.

3. Пошук профорієнтаційного онлайн-тестування для учнів 9-11 класів. Відправлення онлайн-силок у робочі діалоги Messenger.

4. Дистанційні індивідуальні онлайн-консультації учням і батькам.

9.00– 11.00

11.00 — 13.00

13.00-15.00

15.00-17.00

7

24.03.

2020

1.Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня з предмету психології.

2. Добірка матеріалу до свята «Я люблю тебе, мамо безмежно, ти найкраща у світі матуся».

3. Робота з планом роботи учнівського самоврядування.

4. Дистанційна індивідуальна робота з батьками «Стабілізація емоційних станів у дитини».

9.00-11.00

11.00-14.00

14.00-15.00

15.00-17.00

8

25.03.

2020

1 Робота з планом роботи учнівського самоврядування по міністерствах.

2. Складання плану заходів щодо проведення Дня здоров’я.

3. Підготовка матеріалу до випуску стіннівки «Міжнародний день визволення в`язнів фашистських концтаборів»

4. Самоосвіта практичного психолога. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus».

5. Систематизація документації.

9.00- 10.00

10.00-12.00

12.00-13.00

13.00-16.30

16.30-17.00

9

26.03.

2020

1. Перегляд майстер-класів за реферальним посиланням «виготовлення великодніх писанок в різних техніках».

2. Підбір матеріалу до заходів «Чисте довкілля – здорова нація», до Дня Довкілля.

3. Підбір завдань для учнів 10 класу в умовах дистанційної форми навчання з психології.

4. Самоосвіта практичного психолога. Проходження курсів на освітній платформі «Prometheus».

5. Дистанційна індивідуальна робота з учнями та батьками «Дитячі страхи і пандемія».

9.00-11.00

11.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

10

27.03.

2020

1. Робота з документацією.

2. Аналіз та вдосконалення методів навчально-виховної роботи.

3.Допомога у підготовці заходів учителеві географії щодо проведення «Міжнародного дня Землі».

4. Підбір завдань для учнів 10 і 11 класу в умовах дистанційної форми навчання з психології.

5. Добірка матеріалу до свята «Я люблю тебе, мамо безмежно, ти найкраща у світі матуся».

6. Самоосвітня робота в мережі Інтернет на сайті «Всеосвіта».

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-14.00

14.00-16.00

16.00-17.00

11

30.03.

2020

1. Добірка матеріалу до свята «Я люблю тебе, мамо безмежно, ти найкраща у світі матуся».

2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі

3.Підбір матеріалів для проведення заходів з теми «Гірчить Чорнобиль крізь роки».

4. Психологічні передумови виникнення шкідливих звичок (підбір матеріалів: відео, анкети, буклети).

5. Консультації в навчально-методичному центрі.

9.00-11.00

11.00-12.00

12.00- 13.00

13.00-15.00

15.00-17.00

12

31.03.

2020

1. Пошук сценарія для проведання свята останнього дзвоника.

2. Пошукова робота/ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами педагога — організатора

3. Робота з методичною літературою.

4. Розробка психодіагностичного інструментарію, тестових бланків.

9.00-12.00

12.00-13.00

13.00-15.00

15.00 — 17.00

13

01.04.

2020

1.Пошукова робота/ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами педагога — організатора

2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі

3. Робота зі сценарієм «Свято останнього дзвоника»

4. Підготовка, підбір матеріалів до діагностичного мінімуму «Вивчення психологічної готовності 4-го класу до переходу в школу ІІ ступеня».

5. Робота зі шкільною документацією.

9.00- 11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00 -16.00

16.00-17.00

14

02.04.

2020

1.Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня за фахом.

2. Робота з методичною документацією.

3. Робота зі сценарієм «Свято останнього дзвоника». Підбір музичного оформлення до свята останнього дзвоника.

4. Добірка матеріалу до свята «Я люблю тебе, мамо безмежно, ти найкраща у світі матуся».

5. Підготовка, підбір матеріалів до діагностичного мінімуму «Вивчення психологічної готовності 4-го класу до переходу в школу ІІ ступеня».

9.00– 11.00

11.00- 12.00

12.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

15

03.04.

2020

1. Відеоперегляд і відправлення силки учням для перегляду відеоролика на тему: «Як обрати професію майбутнього?» Тамара Сухенко

(https://www.youtube.com/watch?v=1bpaOg8J_Ug)

2. Дистанційні онлайн-консультації учням, батька, учителям «Профілактика стресів»

3.Корекція календарно – тематичного планування.

Підготовка конспектів уроків. Підбір завдань для учнів 10 і 11 класу в умовах дистанційної форми навчання з психології.

4. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі.

5. Підготовка матеріалів для Ради профілактики.

6. Упорядкування щоденника педагога – організатора та журналу щоденного обліку роботи практичного психолога.

09.00- 9.40

9.40-11.00

11.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00- 17.00

план роботи психолога ДНЗ під час карантину

Дата

Вид роботи

К – ть годин

Примітка

1

16.03

1. Заповнення журналу щоденного обліку роботи і складання плану роботи на карантин.

2. Обговорення питань організації роботи під час карантину.

3.Підготовка психодіагностичного інструментарію для вивчення готовності дитини до шкільного навчання

1

1

2

2

17.03

1.Опрацювання літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня практичного психолога.

2.Підбір завдань для дітей з розвитку когнітивної сфери.

2

2

Для групи у Viber

3

18.03

1.Підвищення професійної майстерності. Перегляд вебінару «Вчимося дружити. Шлях до ефективної комунікації»

https://vseosvita.ua/webinar/vcimosa-druziti-slah-do-efektivnoi-komunikacii-67.html

2.Робота з документацією.

3.Виготовлення дидактичного матеріалу для занять

1

1

2

4

19.03

1.Підбір завдань для дітей з розвитку довільності та уваги.

2.Складання переліку розвиткових та корекційно – відновлювальних програм для експертної комісії

1

3

Для групи у Viber

5

20.03

1.Складання статистичного звіту за І півріччя 2019-2020 н.р.

4

6

23.03

1. Підвищення професійної майстерності. Перегляд вебінару «Робота з дітьми з розладами аутичного спектру в інклюзивному класі»

https://naurok.com.ua/webinar/robota-z-ditmi-z-rozladami-autistichnogo-spektru-v-inklyuzivnomu-klasi

2. Методична підготовка до групових занять з дітьми середнього дошкільного віку.

3.Пошук матеріалу з теми самоосвіти «Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку з готовності до шкільного навчання»

1

2

1

7

24.03

1.Підбір завдань для дітей з розвитку пам’яті та мислення.

2. Перегляд вебінару «Розвиток мислення та мовлення як складова розвивальних занять для дошкільнят».

https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-mislenna-ta-movlenna-ak-skladova-rozvivalnih-zanat-dla-doskilnat-107.html

3. Пошукова робота в мережі інтернет з метою психологічної просвіти вихователів.

1

2

1

Для групи у Viber

Для групи у Viber

8

25.03

1.Підбір матеріалу для поновлення групових папок психологічної просвіти батьків.

2. Методична підготовка до групових занять з дітьми старшого дошкільного віку.

2

2

9

26.03

1.Методична підготовка до групових занять з дітьми молодшого дошкільного віку.

2. Пошукова робота в мережі інтернет з метою психологічної просвіти батьків

3. Відеокурс « Покоління Z»

https://eduhub.in.ua/courses/kurs-7-diti-pokolinnya-z

1

1

2

Для групи у Viber

10

27.03

1.Робота з нормативно-правовою документацією.

2. Перегляд вебінару «Психологічна готовність дитини до школи: діагностика та рекомендації»

https://vseosvita.ua/webinar/psihologicna-gotovnist-ditini-do-skoli-diagnostika-ta-rekomendacii-87.html

3.Виготовлення дидактичного матеріалу для занять

1

1

2

11

30.03

1.Підбір матеріалу для оформлення в закладі освіти інформаційного куточку « Не бий дитину»

2. Методична підготовка до психологічної просвіти вихователів

3.Відеокурс « Емоційний інтелект»

https://eduhub.in.ua/courses/emociyniy-intelekt

1

1

2

12

31.03

1. Добірка матеріалів до батьківських зборів «Психологічна готовність дитини до навчання у школі»

2

2

13

01.04

1.Корекція календарних планів занять з дітьми з ООП.

2. Методична підготовка до індивідуальних занять з дітьми з ООП.

1

3

14

02.04

1.Складання переліку психодіагностичних методик для експертної комісії

4

15

03.04

1.Перегляд вебінару «Ігри на розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного та молодшого щкільного віку»

https://vseosvita.ua/webinar/igri-na-rozvitok-piznavalnoi-sferi-ditej-doskilnogo-ta-molodsogo-skilnogo-viku-62.html

2. Методична підготовка до групових занять з дітьми раннього дошкільного віку

1

1

Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога (соціального педагога)*

Приводяться
упорядковані під звітність практичного
психолога (соціального педагога)
нормативи, розроблені Національним
центром продуктивності Міністерства
праці України та затверджені наказом
Міністерства освіти України від 07.12.95
р. № 339.

У
звітах на види робіт, які не включені
до даного переліку, але виконувалися
практичними психологами (соціальними
педагогами), проставляється фактично
використанй час, якщо ці роботи відносяться
до їх посадових обов’язків.

від
27.08.2000 р. №1\9-352

про
психологічну службу та діяльність
регіональних

№ позиції

Найменування
видів робіт

Одиниця
виміру обсягу роботи

Нормативи
часу (год)

1

2

3

4

Організаційно-методична
робота

1.

Складання
плану роботи:

на
місяць

на
рік

План

—“—

—“—

2,5

6,0

2.

Складання
звіту про виконану роботу:

за
місяць (чверть)

за
півріччя (рік)

Звіт

—“—

—“—

4,0

8,0

3.

Підготовка
до проведення тренінгів, ділових ігор
тощо з учнями (дітьми), батьками,
педпрацівниками

Один
захід

7,0

4.

Підготовка
до педагогічних консиліумів

Один
захід

5,0

5.

Підготовка
до виступів на батьківських зборах,
педагогічних нарадах, семінарах для
педагогів

Один
захід

3,0

6.

Підготовка
до проведення виховних годин з учнями
(дітьми), навчальних занять (курси за
вибором, факультативи, гуртки)

Один
захід

3,0

7.

Робота
в бібліотеці, самопідготовка

Місяць

8,0

8.

Консультації
в навчально-методичних та наукових
центрах (закладах)

Один
захід

5,0

9.

Участь
в навчально-методичних семінарах
(нарадах) психологів (соціальних
педагогів)

Місяць

8,0

Психодіагностична
робота

10.

Індивідуальна
психодіагностика (обстеження, обробка
результатів, оформлення висновків і
рекомендацій)

Один
учень (дитина), педпрацівник, батько

6,0

11.

Групова
психодіагностика, соціально-психологічні
дослідження (обстеження, обробка
результатів, оформлення висновків і
рекомендацій)

Один
клас (група дітей), група педпрацівників,
батьків

16,5

Консультаційна
робота

12.

Індивідуальне
консультування:

а)
учнів (дітей) у т.ч.:

дошкільного
віку

початкових
класів

середніх
класів

старших
класів

б)
педпрацівників

в)
батьків

Одна
бесіда

—“—

—“—

—“—

—“—

—“—

—“—

1,0

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

1

2

3

4

13.

Профконсультації
з учнями

(включаючи
бесіди з батьками, педагогами) без
проведення психодіагностичної роботи,
у т.ч.:

Один
учень

—“—

—“—

3,0

5,0

.

Корекційно-відновлювальна
та розвивальна робота

14.

Корекційно-відновлювальна
та розвивальна робота з учнями (дітьми)
у т.ч.:

а)
індивідуальна

б)
групова

Один
учень (дитина)

Один
клас (група)

30,0

40,0

15.

Проведення ділових
ігор, тренінгів для педпрацівників,
батьків

Одна
група

40,0

Психологічна
просвіта

16.

Виступи перед
учнями (дітьми), педпрацівниками,
батьками, в установах та організаціях
тощо

Один
виступ

Фактично
використаний час

Навчальна
діяльність

17.

Викладання
навчального матеріалу за програмами
курсів за вибором, факультативів,
гуртків

Одне
заняття

1,0

Зв’язки з
громадськістю

18.

Відвідування
учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками

Один
захід

2,0

19.

Відвідування
батьків за місцем роботи

Один
захід

3,0

20.

Вирішення питань
з місцевими органами виконавчої влади
та громадського самоврядування

Один
захід

2,5

Вероятностно безопасное планирование роботов с надежными человеческими прогнозами

Мы рассматриваем одиночного робота, перемещающегося в заданное целевое местоположение в пространстве, разделяемом с одним человеком, и предполагаем, что человек ожидает, что робот будет избегать его.
Следовательно, ответственность за поддержание безопасного расстояния от человека лежит на роботе.
Мы представляем нашу теорию для общей ситуации с одним человеком и одним роботом и используем рабочий пример квадрокоптера, перемещающегося вокруг идущего человека, чтобы проиллюстрировать предлагаемый подход и продемонстрировать полезность нашего метода.

Iii-a Модель движения

Пусть состояние человека будет xH∈RnH, где nH — размерность пространства состояний человека.
Аналогичным образом мы определяем состояние робота для целей планирования как xR∈RnR.
Эти состояния могут представлять положения и скорости мобильного робота и человека в общей среде или кинематические конфигурации человека и робота-манипулятора в общей рабочей области.
Человек и робот моделируются своей динамикой:

˙xH = fH (xH, мкГн) ˙xR = fR (xR, uR) (1)

где uH∈RmH и uR∈RmR — управляющие воздействия человека и робота соответственно.

Роботу в конечном итоге необходимо спланировать и выполнить траекторию к целевому состоянию.
согласно некоторому понятию эффективности,
при этом избегая столкновений с человеком. Мы определяем запретное множество K⊂RnH × RnR как множество совместных состояний робота и человека, которых следует избегать, например потому что они подразумевают физические столкновения.
Чтобы избежать этого набора, робот должен продумать будущее движение человека при построении собственного плана движения.

Рабочий пример:

Мы представляем рабочий пример для иллюстрации на протяжении всей статьи.В этом примере мы рассматриваем небольшой квадрокоптер, которому необходимо долететь до точки gR∈R3 в комнате, где идет человек.
В целях планирования трехмерное состояние квадрокоптера задается его положением в пространстве xR = [px, py, pz], при этом предполагается, что управление скоростью развязано в каждом пространственном направлении, вплоть до vR = 0,25 м / с.
Человек может двигаться только пешком, и поэтому его состояние определяется плоскими координатами xH = [hx, hy], эволюционирующими как ˙xH = [vHcosϕH, vHsinϕH].
Предполагается, что в любой момент времени человек либо движется со скоростью неторопливой ходьбы (vH≈1 м / с), либо остается неподвижным (vH≈0).
В этом примере K состоит из совместных состояний робота и человека, в которых квадрокоптер летит в квадрате со стороной l = 0,3 м с центром вокруг местоположения человека, в то время как
любая высота, а также любые совместные состояния, в которых робот находится за пределами коробки с квадратным основанием со стороной L = 3,66 м и высотой H = 2 м, независимо от состояния человека.

Iii-B Робот Динамика

В идеале, роботы должны планировать свое движение на основе высокоточной модели их динамики с учетом инерции, ограничений исполнительных механизмов и нарушений окружающей среды.К сожалению, рассуждение с использованием таких сложных моделей почти всегда является недопустимым с точки зрения вычислений. В результате модели, используемые для планирования, обычно представляют собой упрощенное представление физической динамики реального робота и, следовательно, подвержены некоторым ошибкам, которые могут иметь критическое значение для безопасности. . В частности, пусть sR∈RnS обозначает состояние робота в динамической модели с более высокой точностью, а π: RnS → RnR — известная функция, которая проецирует это состояние с более высокой точностью на соответствующее состояние планирования, т.е.е xR = π (sR). Планировщик, работающий с xR, может генерировать траекторию, которую трудно отследить или даже невозможно реализовать при более точной динамической модели.
Таким образом, одной только модели планирования недостаточно, чтобы гарантировать безопасность настоящего робота.

Рабочий пример:

Мы моделируем наш квадрокоптер со следующей динамикой полета (в режиме почти висения):

⎡⎢
⎢⎣˙px˙py˙pz⎤⎥
⎥⎦ = ⎡⎢⎣vxvyvz⎤⎥⎦, ⎡⎢⎣˙vx˙vy˙vz⎤⎥⎦ = ⎡⎢⎣gtanθ − gtanϕτ − g⎤⎥⎦,
(2)

где [px, py, pz] — это положение квадрокоптера в пространстве, а [vx, vy, vz] — его скорость, выраженная в фиксированной мировой системе координат, с тягой τ и углами ориентации (крен ϕ и тангаж θ) в качестве элементов управления.Планировщик движения квадрокоптера генерирует номинальные кинематические траектории в пространстве состояний нижнего измерения [px, py, pz].
Следовательно, у нас есть линейное отображение проекции π (sR) = [I3,03] sR, то есть xR сохраняет переменные положения в sR и отбрасывает скорости.

Iii-C Прогностическая модель человека

Робот имеет прогнозирующую модель движения человека, основанную на наборе параметров, значения которых могут быть выведены в рамках байесовской системы или иным образом оценены с течением времени.Обширная работа в области эконометрики и когнитивной науки показала, что поведение человека можно хорошо смоделировать с помощью оптимизации [21, 16, 3] , ориентированной на полезность.
Таким образом, робот моделирует человека как оптимизирующую функцию вознаграждения rH (xH, uH; θ), которая зависит от состояния и действий человека, а также от набора параметров θ. Эта функция вознаграждения может быть линейной комбинацией функций, как во многих реализациях обратного оптимального управления (где необходимо изучить взвешивание θ

между функциями), или, в более общем смысле, обучаться с помощью аппроксиматоров функций, таких как глубокие нейронные сети (где

θ — тренируемые гири) [7] .

Мы предполагаем, что робот имеет подходящую функцию человеческого вознаграждения, либо извлеченную в автономном режиме из предыдущих человеческих демонстраций, либо иным образом закодированную разработчиками системы.
Благодаря этому робот может вычислить политику человека как распределение вероятностей действий, обусловленных состоянием.
Используя предположения о максимальной энтропии

[22] и вдохновляясь моделями шумной рациональности, используемыми в когнитивной науке [3] , робот моделирует человека как более склонного выбирать действия с высокой ожидаемой полезностью, в данном случае состояние — значение действия (или Q-значение):

P (utH∣xtH; β, θ) = eβQH (xtH, utH; θ) ∑ ~ ueβQH (xtH, ~ u; θ). (3)

Рабочий пример:

Модель человека квадрокоптера предполагает, что он намеревается достичь некоторого целевого местоположения g∈R2 наиболее прямым возможным способом. Функция вознаграждения человека определяется пройденным расстоянием rH (xH, uH; g) = — || uH || 2
и человеческие траектории вынуждены заканчиваться в g.
Значение состояния-действия, параметризованное θ = g, отражает оптимальную стоимость достижения g из xH при первоначальном применении uH:
QH (xH, uH; g) = — || uH || 2− || xH + uH − g || 2.

Коэффициент β традиционно называется коэффициентом рациональности, и он определяет степень, в которой робот ожидает наблюдать человеческие действия в соответствии с его моделью полезности.
Распространенная интерпретация β = 0 — это человек, который кажется «иррациональным», выбирая действия равномерно случайным образом и полностью игнорируя смоделированную полезность, в то время как β → ∞ соответствует «совершенно рациональному» человеку.
Вместо этого мы полагаем, что β можно дать более прагматическую интерпретацию, связанную с точностью, с которой модель человека, созданная роботом, может объяснить его движение.Соответственно, в этой статье мы называем β доверительной вероятностью модели.

Обратите внимание, что мы предполагаем, что человек не реагирует на робота. Это предположение может реалистично зафиксировать правдоподобные настройки общего пространства, в которых можно ожидать, что легкие роботы (например, микродроны) будут выполнять такие услуги, как наблюдение внутри здания, при минимальном вмешательстве в деятельность человека.
Кроме того, в той степени, в которой более послушный человек будет стремиться избегать столкновений с роботом, робот все еще может получить выгоду в таких сценариях — он просто не предполагает никакого сотрудничества в своем планировании априори.

Iii-D Задача вероятностного планирования безопасного движения

Задача, которую должен решить робот, состоит в том, чтобы спланировать траекторию, которая при отслеживании физической системой будет достигать целевого состояния с максимальной эффективностью, избегая столкновений с высокой степенью уверенности, основываясь на информированном прогнозе будущего движения человека.

Поскольку любая теоретическая гарантия привязана к модели, на которой она основана,
гарантии безопасности унаследуют вероятностную природу человеческих прогнозов.Это приводит к фундаментальному компромиссу между безопасностью и живучестью:
прогнозы движения человека могут присвоить ненулевую вероятность широкому диапазону состояний в будущем, что может серьезно ограничить способность робота работать в общем пространстве с «абсолютной безопасностью»
(только абсолютное по модели).
Следовательно, в зависимости от контекста, разработчикам или операторам системы необходимо будет определить, какова приемлемая вероятность того, что план робота будет конфликтовать с будущим движением человека.На основе этого алгоритм онлайн-планирования робота определит, когда план движения считается достаточно безопасным. В нашей продемонстрированной системе для планирования мы используем порог вероятности столкновения 1%.

Наша цель сейчас — найти эффективные планы движения робота, которые позволят снизить вероятность столкновения с человеком ниже приемлемой.
Формально, учитывая текущее состояние xnowR∈RnR, совокупную стоимость c: RnR × RmR → R, порог вероятности Pth∈ [0,1] и окончательное время T, мы определяем задачу планирования с ограничениями:

TR

минут: T∑τ = tc (xτR, uτR) (4а)
с.т. xtR = xnowR (4б)
xτ + 1R = ~ f

.

Описание работы, образование и заработная плата

Что такое педиатрическая психология?

Педиатрическая психология была «неофициально» основана Лайтнером Витмером в начале 1900-х годов. Однако он не был «официально» признан Американской психологической ассоциацией до 1968 года. Лайтнер Уитмер, которого часто называют «отцом клинической психологии», провел большую часть своих первых лет практики, работая с врачами, пытаясь найти эффективные методы лечения. способы управления и / или улучшения поведения детей.

Детская психология (сочетание медицины и психологии) считается «медленно развивающейся» дисциплиной. Целью детской психологии является содействие здоровью, благополучию и развитию подростков (т.е. детей, подростков и подростков) и их семей. Для облегчения этого процесса обычно используются доказательные методы.

Педиатрическая психология охватывает множество областей. Эти области включают: факторы развития, контекстуальные и психосоциальные факторы, которые могут способствовать возникновению педиатрических психологических и физических проблем.Он также включает в себя: оценку, диагностику и лечение педиатрических медицинских состояний (т.е. психических заболеваний и нарушений развития), профилактику детских заболеваний (физических и психологических), просвещение населения в целом по педиатрическим состояниям здоровья, пропаганду поведения, связанного со здоровьем, пропаганда государственной политики в отношении детей и семьи и улучшение услуг педиатрического здравоохранения.

Каковы должностные обязанности детского психолога?

Педиатрическая психология специализируется на вопросах, связанных с детьми (т.е. дети, подростки и подростки), поэтому детские психологи анализируют детей и их семьи. Эти специалисты в области психического здоровья направляют подростков к принятию логичного и практического плана, который поможет им достичь своих краткосрочных и долгосрочных целей.

Одна из основных задач детских психологов — обследовать подростков на наличие признаков спутанности сознания, задержки в развитии и трудностей с обучением. Эти психологи также проводят исследования, посвященные педиатрическому поведению (т.е. причины, триггеры и проблемные вопросы).

Дополнительная литература : Как стать детским психологом

Конечная цель детских психологов — помочь подросткам и их семьям изменить нездоровые привычки, чтобы подростки могли расти в более здоровой и благоприятной семейной среде. Педиатрические психологи также изучают реакции и поведение членов семьи, чтобы лучше понять семейную динамику и ее влияние на когнитивное развитие детей.

Детский психолог может работать в колледже в качестве преподавателя / профессора психологии, исследовательской лаборатории, частной практики, больницы, клиники, центра психиатрической помощи или государственного / социального учреждения. Кроме того, он или она может оказывать психосоциальные услуги подросткам с заболеваниями.

Каковы перспективы работы детских психологов?

По данным Бюро статистики труда США, количество рабочих мест в клинических, консультационных и школьных психологах к 2028 году увеличится на 14%.Хотя Бюро не упоминает конкретно детскую психологию, можно предположить, что она относится к перечисленным выше отраслям психологии.

Это увеличение, скорее всего, может быть связано с повышенным вниманием к проблемам психического здоровья детей и связи между состояниями педиатрического здоровья и психическими заболеваниями или психологическим расстройством. Другими словами, дети, страдающие хроническими заболеваниями, склонны испытывать психологический стресс (например, депрессию, тревогу, фобии, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и т. Д.).).

Хронические состояния здоровья также могут вызывать психические заболевания у предрасположенных к ним. Следовательно, по мере того, как все больше и больше детей испытывают психологический и физический стресс, возникнут потребности в детских психологах и педиатрах-специалистах (то есть помощниках).

Кроме того, по мере разработки более эффективных инструментов оценки и диагностики для подростков, потребность в этих специалистах может возрасти, потому что дети с психическими заболеваниями будут диагностированы и лечиться раньше, следовательно, у взрослых может быть меньше случаев, когда у взрослых диагностированы хронические заболевания. и / или тяжелые психические заболевания и психологический стресс.

Какова зарплата детского психолога?

По данным Payscale.com, «опытные» педиатрические психологи обычно зарабатывают в среднем около 70 000 долларов в год. Однако те, кто относится к нижним 10%, как правило, в среднем зарабатывают 36 000 долларов в год. Эти психологи обычно только начинают свою карьеру или работают в сельских, менее населенных районах. С другой стороны, те, кто входит в верхние 10%, могут зарабатывать в среднем до 135 000 долларов (или больше) в год.

Детские психологи обычно работают в густонаселенных районах.Кроме того, они, как правило, обладают богатым опытом. Годовая зарплата детского психолога во многом будет зависеть от его или ее образования, подготовки, лицензии, сертификата, местонахождения и специальности. По состоянию на май 2019 года, согласно данным Бюро статистики труда США, клинические, консультационные и школьные психологи обычно зарабатывают в среднем около 87 450 долларов в год, в то время как общие психологи обычно зарабатывают в среднем около 98 230 долларов (или больше) в год.

Какая степень вам нужна, чтобы стать детским психологом?

Чтобы стать детским психологом, необходимо сначала получить степень бакалавра (Б.S. или B.A.) из аккредитованной школы. Важно отметить, что на уровне бакалавриата студент может выбрать любую область для своей специализации. Другими словами, степень бакалавра не обязательно должна быть в области психологии.

Общие курсы, необходимые на уровне бакалавриата, включают: естественные науки, общественные науки, английскую литературу, составление английского текста, математику колледжа, факультативы, статистику и т. Д. Курсы, которые выбирает студент бакалавриата, зависят от его или ее специальности. Этот человек не должен будет заполнять обширные исследовательские работы (т.е. диссертацию или диссертацию), а также от него или нее не потребуют прохождения клинической стажировки в педиатрической больнице / клинике или в агентстве социальных услуг, связанных с детьми.

Обычно для получения степени бакалавра требуется 4 года. После того, как студент получит степень бакалавра в выбранной им области, он или она сможет поступить в аспирантуру по программе педиатрической психологии. Цель этой программы — подготовить студентов к исследовательской работе или должностям начального уровня. Он также может подготовить студентов к поступлению в докторантуру, если они того пожелают.

Чтобы добиться успеха в этой области, человек должен иметь сильные научные знания. Фактически, большинство программ для выпускников педиатрических программ требуют нескольких курсов естествознания (предварительных условий), прежде чем их можно будет принять в программу.

Курсы, необходимые на уровне выпускника, обычно включают в себя: поведенческие расстройства, развитие на протяжении всей жизни, аномальную психологию, детскую психологию, семейную психологию, семейную динамику, эмоциональные элементы болезни и травмы, нарушения развития, задержки в развитии, нарушение обучаемости, педиатрические условия и т. Д.После того, как студент выполнил требования курсовой работы, он или она будет готов завершить диссертацию (интенсивная и обширная исследовательская работа по теме детской психологии). Для завершения программ магистратуры требуется от 1 до 3 лет.

По окончании учебы студент сможет поступить на докторскую программу по психологии. Целью этой программы является подготовка докторантов к преподаванию на уровне колледжа, проведению исследований и практике в психиатрическом учреждении, частной практике или детской клинике / больнице.Он также учит студентов тому, как лучше понять факторы, влияющие на развитие ребенка, и то, как динамика семьи, культура и окружающая среда способствуют развитию и прогрессированию заболеваний у детей.

Докторанты обычно тратят большую часть своего времени на изучение педиатрических проблем и прохождение стажировки, а не на выполнение курсовых работ, однако они все же проходят несколько курсов, основанных на исследованиях (например, методы исследования, статистика и т. Д.), Чтобы помочь им в их решении. диссертации.

После того, как студенты завершат необходимые курсовые работы, стажировку и защитят диссертации, они смогут получить лицензию. Исследования на этом уровне обычно сосредоточены на анализе культурных, социальных и генетических факторов, влияющих на развитие ребенка. Эта программа обычно занимает от 5 до 7 лет, послесловие; докторант будет классифицирован как детский психолог (т.е. после получения лицензии).

Дополнительная литература

Дополнительные ресурсы

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *