Локус це: Локус — Вікіпедія

Содержание

Локус (генетика) — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Локус.

Ло́кус — місце розташування гена, регіону або частини ДНК на хромосомі.

Ідіограма 11-ї, субметацентричної, хромосоми людини.
Розташування генів на хромосомі 19 людини. В одному й тому самому локусі 19q13.4 можуть знаходитись декілька генів, деякі з них можуть бути антизмістовними, бути закодованими як на змістовному так і на антизмістовному ланцюгу ДНК, бути закодованими всередині інших генів, як інтронів так і екзонів

З появою цитогенетики стало зрозуміло, що хромосома має два плеча та центромеру посередині. В залежності від того, де знаходиться центромера, хромосоми ділять на:

 • метацентричні — мають два однакових плеча. У людини це 1 та 3 хромосоми;
 • субметацентричні — одне плече (p) трохи коротше за інше (q). Прикладом може бути X-хромосома людини;
 • акроцентричні мають коротке плече настільки мале, що його важко помітити. Наприклад, Y-хромосома у людини;
 • голоцентричні складаються лише з центромерного регіону. Людина таких хромосом не має.

Розміщення локусу починається з номера хромосоми, потім йде назва плеча (p чи q), які присутні навіть у метацентричних хромосом, далі номер регіону чи області (англ. region) та бенду (англ. band).

Проте така номенклатура локусу може захопити досить велику ділянку хромосоми і містити декілька генів. Так, наприклад локус 11p15.5 людини має скупчення імпринтних генів, таких як IGF2, CDKN1C[1].

З розвитком молекулярно-біологічних методів та секвенуванням геномів можна було встановити повну послідовність хромосом і генам надають більш точні локації. Так, вже згаданий IGF2 людини має локацію NC_000011.10 RefSec на 11 хромосомі, чи локацію в порядковому номері нуклеотидів 2129112-2149603 (те, що нумерація нуклеотидів йде від більшого до меншого у цьому випадку показує, що ген закодований на зворотньому ланцюгу ДНК)[2][3]

Поняття локусу і алелю[ред. | ред. код]

Більшість клітин організму мають диплоїдний набір хромосом, тобто кожна хромосома представлена двома варіантами — одна хромосома успадкована від матері, інша — від батька, такі хромосоми називаються гомологічними. У кожній з гомологічних хромосом на одному й тому ж локусі буде знаходитися один і той же ген. Але послідовність нуклеотидів буде різною — не сильно різною при однонуклеотидному поліморфізмі, сильно різною при мутації. Тому кожна хромосома має свій алель — свій варіант гену у певному локусі.

Відстань між генами[ред. | ред. код]

Історично, відстань між генами на хромосомі вимірювалася в сантиморганідах, що відповідали зчепленню генів під час кросинговеру, тобто чим ближче гени один до одного знаходяться гени, тим більша вірогідність того, що після кросинговеру послідовність не зміниться і обидва гени (чи їх частини) будуть знаходитися на одній хромосомі.

Локус — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии


Цитологическая карта хромосомы 22 человека

Локус (лат. locus — место) в генетике означает местоположение определённого гена на генетической или цитологической карте хромосомы[1]. Вариант последовательности ДНК в данном локусе называется аллелью. Упорядоченный перечень локусов для какого-либо генома называется генетической картой.

Генное картирование — это определение локусa для специфического биологического признака.

Диплоидные или полиплоидные клетки, которые несут одинаковые аллели на каком-либо локусе, называются гомозиготными по этому локусу, а те, которые несут различные аллели — гетерозиготными.

Номенклатура

Пример обозначения локуса на цитологической карте хромосомы: «6p21.3».

Компонент номенклатурыЗначение
6Номер хромосомы.
pПлечо хромосомы: p (от фр. petit) — короткое; q — длинное.
21Область 2, бэнд 1.
.3Суб-бэнд 3.

Бэнды видны после дифференциальной окраски хромосом и нумеруются, начиная с 1, от центромеры к теломере. Суб-бэнды и более мелкие сегменты определяются при дифференциальной окраске хромосом высокого разрешения.

Аналогичным образом обозначается и более длинный участок. Например локус гена «11q1.4-q2.1» означает, что ген находится на длинном плече хромосомы 11, на участке между суб-бэндом 4 бэнда 1 и суб-бэндом 1 бэнда 2.

Конечные участки хромосомы обозначаются «ptel» и «qtel» (от «теломера»).

Примечания

 1. ↑ Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — 831 с.

См. также

Ссылки

локус — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ло́-кус

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -локус-.

Произношение[править]

 • МФА: ед. ч. [ˈɫokʊs], мн. ч. [ˈɫokʊsɨ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

Общее прототипическое значение — место, расположенность.

 1. генет. участок ДНК (хромосомы), где расположена определённая генетическая детерминанта [≈ 1][≠ 1][▲ 1][▼ 1] ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 2. психол. характеристика личности, определяющая склонность приписывать свои успехи или неудачи внутренним либо внешним факторам [≈ 2][≠ 2][▲ 2][▼ 2]◆ Употребление алкоголя, исходя из интерпретации данного фактора, связано с типом поведения, ориентированным на внешний локус контроля. «Проявления девиации в подростковой субкультуре», 2004 г. // «Вопросы психологии» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
 3. книжн. место или точка в пространстве [≈ 3][≠ 3][▲ 3][▼ 3] ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 4. спец. в трёхмерной системе координат, образующей цветовое пространство, — геометрическое место точек цветности монохроматических излучений [≈ 4][≠ 4][▲ 4][▼ 4] ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 5. микол. участок конидиогенной клетки, на (в) котором происходит образование конидии [≈ 5][≠ 5][▲ 5][▼ 5] ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
Антонимы
Гиперонимы
Гипонимы

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от лат. locus «место», из древн. stlocus, восходит к праиндоевр. *st(h)el- «ставить».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

характеристика личности, определяющая склонность приписывать свои успехи или неудачи внутренним либо внешним факторам
геометрическое место точек цветности монохроматических излучений

Библиография[править]

Локус — Медицинская энциклопедия

Ло́кус

(лат. locus место, положение)

местоположение гена в хромосоме, плазмиде или другой генетической структуре клетки: иногда термин употребляют в значении «ген».


Источник:
Медицинская энциклопедия
на Gufo.me


Значения в других словарях

 1. локус —
  ЛОКУС — участок хромосомы, в котором локализован ген.
  Ботаника. Словарь терминов
 2. Локус —
  (от лат. locus — место) хромосомы, линейный участок хромосомы, занимаемый одним геном. С помощью генетических и цитологических методов можно определить локализацию гена, т.
  Большая советская энциклопедия
 3. локус —
  ЛОКУС (от лат. locus — место), участок, занимаемый одним геном в хромосоме или на генетич. карте. В клетках диплоидных организмов парные (гомологичные) хромосомы содержат идентичные наборы…
  Ветеринарный энциклопедический словарь
 4. локус —
  орф. локус, -а
  Орфографический словарь Лопатина
 5. локус —
  (от лат. locus — место), местоположение определённого гена (его аллелей) на генетич. или цитологич. карте хромосомы. Иногда термин «Л.» неоправданно используют как синоним термина «ген».
  Биологический энциклопедический словарь
 6. ЛОКУС —
  ЛОКУС (лат. locus) — место локализации определенного гена на генетической карте хромосомы.
  Большой энциклопедический словарь
 7. локус —
  сущ., кол-во синонимов: 1 место 170
  Словарь синонимов русского языка

локус — это… Что такое локус?

 • Локус(ы) — * локус(ы) * locus(es) 1. Место расположения определенного гена (конкретных его аллелей) на хромосоме или внутри сегмента геномной ДНК. 2. Местоположение данной мутации или гена на генетической карте. Часто используется вместо терминов «мутация»… …   Генетика. Энциклопедический словарь

 • ЛОКУС — (лат. locus) место локализации определенного гена на генетической карте хромосомы …   Большой Энциклопедический словарь

 • ЛОКУС — (от лат. locus место), местоположение определённого гена (его аллелей) на генетич. или цитологич. карте хромосомы. Иногда термин «Л.» неоправданно используют как синоним термина «ген». .(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл.… …   Биологический энциклопедический словарь

 • локус — а, м. ( …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ЛОКУС — (от лат. locus место), местонахождение данного гена в хромосоме. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989 …   Экологический словарь

 • Локус — местоположение определенного гена (его аллелей) на хромосоме… Источник: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, РАННЯЯ ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛИНЗАВИСИМОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА (N 15) (утв. председателем Комитета… …   Официальная терминология

 • локус — Местоположение аллельного гена в хромосоме [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN locus …   Справочник технического переводчика

 • Локус — У этого термина существуют и другие значения, см. Локус (значения). Схематичное изображение хромосомы: (1) Хроматида, одна из двух идентичных частей хромосомы после S фазы. (2) Центромера, место, в котором хроматиды со …   Википедия

 • локус — (лат. locus), место локализации определенного гена на генетической карте хромосомы. * * * ЛОКУС ЛОКУС (лат. locus), место локализации определенного гена на генетической карте хромосомы …   Энциклопедический словарь

 • локус — locus локус. Mестоположение гена (или конкретных его аллелей) на карте хромосом организма; часто термин “Л.” неоправданно используется вместо термина “ген” <gene>. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

 • Локус — Википедия (с комментариями)

  Материал из Википедии — свободной энциклопедии

  Локус (лат. locus — место) в генетике означает местоположение определённого гена на генетической или цитологической карте хромосомы[1]. Вариант последовательности ДНК в данном локусе называется аллелью. Упорядоченный перечень локусов для какого-либо генома называется генетической картой.

  Генное картирование — это определение локусa для специфического биологического признака.

  Диплоидные или полиплоидные клетки, которые несут одинаковые аллели на каком-либо локусе называются гомозиготными по этому локусу, а те, которые несут различные аллели — гетерозиготными.

  Номенклатура

  Пример обозначения локуса на цитологической карте хромосомы: «6p21.3».

  Компонент номенклатуры Значение
  6 Номер хромосомы.
  p Плечо хромосомы: p (от фр. petit) — короткое; q — длинное.
  21 Область 2, бэнд 1.
  .3 Суб-бэнд 3.

  Бэнды видны после дифференциальной окраски хромосом и нумеруются, начиная с 1, от центромеры к теломере. Суб-бэнды и более мелкие сегменты определяются при дифференциальной окраске хромосом высокого разрешения.

  Аналогичным образом обозначается и более длинный участок. Например локус гена «11q1.4-q2.1» означает, что ген находится на длинном плече хромосомы 11, на участке между суб-бэндом 4 бэнда 1 и суб-бэндом 1 бэнда 2.

  Конечные участки хромосомы обозначаются «ptel» и «qtel» (от «теломера»).

  Напишите отзыв о статье «Локус»

  Примечания

  1. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — 831 с.

  См. также

  Ссылки

  • [www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/posters/chromosome/omim.shtml#GeneMap Обзор на ornl.gov]

  Отрывок, характеризующий Локус

  В то время как это происходило в Петербурге, французы уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. Историк Наполеона Тьер, так же, как и другие историки Наполеона, говорит, стараясь оправдать своего героя, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы все историки, ищущие объяснения событий исторических в воле одного человека; он прав так же, как и русские историки, утверждающие, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности (возвратности), представляющего все прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая все дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренно убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжение всей игры, были такие же ошибки, что ни один его ход не был совершенен. Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени, и где не одна воля руководит безжизненными машинами, а где все вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов?
  После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева Займища; но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, в ста двадцати верстах от Москвы, русские не могли принять сражения. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву.
  Moscou, la capitale asiatique de ce grand empire, la ville sacree des peuples d’Alexandre, Moscou avec ses innombrables eglises en forme de pagodes chinoises! [Москва, азиатская столица этой великой империи, священный город народов Александра, Москва с своими бесчисленными церквами, в форме китайских пагод!] Эта Moscou не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом, сопутствуемый переводчиком Lelorgne d’Ideville, догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.

  Локус контролю, його різновиди | Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  Зміст

   

  1. Локус контролю, його різновиди

  2. Характеристика людини з рисами «філотімос»

  3. Концентрична модель африканської особистості

  Список використаної літератури

   

  1. Локус контролю, його різновиди

   

  Локус контролю – це якість, яка характеризує схильність людини приписувати відповідальність за події, які відбуваються у житті, і результати своєї діяльності зовнішнім силам (екстернальний, або зовнішній локус контролю) або власним здібностям і зусиллям (інтернальный, або внутрішній локус контролю). Поняття «локус контролю» було введено Дж. Роттером на базі запропонованої ним теорії соціального навчання. Відповідно до його концепції, найважливішим параметром будь-якого очікування поєднання «дія-наслідок» є суб’єктивне відношення до впливу власної діяльності на наступні події. Дж. Роттер назвав цей феномен внутрішнім-зовнішнім локусом контролю.

  Оцінюється на шкалі інтернальності-екстернальності від високо інтернального до високо екстернального. Приписування відповідальності за результати діяльності:

  зовнішнім силам – екстернальний, зовнішній локус контролю. Відповідає пошуку причин поведінки зовні, серед оточення. Схильність до зовнішнього локусу контролю виявляється разом з такими рисами, як непевність у своїх можливостях, неврівноваженість, прагненні відкласти реалізацію намірів на невизначений термін, тривожність, підозріливість, конформність та агресивність. За неможливості впливання на перебіг подій, у осіб із зовнішнім локусом контролю переважно формується безпорадність та зниженя пошукової активності, на відміну від осіб із внутрішнім локусом контролю.

  власним здібностям та зусиллям – інтернальний, внутрішній локус контролю. Відповідає пошуку причин поведінки в собі. Люди зі внутрішнім локусом контолю впевненіші в собі, послідовні та наполегливі в досягненні поставленої мети, схильні до самоаналізу, врівноважені, товариські, доброзичливі та незалежні. Показано, що внутрішній локус контролю є соціально схвальною цінністю, ідеальному Я приписується внутрішній локус контролю. Особи з внутрішнім локусом контролю частіше досягають творчих та професійних успіхів.

  Локус контролю не визначає реальність контролю зовнішніми чи внутрішніми причинами, а лише суб’єктивне його сприйняття. Локус контролю – стійка властивість індивіду, яка формується при його соціалізації.

  Інтернальність і екстернальність являють собою стійкі структури особистості, сформовані в процесі її соціалізації. На основі минулого досвіду в людини складається певна система цінностей і очікувань певного підкріплення. Акумулюючи соціальний досвід особистості, локус контролю відбиває відношення суб’єкта до різних подій як до зовнішньо або внутрішньо детермінованих.

  Люди, які володіють внутрішнім локусом контролю, більш впевнені у собі, послідовні і наполегливі у досягненні поставленої мети, схильні до самоаналізу, врівноважені, товариські, доброзичливі і незалежні. Схильність до зовнішнього локусу контролю, навпаки, проявляється поряд з такими рисами, як невпевненість у своїх здібностях, прагнення відкласти реалізацію своїх намірів на невизначений строк, тривожність, підозрілість, конформність і агресивність. Експериментально доведено, що внутрішній локус контролю є соціально схвалюваною цінністю (ідеальному Я завжди приписується внутрішній локус контролю).

  Безумовно, не існує чисто інтернальної або екстернальної орієнтації суб’єкта, тому що у кожній людині присутні елементи їх обох. Можна говорити лише про різні їх поєднання, які визначають спрямованість загального «поля» локусу контролю, який ї багатовимірним, неоднозначним мотиваційно-смисловим утворенням, яке характеризує вектор соціальної спрямованості особистості і відповідає вищому рівню особистісної структури, тобто володіння адекватним локусом контролю притаманне лише людині, яка досягла певного рівня рості особистості.

  Рівень суб’єктивного контролю може бути віднесений до однієї з найважливіших характеристик самосвідомості, яка визначає особливості поведінкових реакцій у широкому спектрі соціальної взаємодії і відповідальності, що проявляється у рівні активності і ступені впливу на обставини життя.

  Можна припустити, що у загальному випадку екстернальний локус контролю формує орієнтацію на стан, а інтернальний – орієнтацію на результат. При цьому важливо і те, що локус контролю проявляється як характеристика загальної активності особистості, що, на думку К. А. Альбуханової-Славської, має дві складові: рівень ініціативи і рівень відповідальності.

  Всі види психотерапії базуються на одному кардинальному постулаті: «причини проблем клієнта коріняться у ньому самому». Ця теза у багатьох випадках суперечить власному сприйняттю клієнта, який схильний пояснювати свої проблеми зовнішніми обставинами. Іноді клієнт може звинувачувати сам себе, негативно оцінюючи ті або інші якості своєї особистості, однак і у цьому випадку психотерапевт «наближає» причину важкого стану до «Я» людини: клієнт переконується, що справа не в самих по собі якостях, а у його самовідношенні. Наприклад, подібна причина може бути визначена як «низька самооцінка».

  У ході досліджень, присвячених даній особистісній характеристиці, були виявлені риси як подібності, так і розходження між представниками різних культур. У цілому, результати досліджень свідчать про те, що для американців характерні більш високі показники внутрішнього локусу контролю, а для представників інших культур – зовнішнього. Такі результати були отримані при порівнянні американців з жителями азіатських країн, зокрема Китаю і Японії, хоча подібних розходжень не було виявлено при порівнянні даних, отриманих у США й Таїланді. У дослідженні Денгерынка були зафіксовані більш високі показники внутрішнього локусу контролю в американців, ныж у шведів, а результати досліджень Манро говорять про те, що для американців характерні більш високі показники внутрішнього локусу контролю, ныж для представників Замбії й Зімбабве. На підставі результатів огляду різних крос-культурних досліджень Дайал робить висновок, що євроамериканці характеризуються більш високим рівнем внутрішнього локусу контролю, ніж афроамериканці.

  Культурні розходження, пов’язані з локусом контролю, зафіксовані і серед дітей. Дослідження, проведене групою вчених, показало, що для американських дітей типовий більш

  Locus cœruleus — Wikipédia

  Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre.

  Localization du Locus Coeruleus dans un schéma du système noradrénergique.

  Le locus cœruleus , « locus cæruleus », « locus ceruleus » или LC («la tache bleue», латинское) est un noyau sous-cortical du cerveau, situé dans le troncérébral. Il a beaucoup de Relations avec l’amygdale mais aussi avec le noyau sensitif du nerf trijumeau et les noyaux limbiques.Это открытый и открытый премьер для французских врачей и анатомов Феликса Вик д’Азира в среде XVIII и годов.

  Ce noyau составляют структуру noradrénergique et cholinergique. C’est de cette région que partent la grande Majorité des нейроны, которые используют норадреналин вместе с нейротрансметером [1] .
  Цветовой оттенок обусловлен наличием гранул меланина, поэтому он является австралийской ценностью «noyau pigmentosus pontis » (noyau très pigmenté du pont).

  Par son très grand nombre de Connexions, le locus cœruleus est impliqué dans de nombreux effets naturels, tels que:

  Пёр и тревога [модификатор | код файла-модификатора]

  Par ses projection d’axones vers des régions telles que l’amygdale, l’hippocampe, le septum, le cortex, le tronc cérébral or encore la education réticulée, le locus cœruleus s’est vu associé aux Trouble pan. Он действует как стимуляция этой зоны, провоцирующей аннулирование животных и обращающихся, транквилизаторов, вызывающих охлаждение, бензодиазепинов или опиатов, уменьшающих свою активность 18 [1].

  Sommeil et alternance veille-sommeil [модификатор | код файла-модификатора]

  Ses Connexions avec les noyaux du raphé (connus pour leur rôle dans l’endormissement), les noyaux paraventriculaires de l’hypothalamus (rôle dans le contrôle de la posthypophyse), le néocortex cérébral les rébralé process (ayantur dérébral process) et d’éveil) и l’intervention systématique du système noradrénergique lors de l’éveil, font du locus cœruleus un acteur незаменимый au bon fonctionnement de cette «boucle veille-sommeil» [2] .La разрушение entière du locus cœruleus supprime le rêve et le sommeil paradoxal [3] . Des expériences sur le chat, montrent que la destroy de la partie caudale du locus cœruleus lève l’inhibition motrice et permet l’extériorisation de l’activité pyramidale et extrapyramidale du rêve: le chat Devient Possible, pendant la phase paradoxale de son sommeil, de chasser des souris imaginaires ou de se protéger de predateurs tout aussi virtuels [3] , [4] !

  .

  Locus — Wikipédia

  Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre.

  Page d’aide sur l’homonymie

  En génétique, un locus (pluriel «locus» ou «loci» [1] ) est une position fixe (d’un gène ou d’un marqueur génétique) на хромосоме. Хромосома Chaque porte de nombreux gènes. Une variante d’un gène situé à un locus donné est allèle.

  Il ne faut pas confondre allèle et locus. Это единственная «версия» некоего женского тела и его ретровер на разных концах на одной хромосоме и меме на разных хромосомах (дупликация и транспозиция).

  Локус соответствует инварианту последовательности фрагментов: частный пример на определенном участке локуса 22q12.2. Le 22 indique la 22 e пара хромосом; le q indique qu’il se situe sur le bras long du chromeosome et le 12.2 révèle la position exacte du locus par rapport au centromère.

  Локус количественного признака (en anglais , локус количественного признака или QTL ) — это локус аллигенной вариации, ассоциированный с количественной вариацией.Присутствие QTL является детерминированным генетической картографией, или совокупным изменением, разделенным на стороны, состоящие из различных хромосомных областей.

  Логарифм взаимопонимания вероятности связи между двумя местами и гипотезой связи, гипотезой независимости (θ = 1/2), оценка сувенирной номенклатуры, используется для оценки расстояния между двумя точками. liés sur un même хромосомы.

  En anatomie, l’unité locus se Trouve dans le terme locus niger, qui est l’ancien nom, répertorié dans les Nomina anatomica, de la субстанция нуар (черная субстанция; terme de la nomenclature actuelle, la Terminologia anatomica).Эта область является составной частью дофаминергических нейронов, которая отмечает, что это происходит в процессе регулирования. Sa lésion est à l’origine des проблем типа паркинсонизма.

  1. ↑ Pour le pluriel de locus, il est d’usage d’utiliser «locus» или «loci», главные рекомендации по орфографическим исправлениям 1990 года и французская академия, принимающая участие в множестве незнакомцев. Mais «loci» est couramment utilisé dans le jargon.

  .

  Locus amoenus — Wikipédia

  Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre.

  Locus amoenus est une expression латинское значительное литературное выражение «lieu amène» или de façon plus pratique «lieu idyllique». C’est un terme littéraire — un topos faisant généralement rérence à un lieu idéalisé de sécurité ou de confort. Un locus amoenus est souvent un lieu en extérieur de grande beauté, avec des party ombragées, de petits bois и т. Д.- en réference au jardin d’Eden ou aux Champs Élysées [1] , c’est-à-dire un lieu loin de tout élément parasite, de toute tentation.

  amoenus est un adjectif latin qui signifie «amène, agréable, délicieux, charmant». Ainsi, la traduction littérale de locus amoenus serait «lieu amène».

  Ce lieu amène aurait trois éléments basiques: des arbres, de l’herbe et de l’eau. Souvent le jardin se Trouve dans un lieu reculé et a la fonction d’un paysage de l’esprit.

  Классическая литература [модификатор | модификатор кода файла]

  Mais quand on évoque ce concept, on fait réference à un usage typique de la littérature latine classique, utilisé en specific lors des époques médiévale et de la Renaissance (bien qu’il soit aussi présent dans la littérature postérieure).

  Западная литература использует этот тип лишних образов людей и девиент и элемент неотъемлемой первой необходимости в пасторальных образах [N 1] поэтов в духе Теокрита и Вергилия.Horace, dans Art poétique (17), et les commentateurs de Virgile tels que Servius reconnaissent que les descriptions loci amoeni sont devenus des lieux communs rhétoriques.

  Dans les Métamorphoses d’Ovide, la fonction du locus amoenus est inversée: au lieu d’offrir un répit du dangerous, c’est en général la scène de violentes rencontres où il devient le [2] .

  Moyen Âge [модификатор | модификатор кода файла]

  Le Moyen Âge fusionne le locus amoenus avec l’imaginaire biblique, com dans le Cantique des cantiques [3] .

  Mathieu de Vendôme fournit de multiples explications sur la manière de descrire le locus amoenus [4] , tandis que Dante Alighieri esquisse un lieu commun pour sa description du Paradis terrestre: «Ici, c’est le printemps цветы и фрукты [5] . »

  Au Moyen Âge, ce terme est fréquemment utilisé. Dans Milagros de Nuestra Señora (es) , Gonzalo de Berceo décrit un pré merveilleux de sources et de verdeur — c’est l’un des examples les plus notables de ce concept dans la littérature espagnole.Dans Beowulf , la localité de Heorot est un locus amoenus jusqu’à ce que Grendel l’attaque.

  Dans le Décaméron de Boccace, le jardin où les dix narrateurs racontent leurs histoires est un paysage idéalisé.

  Ренессанс [модификатор | модификатор кода файла]

  Le locus amoenus est aussi un thème populaire dans les œuvres des figure de la Renaissance telles que L’Arioste et Le Tasse [3] .

  Dans les œuvres de William Shakespeare, le locus amoenus est l’espace — ce que Northrop Frye appelle «зеленый мир» («un monde vert») — qui se Trouve hors des limites de la ville.C’est là que les passions érotiques peuvent être librement explorees, hors de la civilization и cachées de l’ordre social quitend à supprimer et réguler le comportement sexuel, соответствует Comme il vous plaira [6] . Le lieu est mystérieux et obscur, féminin, противопоставлен жесткой структуре civile masculine, соответствует peut le lire dans Le Songe d’une nuit d’été et Titus Andronicus . Я использую выражение ainsi cette в длинной поэме Vénus et Adonis [7] .

  Moderne [модификатор | модификатор кода файла]

  Au XIX e siècle, Артур Рембо использует ком locus amoenus в стихотворении Le Dormeur du val la Nature verdoyante, fraîche et proterice, dans une stratégie rhétorique, чтобы произвести 8 неопр. ] . À la fin du XIX e siècle, Эдмон де Ростан восходит к locus amoenus dans Cyrano de Bergerac lorsque le personnage éponyme déclare son amour à Roxanne.Ce cadre lui servira de masque en se faisant passer pour Christian, personnage aimé par Roxanne [réf. nécessaire] .

  Au XX e siècle, le locus amoenus apparaît dans l’œuvre de TS Eliot, sous forme de Roseraie dans Burnt Norton [9] , ainsi que dans la Comté [10] et la Lothlórien de JRR Tolkien [11] .

  Un locus amoenus peut aussi servir pour mettre en évidence les différences entre les vies urbaine et rurale.

  Il peut enfin être un protection du processus du temps et de la mortalité.

  Notes [модификатор | модификатор кода файла]

  Références [модификатор | модификатор кода файла]

  1. (ru) Дж. Б. Рассел, A History of Heaven , 1998, стр. 21.
  2. (en) John David Zuern, « Locus Amoenus », sur Université d’Hawaï, (см. Le 24 janvier 2016) .
  3. a et b (en) W.Шулленбергер, Дама в лабиринте , 2008, стр. 260-261.
  4. (en) H. Pleij, Dreaming of Cockaigne , 2013, p. 216.
  5. ↑ Данте Алигьери, Divine Comédie , XXVIII, v. 139-143.
  6. (ru) А. Шурбанов, Лирическая драма Шекспира , 2010, с. 197.
  7. (ru) П. Чейни, Шекспир, Национальный поэт-драматург , 2004, стр. 102.
  8. ↑ Хуан Эрреро Сесилия, « Le dormeur du val de Rimbaud et l’orientation tragique du topos littéraire du« locus amoenus »: анализируйте инициативу и коммуникативную поэму », Anales de Filología Francesa

  29, 3 n. 17, , стр. 157.

 • (ru) Northrop Frye, Анатомия критики , 1973, стр. 321.
 • (ru) A. Neset, Arcadian Waters and Wanton Seas , 2009, p. 30.
 • (en) Tom Shippey, J. R. R. Tolkien , 2001, p. 196-7.
 • Библиография [модификатор | модификатор кода файла]

  Статьи коннексов [модификатор | модификатор кода файла]

  Liens externes [модификатор | модификатор кода файла]

  .

  locus — Wiktionnaire

  Определение, перевод, произношение, анаграмма и синоним в свободном словарном словаре Wiktionnaire.

  Этимология [модификатор викикода]

  Du latin locus .

  Nom commun [модификатор wikicode]

  локус мужской

  1. (Génétique) Размещение женской хромосомы.
   • Les gènes sont situes en des endroits de chaque хромосома, соответствующие узлам bien determinés de la molécule d’ADN nommés ici loci (pluriel de locus ).Образцы , локус , не проверяются на точную характеристику… Существуют разные версии, содержащиеся в моем образе с именем , локус не указаны. — (Wiener Gerald et Rouvier Roger, Amélioration génétique animale , 280 p., Page 41, 2009, Agricultures en poche)
  2. (Archéologie) Lieu de fouilles délimitant des zone d’occupation humane.
  Открытый словарь по чувствительности [модификатор викикода]
  Переводы [модификатор wikicode]

  Произношение [модификатор wikicode]

  Анаграммы [модификатор wikicode]

  Voir aussi [модификатор wikicode]

  • locus sur l’encyclopédie Wikipédia Wikipedia-logo-v2.svg

  Références [модификатор wikicode]

  Этимология [модификатор викикода]

  Du latin locus .

  Nom commun [модификатор wikicode]

  локус \ ˈloʊ.kəs \ (États-Unis) , \ ˈləʊ.kəs \ (Royaume-Uni)

  1. Lieu, endroit, siège (d’une faculté ou d’un processus) .
  2. (Mathématiques) Lieu.
  3. (Génétique) Locus.
  Dérivés [модификатор викикода]

  Этимология [модификатор викикода]

  Du latin locus .

  Nom commun [модификатор wikicode]

  locus (genre à préciser: {{m}}, {{f}}, {{mf}}, {{n}}?)

  1. (Genétique) Locus.
  Wiktionary small.svg Cette Entrée Est Considérée Com une ébauche à Compléter en italien. Если вы хотите узнать больше о судьбе, вам нужно изменить его на новую страницу (en cliquant sur le lien «modifier le wikicode» ).

  Этимология [модификатор викикода]

  Étymologie manquante ou incomplète . Si vous la connaissez, vous pouvez l’ajouter en cliquant ici.

  Nom commun [модификатор wikicode]

  locus \ Произношение? \ мужской

  1. (Genétique) Locus.

  Voir aussi [модификатор викикода]

  • locus sur l’encyclopédie Wikipédia (en italien) Wikipedia-logo-v2.svg

  Этимология [модификатор викикода]

  • Faisait archaïquement stlocus [1] , com lis faisait stlis ; de l’indo-européen commun * stel [2] («endroit») qui donne aussi stolidus, stultus, stolo .
  • Pour d’autres auteurs plus récents, reste in suree au-delà du latin archaïque stlocus . La dérivation de la racine index-européenne * stel- («déposer») предлагает Pokorny semble difficile à soutenir, car le суффикс -ocus serait une исключением.

  Nom commun [модификатор wikicode]

  локус \ lo.kys \ мужской

  1. Лиеу, эндройт, место, установка, осада.
   • dicere ex superiore loco (de superiore loco )
    parler d’en haut, du haut d’une tribune (se dit des magistrats, des juges) → voir en haut lieu .
   • ex aequo loco dicere.
    parler sur le pied d’égalité (se dit des sénateurs, des amis).
   • locum dare alicui , Cicéron. СМ. 63
    faire place à quelqu’un.
   • AD locum venire, Cicéron. Выкл. 1, 33
    venir sur les lieux.
  2. Place au théâtre, au cirque…
   • loca assignata, Live.
    резервных мест (au théâtre).
  3. Logement.
   • communis locus .
    le commun séjour (des morts); bâtiment public.
   • locum legatis praebere, Live.
    fournir un logement aux ambassadeurs.
  4. Portion d’une terre, d’une propriété.
  5. Localité, ville, contrée, région, платит.
   • loci Fertilitas.
    laferité du pays.
  6. (Военный) Местность, пост, позиция, положение.
   • loco cedere.
    lâcher pied, Abandonner la position.
   • локус aequus.
    местность благоприятная.
  7. Poste, функция, роль.
   • obtinere locum legati : obtenir le poste de légat.
   • parentis loco esse : tenir lieu de père.
  8. Место, место, момент, эпоха, время, случай, возможность, ситуация, этат, состояние.
   • в произвольном порядке локусов ? Cicéron
    dans ce genre quelle place y a-t-il pour l’art?
   • qui de quo consulitur suo loco dicit sententiam, Live. 28
    (консул) qui donne son avis, quand vient son tour, sur la question débattue.
   • dulce est desipere in loco , Horace. С. 4, 12, 28
    il est doux d’extravaguer à l’occasion.
   • priore loco dicere .
    parler le premier.
   • loco sententiae, Tacite. An. 2
    son tour de parole venu.
   • ad id locorum (adhuc locorum )
    jusqu’à présent, jusqu’alors.
  9. Lieu de naissance: condition sociale, famille, rang, classe.
   • locum apud aliquem obtinere, Cicéron.
    tenir un rang auprès de quelqu’un.
   • equestri loco natus.
    Issue de la class des chevaliers.
   • humili loco natus erat.
    il était d’une humble origine.
  10. Passage, endroit, partie (d’un livre).
   • аликвота локис сигнификат, Цицерон.
    il a indiqué dans quelques пассажей.
  11. Sujet, вопрос, точка, матьер, тема.
   • alter erat locus cautionis ne … Cicéron.
    le second point sur lequel il fallait diriger son Внимание, c’était de ne pas …
  12. (Au pluriel) Lieu commun.
   • locos nosse, Cicéron.
    connaître les lieux communs.
  13. (Au pluriel) loci ou loca , les party sexuelles: matrice, utérus. → voir τόποι.
  Варианты [модификатор викикода]
  • Ce mot a deux pluriels, l’un régulier loci , «lieux изоляты, дополнительные части» и т.д. Mais parfois ces deux pluriels sont parfaitement synonymes.
  Dérivés [модификатор викикода]
  • Иллико, сюр-ле-чемпион
  • lcālis, местный
  • lŏcālĭtas, le fait d’être dans l’espace (com propriété nécessaire des corps)
  • lŏcālĭtĕr, dans le lieu
  • lŏcārĭum, место расположения prix d’un
  • lŏcārĭus, loueur de places
  • lŏcātārĭus, судья
  • lŏcātīcĭus, donné à loyer, de louage
  • lŏcātim, à defineds en droits
  • lŏcātĭo, расположение, расположение
  • lŏcātŏr, loueur — расположение
  • lŏcātōrĭus, без лойера
  • lŏcātum, залог
  • lŏcellus, écrin, boîte
  • lcĭto, donner à loyer
  • lŏco, placer, établir — louer, donner à loyer
  • lŏcŭlāmentum, boîte (avec сравнения), casier
  • lŏclāris, местный
  • lŏcŭlātus, qui a des сравнения
  • lŏcŭlōsus
  • lŏcŭlus, petit coin — case pour Recevoir un cercueil; Cercueil — coffre
  • lŏcŭplēs, riche en terres
  • lŏcŭplēto, enrichir
  Dérivés dans d’autres langues [модификатор викикода]

  Ссылки [модификатор викикода]

  • «locus», дан Феликс Гаффио, Latin français , Hachette, 1934 → consulter cet ouvrage
  • [1] «locus», данс Charlton T.Lewis et Charles Short, A Latin Dictionary , Clarendon Press, Oxford, 1879 → consulter cet ouvrage
  • [2] Юлиус Покорный, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch , 1959 → consulter cet ouvrage * stel

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *