Інсайт це: Інсайт — Вікіпедія

Содержание

1. Інсайт

Психолог повинен створювати атмосферу,
в якій кліїнг наближається до інсайту.
На сенові цього інсайту він здатний
приймати життєво важливі проблеми більш
адекватно, незалежно і більш відповідально.

К. Роджерс

Ми рідко замислюємося над тим, що дає
людині можливість розвиватись. Чому
вона є такою гнучкою під натиском
непередбачуваної дійсності, що дозволяє
їй вистояти за досить несприятливих
обставин? Секрет воістину чудесного
дару мінливості, який і вивів людину на
вершину природного Олімпу пристосування,
простий: вона змінюється, весь час
долучаючи нову інформацію до тієї, що
вже є в неї. На перший погляд, це
парадоксально, ^але особистість дійсно
є досить стійким і пластичним утворенням
одночасно. Звичайно, мінливість є не
стільки зовнішньою, скільки внутрішньою
характеристикою. Повільно змінюючись
зовні, людина набагато швидше змінює
свою внутрішню карту -суб’єктивну модель
об’єктивної дійсності.

В будь-якій суб’єктивній моделі можна
виділити як мінімум два поверхи: перший
— образний відбиток зовнішніх об’єктів,
другий -рефлексивний зріз першого. На
другому поверсі „живуть» відчуття,
емоції, поняття, там формується система
ставлення людини до об’єктів першого
поверху. Додати інформацію до першого
рівня в принципі не так складно -варто
просто сприйняти, побачити, запам’ятати,
тобто ускладнити образний ряд. А от
правильно зорієнтуватися в тому, що
додалось, можна лише, здійснивши докорінні
перебудови на другому рівні. Як правило,
такі перебудови відбуваються шляхом
накопичення кількісних змін та переходу
їх у якісні, або ж за допомогою інсайтів.

Інсайт (від англ. іп5І§пі — осяяння,
прояснення, осягнення) — раптове, що не
випливає з минулого досвіду, розуміння
сутнісних відносин в структурі ситуації,
за допомогою якого досягається осмислене
рішення проблеми. Буквально це слово
означає „вдивитись», „прозріти»,
„пройнятися». В консультуванні про
інсайт свідчать такі репліки: „Ага!»,
„А й справді?!», „Так ось в чому
справа!». Як правило, інсайт з’являється
тоді, коли з загального тла виступають
значущі деталі і їх поєднання раптом
відкриває нову якість.

Поняття інсайту посідає чільне місце
не тільки в психології пізнавальних
процесів та інтелектуальної діяльності
людини, але й у психотерапевтичній
практиці. Адже будь-які психологічні
труднощі людини — це по суті фрустрація
на зовнішній світ, тобто збій в „карті»,
яку створила собі людина для орієнтації
в ньому. Але „карта не дорівнює території»,
як наголосив колись К.Роджерс, а потім
повторили в НЛП. В об’єктивному світі
справді є вся необхідна інформація,
однак людина не допускає того, що проблеми
криються в її світосприйнятті, і
здебільшого, навіть маючи всю необхідну
інформацію, нехтує законами природи.
Тобто збій відбувається саме на другому
поверсі моделі — у сфері ставлення до
дійсності, а не в самій дійсності.

Справа ускладнюється тим, що перший
поверх внутрішньої карти людина знає
набагато краще, ніж другий. Чому? Тому
що змалечку дорослі вважають за необхідне
обов’язково познайомити дитину з її
оточенням. Вони, образно кажучи, „беруть
дитину за руку» і показують та
розповідають про речі, людей, їх життя,
вимоги та уподобання, дають дозволи,
попереджають або забороняють те чи
інше. Все це дорослі роблять відповідно
до свого досвіду та переживань. А власні
переживання дитина починає помічати
досить пізно, коли їх алгоритми вже
практично склалися, усталилися аж до
автоматизмів. Наприклад, у зрілому віці
ми можемо помітити, що часто себе жаліємо.
Порівнявши себе з іншими, як раціонально
мисляча людина ми можемо прийти до
невтішного висновку, що жаліємо себе
занадто і потрібно покінчити з жалістю,
бо нічого, крім зіпсованого настрою,
вона не дає. Однак не так просто позбавитись
від того, що вже стало звичкою, яку, між
іншим, заклали батьки, надмірно жаліючи
своє чадо навіть там, де це було зайвим.

Таким чином, людина може довго не помічати
в собі багатьох відчувань, які фіксуються
психікою, але не виділяються з фону. Ми
не зауважуємо, наприклад, як народжується
думка, не можемо відділити наші емоції
від реального факту, не диференціюємо
те, що відбувається в тілі при переживанні
стресової ситуації тощо. Додаткова
інформація про те, як формується
актуальний фокус переживань, може досить
суттєво змінювати саме переживання
(наприклад, „Як чудово! Як радісно! Ага,
зачекай, а чому я так радію?» — і поки
ми намагаємося відповісти собі на це
запи­тання, радість потихеньку тане).
Щоб позбутися більшості патогенних
(таких, що тягнуть за собою нездоров’я)
переживань, потрібна відповідна робота
з їх усвідомлення та відреагування. При
цьому варто пам’ятати, що така робота
може бути здійснена саме на основі
інсайту — взаємодії знання та переживання,
що й сприяє засвоєнню нової інформації,
доповнює досвід.

Інсайт — могутнє напруження психічних
сил людини, здатне провокувати зміни у
внутрішньому світі людини, трансформувати
внутрішню „карту». Інсайт може бути
інтелектуальним (ментальним) або
емоційним. Більшу цінність, як зауважив
ще З.Фрейд, має емоційний інсайт. Тому
варто не тільки зрозуміти, а ще й пережити
те, що відкрилося. Переживання, тобто
емоційна реакція, обов’язково виявлять
себе тілесно, і те, наскільки глибоко
щось вразило клієнта, буде помітно по
його міміці, експресії, змінах у диханні,
характеристиках шкірних реакцій,
мисленнєвому напруженні та паузах,
необхідних для того, що гармоні­зувати
внутрішні процеси та „отямитися» —
повернутися до реальності.

Нерідко когнітивний дисонанс, який
склався під час консультативної бесіди,
провокує відстрочену дію і прозріння
наступає дещо пізніше. Але й у такому
випадку під час бесіди можна зафіксувати
поведінкові патерни, які засвідчують
певні зрушення.

Секрети
ефективного консультанта

Щоб допомогти клієнту ,дііднятися»
до інсайту, потрібно створити досить
високий рівень напруження (влити
енергію), інакше ,дтрозріння» не
наступить.

Досягти потрібного для формування
інсайту стану можна або за допомогою
енергії, вивільненої в процесі
розблокування деяких заблокованих
травмами чи іншими фіксаціями емоцій,
або ж піднімаючись по логічних рівнях
в саме ядро ідентичності (див.: 4.6).

Значення інсайту для початку конструктивної
трансформації особистості відмічено
давно. В психотерапії існує багато
напрямів, що поєднані прагненням створити
умови для повноцінного психотерапевт-тичного
інсайту, серед них — психоаналіз,
адлеріанська психотерапія, гештальт-терапія,
клієнт-центрована, екзистенційна,
наративна психотера­пія та ін. Основне
завдання інсайт-орієнтованих теорій
полягає в тому, щоб допомогти клієнту
досліджувати свої почуття, аби в
майбутньому вміти володіти ними.
Перебудовуючи пласт почуттів, ставлень
та значень, людина крок за кроком реформує
та уточнює свою карту зовнішньої
реальності, набуває здатності гнучко
реагувати на розвиток власної життєвої
ситуації.

Запитання для самоперевірки

1. Як формуються уявлення людини про
світ і яким чином вони можуть змінитися?

2. Що таке інсайт ?

 1. Досягнення якого типу інсайту
  вважається найбільш ефективним в
  консультативній практиці? Як ми можемо
  його констатувати?

 2. Яким чином можна сформувати достатній
  рівень енергетики для виникнення
  інсайту?

.2. Маєвтика, або сократичний діалог

Але як дійде думка того, хто говорить,
якщо в умі того, хто спухає, нема ш
відголосу!

ЕГарсіан

До найвідоміших консультантів, які
ефективно впливали на інших завдяки
правильно використаному слову, відносять
харизматичних релігійних лідерів
(Мойсей, Будда, Христос), філософів
(Конфуцій, Сократ, Платон, Арістотель),
та багатьох політичних діячів. Вони
діяли як консультанти, бо, впливаючи на
емоції і розум, стимулювали людей до
інтелектуального і духовного зростання.
Серед знахідок, які вони в процесі
досвіду викрис-талізували для прийдешніх
поколінь, багато принципів, якими можна
керуватися в психологічному консультуванні.
Наприклад,

 • нема жодного життєвого питання, на яке
  б існувала тільки одна правильна
  відповідь;

 • існує багато можливих інтерпретацій
  одного й того ж досвіду;

 • кожна людина відкриває свою істину
  власним шляхом, тому передати комусь
  досвід — все одно що „народити за нього
  його дитину» (Г.Гессе) та ін.

В світлі хоча б цих кількох установок
стає очевидним, що кожна людина здатна
розуміти лише те, до чого її спрямовує
власне життя. Перефра­зувавши відомий
вислів, можна сказати, що інсайт буде
настільки вагомим і глибоким, наскільки
глибокою є людина, що його переживає. А
шлях до нього буде унікальним, своїм,
бо кожен з нас є неповторним у цьому
світі.

Секрети
ефективного консультанта

Досвід переконує, що
запропонований вихід, навіть „тричі
золотий» —
найрозумніший у світі, є
порожнім звуком, якщо людина сама його
не
вистраждала, не
.доросла» до нього.

Щоб досягти інсайту шляхом недирективної
трансформації установок клієнта в
психотерапевтичній практиці часто
застосовують маєвтику, або метод
„повивальної бабки», як влучно назвав
його Сократ. Суть методу проста: якщо
один з співрозмовників хоче передати
щось іншому, то він так організовує
комунікацію, щоб його партнер сам у
процесі розмови дійшов бажаного висновку.
Народжені таким чином думки, враження,
переконання повністю асимілюються
особистістю і стають основою для
перебудови внутрішньої картини світу.

В психології широкої популярності
набула модифікація «сократичного
діалогу», яку запропонував Е. Кречмер.
Вона полягає у виведенні третього
рішення після аналізу двох протилежних.
Наприклад, жінка скаржиться на свого
чоловіка за те, що він зраджує її, і тому
огульно шпетить всіх чоловіків, приписуючи
їм зрадливість, хіть та безчесність.
їм, каже вона, не можна довіряти, на них
не можна покластися, бо вони не виконують
взятих зобов’язань. Консультант підтримує
і розвиває думку пацієнтки, доводячи
її до абсурду, запевняючи, що таким був,
мабуть, і її батько, і ті чоловіки, яких
вона поважає. Клієнтка починає захищатися,
доводячи, що це не поширюється на її
батька, що є зовсім інші чоловіки —
надійні, турботливі, відповідальні.
Консультант підтримує і розвиває і
такий хід думок, підсумовуючи, що чоловіки
взагалі в цьому житті дуже багато важать
і їм належить вирішувати, яке місце
відвести в ньому жінці. Клієнтка знову
не погоджується, але тепер, нарешті,
здатна розумно і зважено обговорювати
свою ситуацію і дії чоловіка.

Подібну перебудову алгоритмів усталених
психологічних обмежень інколи називають
практикою „оксамитового катка», або
„розгойдуванням човна». В НЛП
пропонують розвінчання фіксованих ідей
(Фанч Ф., 1997). Однак завдання залишається
одним і тим же — знайти спосіб зрушити
з місця заскорузлі думки та установки.

Запитання для самоперевірки

1. Які установки, консолідовані в
досвіді людства, схиляють
консультанта
до вибору сократичного діалогу як методу
перенавчання?

2. Що таке маєвтика?

3. Наведіть приклад застосування
техніки „сократичного діалогу»за
Е.Кречмером.

Практикум

Завдання 1. „ Побудова сократичного
діалогу»

І. Ознайомтеся з фрагментами маєвтичної
комунікації в книгах: Платона, Петрушина
С, Ялома І., Гулдінгів та ін. Завдання 2.
„Робота з фіксованою ідеєю».

Заняття 29.Техніки трансформації.

Інсайт (громадська організація) — Вікіпедія

Команда ГО «Інсайт»

Інсайт — українська ЛГБТКІ організація. На відміну від більшості українських ЛГБТ-організацій, орієнтованих на роботу з чоловіками-геями та ЧСЧ, пріоритетом Інсайту є надання допомоги лесбійкам, бісексуальним жінкам, трансгендерним, інтерсекс та квір людям. Інсайт — одна з небагатьох громадських організацій в Україні, котрі працюють з трансгендерними людьми.

Просування і захист прав -людей, популяризація ідей фемінізму, надання ресурсної підтримки ініціативним групам та окремим активісткам, впровадження інформаційно-освітніх програм для фахівців у різних сферах, надання допомоги ЛГБТКІ-людям через юридичні консультації, психологічну допомогу та можливість проживання у Шелтері.

Мета діяльності: Суспільство, вільне від дискримінації, у якому люди рівні, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, кольору шкіри, етнічності, громадянства, віку, статі або будь-яких інших характеристик.

 • Адвокація прав ЛГБТКІ-людей на національному та міжнародному рівні.
 • Просвітницька робота у сфері прав людини та протидії дискримінації.
 • Надання безоплатних соціальних, юридичних та психологічних послуг ЛГБТКІ-людям.
 • Робота над створенням бази дружніх лікарів: психіатрів, ендокринологів, гінекологів, сімейних лікарів.
 • Організаційна та ресурсна підтримка ЛГБТКІ та феміністичних ініціатив у регіонах України.
 • Шелтер (тимчасовий притулок) для ЛГБТКІ-переселенців із зони АТО та Криму, а також ЛГБТКІ-людей, що опинилися у скрутних життєвих ситуаціях.
 • Регіональний розвиток — регіональні представництва Інсайту наявні у Чернівцях, Львові, Запоріжжі, Дніпрі та Ужгороді. Кожне з представництв реалізовує окремі проекти на регіональному рівні, а також долучається до всеукраїнських ініціатив та проектів в інших містах.  
 • Фестиваль Рівності — щорічний культурний захід, платформа для поєднання мистецтва та соціального активізму, спрямованого на протидію ксенофобії та на підтримку уразливих та дискримінованих груп: етнічних меншин, людей з інвалідністю, мігрантів, вимушених переселенців, жінок, ЛГБТКІ, людей різних віросповідань, людей, що живуть з ВІЛ тощо.
 • Трансгендерний напрям — проведення досліджень, що стосуються проблем трансгендерних людей в Україні, регулярне проведення транс-зустрічей на певні теми, співпраця із лікарями щодо підвищення їхніх знань у сфері надання послуг трансгендерним людям. Представляємо інтереси трансгендерних людей під час судових справ у ситуаціях, що стосуються зміни документів.

Інсайт був створений як ініціативна група у червні 2007 року і офіційно зареєстрований як громадська організація 26 травня 2008 року у Києві.

На сьогоднішній день ГО «Інсайт» очолює відома правозахисниця, відкрита лесбійка і феміністка Олена Шевченко.

Діяльність організації (2008 — 2013)[ред. | ред. код]

У 2008 році Інсайт за фінансової підтримки Mama Cash організував перший ЛГБТКІ-фестиваль «Квір Тиждень» в Україні. Головною подією фестивалю стала фотовиставка «Інший погляд», спрямована на нормалізацію квір-культури та підвищення толерантності як всередині ЛГБТКІ-спільноти, так і широкої аудиторії. Фестиваль також включав майстер-класи, дискусії та читання квір-поезії.

У 2009 і 2010 роках було продовжене проведення «Квір Тижня». Саме з нього розпочалася традиція щорічного квір-фестивалю в Україні, який у 2014 році розширився до Фестивалю Рівності.

У 2010 році Інсайт за фінансової підтримки ILGA-Europe та ASTREA провів перше в Україні соціологічне дослідження становища трансгендерних людей «Ситуація трансгендерів в Україні».

У 2011 році за фінансової підтримки Фонду Гайнріха Бьолля (Варшава) було проведене перше в Україні дослідження ситуації ЛГБТ-сімей «ЛГБТ-сім’ї в Україні: соціальні практики та законодавче регулювання»[1].

У 2012 році за фінансової підтримки amFAR було проведене дослідження «Дотримання громадянських прав трансгендерних людей»[2].

У 2012 році Інсайт організував виставку робіт української фотохудожниці Євгенії Білорусець «ЛГБТ сім’ї в Україні». Експозиція постраждала від нападу праворадикалів.

У 2013 році на 108-й Сесії Комітету ООН з прав людини у Женеві Інсайт презентував тіньовий звіт «Порушення прав людини лесбійок, геїв, бісексуальних і трансгендерних людей в Україні»[3], унаслідок чого Україна після Універсального періодичного огляду отримала 6 рекомендацій по СОГІ, з яких два 2 стосувалися процедури «зміни статі» в Україні.

У 2013 році Інсайт подав позов до Європейського суду з прав людини стосовно порушень права на мирні зібрання ЛГБТКІ-людей в Україні.

У 2013 році Інсайт також взяв участь у огляді виконання положень Європейської соціальної хартії в Україні, включивши до зауважень питання, що стосуються ситуації трансгендерних людей.

У 2013 році Квір експозиція Інсайту була включена до програми Гогольfest.

Діяльність організації (2013 — по сьогоднішній день)[ред. | ред. код]

У 2014 році за підтримки Норвезького Гельсінського Комітету з прав людини Інсайт розробив та опублікував ілюстрований навчальний посібник «Абетка з прав ЛГБТ»[4], орієнтований на широке коло читачів, та брошуру «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді»[5].

У 2014 році у відповідь на численні прохання ЛГБТКІ-людей із зони бойових дій та Криму був створений Шелтер — тимчасовий притулок у місті Києві, де люди, котрі були змушені залишити свої домівки через загрозу своєму життю та здоров’ю, можуть мешкати протягом 3 місяців, отримуючи соціальну, юридичну та психологічну допомогу.

У 2014 році був проведений перший Фестиваль Рівності у Києві.

У 2015 році розпочала роботу регіональна програма Інсайту з підтримки ЛГБТКІ-ініціатив у регіонах України.

У жовтні 2015 року Інсайт спільно з Коаліцією з протидії дискримінації в Україні та Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини організував Міжнародну конференцію «Трансгендерність у соціальному та медичному контексті», у якій взяли участь близько 150 активістів/-ок та експертів/-ок у різних сферах з 15 країн Європи та пострадянського простору.

У грудні 2015 року пройшов другий Фестиваль Рівності у Києві.

31 березня 2016 року, у Міжнародний день видимості трансгендерів, Інсайт опублікував брошуру «Трансгендерні люди в Україні: соціальні бар’єри та дискримінація»[6], у якій зібрані найбільш типові приклади порушень прав трансгендерних людей та юридичні коментарі до них.

У березні 2016 року розпочався тур Фестивалю Рівності регіонами України. У Львові — першому місті туру — проведення Фестивалю було зірване агресивно налаштованими праворадикалами. Загалом станом на 2019 рік Фестиваль Рівності було проведено 10 разів, однак більшість із них блокувалися представниками ультраправих організацій.

У 2017 році Інсайт взяв участь у підготовці тіньового звіту для комітету ООН щодо впровадження Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок (CEDAW) «On the situation of women who use drugs, women living with HIV, sex workers, and lesbian, bisexual women and transgender people in Ukraine».

23-25 квітня 2018 року у Києві було проведено Міжнародну конференцію «Трансгендерність: виклики та перспективи в сучасній Україні та світі».[7]

Зустріч ГО «Інсайт» із незалежним експертом ООН з питань захисту від насилля та дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

8 березня 2019 року в Києві відбувся наймасштабніший «Марш Жінок» в Україні. Захід відбувався під гаслом «Солідарність і різноманітності. Разом проти насильства». У марші взяли участь близько двох тисяч людей.

12-14 квітня 2019 року Інсайт приймав у Києві другу «Європейську Лесбійську* Конференцію»[8] (EL*C), у якій взяли участь 350 учасниць із 40 країн світу.

Інсайт входить до Коаліції з протидії дискримінації в Україні, ILGA, IGLYO та TGEU (Transgender Europe). Також організація співпрацює з іншими українськими правозахисними неурядовими організаціями.

Поняття про інсайт в консультативній роботі. Привести приклади з літератури і власного життя

Інсайт (від англ. insight — осяяння, прояснення, осягнення) — рап­тове, що не випливає з минулого досвіду, розуміння сутнісних відно­син у структурі ситуації, за допомогою якого досягається осмислене рішення проблеми. Буквально це слово означає «вдивитись», «прозрі­ти», «пройнятися». В консультуванні про інсайт свідчать такі репліки: «Ага!», «А й справді?!», «Так ось в чому справа!». Як правило, інсайт з’являється тоді, коли із загального тла виступають значущі деталі та їх поєднання раптом відкриває нову якість.

Поняття інсайту посідає чільне місце не тільки в психології пізна­вальних процесів та інтелектуальної діяльності людини, але й у психо­терапевтичній практиці. Адже будь-які психологічні труднощі людини — це по суті фрустрація на зовнішній світ, тобто збій в «карті», яку створила собі людина для орієнтації в ньому. Але «карта не дорівнює території», як наголосив колись К. Роджерс, а потім повторили в НЛП. В об’єктивному світі справді є вся необхідна інформація, однак лю­дина не допускає того, що проблеми криються в її світосприйнят­ті, і здебільшого, навіть маючи всю необхідну інформацію, нехтує законами природи. Тобто збій відбувається саме на другому поверсі моделі — у сфері ставлення до дійсності, а не в самій дійсності.

Справа ускладнюється тим, що перший поверх внутрішньої карти людина знає набагато краще, ніж другий. Чому? Тому що змалечку дорослі вважають за необхідне обов’язково познайомити дитину з її оточенням. Вони, образно кажучи, «беруть дитину за руку» і показу­ють та розповідають про речі, людей, їх життя, вимоги та уподобан­ня, дають дозволи, попереджають або забороняють те чи інше. Все це дорослі роблять відповідно до свого досвіду та переживань. А власні переживання дитина починає помічати досить пізно, коли їх алгоритми вже практично склалися, усталилися аж до автоматизмів. Наприклад, у зрілому віці ми можемо помітити, що часто себе жаліємо. Порівнявши себе з іншими, як раціонально мисляча людина ми мо­жемо прийти до невтішного висновку, що жаліємо себе занадто і по­бере трібно покінчити з жалістю, бо нічого, крім зіпсованого настрою, вона не дає. Однак не так просто позбавитись від того, що вже стало звичкою, яку, між іншим, заклали батьки, надмірно жаліючи своє чадо навіть там, де це було зайвим.Таким чином, людина може довго не помічати в собі багатьох відчувань, які фіксуються психікою, але не виділяються з фону. Ми не зауважуємо, наприклад, як народжується думка, не можемо відділити наші емоції від реального факту, не диференціюємо те, що відбува­ється в тілі при переживанні стресової ситуації тощо. Додаткова інформація про те, як формується актуальний фокус переживань, може досить суттєво змінювати саме переживання (наприклад, «Як чудово! Як радісно! Ага, зачекай, а чому я так радію?» — і поки ми намагаємо­ся відповісти собі на це запитання, радість потихеньку тане).


Щоб позбутися більшості патогенних (таких, що тягнуть за собою за нездоров’я) переживань, потрібна відповідна робота з їх усвідомлення відреагування. При цьому варто пам’ятати, що така робота може бути здійснена саме на основі інсайту — взаємодії знання та пережи­вання, що й сприяє засвоєнню нової інформації, доповнює досвід. Одним із прикладів такої роботи може стати розмислення фіксованих ідей.

Фіксовані ідеї — це уявлення, що застигли. їх поява провокується конкретною ситуацією. Виникаючи, вони можуть бути досить адекватними в умовах, що їх сформували, однак надалі починають використовуватися скрізь без будь-якої перевірки та критики. Ось чому в гештальт-психології їх охрестили «не пережованими» інтроектами, тобто за­позиченнями, привласнились без достатнього аналізу. Завдяки наявності фіксованої ідеї, сприйняття дійсності в певній частині особистості частково блокується. Тому наявність подібних утворень, якщо з ними не працювати, може зробити консультування неефе­ктивним. Існує кілька типів фіксованих ідей:

Фіксовані передбачення — людина вибирає інформацію не задуму­ючись, без критики та перевірки. Як правило за такими передбачення­ми лежать приховані пресупозиції.

Фіксована необхідність — уявлення, що повинно бути лише так і не інакше. За відсутності уточнень та недотриманні певних правил такі установки можуть приводити до негативних наслідків.

Фіксовані шаблони поведінки, ролей, дій та відносин, які людина зберігає автоматично. З точки зору стороннього спостерігача вони ви­глядають як нав’язливості.

Фіксовані переконання — закарбовані уявлення про правила життя, якими людина обтяжує себе, не усвідомлюючи, що вибрала їх сама.

Фіксована правота — нав’язлива потреба вважати себе правим, а інших людей неправими. Нівелювання кожного типу фіксованих ідей при майстерній роботі психолога викликає переживання інсайту та є благодатною основою для особистісних трансформацій, інколи таких, що впливають на все останнє життя клієнта.

Інсайт — могутнє напруження психічних сил людини, здатне прово­кувати зміни у внутрішньому світі людини, трансформувати внутрі­шню «карту». Інсайт може бути інтелектуальним (ментальним) або емоційним. Більшу цінність, як зауважив ще 3. Фрейд, має емо­ційний інсайт. Тому варто не тільки зрозуміти, а ще й пережити те, що відкрилося. Переживання, тобто емоційна реакція, обов’язково виявлять себе тілесно, і те, наскільки глибоко щось вразило клієнта, буде помітно по його міміці, експресії, змінах у диханні, характерис­тиках шкірних реакцій, мисленнєвому напруженні та паузах, необ­хідних для того, що гармонізувати внутрішні процеси та «отямитися» — повернутися до реальності.

Нерідко когнітивний дисонанс, який склався під час консультати­вної бесіди, провокує відстрочену дію і прозріння наступає дещо піз­ніше. Але й у такому випадку під час бесіди можна зафіксувати поведінкові патерни, які засвідчують певні зрушення.

Щоб допомогти клієнту «піднятися» до інсайту, потріб­но створити досить високий рівень напруження (влити енергію), інакше «прозріння» не наступить.

інсайт — Викисловарь

Содержание

 • 1 Украинский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

інсайт

Существительное, неодушевлённое, мужской род.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:

 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить значение-перевод в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

Психічний стан — Вікіпедія

Психічні (психологічні) стани — мінливі стани людини, які описують у термінах психології. Як правило, емоційно насичені, виникають під впливом життєвих обставин, стану здоров’я, ряду інших факторів. Психічні стани, як й інші психічні явища, існують у вигляді переживань, ідей в свідомості людини та в тій частині психіки, яку називають несвідоме. Це означає, що їх неможливо сприйняти за допомогою органів відчуттів та дослідити методами природничих наук.
Серед психічних станів згадуються:

Деякі психічні стани можна розглядати як складні явища психофізіологічного походження.

Психічний стан — один з можливих режимів життєдіяльності людини, на фізіологічному рівні відрізняється визначеними енергетичними характеристиками, а на психологічному рівні — системою психологічних фільтрів, що забезпечують специфічне сприйняття зовнішнього світу.

Психічні стани є основними класами психічних явищ, які вивчає наука психологія. Психічні стани впливають на протікання психічних процесів, а, повторюючись часто, набираючи стійкість, можуть включитися до структури особистості як її специфічна властивість. Оскільки в кожному психічному стані присутні психологічні, фізіологічні та поведінкові компоненти, то в описах природи станів можна зустріти поняття різних наук (загальної психології, фізіології, медицини, психології праці і т. д.), що створює додаткові труднощі для дослідників, що займаються даною проблемою. На сьогодні немає єдиного погляду на проблему станів, оскільки стани особистості можна розглядати в двох аспектах. Вони є одночасно як зрізами динаміки особистості, так і інтегральними реакціями особистості, обумовленими її відносинами, поведінковими потребами, цілями активності й адаптивності в навколишньому середовищі.

Образ психічного стану[ред. | ред. код]

Вивчення образу психічного стану і ролі образу в контексті саморегуляції зробили Л. Г. Дика і її учні (Дика, Семикин, 1991 ; Дика , 1999 , 2003), які змогли встановити, що образ психічного стану виконує особливу роль в регуляторному процесі з причини представленості в ньому різних форм і рівнів відображення людиною свого стану, а також діяльності з саморегуляції стану . Дика робить висновок про те, що образ психічного стану має ряд властивостей, властивих перцептивному образу навколишнього світу, таких, як цілісність, інтегральність і процесуальність (Дика , Семикин, 1991)[1][2].

Оскільки психічні стани є системними явищами, то необхідно виділити основні компоненти даної системи для класифікації. Структура складається з наступних елементів: (Мал. 1):
Системообразуючим фактором для станів можна вважати актуальну потребу, яка ініціює той чи інший психологічний стан. Якщо вимоги зовнішнього середовища сприяють швидкому та легкому задоволенню потреби, то це сприяє виникненню позитивного стану — радості, натхнення, захоплення і т. д., а якщо імовірність задоволення низька або відсутня, то стан буде негативним по емоційному знаку. А. О. Прохоров вважає, що на початку багато психологічних станів є нерівноважними, а лише після отримання інформації або отримання необхідних ресурсів, вони набувають статичного характеру. Саме в початковий період формування стану виникають найпотужніші емоції — як суб’єктивні реакції людини, що виражає своє відношення до процесу реалізації актуальної потреби.

Важливу роль у характері усталеного стану відіграє «блок цілепокладання», який визначає як імовірність задоволення потреби, так і характер майбутніх дій. В залежності від інформації, що зберігається в пам’яті, формується психологічний компонент стану, що містить у собі емоції, очікування, установки, відчуття та «фільтри сприйняття». Останній компонент є дуже важливим для розуміння характеру стану, оскільки саме через нього людина сприймає світ та оцінює його. Після встановлення відповідних «фільтрів», об’єктивні характеристики зовнішнього світу вже не можуть в повній мірі впливати на свідомість, натомість головну роль відіграють установки, переконання і уявлення. Наприклад, в стані любові об’єкт прихильності здається ідеальним і позбавленим недоліків, а в стані гніву інша людина сприймається виключно у чорному кольорі, і логічні аргументи дуже мало впливають на ці стани.
Якщо в реалізації потреби бере участь соціальний об’єкт, то емоції прийнято називати почуттями. Якщо в емоціях головну роль грає суб’єкт сприйняття, то в почутті тісно сплетені й суб’єкт і об’єкт, причому при сильних почуттях друга людина може займати у свідомості навіть більше місця, ніж сам індивід (почуття ревнощів, помсти, любові).

Після виконання тих чи інших дій з зовнішніми предметами чи соціальними об’єктами людина приходить до якогось результату. Цей результат або дозволяє реалізувати потребу, що викликала даний стан, або результат виявляється негативним. У цьому випадку виникає новий стан — фрустрації, агресії, роздратування і т. д., в якому людина отримує нові ресурси, а значить — нові шанси цю потребу задовольнити. Якщо ж і далі результат залишається негативним, то включаються механізми психологічного захисту, які знижують напруженість психічних станів, і зменшують вірогідність виникнення хронічного стресу.

Труднощі класифікації психічних станів полягають в тому, що часто вони перетинаються або навіть збігаються один з одним настільки тісно, що їх достатньо складно розмежувати — наприклад, стан деякої напруженості часто з’являється на тлі станів втоми, монотонії, агресії і ряду інших станів. Тим не менш, існує багато варіантів їх класифікацій. Найчастіше їх ділять на емоційні, пізнавальні, мотиваційні, вольові. Узагальнюючи поточні характеристики функціонування основних інтеграторів психіки (особистості, інтелекту, свідомості), використовують терміни стан особистості, стан інтелекту, стан свідомості. Описано і продовжують вивчатися й інші класи станів: функціональні, психофізіологічні, астенічні, прикордонні, кризові, гіпнотичні та інші стани. Ю. В. Щербатих пропонує свою класифікацію психічних станів, що складається з семи постійних і одного ситуативного компонента (Мал. 2). Докладніше пояснення даної класифікації дано у (Рис.3).
Виходячи з цієї класифікації, можна вивести формулу психічного стану, що складається з восьми компонентів. Така формула буде мати два варіанти — у загальному вигляді та для кожного конкретного стану даного виду. Наприклад, загальна формула стану страху буде наступною:
0.1/ 1.2 / 2.3 / 3.2 / 4.2 / 5.1 / 6.? / 7.2

Це означає, що страх, як правило, викликається конкретною ситуацією (0.1), досить глибоко зачіпає психіку людини (1.2), за знаком є негативною емоцією (2.3) середньої тривалості (3.2) і цілком усвідомлюється людиною (4.2). При цьому стані емоції переважають над розумом (5.1), а от ступінь активації організму може бути різною: страх може мати активуюче значення або ж позбавляти людину сил (6.?). Таким чином, при описі конкретного стану людини можливі варіанти 6.1 або 6.2. Останній компонент формули — 7.2 означає, що даний стан однаково реалізується як на психологічному, так і на фізіологічному рівні.
В рамках даної концепції формули деяких інших психічних станів можна описати таким чином:

Тривога: 0.2/ 1.? / 2.3 / 3.3 / 4.1 / 5.1 / 6.2 / 7.3

Любов: 0.1/ 1.2 / 2.1 / 3.3 / 4.2 / 5.2 / 6.2 / 7.3

Втомлення: 0.1/ 1.? / 2.3 / 3.2 / 4.2 / 5.- / 6.1 / 7.2

Захоплення: 0.1/ 1.2 / 2.1 / 3.2 / 4.2 / 5.2 / 6.2 / 7.3

Знак питання (?) означає, що стан може приймати обидві ознаки в залежності від ситуації. Прочерк (-) означає, що цей стан не містить жодної з перерахованих ознак (наприклад, втома не належить ні до розуму, ні до емоцій).

Групи П. с. класифікують по модальності і рівню психічної активності:

 • позитивні стану високого рівня психічної активності (радість, веселість, закоханість, бадьорість і ін.),
 • негативні стану високого рівня психічної активності (ненависть, страх, злість та ін.),
 • позитивні стану середнього рівня психічної активності (спокій, умиротворення, зацікавленість тощо),
 • негативні стану середнього рівня психічної активності (байдужість, незібраність, очікування тощо),
 • негативні стану низького рівня психічної активності (втома, смуток, апатія та ін.). Синоніми: стану високого енергетичного рівня, середнього та низького рівня енергетики (Прохоров[3], 1998).
 1. ↑ Образ психического состояния: динамические и структурные характеристики Прохоров А.О., Артищева Л.В.
 2. Дикая Л. Г., Семикин В. В. Регулирующая роль образа функционального состояния в экспериментальных условиях деятельности // Психологический журнал. 1991. Т. 12. № 1. С. 55–65.
  Дикая Л. Г. Системно-деятельностная концепция саморегуляции психофизиологического состояния человека // Проблемность в профессиональной деятельности: теория и методы психологического анализа. М.: Изд. «Институт психологии РАН», 1999. С. 80–106.
  Дикая Л. Г. Психическая саморегуляция функционального состояния человека. М.: Изд. «Институт психологии РАН», 2003.
 3. Прохоров А. О. Психология неравновесных состояний. М.: Изд. «Институт психологии РАН», 1998
 1. Психология. Словарь-справочник. Р. С. Немов, — М., ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. Т. 2, стор. 134.
 2. Психология состояний. Хрестоматия. Под ред. А. О. Прохорова. 2004.
 3. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие /под ред. Проф. А. О. Прохорова. 2004.
 4. Українська психологічна термінологія: словник-довідник. За ред. М.-Л.А. Чепи. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. -302 с. ISBN 978-617-571-040-0′
 5. Щербатых Ю.В. Общая психология. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009
 6. Щербатых Ю. В., Мосина А. Н. Дифференцировка психических состояний и других психологических феноменов. Казань, 2008. — С. 526—528
 • Прохоров А. О. Методики диагностики и измерения психических состояний личности. М.:ПЕР СЭ, 2004.

Активність (психологія) — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Активність.

Психічна активність — неодмінний атрибут існування і функціонування психіки людини і тварин.

Активність — це фундаментальна властивість всього живого, вона виступає критерієм відмінності живої матерії від неживої. Вже на ранніх стадіях філогенезу заявляється особлива форма активності, яка забезпечує взаємодію організму з довкіллям. Вона не визначається наперед заданими параметрами довкілля і здатна впливати на зовнішній світ і трансформувати живу істоту, яка на певному етапі розвитку стає суб’єктом власної активності.

Активність особистості[ред. | ред. код]

Активність — одна з основних характеристик особистості, яка полягає в здатності виступати збудником змін у взаєминах з навколишнім світом (на відміну від реактивності, коли джерелом виступає зовнішній стимул).

У психології особистості активність розглядається, насамперед, у зв’язку з категоріями «діяльність» і «поведінка». Активність — найважливіша характеристика діяльності і часто розглядається як її синонім (у багатьох європейських мовах вони позначаються одним словом, наприклад в англійській — activity; французькій — activité). Активність особистості проявляється в спрямованості на певну діяльність і вибірковості у доборі засобів і способів поведінки і діяльності. Активна особистість обов’язково виступає як суб’єкт не лише своєї поведінки і діяльності, але і власного життя. Активність тісно пов’язана з такими особистісними характеристиками, як характер, темперамент та іншими.

Важливою складовою поведінки людини є пошукова активність, спрямована на зміну ситуації в умовах нестачі інформації про неї і відсутності прогнозу результатів власних дій. На думку В. С. Ротенберга пошукова активність особистості — суттєвий адаптаційний чинник в умовах психологічного стресу, що дозволяє уникнути його несприятливих психологічних і психосоматичних наслідків.

На особистісному рівні активність суб’єкта може бути не тільки адаптивною (тобто спрямованою на адаптацію до ситуації), а й неадаптивною, що полягає у суперечності між метою та результатом активності індивіда. Неадаптивна активність передбачає продовження діяльності в обраному напрямку, навіть якщо мета не досягнута, і розвиток діяльності, якщо результат виявляється багатшим, ніж вихідні прагнення (В. А. Петровський). Вона може проявлятися як надситуативна активність, або здатність суб’єкта виходити за межі ситуації і ставити перед собою цілі, що не випливають з початкового завдання, а також як наднормативна активність — прагнення перевищувати вимоги, що офіційно пред’являються до діяльності. Надситуативна активність тісно пов’язана з актами творчості. Вона є однією з причин поведінки ризику.

Пізнавальна, або інтелектуальна, активність може розглядатися як одна з форм надситуативної активності, пов’язана з пізнавальною мотивацією. Інтелектуальна активність, на думку Д. Б. Богоявленської, — найважливіша характеристика креативності особистості, або творчого потенціалу.

 • Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. — Рост./Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1983. — 173 с.
 • Вопросы психологии активности и саморегуляции личности / Отв ред. А. И. Крупнов. — Свердловск, 1976. — 132 с.
 • Джидарьян, И. А. Категория активности и её место в системе психологического знания // Категории материалистической диалектики в психологии / Отв. ред. Л. И. Анцыферова. — М.: Наука, 1988. — С. 56—88.
 • Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. — М.: ТОО «Горбунок», 1992. — 224 с.
 • Проблема активности личности / Под ред. Н. Ф. Добрынина. — М., 1954. — 215 с.
 • Психология личности в социалистическом обществе: Активность и развитие личности / Отв. ред. Б. Ф. Ломов, К. А. Абульханова. — М.: Наука, 1989. — 184 с.
 • Психологія суб’єктної активності особистості / Відп. ред. В. О. Татенко. — К., 1993.— 228 с.
 • Ришар Ж. Ф. Ментальная активность: Понимание, рассуждение, нахождение решений / Сокр. пер. с франц. — М.: ИП РАН, 1998. — 232 с.
 • Ротенберг В. С., Аршавский В. В. Поисковая активность и адаптация. — М.: Наука, 1984. — 192 с.

Інсайт — Ukrainian-English Dictionary — Glosbe

uk У 2014 році за підтримки Норвезького Гельсинського Комітету з прав людини Інсайт розробив та опублікував ілюстрований навчальний посібник «Абетка з прав ЛГБТ», орієнтований на широке коло читачів, та брошюру «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відповіді».

WikiMatrixen All right, you guys handle it

uk Взагалі, методологічні підходи до вивчення інсайту в лабораторії включають зіткнення учасників з проблемами і загадками, які не можуть бути вирішені в звичайному або логічному порядку.

WikiMatrixen Judgment of the Court (Second Chamber) of # December # (reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany))- FBTO Schadeverzekeringen NV v Jack Odenbreit

uk Дослідження свідомості приматів показали результати, що можуть бути тлумачені, як інсайт у тварин.

WikiMatrixen Therefore all victories and defeats no longer matter

uk Коли інсайт не підкоряється дисципліні як «науковий метод», «помилкове» мислення може призвести до спантеличування.

WikiMatrixen There’ s no need for anyone to die

uk 31 березня 2016 року, у Міжнародний день видимості трансгендерів, Інсайт опублікував брошюру «Трансгендерні люди в Україні: соціальні бар’єри та дискримінація», у якій зібрані найбільш типові приклади порушень прав трансгендерних людей та юридичні коментарі до них.

WikiMatrixen But I can’ t do that

uk Розтривожені люди показали протилежний ефект, вирішивши менше проблем інсайтом.

WikiMatrixen I want to tell you things so you won’ t stumble through life

uk Пет Конрой вказує, що інсайт — твердження, засноване на глибокому розумінні відносин і переконань ваших цільових споживачів, яке поєднується на емоційному рівні з вашим споживачем, провокуючи чітку відповідь (Ця марка розуміє мене!

WikiMatrixen I bet he hasn’ t bathed in wweeks

uk Нещодавно інсайт вивчали у нелабораторних умовах.

WikiMatrixen But you said writers write about what they know

uk «Інсайт» — цк українська ЛГБТІК та феміністична організація, яка працює з метою покращення якості життя лесбійок, геїв, бісексуальних трансгендерних, інтерсексуальних та квір людей в Україні шляхом розвитку та підсилення спільноти, надання необхідних послуг та реалізації різноманітних інформаційних, освітніх, соціальних, психологічних, медичних та культурних програм.

hrw.orgen Accordingly, the revolution angle of a synchronous motor is converted to a mV signal by means of the interlocking potentiometer, resulting in an indicator quantity of consumed oxygen at the recorder

uk [7]Відповідь МОЗ України ГО «Інсайт» від серпня 2011 р., у досьє Х’юман Райтс Вотч.

hrw.orgen There, things are more limited

uk На відміну від більшості українських ЛГБТ-організацій, орієнтованих на роботу з чоловіками-геями та ЧСЧ, пріоритетом Інсайту є надання допомоги лесбійкам, бісексуальним жінкам, трансгендерним, інтерсекс та квір людям.

WikiMatrixen No, I’ m sorry, you’ re right

uk Зокрема, інсайт включає в себе три різних процеси (вибіркове кодування, комбінації і порівняння), які потребують інтелекту, щоб застосовувати до проблем.

WikiMatrixen in the history ofmandell/kirschner

uk В технічній термінології інсайт (в галузі маркетингових досліджень) — розуміння місцевого ринку, посилаючись на інше джерело інформації (наприклад, кількісні дослідження та якісні дослідження).

WikiMatrixen Good night, sweetheart

uk Х’юман Райтс Вотч, Громадська організація «Інсайт» та Transgender Europe (TGEU) заявляють, що положення діючої процедури юридичного визнання гендерної ідентичності в Україні та спосіб, у який вони виконуються, порушують захищені на міжнародному рівні права людини трансгендерних людей — зокрема, право на здоров’я, а також заборону нелюдського та принизливого для гідності поводження або покарань.

hrw.orgen This one has a great view!

uk Шевченко повідомила Х’юман Райтс Вотч, що суддя сказав, що акція протесту 8 грудня була як «протест вбивць» і заявив, що Інсайт або ЛГБТ-групи не повинні проводити акції протесту в центрі Києва, де «нормальні люди ходять».

hrw.orgen Keeps Wednesday and Friday from colliding

uk Х’юман Райтс Вотч, «Інсайт» і Transgender Europe вважають, що вимоги Наказу No 60 порушують право трансгендерних людей на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, фізичну недоторканність і свободу від нелюдського та принизливого для гідності поводження, а також на повагу до приватного і сімейного життя.

hrw.orgen That’ s an arrangement we’ ve got

uk Категорії і аналітичний процес, проте, не відрізняються від будь-якої іншої форми інсайту.

WikiMatrixen If a third Member State (i.e. neither that which granted the residence permit nor that which issued the alert) discovers that there is an alert on a third-country national that holds a residence permit from one of the Member States, it shall notify both the Member State which granted the permit and the Member State which issued the alert, via SIRENE Bureaux using an H form

uk Людям важче передбачити їхнє власне метапізнання проблем, що потребують інсайту, ніж проблем, що не потребують.

WikiMatrixen you’re gonna be all right

uk Інтуїція, яка часто описується в популярній літературі як альтернативний розумовий процес, є лише ще одним проявом інсайту.

WikiMatrixen Are you ready for this?

uk У 2010 році Інсайт за фінансової підтримки ILGA-Europe та ASTREA провів перше в Україні соціологічне дослідження становища трансгендерних людей «Ситуація трансгендерів в Україні».

WikiMatrixen Are we gonna do it or are we gonna talk about it?

uk Є ряд теорій, що представляють інсайт; на даний час жодна з теорій не домінує.

WikiMatrixen Keep the rhythm going

uk Наприклад, інсайт у природі часто був скоріше поступовим, а не раптовим, і виношування ідеї не вважалося важливим.

WikiMatrixen Well, that’ s a pretty lofty goal for someone who can’ t even perform a simple babysitting task

uk Дослідження показали, що інсайт, ймовірно, включає в себе обидва процеси; однак, другий процес є більш впливовим.

WikiMatrixen I heard that

uk Люди в гарному настрої краще вирішують проблеми за допомогою інсайту.

WikiMatrixen Command me in all things

uk [36] Листування Х’юман Райтс Вотч з Інсайтом протягом 2014 року.

hrw.orgen Kachiyumi ( literally walking and shooting ) : shooting arrows not riding on horseback .

TSE Audio — Программное обеспечение

TSE X50 v2.4.8

X50 — это цифровая эмуляция известного американского гитарного усилителя. Поскольку были изготовлены два почти одинаковых усилителя, моделируются оба красных канала. Зеленый канал смоделирован после первого усилка.

Вы не ошибетесь с этим усилителем для рока и металла!

 • ПЕДАЛЬНАЯ ПЛАТА — NoiseGate, TSE808, R47, Phaser, Pandora’s Box и SDM-2.
 • TSE X50 v2.0 Pre + PA — гитарный усилитель Hi-Gain, полностью переработанный с использованием алгоритмов соединения!
 • TSE X30 v2.0 Preamp — гитарный усилитель Hi-Gain, полностью переработанный с использованием алгоритмов подключения!
 • RACK — тюнер, задержка, эквалайзер, реверберация — необходимые инструменты для получения быстрого и хорошего тона.
 • Power Tubes — переключение между использованием моделей пентода 6L6GC или EL34.
 • BIAS — Используйте элемент управления смещением, чтобы установить наиболее подходящую рабочую точку.(Усилитель мощности)
 • Передискретизация — передискретизация от 2X до 8X + Автоматическая передискретизация от 2X до 4X / от 4X до 8X.
 • Input Learn — Автоматическая установка входного усиления на желаемую уставку.
 • Меньшее использование процессора.
 • IR-загрузчик с нулевой задержкой и регулируемой длиной IR.
 • ИК-анализатор — сравните длину ИК-излучения с частотной характеристикой в ​​графическом виде!
 • User IR Directory — укажите X50 в свою собственную IR-коллекцию.
 • Movement Control — Poweramp для эмуляции динамиков, включая ваш любимый ИК-порт.
 • Preset Manager — чрезвычайно гибкий менеджер предустановок на основе модулей.
 • DaFuk Tuner — Высокоточный тюнер для низко настроенных гитар.
 • King-Pong — Понг и асимметричная стереозадержка.
 • Aqualaser — Эквалайзер с HP / LP, Lowshelf / Highshelf, пиковым фильтром.
 • Моделирование с нулевой задержкой и сохранением топологии по всей цепочке сигналов.
 • Объединенные ИК от Chop Tones, SinMix, 3 Sigma Audio, Rosen Digital, Fat Lazy Cabs, Kalthallen Cabs, Frozen Sun Audio, Trackmix Studio, GuitarHack и Ryan Harvey Audio.


.

Что означает TSE? Бесплатный словарь

19

910 910

Символ

TSE

Southeastern Railroad Company

Сокращение Определение
TSE Токийская фондовая биржа
TSE Торонтская фондовая биржа (TSX с апреля 2002 г.)
TSE Tribunal19 Superior Eleito (Бразилия)
TSE Инженер технической поддержки
TSE Тест на разговорный английский (образовательная служба тестирования)
TSE Tribunal Supremo Electoral (Верховный избирательный трибунал, Гватемала)
TSE Транзакции по разработке программного обеспечения (публикация IEEE)
TSE Служба технической поддержки (различные местоположения)
TSE Трансмиссивная губчатая энцефалопатия
TSE

Technica l Сервисный инженер (различные компании)
TSE Тайваньская фондовая биржа
TSE Tarjeta Sanitaria Europea (Испанский: Европейская карта медицинского страхования)
TSE Вторая встреча (видеоигра)
TSE Специальное мероприятие (в разных местах)
TSE Terminal Server Edition (Microsoft NT Server)
TSE Thomas Stearns Eliot ( поэт, критик, редактор; 1888-1965)
TSE Tree Search Engine
TSE Terminal Server Edition
TSE Terminal Services Edition
TSE Самообследование яичек (на рак )
TSE Традиционная поисковая система (вычисления)
TSE Turbo Spin Echo (MRI)
TSE Тулузская школа экономики (Франция)
TSE Total Solar Eclipse
TSE Остановка грузовика Электрификация
TSE Спутниковая энциклопедия (услуги вещания Tag)
TSE Tactical Site Exploitation Travailleurs Sans Emploi (французский: Unem нанятые рабочие; Бельгия)
TSE Двухшнековый экструдер (смеситель высокой интенсивности)
TSE Обучение безопасности дорожного движения
TSE Очищенные сточные воды
TSE Всего Системная ошибка
TSE Поисковая система путешествий
TSE Исследования технологий, общества, окружающей среды (Карлтонский университет, Канада)
TSE Двухтактный двигатель
TSE Turk Standartlari Enstitusu (Турецкий: Турецкий институт стандартов; оценка1960)
TSE Trans-Siberian Express
TSE Тактический элемент безопасности
TSE Taxe Spéciale d’Equipement (французский: налог на специальное оборудование)
TSE Транспортное вспомогательное оборудование (НАСА США)
TSE Инженерная школа Тайера (Дартмутский колледж)
TSE Tri-State Employment Services, Inc. (Нью-Йорк)
TSE Событие отметки времени (программное обеспечение)
TSE The Sofia Echo (газета на болгарском английском языке)
TSE Transition Special Education
TSE The Silent Elite (игровой)
TSE Эмуляция терминального сервера
TSE Тканевый огнетушитель
TSE Technical Services for Electronics, Inc. (производитель кабельных сборок в Миннесоте, США)
TSE Разработка тестовых систем
TSE Двухступенчатый оценщик
TSE Оборудование для натяжения нити
TSE Технические Оборудование для наблюдения
TSE Элемент состояния топологии
TSE Наука и разработка трития
TSE Датчик температуры (контроль микроклимата)
TSE Терминальная коммутационная станция
TSE Ошибка тестовой последовательности
TSE Резьбовой малый конец
TSE Транспортная поддержка включена
TSE Элемент поддержки TAACOM
TSEative TSE 11
TSE Расширенная техническая поддержка
TSE Элемент тактической поддержки / оборудование
TSE Инженер по телефонной поддержке
TSE Элемент поддержки TOC
TSE
TSE Thoughtstorm Entertainment
TSE TRADOC Support Element
TSE Tom Savage Explosion (группа)
TSE Типовое программное обеспечение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2022 © Все права защищены.