Що таке деструкція: Деструкція — Вікіпедія

Содержание

це що таке? Види деструкції і їх особливості

Слово «деструкція» має латинське коріння. Буквально це поняття означає «руйнування». Власне, в широкому сенсі, деструкція — це порушення цілісності, нормальної структури або знищення. Дане визначення можна розуміти і вузько. Наприклад, можна сказати, що деструкція — це спрямованість або компонент (и) поведінки і психіки людини, що мають руйнівний характер і належать до суб’єктів або об’єктів. Де і як використовується дане поняття? Про це — далі в статті.

Загальна інформація

Початкові уявлення про присутність у людинисил і елементів, що мають руйнівну спрямованість на зовнішні об’єкти або самого себе, сформувалися в найдавнішій міфології, філософії, релігії. Ці поняття в подальшому набули певного розвитку в різних сферах. У 20-му столітті відзначалася деяка актуалізація розуміння. Багато дослідників пов’язують цей сплеск з різними явищами в суспільстві, психоаналитическими проблемами, різними катаклізмами соціального характеру. Цими питаннями досить щільно займалися різні мислителі того часу. Серед них Юнг, Фрейд, Фромм, Гросс, Райх і інші теоретики і практики.

Робоча діяльність людини

Що таке деструкція особистості в кар’єрних сфері? В процесі робочої діяльності відзначається трансформація індивідуальних особливостей людини. Професія, з одного боку, сприяє розвитку і формуванню особистості. З іншого ж, робочий процес руйнівно діє на людину в фізичному і психологічному сенсі. Таким чином, можна відзначити, що трансформація особистості відбувається в напрямках, протилежних один одному. У сфері управління кар’єрним розвитком найбільш ефективними інструментами є ті, які сприяють усвідомленому посилення першої тенденції при зведенні до мінімуму другий. Професійні деструкції є поступово накопичилися негативні зміни особистості і способів діяльності. Це явище виникає в результаті виконання монотонної однотипної роботи протягом тривалого періоду. В результаті формуються небажані трудові якості. Вони сприяють розвитку і посиленню психологічних криз і напруги.

Ось що таке деструкція в кар’єрних сфері.

Медицина

У деяких випадках руйнівні процеси можутьсприяти усуненню тих чи інших небажаних явищ. Зокрема, такий ефект відзначається в медицині. Чим може бути корисна деструкція? Це явище, викликане навмисно, застосовується, наприклад, в гінекології. При лікуванні тих чи інших патологій лікарі використовують різні методи. Одним з них є радіочастотна деструкція. Вона застосовується при таких захворюваннях, як кісти на стінках піхви, кондиломи, ерозії, дисплазії. Радиоволновая деструкція шийки матки являє собою безболісний і швидкий спосіб впливу на уражені області. Даний метод лікування патологій може бути рекомендований навіть не родили жінкам.

Онкологія

Багато патології супроводжуються руйнуваннямтканин. До таких захворювань відносять і онкологічні. Одним з окремих випадків є пухлина (саркома) Юінга. Це круглоклітинна кісткове новоутворення. Пухлина ця володіє чутливістю до опромінення. У порівнянні з іншими злоякісними новоутвореннями дана патологія виникає в досить молодому віці: між 10-ю і 20-ю роками. Супроводжується пухлина ураженням кісток кінцівок, але може розвинутися і на інших ділянках. Новоутворення включає в себе щільно розташовані округлі клітини. До найбільш характерних симптомів відносять припухлість і хворобливість. Саркома відрізняється тенденцією до істотного поширення і в ряді випадків охоплює весь центральний відділ довгих кісток. На рентгенограмі уражена область виглядає не так широко, якою вона є насправді.

За допомогою МРТ і КТ визначаються межіпатології. Захворювання супроводжує литическая деструкція кістки. Ця зміна вважається найбільш характерним для даної патології. Однак відзначаються в ряді випадків і «цибулинні» множинні шари кісткової тканини, сформовані під окістям. Слід зазначити, що раніше дані зміни ставилися до класичних клінічних ознак. Постановка діагнозу повинна здійснюватися на підставі біопсії. Це обумовлено тим, що подібна картина рентгенологічного дослідження може спостерігатися і на тлі інших пухлин кісток злоякісного характеру. Лікування передбачає застосування різних комбінацій променевого, хіміотерапевтичного та хірургічного методів. Застосування даного комплексу терапевтичних заходів дозволяє усунути патологію більш ніж у 60% пацієнтів, що мають

деструкція — это… Что такое деструкція?

ДЕСТРУКЦІЯ — одне з центральних понять онтології Гайдеггера, що означає не «негацію» чи «руйнування», а стратегію оновлення філософської метафізики Заходу, її переосмислення й нове прочитання, сходження до дедалі більш зрілих станів. Д. — це завжди жива практика позитивного смислобудування, смислотворчості, спонтанне саморозгортання філософської думки. Словом «Д.» Гайдеггер намагався підкреслити, що його уявлення про індетерміністський процес історичного становлення культури філософування суттєво відрізняється від усіх попередніх: від ніцшеанської «переоцінки усіх цінностей», гегелівського «зняття» (aufhebung), марксистського «заперечення заперечення», кантівської «критики». За Гайдеггером, деструктурувати будь-який стародавній текст означає не ліквідувати, а творчо поновити, перепрочитати, переписати його. Така Д. тексту включає дві епістемічні операції. 1) Розбір стародавнього тексту на його найпростіші «смислоносії» (носії базових метафор, інтуїцій, архетипових смислів, образів), тобто на елементи, які все ще здатні нести одвічні смисли тієї культури, яку репрезентує даний текст. Ця епістемічна операція руйнує архаїчну структуру тексту, його цілісність, замкнутість і породжує уявлення про анігіляцію тексту. Але це уявлення є ілюзією: текст вмирає у формі архаїчної структури, щоб відродитися в культурі деструктора вже у формі нової структури. 2) Відродження цієї нової структури за допомогою операції конструювання. У ході цієї операції деструктор підшукує або створює для елементів смислоносіїв стародавнього (або чужого) тексту адекватні деривати в мові своєї культури і з них, відповідно до своєї інтуїції, конструює нову структуру тексту. В результаті стародавній текст відроджується у вигляді нової структури. Це і є той процес «смислобудування», який у Гайдеггера позначений словом «destruktion», а в Деррида — спочатку метафорою «прочитання», а потім неологізмом «деконструкція».

О. Соболь

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. — К. : Абрис (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень).
Г. С. Сковороди; редкол.: В. І. Шинкарук .
2002.

ДЕСТРУКЦИЯ — это… Что такое ДЕСТРУКЦИЯ?

 • ДЕСТРУКЦИЯ — (лат., от destruere разорять). Разорение, упадок, опустошение. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ДЕСТРУКЦИЯ [лат. destructio] разрушение, нарушение нормальной структуры чего л. Словарь иностранных… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ДЕСТРУКЦИЯ — (лат. destructio) нарушение, разрушение нормальной структуры чего либо (напр., деструкция полимеров) …   Большой Энциклопедический словарь

 • деструкция — механодеструкция, распад, разрушение Словарь русских синонимов. деструкция сущ., кол во синонимов: 4 • механодеструкция (1) • …   Словарь синонимов

 • деструкция — и, ж. destruction, нем. Dectruktion <лат. destructio. спец. Разрушение, нарушение нормальной структуры чего н. Скляревкая 1998. Под видом интернационализма начался процесс денационализации культуры, его деструкция. ЛГ 22. 2.1989.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • ДЕСТРУКЦИЯ — полимеров разрушение их молекул под действием тепла, кислорода, света, механических напряжений и др. В результате деструкции (происходит при хранении, переработке и эксплуатации) изменяются многие свойства полимеров и часто они становятся… …   Большой Энциклопедический словарь

 • ДЕСТРУКЦИЯ — (Destruktion) одно из центральных понятий фундаментальной онтологии Хайдеггера. Понятие ‘Д.’ используется Хайдеггером в противовес ранней философии Гуссерля и, в особенности, методу феноменологической редукции. В то время как феноменологическая… …   История Философии: Энциклопедия

 • ДЕСТРУКЦИЯ — одно из центральных понятий фундаментальной онтологии Хайдеггера. Понятие Д. используется Хайдеггером в противовес ранней философии Гуссерля и, в особенности, методу феноменологической редукции. В то время как феноменологическая редукция в том… …   Новейший философский словарь

 • деструкция — нарушение, разрушение нормальной структуры. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) …   Словарь микробиологии

 • ДЕСТРУКЦИЯ — (от лат. destructio разругаете) англ. destruction; нем. Destruktion. Разрушение существующей структуры системы, явления, процесса, приводящее к утрате их функций. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 …   Энциклопедия социологии

 • Деструкция — разрушение структуры чего л., напр. Д. земной поверхности или Д. полимеров. В результате Д. изменяются многие свойства полимеров, и часто они становятся непригодными для использования. Эффективный способ защиты полимеров от Д. введение… …   Российская энциклопедия по охране труда

 • деструкция — Викисловарь

  Морфологические и синтаксические свойства

  падеж ед. ч. мн. ч.
  Им. дестру́кция дестру́кции
  Р. дестру́кции дестру́кций
  Д. дестру́кции дестру́кциям
  В. дестру́кцию дестру́кции
  Тв. дестру́кцией
  дестру́кциею
  дестру́кциями
  Пр. дестру́кции дестру́кциях

  де-стру́к-ци·я

  Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 7a по классификации А. А. Зализняка).

  Корень: -деструкц-; суффикс: -иj; окончание: [Тихонов, 1996].

  Произношение

  • МФА: [dʲɪˈstrukt͡sɨɪ̯ə] 

  Семантические свойства

  Значение
  1. книжн. разрушение ◆ В этой группе больных указывают на нецелесообразность выполнения лазерной деструкции при распространении опухоли на комиссуральный отдел.
  Синонимы
  Антонимы
  Гиперонимы
  Гипонимы
  1. криодеструкция, лазеродеструкция

  Родственные слова

  Этимология

  Происходит от лат. destructio, далее из destruere «ломать; разрушать», далее из de- (выражает отделение, устранение, отсутствие чего-либо или завершение действия) + struere «класть друг на друга; накладывать», из праиндоевр. *stere- «распространять, простирать».

  Фразеологизмы и устойчивые сочетания

  Перевод

  Библиография

  ДЕСТРУКЦИЯ — это… Что такое ДЕСТРУКЦИЯ?

 • ДЕСТРУКЦИЯ — (лат., от destruere разорять). Разорение, упадок, опустошение. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ДЕСТРУКЦИЯ [лат. destructio] разрушение, нарушение нормальной структуры чего л. Словарь иностранных… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ДЕСТРУКЦИЯ — (лат. destructio) нарушение, разрушение нормальной структуры чего либо (напр., деструкция полимеров) …   Большой Энциклопедический словарь

 • деструкция — механодеструкция, распад, разрушение Словарь русских синонимов. деструкция сущ., кол во синонимов: 4 • механодеструкция (1) • …   Словарь синонимов

 • деструкция — и, ж. destruction, нем. Dectruktion <лат. destructio. спец. Разрушение, нарушение нормальной структуры чего н. Скляревкая 1998. Под видом интернационализма начался процесс денационализации культуры, его деструкция. ЛГ 22. 2.1989.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • ДЕСТРУКЦИЯ — полимеров разрушение их молекул под действием тепла, кислорода, света, механических напряжений и др. В результате деструкции (происходит при хранении, переработке и эксплуатации) изменяются многие свойства полимеров и часто они становятся… …   Большой Энциклопедический словарь

 • ДЕСТРУКЦИЯ — (от лат. destructio разрушение) нарушение структуры, сложившихся экономических, производственных связей в хозяйстве, распад, развал экономики. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. 2 е изд., испр. М …   Экономический словарь

 • ДЕСТРУКЦИЯ — (Destruktion) одно из центральных понятий фундаментальной онтологии Хайдеггера. Понятие ‘Д.’ используется Хайдеггером в противовес ранней философии Гуссерля и, в особенности, методу феноменологической редукции. В то время как феноменологическая… …   История Философии: Энциклопедия

 • ДЕСТРУКЦИЯ — одно из центральных понятий фундаментальной онтологии Хайдеггера. Понятие Д. используется Хайдеггером в противовес ранней философии Гуссерля и, в особенности, методу феноменологической редукции. В то время как феноменологическая редукция в том… …   Новейший философский словарь

 • деструкция — нарушение, разрушение нормальной структуры. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) …   Словарь микробиологии

 • Деструкция — разрушение структуры чего л., напр. Д. земной поверхности или Д. полимеров. В результате Д. изменяются многие свойства полимеров, и часто они становятся непригодными для использования. Эффективный способ защиты полимеров от Д. введение… …   Российская энциклопедия по охране труда

 • деструкція — Викисловарь

  Содержание

  • 1 Украинский
   • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
   • 1.2 Произношение
   • 1.3 Семантические свойства
    • 1.3.1 Значение
    • 1.3.2 Синонимы
    • 1.3.3 Антонимы
    • 1.3.4 Гиперонимы
    • 1.3.5 Гипонимы
   • 1.4 Родственные слова
   • 1.5 Этимология
   • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
   • 1.7 Библиография

  Морфологические и синтаксические свойства[править]

  деструкція

  Существительное, неодушевлённое, женский род.

  Корень: .

  Произношение[править]

  Семантические свойства[править]

  Значение[править]
  1. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  Синонимы[править]
  Антонимы[править]
  Гиперонимы[править]
  Гипонимы[править]

  Родственные слова[править]

  Ближайшее родство

  Этимология[править]

  Происходит от ??

  Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

  Библиография[править]

  Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:

  • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
  • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
  • Добавить значение-перевод в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»

  деструкція — с украинского на все языки

  ДЕСТРУКЦІЯ — одне з центральних понять онтології Гайдеггера, що означає не «негацію» чи «руйнування», а стратегію оновлення філософської метафізики Заходу, її переосмислення й нове прочитання, сходження до дедалі більш зрілих станів. Д. — це завжди жива практика позитивного смислобудування, смислотворчості, спонтанне саморозгортання філософської думки. Словом «Д.» Гайдеггер намагався підкреслити, що його уявлення про індетерміністський процес історичного становлення культури філософування суттєво відрізняється від усіх попередніх: від ніцшеанської «переоцінки усіх цінностей», гегелівського «зняття» (aufhebung), марксистського «заперечення заперечення», кантівської «критики». За Гайдеггером, деструктурувати будь-який стародавній текст означає не ліквідувати, а творчо поновити, перепрочитати, переписати його. Така Д. тексту включає дві епістемічні операції. 1) Розбір стародавнього тексту на його найпростіші «смислоносії» (носії базових метафор, інтуїцій, архетипових смислів, образів), тобто на елементи, які все ще здатні нести одвічні смисли тієї культури, яку репрезентує даний текст. Ця епістемічна операція руйнує архаїчну структуру тексту, його цілісність, замкнутість і породжує уявлення про анігіляцію тексту. Але це уявлення є ілюзією: текст вмирає у формі архаїчної структури, щоб відродитися в культурі деструктора вже у формі нової структури. 2) Відродження цієї нової структури за допомогою операції конструювання. У ході цієї операції деструктор підшукує або створює для елементів смислоносіїв стародавнього (або чужого) тексту адекватні деривати в мові своєї культури і з них, відповідно до своєї інтуїції, конструює нову структуру тексту. В результаті стародавній текст відроджується у вигляді нової структури. Це і є той процес «смислобудування», який у Гайдеггера позначений словом «destruktion», а в Деррида — спочатку метафорою «прочитання», а потім неологізмом «деконструкція».

  О. Соболь

  Daisy’s Destruction — Полная правда в деталях!

  Daisy Destruction — это название одной из самых ужасающих сериалов про нюхательный табак, когда-либо созданных. Его также используют в качестве примера для сайтов экспериментов с людьми, и, учитывая, как он привлек довольно много внимания основных средств массовой информации, здесь я набросал этот фрагмент на том же самом.

  Я довольно много исследовал практически все, что есть в Daisy Destruction, и я хочу поделиться всем этим с вами, хотя будьте осторожны, это не очень красивое зрелище.

  Что такое Daisy Destruction?

  Это табакерский фильм, как я уже сказал, созданный в 2012 году, состоящий из серии из 3-4 видеороликов. На видео изображена девушка в маске, пытающая малышей в возрасте от 18 месяцев до 4 лет самыми крайними способами.

  Позже выяснилось, что девушка в маске была 19-летней девушкой Питера Скалли, бывшей проституткой, а Питер был парнем, который якобы руководил видеороликами и фактически отвечал за все это.

  Хотя, эта его подруга по имени Лизил Маргалло была единственной, кого когда-либо видели, действительно проводившей пытки ( с Дейзи) , и во вступительной сцене к видео упоминалась как «любовница» жертв.

  ( Изображение: Лиз Маргалло, после ареста).

  Вступительная сцена пригласила зрителей стать свидетелями «душевной гибели» Дейзи, малышки, и это само по себе ужасает с моей точки зрения, и я уверен, вы согласитесь.

  Вводный текст гласил: « Приходите посмотреть на душевную гибель ребенка, ее невиновность утрачена, использована как инструмент, она научится доставить удовольствие своей хозяйке, ее тело будет разорено, ее достоинство украдено».

  (Источник изображения: Youtube).

  Фильм был назван «Разрушение Дейзи», потому что имя одной из девочек, которых пытали в видеороликах, было Дейзи, и она была уничтожена в буквальном смысле слова.

  Эти клипы были затем загружены в сеть на сайте под названием «Hurtcore» и проданы, как сообщается, по цене 10 000 долларов за клип!

  Вот что такое «Разрушение Дейзи», чистое и простое, но в этой истории есть гораздо больше, чем просто Дейзи.

  Из чего состояли видео?

  Это, вероятно, самое страшное видео настоящей пытки мир когда-либо видел, это хуже, чем детское порно в соответствии с реальными свидетелями видео.

  На видеозаписях не была только одна жертва, хотя Дейзи была самой молодой из них, ей было всего 18 месяцев, а другими жертвами были Лиза 12 лет и Синди 11 лет ( Источник: Wikipedia ) . Лайза и Синди были добровольно отданы Питеру их родителями в надежде на лучшую еду и условия жизни.

  Видео продолжительностью 5-9 минут предположительно.

  По словам свидетелей, на видеозаписи было показано, как девочка пытала ребенка различными способами, например, e.грамм. обрезая интимные части с помощью тканевых зажимов, капая горячий воск (снова на интимные части) , используя ребенка для удовлетворения своих личных сексуальных потребностей и т. д.

  Она даже связала ребенка вверх ногами и избила его веревкой и другими другой материал в течение нескольких часов, Лиза и Синди тоже страдали от этих пыток, хотя их видео немного отличались по типу и пыткам от того, что страдала Дейзи. ( Прокрутите вниз, чтобы узнать подробности).

  Достаточно сказать, что даже полицейские, которые схватили Скалли и видели видео; плакали, впадали в шок, и некоторым снились кошмары в течение нескольких месяцев, а это не очень распространено в случае полицейских, которые заранее обучены справляться с подобными вещами.

  Предыстория разрушения маргаритки

  Скалли был вдохновителем гигантской группы педофилов, которую он сбежал из уголка мира, где, как он думал, его шансы быть пойманным были нулевыми, Филиппины.

  Он нанял своих подруг, чтобы помочь ему, Карме Энн Альварес была первой из них, и он спросил ее: « Можем ли мы завербовать уличных детей»? , на что Альверес сказал: « Я не выше

  .

  Саммит Arreat — Стратегическое руководство для Diablo II

  Добро пожаловать в The Arreat Summit, стратегическое руководство для Diablo II: Lord of Destruction.

  29 января 2019 г.

  Обновления сайта — Nebu
  И снова здравствуйте в 2019 году! Я все еще здесь.

  • Файлы (обновленные ссылки)
  • Обновлена ​​верхняя тонкая глобальная система меню для битых ссылок

  Навигация по сайту
  Чтобы упростить навигацию по этому сайту, вы можете перемещаться между разделами несколькими способами.
  Слева находится главное меню со ссылками на каждый из основных разделов этого руководства. Однажды ты
  войдите в основной раздел, вы найдете подменю вверху для основных подстраниц этого раздела (многие
  из этих ссылок также можно найти на главной странице раздела).Если вы хотите прочитать
  направляющую в том порядке, в котором она была предназначена, используйте стрелки в правом нижнем углу направляющей, чтобы перейти
  со страницы на страницу. В левом нижнем углу находится кнопка выхода, чтобы вы могли выйти из руководства на
  в любой момент.
  [Кредиты]


  Политика конфиденциальности в Интернете
  Battle.net Соглашение об условиях использования
  © Blizzard Entertainment, 2019. Все права защищены.

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *