10 клас біологія тести: Тест по биологии для 10 класса – протестируй себя онлайн!

Тести з біології | Український Ерудит

Біологія 10 клас. Клітинний рівень організації життя

Біологія 10 клас. Молекулярний рівень організації життя

Біологія 10 клас. Поділ клітин

Біологія 11 клас. Історичний розвиток органічного світу

Біологія 7 клас. Вегетативні органи рослин

Біологія 7 клас. Генеративні органи рослин

Біологія 7 клас. Гриби. Лишайники

Біологія 7 клас. Прокаріоти

Біологія 7 клас. Різноманітність рослин. Вищі насінні рослини

Біологія 7 клас. Різноманітність рослин. Вищі спорові рослини

Біологія 7 клас. Різноманітність рослин. Водорості

Біологія 7 клас. Рослини. Прокаріоти. Гриби

Біологія 8 клас. Багатоклітинні тварини. Тип Губки

Біологія 8 клас. Загальна характеристика тварин

Біологія 8 клас. Одноклітинні тварини 1

Біологія 8 клас. Одноклітинні тварини 2

Біологія 8 клас. Тип Голкошкірі

Біологія 8 клас. Тип Кільчасті черви

Біологія 8 клас. Тип Кишвопорожнинні

Біологія 8 клас. Тип Круглі черви

Біологія 8 клас. Тип Молюски

Біологія 8 клас. Тип Плоскі черви

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Загальна характеристика

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Клас Земноводні

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Клас Кісткові риби

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Клас Плазуни

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Клас Птахи

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Клас Птахи. Різноманітність

Біологія 8 клас. Тип хордові. Клас Ссавці. Загальна характеристика

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Клас Ссавці. Різноманітність

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Клас Хрящові риби

Біологія 8 клас. Тип Хордові. Ланцетник — підтип Головохордові

Біологія 8 клас. Тип Членистоногі. Клас комахи

Біологія 8 клас. Тип Членистоногі. Павукоподібні

Біологія 8 клас. Тип Членистоногі. Ракоподібні

Біологія людини 9 клас. Анатомія. Загальна характеристика

Біологія людини 9 клас. Анатомія. Організм людини як цілісна біологічна система

Біологія людини 9 клас. Анатомія. Опорно-рухова система людини

Біологія людини 9 клас. Анатомія. Внутрішнє середовище організму людини

ЗНО з біології. Основна сесія 2019 року. Тест розбитий на п’ять частин. Три тести це завдання з вибором однієї правильної відповіді, а інші два на встановлення відповідностей та завдання в групах відповідей.

   Завдання 1-12 основної сесії ЗНО з біології 2019. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

   Завдання 13-24 основної сесії ЗНО з біології 2019. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

   Завдання 25-36 основної сесії ЗНО з біології 2019. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

   Завдання 37-44 основної сесії ЗНО з біології 2019. Завдання на встановлення відповідностей.

   Завдання 45-48 основної сесії ЗНО з біології 2019. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей.

ЗНО з біології. Додаткова сесія 2019 року. Повний тест на 48 завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідностей та з вибором трьох правильних відповідей в трьох групах.

ЗНО з біології. Пробний тест 2019 року. Повний тест на 48 завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідностей та з вибором трьох правильних відповідей в трьох групах.

ЗНО з біології. Основна сесія 2018 року. Повний тест на 48 завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідностей та з вибором трьох правильних відповідей в трьох групах.

ЗНО з біології. Додаткова сесія 2018 року. Повний тест на 48 завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідностей та з вибором трьох правильних відповідей в трьох групах.

Біологія. Цікаві запитання про птахів

Біологія. Цікаві запитання про тварин

Цікаві факти про можливості людського тіла

Тест. Нуклеїнові кислоти. ДНК. Біологія 10 клас — Тести — Методична сторінка

Тест №1

Нуклеїнові кислоти. ДНК

Біологія 10 клас

Вибери одну правильну відповідь.

1.Хто вперше виділив нуклеїн, вивчаючи сперматозоїди лосося в 1869 році

а. Ф.Мішер

б. Р.Альтман

в. А.Левене

2. ДНК – це макромолекула, яка складається з

а. двох ланцюгів нуклеотидів

б. з одного ланцюга нуклеотидів

3. Який нуклеотид не входить до складу ДНК?

а. аденін

б. гуанін

в. урацил

г. тимін

д. цитозин

4. Ген – це ділянка ДНК в якій закодована інформація про

а. структуру білкових молекул

б. структуру  амінокислот

5.Мономером ДНК є

а. амінокислота

б. нуклеотид

в. гун

6. Нуклеотиди двох ланцюгів в ДНК з’єднуються між собою за правилом

а. Чаргаффа

б. комплементарності

в. екологічної піраміди

7.Триплет ланцюга ДНК це

а. ген

б. 3 послідовно з’єднані нуклеотиди

в. 3 послідовно з’єднані амінокислоти

8. Відповідність кількості аденіну та тиміну, цитозину та гуаніну в молекулі ДНК

     визначається за правилом

а. Чаргаффа

б. комплементарності

в. екологічної піраміди

9.До складу ДНК входить моносахарид

а. рибоза

б. дезоксирибоза

10.Знайди помилку: молекула ДНК має

а. первинну структуру

б. вторинну структуру

в. третинну структуру

г. четвертинну структуру

11. Два полінуклеотид ні ланцюги, кожний з яких закручений у спіраль в право та обидва  закручені вправо навкруги своєї осі це

а. первинна структура

б. вторинна структура

в. третинна структура

12. Процес синтезу РНК на матриці ДНК називається

а. трансляція

б. транскрипція

в. реплікація

13. Процес синтезу білка на молекулі і-РНК називається

а. трансляція

б. транскрипція

в. реплікація

14. Процес матричного синтезу молекули ДНК називається

а. трансляція

б. транскрипція

в. реплікація

15. Передуюча гену послідовність приблизно з 80 нуклеотидів, яку пізнає і з якою

      зв’язується фермент РНК-полімераза називається

а. спейсер

б. оператор

в. промотор

16. Послідовність приблизно з 30 нуклеотидів , яку «впізнає» реп ресор називається

а. спейсер

б. оператор

в. промотор

17. Розділяючі, неінформативні ділянки ДНК між двома генами називаються

а. спейсер

б. оператор

в. промотор

18. Транскрипцію блокує

а. репресор

б. оператор

в. промотор

19.У 1968 р. здійснив хімічний синтез гена

а. Корана

б. Ніренберг

в. Бреннер

20 Вперше визначені тип і загальна природа генетичного коду у

а. 1935

б. 1959

в. 1961

г. 1968

 

 

Відповіді

1. а. Ф.Мішер

2. а. двох ланцюгів нуклеотидів

3. в. урацил

4. а. структуру білкових молекул

5. б. нуклеотид

6. б. комплементарності

7. б. 3 послідовно з’єднані нуклеотиди

8. а. Чаргаффа

9. б. дезоксирибоза

10. г. четвертинну структуру

11. б. вторинна структура

12. б. транскрипція

13. а. трансляція

14. в. реплікація

15. в. промотор

16. б. оператор

17. а. спейсер

18. а. репресор

19. а. Корана

20. в. 1961

 

ГДЗ до тест-контролю з біології 10 клас О.А. Павленко 2010 рік

Toggle navigation GDZ4YOU

 • ГДЗ
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я досліджую світ
  • 2 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Читання
   • Я досліджую світ
  • 3 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Математика
   • Німецька мова
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 4 клас
   • Англійська мова
   • ДПА
   • Інформатика
   • Літературне читання
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
   • Я і Україна
   • Я у світі
  • 5 клас
   • Англійська мова
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 6 клас
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Природознавство
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Французька мова
  • 7 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Світова література
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 8 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 9 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Інформатика
   • Історія
   • Креслення
   • Німецька мова
   • Основи здоров’я
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
  • 10 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Біологія
   • Географія
   • Геометрія
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Правознавство
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Французька мова
   • Хімія
  • 11 клас
   • Алгебра
   • Англійська мова
   • Астрономія
   • Біологія
   • Геометрія
   • ДПА
   • Економіка
   • Інформатика
   • Історія
   • Математика
   • Німецька мова
   • Російська мова
   • Українська література
   • Українська мова
   • Фізика
   • Хімія
 • Література
  • Аналізи творів
  • Повні тексти
  • Стислі перекази
  • Шкільні твори
 • Презентації
  • Англійська мова
  • Астрономія
  • Біологія
  • Всесвітня історія
  • Географія
  • Інформатика
  • Інші
  • Історія України
  • Математика
  • Мистецтво
  • Німецька мова
  • Світова література
  • Українська література
  • Фізика
  • Хімія
 • Підручники
  • 1 клас
   • Англійська мова
   • Буквар
   • Іспанська мова
   • Математика
   • Мистецтво
   • Музичне мистецтво

Експрес- тест з біології 10 клас

БІОЛОГІЯ 10 КЛАС

ЕКСПРЕС-ТЕСТ «ВОДОРОСТІ»

 1. Наука, що вивчає водорості називається:

А) мікологія Б) альгологія В) арахнологія Г) анатомія.

 1. Водорості відносять до нищих рослин тому що вони:

А) мають корінь Б) мають тільки вегетативні органи В) не мають вегетативних органів Г) не здатні до фотосинтезу.

 1. Виберіть усі вірні твердження про царство Рослини:

А) мають тригеномну ДНК Б) джерелом енергії може бути не тільки світло В) хлоропласти можуть містити пігменти фікобіліни Г) еукаріоти Д) прокаріоти

 1. Хлоропласти водоростей мають назву:

А) хлоропласти Б) хромопласти В)хлорофіли Г) хроматофори

 1. Установіть відповідність:

Відділ водоростей

Представники

А) Глаукофітові

1. спірогира, вольвокс

Б) Зелені

2. філофора, кораліна

В) Харові

3. ціанофора, глаукоцистис

Г)Червоні

4. нітела, хара

 1. Напишіть, який цікавий факт ви дізнались про водорості.

БІОЛОГІЯ 10 КЛАС

ЕКСПРЕС-ТЕСТ «ВОДОРОСТІ»

 1. Наука, що вивчає водорості називається:

А) мікологія Б) альгологія В) арахнологія Г) анатомія.

 1. Водорості відносять до нищих рослин тому що вони:

А) мають корінь Б) мають тільки вегетативні органи В) не мають вегетативних органів Г) не здатні до фотосинтезу.

 1. Виберіть усі вірні твердження про царство Рослини:

А) мають тригеномну ДНК Б) джерелом енергії може бути не тільки світло В) хлоропласти можуть містити пігменти фікобіліни Г) еукаріоти Д) прокаріоти

 1. Хлоропласти водоростей мають назву:

А) хлоропласти Б) хромопласти В)хлорофіли Г) хроматофори

 1. Установіть відповідність:

Відділ водоростей

Представники

А) Глаукофітові

1. спірогира, вольвокс

Б) Зелені

2. філофора, кораліна

В) Харові

3. ціанофора, глаукоцистис

Г)Червоні

4. нітела, хара

 1. Напишіть, який цікавий факт ви дізнались про водорості.

10-й класс по главе биологии онлайн-тест MCQ с ответами по биологии

Биология — это предмет изучения науки обо всех живых существах, их поведении, строении, происхождении, размножении и взаимосвязях. Биология преподается во всех школах и колледжах.

10 класс, SSC часть 2 Биологические работы состоят на 20% из объективных вопросов и вопросов с несколькими вариантами ответов. Учащиеся 10 класса могут подготовить свой предмет биологии на илмкидунии. Ilmkidunya дает студентам 10-го класса уникальную возможность попрактиковаться в своей работе по биологии онлайн. На этой странице онлайн-теста MCQ учащиеся 10-х классов могут оценить себя при сдаче экзамена на отлично. Практикуя свой предмет биологии онлайн, ученики 10-х классов сочтут эту страницу очень полезной для сдачи ежегодных экзаменов.

Мудрый тест 10-й главы биологии
(урду средний)

Учащиеся 10-го класса могут проверять свою подготовку с помощью этой онлайн-системы тестирования столько раз, сколько захотят, пока они не найдут себя полностью подготовленными.Студентам 10-х классов рекомендуется пройти онлайн-тест по биологии. 10-й класс Студенты всех BISES могут оценить свою подготовку к биологии на ilmkiunya.

Эти онлайн-статьи по биологии содержат тысячи целей с несколькими вариантами ответов, и, попробовав эти онлайн-статьи, студенты могут лучше оценить свою подготовку по биологии. Эта бесплатная платформа для подготовки к экзаменам по биологии поможет ученикам 10-х классов с полной уверенностью выполнить свою работу.

Ilmkidunya.com — это первый образовательный сайт, предлагающий новую аутентичную систему подготовки к онлайн-экзаменам для учеников 10 класса. Учащиеся 10-х классов всех образовательных советов BISES могут готовить свои экзамены онлайн через ilmkidunya. Студенты могут оценить свой уровень подготовки к ежегодным экзаменам, попробовав эти надежные и содержательные онлайн-тесты.

,

Онлайн-тест 10-го класса для пакистанских студентов

Доступное средство для многочисленных разновидностей онлайн-заметок и Образцов бумаги стало источником помощи для самообучения, а также стало источником нерешительности при выборе лучшего. Хотя это инструменты для самообучения, но главное условие эффективной подготовки к экзаменам — это проверка того, сколько вы узнали, а сколько осталось невыученным.

Предметы английского среднего уровня для 10-го класса

Средние предметы 10-го класса урду

Учащиеся 10-го класса со средним уровнем английского и урду, ищущие эффективный инструмент для измерения своей степени обучения, могут воспользоваться онлайн-тестами, специально разработанными для них на нашем веб-сайте.Эти онлайн-тесты демонстрируют, как опытные преподаватели и экзаменаторы следят за образцом BISE Board Lahore. Эти онлайн-тесты состоят из таких предметов, как: информатика, химия, урду, английский, биология, физика, математика, общие науки и общая математика в обоих Категории урду и английский средний.

Онлайн-тесты, проводимые нашим веб-сайтом, включают объективные и субъективные типовые тесты в соответствии с шаблоном BISE Board Lahore для 10-го класса.Содержание этих тестов было взято из прошлых работ и важных тем по каждому предмету. Усвоение всей программы можно проверить, попробовав ее. Наличие и доступ к огромным источникам обучения, наряду с помощью, привели к росту конкуренции. Заслуга для зачисления в лучшие колледжи после зачисления требует высоких оценок из-за уважаемой конкуренции. Таким образом, ученики 10-го класса, которые хотят получить максимальные оценки в BISE Board Lahore, должны повторять эти онлайн-тесты снова и снова, пока не достигнут 100% результатов.

,

ICSE Class 10 Biology Примечания к редакции

Биология, класс 10 Программа ICSE:

Если вы хотите получить высокие баллы на экзамене ICSE, наши заметки по биологии для класса 10 по главам для совета ICSE подходят для вас. Но вам может быть сложно узнать всю программу по биологии 10 класса. Помня об этом, мы составили краткое изложение программы ICSE для 10-го класса биологии.

1. Базовая биология

 1. Клеточный цикл и деление клеток

 2. Структура хромосомы

 3. Генетика: законы наследования Менделя и наследование заболеваний, связанных с полом

2. Физиология растений

    1. Поглощение корнями

    2. Подъем воды до ксилемы

    3. Фотосинтез

    3. Анатомия и физиология человека

    1. Система кровообращения

    2. Выделительная система

     0

     2

    3. Эндокринная система

    4. Репродуктивная система

    5. Население

    4.Физическое здоровье и гигиена

    1. Спид для здоровья

    2. Медицинские организации

    5. Загрязнение

    1. Типы загрязнения

    2. Источники загрязнения и основные загрязнители

     Климат

    3. Влияние загрязнения на , окружающая среда, здоровье человека и другие организмы и их уменьшение

    Преимущества ссылки на биологические заметки ICSE 10 класса:

    Заметки ICSE по биологии 10 класса должным образом разбиты по главам.Студенты могут легко получить доступ к загружаемым с нашего сайта заметкам по биологии ICSE 10 класса в формате PDF. По завершении всей учебной программы вы сможете снова начать ее пересматривать. Для этого вам нужна хорошая помощь, которую оказывает наш сайт.

    Наши штатные учителя и предметные эксперты подготовили эти заметки по биологии 10 класса в формате PDF для загрузки после изучения экзаменационных работ за последние десять лет и определения важных понятий. С его помощью вы можете предсказать, какие вопросы появятся на предстоящем экзамене.Ответы на важные вопросы даны в примечаниях к пересмотру, что позволяет студентам быстрее и эффективнее пройти весь учебный план. Ответы объясняются ясно и кратко, что позволяет всем учащимся ICSE быстро просмотреть их в последний момент.

    Почему Веданту?

    Биология может показаться простой. Но на самом деле это не так просто, если вы не понимаете все основы с глубокими знаниями. И, чтобы хорошо сдать выпускные экзамены, вы должны твердо владеть этими темами.Вы не можете освоить эти темы самостоятельно. Вам нужна дополнительная помощь специалиста, чтобы во всем разобраться. Эксперт, обладающий соответствующими знаниями по предмету, может направить вас в правильном направлении.

    Мы, в Vedantu, предлагаем вам ряд опытных экспертов в предметной области, основная цель которых — помочь вам изучить предмет, чтобы вы могли удобно понять концепции всех глав вашего учебника. В Веданту есть очень способная группа учителей, которые подготовили для вас обширное учебное пособие и материалы для изучения.Независимо от того, сколько вы учитесь, вы сможете получить хорошие результаты на экзаменах только при правильной подготовке.

    Vedantu, ведущая компания в сфере образовательных технологий, помогает преодолеть разрыв между такими требованиями и студентами, которым требуется экспертное руководство для изучения. Решения, примечания к изменениям для различных глав подготовлены наиболее уважаемыми учителями со всей страны, обладающими огромным опытом, а также обширными знаниями в своих конкретных областях.

    .

    Заметки по биологии для класса 10 — Загрузить заметки по биологии в формате PDF для класса 10 можно здесь

     • Классы
      • Класс 1-3
      • Класс 4-5
      • Класс 6-10
      • Класс 11-12
     • КОНКУРЕНТНЫЙ ЭКЗАМЕН
      • BNAT 000 NC
       • BNAT 000 Книги
        • Книги NCERT для класса 5
        • Книги NCERT для класса 6
        • Книги NCERT для класса 7
        • Книги NCERT для класса 8
        • Книги NCERT для класса 9
        • Книги NCERT для класса 10
        • Книги NCERT для класса 11
        • Книги NCERT для класса 12
       • NCERT Exemplar
        • NCERT Exemplar Class 8
        • NCERT Exemplar Class 9
        • NCERT Exemplar Class 10
        • NCERT Exemplar Class 11
        • NCERT Exemplar Class 11
        • NCERT 9000 9000
        • NCERT
         • Решения RS Aggarwal, класс 12
         • Решения RS Aggarwal, класс 11
         • Решения RS Aggarwal, класс 10
         • 90 003 Решения RS Aggarwal класса 9

         • Решения RS Aggarwal класса 8
         • Решения RS Aggarwal класса 7
         • Решения RS Aggarwal класса 6
        • Решения RD Sharma
         • RD Sharma Class 6 Решения
         • Решения RD Sharma
         • Решения RD Sharma класса 8

         • Решения RD Sharma класса 9
         • Решения RD Sharma класса 10
         • Решения RD Sharma класса 11
         • Решения RD Sharma класса 12
        • PHYSICS
         • Механика
         • Оптика
         • Термодинамика Электромагнетизм
        • ХИМИЯ
         • Органическая химия
         • Неорганическая химия
         • Периодическая таблица
        • MATHS
         • Теорема Пифагора
         • 0003000300030004

         • Простые числа
         • Взаимосвязи и функции
         • Последовательности и серии
         • Таблицы умножения
         • Детерминанты и матрицы
         • Прибыль и убыток
         • Полиномиальные уравнения
         • Деление фракций
        • 000
        • 000
        • 000
        • 000
        • 000 BIOG3000
           FORMULAS

           • Математические формулы
           • Алгебраные формулы
           • Тригонометрические формулы
           • Геометрические формулы
          • КАЛЬКУЛЯТОРЫ
           • Математические калькуляторы
           • 000 PBS4000
           • 000
           • 000 Физические калькуляторы
           • 000
           • 000
           • 000 PBS4000
           • 000
           • 000 Калькуляторы для химии
           • Класс 6

           • Образцы бумаги CBSE для класса 7
           • Образцы бумаги CBSE для класса 8
           • Образцы бумаги CBSE для класса 9
           • Образцы бумаги CBSE для класса 10
           • Образцы бумаги CBSE для класса 11
           • Образцы бумаги CBSE чел. для класса 12
          • CBSE, вопросник за предыдущий год
           • CBSE, вопросник за предыдущий год, класс 10
           • CBSE, вопросник за предыдущий год, класс 12
          • HC Verma Solutions
           • HC Verma Solutions, класс 11, физика
           • Решения HC Verma, класс 12, физика
          • Решения Лахмира Сингха
           • Решения Лакмира Сингха, класс 9
           • Решения Лакмира Сингха, класс 10
           • Решения Лакмира Сингха, класс 8
          • Заметки CBSE
          • , класс
            CBSE Notes

             Примечания CBSE класса 7
            • Примечания CBSE класса 8
            • Примечания CBSE класса 9
            • Примечания CBSE класса 10
            • Примечания CBSE класса 11
            • Примечания CBSE класса 12
           • Примечания к редакции CBSE
            • Примечания к редакции
             • CBSE Class
              • Примечания к редакции класса 10 CBSE
              • Примечания к редакции класса 11 CBSE 9000 4
              • Примечания к редакции класса 12 CBSE
             • Дополнительные вопросы CBSE
              • Дополнительные вопросы по математике класса 8 CBSE
              • Дополнительные вопросы по науке 8 класса CBSE
              • Дополнительные вопросы по математике класса 9 CBSE
              • Дополнительные вопросы по науке класса 9 CBSE
              • Дополнительные вопросы по математике для класса 10

              • Дополнительные вопросы по науке, класс 10 по CBSE
             • CBSE, класс
              • , класс 3
              • , класс 4
              • , класс 5
              • , класс 6
              • , класс 7
              • , класс 8
              • , класс 9 Класс 10
              • Класс 11
              • Класс 12
             • Учебные решения
            • Решения NCERT
             • Решения NCERT для класса 11
              • Решения NCERT для класса 11 по физике
              • Решения NCERT для класса 11 Химия
              • Решения для биологии класса 11

              • Решения NCERT для математики класса 11
              • 9 0003 NCERT Solutions Class 11 Accountancy

              • NCERT Solutions Class 11 Business Studies
              • NCERT Solutions Class 11 Economics
              • NCERT Solutions Class 11 Statistics
              • NCERT Solutions Class 11 Commerce
             • NCERT Solutions For Class 12
              • NCERT Solutions For Класс 12 по физике
              • Решения NCERT для химии класса 12
              • Решения NCERT для класса 12 по биологии
              • Решения NCERT для класса 12 по математике
              • Решения NCERT Бухгалтерский учет 12 класса
              • Решения NCERT Класс 12 Бизнес-исследования
              • Решения NCERT, класс 12 Экономика
              • NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 1
              • NCERT Solutions Class 12 Accountancy Part 2
              • NCERT Solutions Class 12 Micro-Economics
              • NCERT Solutions Class 12 Commerce
              • NCERT Solutions Class 12 Macro-Economics
             • NCERT Solutions For Класс 4
              • Решения NCERT для математики класса 4
              • Решения NCERT для класса 4 EVS
             • Решения NCERT для класса 5
              • Решения NCERT для математики класса 5
              • Решения NCERT для класса 5 EVS
             • Решения NCERT для класса 6
              • Решения NCERT для математики 6 класса
              • Решения NCERT для науки 6 класса
              • Решения NCERT для 6 класса социальных наук
              • Решения NCERT для 6 класса Английский
             • Решения NCERT для класса 7
              • Решения NCERT для класса 7 Математика
              • Решения NCERT для класса 7 Наука
              • Решения NCERT для класса 7 по социальным наукам
              • Решения NCERT для класса 7 Английский
             • Решения NCERT для класса 8
              • Решения NCERT для класса 8 Математика
              • Решения NCERT для класса 8 Science
              • Решения NCERT для класса 8 по социальным наукам
              • Решение NCERT ns для класса 8 Английский
             • Решения NCERT для класса 9
              • Решения NCERT для социальных наук класса 9
             • Решения NCERT для математики класса 9
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 1
              • Решения NCERT для Математика класса 9 Глава 2
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 3
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 4
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 5
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 6
              • Решения NCERT для Математика класса 9 Глава 7
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 8
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 9
              • Решения NCERT

              • для математики класса 9 Глава 10
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 11
              • Решения NCERT для Математика класса 9 Глава 12
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 13
              • Решения

              • NCERT для математики класса 9 Глава 14
              • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 15
             • Решения NCERT для науки класса 9
              • Решения NCERT для науки класса 9 Глава 1
              • Решения NCERT для науки класса 9 Глава 2
              • Решения NCERT для класса 9 Наука Глава 3
              • Решения NCERT для Науки Класса 9 Глава 4
              • Решения NCERT для Науки Класса 9 Глава 5
              • Решения NCERT для Науки Класса 9 Глава 6
              • Решения NCERT для Науки Класса 9 Глава 7
              • Решения NCERT для Класса 9 Наука Глава 8
              • Решения NCERT для Науки Класса 9 Глава 9
              • Решения NCERT для Науки Класса 9 Глава 10
              • Решения NCERT для Науки Класса 9 Глава 12
              • Решения NCERT для Науки Класса 9 Глава 11
              • Решения NCERT для Класса 9 Наука Глава 13
              • Решения NCERT для класса 9 Наука Глава 14
              • Решения NCERT для класса 9 по науке Глава 15
             • Решения NCERT для класса 10
              • Решения NCERT для класса 10 по социальным наукам
             • Решения NCERT для математики 10 класса
              • Решения NCERT для класса 10 по математике Глава 1
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 2
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 3
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 4
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 5
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 6
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 7
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 8
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 9
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 10
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 11
              • Решения NCERT по математике класса 10 Глава 12
              • Решения NCERT по математике класса 10 Глава 13
              • NCERT Sol
              • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 15
             • Решения NCERT для науки 10 класса
              • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 1
              • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 2
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 3
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 4
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 5
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 6
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 7
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 8
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 9
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 10
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 11
              • Решения NCERT для науки класса 10, глава 12
              • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 13
              • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 14
              • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 15
              • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 16
             • Учебный план NCERT
             • NCERT
            • Commerce
             • Class 11 Commerce Syllabus
               ancy Account

              • Учебная программа по бизнесу, класс 11
              • Учебная программа по экономике, класс 11
             • Учебная программа по коммерции, класс 12
              • Учебная программа по бухгалтерии, класс 12
              • Бизнес по классу 12
       • ,

 • Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *