Биография глюкоза википедия: Глюкоза – Уикипедия

Содержание

Глюкоза – Уикипедия

Глюкозата[1] (ост. гликоза) (хим. формула C6H12O6) е прост монозахарид, един от най-важните въглехидрати в биологията. Клетките я използват като източник на енергия и посредник в обмяната на веществата. Глюкозата е един от главните продукти на фотосинтезата и се разгражда при клетъчното дишане както при прокариотите, така и при еукариотите – процес, при който се отделя енергия.

Два изомера на алдохексозните захари са известни като глюкоза, но само естествената ѝ форма (D-глюкоза), известна също като декстроза особено в хранителната промишленост, е биологически активна. Молекулите на глюкозата, фруктозата и галактозата имат един и същи състав, но различен строеж – те са изомери. Глюкозата има шест въглеродни атома. Първият влиза в състава на алдехидна група, а другите пет са свързани с по една хидроксилна група.

Глюкозата съдържа шест въглеродни атома и една алдехидна група, поради което е алдохексоза. Молекулата на глюкозата може да съществува като отворена верига (ациклична форма) или под формата на пръстен (циклична форма), като последната е резултат от вътрешномолекулна реакция между алдехидния C атом и C-5 хидроксилната група, образуваща вътрешномолекулен хемиацетал. Във воден разтвор двете форми са в равновесие, като при pH 7 цикличната форма преобладава. Тъй като пръстенът съдържа 5 въглеродни атома и един кислороден атом, което прилича на структурата на пирана, глюкозата в тази форма се нарича също глюкопираноза. В този пръстен всеки въглероден атом е свързан с една странична хидроксилна група с изключение на петия, който е свързан с шести въглероден атом извън пръстена, образувайки CH2OH група.

Алдохексозните захари имат 4 оптични центъра и дават 24 = 16 оптични стереоизомера. Те се разделят в две групи, L и D, с по 8 захари всяка. Глюкозата е една от захарите и L и D-глюкозата са два от стереоизомерите. Само 7 от захарите се съдържат в живите организми, сред които D-глюкозата (glu), D-галактозата (Gal) и D-манозата (Man) са най-важни. Тези осем изомера (заедно с глюкозата) всички са диастереоизомери по отношение един на друг и са от D-серията.

Когато глюкозата е в циклична форма, в C-1 (наричан „аномеричен въглероден атом“) се създава един допълнителен асиметричен център и могат да се формират две циклични структури, наречени аномери – α-глюкоза и β-глюкоза. Те се различават структурно по ориентацията на хидроксилната група, свързана с C-1 в пръстена. Когато D-глюкозата е нарисувана като проекция на Хауърт, обозначението α означава, че хидроксилната група, свързана с C-1 е под равнината на пръстена, а β – че тя е над равнината на пръстена. α и β формите се преобразуват една в друга в разстояние на часове във воден разтвор, докато достигнат стабилно съотношение от α:β 36:64, в процес, натречен „мутаротация“.

 • Ациклична форма на D-глюкоза

 • αD-глюкопираноза

 • βD-глюкопираноза

 • Ациклична форма

 • Ациклична форма

 • αD-глюкопираноза

 • βD-глюкопираноза

Чистата глюкоза е безцветно кристално вещество. Има сладък вкус. Глюкозата или така наречената гроздова захар е много добре разтворима във вода. При загряване първоначално тя се стапя, след това се карамелизира, а накрая се овъглява.

Глюкозата проявява някои специфични свойства. Под действието на ензима цимаза протича спиртна ферментация:

C6H12O6→2C2H5OH + 2CO2

Под действието на други ензими протичат други ферментационни процеси, при които се образуват млечна киселина, ацетон и други. В човешкия организъм се окислява до въглероден диоксид и вода, при което се отделя голямо количество топлина, която е нужна на организма:

C6H12O6 + 6O2→ 6H2O + 6CO2 +Q

Естествено[редактиране | редактиране на кода]

 1. Глюкозата е един от продуктите на фотосинтезата при растенията и някои прокариоти.
 2. При животните и гъбите глюкозата се получава в резултат на разпадането на гликоген – процес, познат като гликогенеза. При растенията веществото, което се разпада, е скорбяла.
 3. При животните глюкоза се синтезира в черния дроб и бъбреците от невъглехидратни междинни продукти като пируват и глицерол в процес, наречен глюконеогенеза.

Промишлено[редактиране | редактиране на кода]

Глюкозата се произвежда промишлено чрез ензимна хидролиза на нишесте. Като източник на нишесте могат да се използват много култури. В различните части на света са използват царевица, ориз, пшеница, картофи, маниока, тропическото растение Marantha arundinacea и саго. В САЩ се използва почти изключително царевично нишесте.

Ензимният процес има два стадия: 1-ви етап – втечняване на нишестето и 2-ри етап – озахаряване. Първия етап продължава около 1 – 2 часа при pH 5,4 – 6,0, температура 100 – 110 °C и в присъствието на термостабилна алфа-амилаза, нишестения разтвор с Baume 18 – 23 се хидролизира в по-къси въглехидратни вериги, съдържащи средно 5 – 10 глюкозни остатъка. При някои разновидности на този процес нишестената смес се загрява за кратко до 130 °C или повече един или няколко пъти. Тази топлинна обработка увеличава разтворимостта на нишестето във вода, но деактивира ензима, при което към сместа трябва да се добавя ново количество ензим след всяко загряване.

Таблетки глюкоза

При втората стъпка, позната като озахаряване, частично хидролизираното нишесте се хидролизира напълно до глюкоза чрез използване на ензима глюкоамилаза, получен от гъбата Aspergillus niger. Типичните условия за реакцията са pH 4,0 – 4,5, 60 °C и въглехидратна концентрация от 30 – 35 тегловни %. При тези условия нишестето може да се преобразува в глюкоза при добив от 96% след 1 – 4 дни. При по-разредени разтвори могат да се получат и по-високи добиви, но този подход изисква по-големи реактори и обработка на по-големи обеми вода и по принцип не е икономически изгоден. Полученият глюкозен разтвор след това се пречиства чрез филтриране и се концентрира в многоефектен изпарител. Накрая се образува D-глюкоза в твърдо състояние чрез многократна кристализация.

Може да се спекулира относно причините глюкозата, а не някой друг монозахарид като фруктозата (Fru), да се използва толкова широко в еволюцията/екосистемите/обмяната на веществата. Глюкоза може да се образува от формалдехид при абиотични условия, така че тя може да е била на разположение на примитивните биохимични системи. Вероятно по-важна за напредналия живот в ниската склонност на глюкозата в сравнение с други хексозни захари да реагира неспецифично с аминогрупите на белтъците. Тази реакция (гликация) потиска или спира функционирането на много ензими. Ниската степен на гликация се дължи на предпочитанието на глюкозата към по-слабо реактивния цикличен изомер. Въпреки това много от дългосрочните усложнения на диабета (напр. слепота, бъбречна недостатъчност и периферна невропатия) вероятно се дължат на гликация на белтъци и липиди. Гликолизацията е друг важен тип реакция, на която е подложена глюкозата.

Като енергиен източник[редактиране | редактиране на кода]

Глюкозата е срещано навсякъде в биологията гориво. Въглехидратите са ключов източник на енергия за човешкото тяло и осигуряват 4 килокалории (17 килоджаула) хранителна енергия на грам. Разпадането на въглехидратите (напр: нишестето) дава моно- и дизахариди, по-голямата част от които е глюкоза. Чрез гликолиза и по-нататък в реакциите на цикъла на Кребс глюкозата се окислява, за да се получи накрая въглероден диоксид и вода, отделяйки енергия предимно под формата на аденозин трифосфат (АТФ). Инсулиновата реакция и други механизми регулират концентрацията на глюкоза в кръвта. Високото ниво на кръвна захар е показание за преддиабетично или диабетично състояние.

Глюкозата в гликолизата[редактиране | редактиране на кода]

Използването на глюкоза като енергиен източник в клетките става чрез метаболитния път на гликолизата. Първата стъпка от него е фосфорилиране на глюкозата от хексокиназата, за да бъде тя подготвена за по-късно разпадане с отделяне на енергия.

Основната причина за незабавното фосфорилиране на глюкозата от хексокиназата е да се предотврати дифузията ѝ навън от клетката. Фосфорилирането добавя една заредена фосфатна група, така че глюкозо-6-фосфатът не може да премине лесно през клетъчната мембрана.

Като прекурсор[редактиране | редактиране на кода]

Глюкозата има критична роля в производството на белтъци и липидната обмяна на веществата. Също така, при растенията и повечето животни, тя е прекурсор за производството на витамин C (аскорбинова киселина).

Глюкозата се използва като прекурсор за синтеза на няколко важни вещества. Нишестето, целулозата и гликогенът (животинското нишесте) са често срещани полимери на глюкозата (полизахариди). Лактозата, основната захар в млякото и глюкозно-галактозен дизахарид. В захарозата, друг важен дизахарид, глюкозата е свързана с фруктоза.

Всички основни хранителни въглехидрати съдържат глюкоза или като единствен градивен елемент като в нишестето и гликогена, или заедно с друг монозахарид като в захарозата и лактозата. В и полизахаридите се разграждат до монозахариди от панкреатичната и чревната гликозидази. Глюкозата след това се транспортира през апикалната мембрана на ентероцитите от SLC5A1 и по-късно през базолатералната им мембрана от SLC2A2.[2] кашичка

Използва се и за производство на лекарствени препарати и други. Глюкозата намира голямо приложение в различни клонове на хранително-вкусовата промишленост. Използва се за приготвяне на различни захарни изделия, в бонбоненото производство и други. Редукционните ѝ свойства определят нейното приложение за посребряването на огледалата, украшения за елхи, детски играчки и други. Използва се при оцветяване и щамповане на тъкани.

Общо:
Стереометрия
Монозахариди

Диоза

Триози

Тетроза

Кетохексоза (Псикоза, Фруктоза, Сорбоза, Тагатоза)

Алдохексоза (Алоза, Алтроза, Глюкоза, Маноза, Гулоза, Идоза, Галактоза, Талоза)

Дезокси захари (Фукоза, Фукулоза, Рамноза)

Захарни киселинии
Кондензационни
въглехидрати

Глюкоза (певица) Википедия

Эта статья — о певице. О веществе см. Глюкоза.

Глюк’oZa
Имя при рождении Наталья Ильинична Ионова
Дата рождения 7 июня 1986(1986-06-07) (34 года)
Место рождения Москва, СССР[1]
Страна Natalia Ionova (Glukoza).jpg Россия
Профессии
Годы активности 1997 — наст. время
Жанры Поп, электропоп, рок, синтипоп, трэп
Псевдонимы Глюк’oZa
Коллективы Глюк’oZа (2001-2007)
Лейблы Монолит Рекордс,
Глюкоза Продакшн
Награды
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе

Глюко́за (название также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая, обладательница премии MTV EMA 2003. Её дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra» стал международным хитом, а синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины.

Певица Глюкоза: биография, личная жизнь, семья, муж, дети — фото

Автор Краснов Александр На чтение 10 мин. Просмотров 1 Опубликовано

Оглавление
 1. Рост, вес, возраст. Сколько лет глюкозе (певица)
 2. Биография Глюкозы (певица)
 3. Личная жизнь Глюкозы (певица)
 4. Семья Глюкозы (певица)
 5. Дети Глюкозы (певица)
 6. Сын Глюкозы (певица) – Александр Чистяков — младший
 7. Дочь Глюкозы (певица) – Лидия Чистякова
 8. Дочь Глюкозы (певица) – Вера Чистякова
 9. Муж Глюкозы (певица) – Александр Чистяков
 10. Глюкоза певица голая
 11. Инстаграм и Википедия Глюкозы (певица)

Она внезапно ворвалась в шоу-бизнес, представ на экранах телевидения не в реальном, а в голографическом виде, чем сразу же вызвала интерес разношёрстной публики. А её чистый и твёрдый голосок волновал всех вокруг, начиная с сопливых детишек, находящихся в нежном детском возрасте, и заканчивая людьми в возрасте. Кто она такая не знал никто, все знали только, что она — Глюкоза, поэтому сразу же поползли слухи. Говорили, что певица больная и не может ходить, поэтому её не показали в живую, а лишь в 3Д.

Но оказалось, что это 16-летняя весёлая и задорная девушка, которая появилась перед широкой публикой спустя год. С этих пор за творчеством певицы начали наблюдать с большим вниманием. Настоящее имя и фамилию исполнительницы все узнали только несколько лет назад. Оказалось, что под Глюкозой скрывалась Наташа Ионова, которая с детских лет решила стать певицей, которую все будут любить, и кажется, она достигла этого.

[sc name=»biografiya-inside-1″]

Рост, вес, возраст. Сколько лет глюкозе (певица)

Певица Глюкоза, Наташа Ионова, потрясает своих поклонников хорошей физической формой вот уже на протяжении ряда последних лет. Вопрос: рост, вес, возраст, сколько лет Глюкозе – вызывает интерес. Он обсуждается всеми: от светской тусовки до простых почитателей её песенного таланта. Вес её составляет 52 кг, а рост 152 см. Рост невысок, но из-за того, что певица очень худенькая, кажется, что она немного выше. Кроме того, многие сплетники уверяли, что быстрое приведение в хорошую форму после родов – это результат пластики, но певица отрицает все обвинения в коррекции. Она говорит, что её отличная форма появилась благодаря каждодневным занятиям йогой, которой занимается вместе с мужем.

В этом году певица отпраздновала свой 31 день рождения. В прошлом году ею с большим размахом отметился юбилей, о чём можно убедиться на её страничках в социальных сетях, где представлены видео-отрывки с мероприятия.

Биография Глюкозы (певица)

Наташа Ионова, будущая певица Глюкоза, появилась на свет в 1986 году в Москве, хотя в некоторых источниках можно прочитать, что местом рождения является город Сызрань, но самой певицей это отрицается. В детские годы Наташу считали пронырой, весёлой, общительной и стремящейся к риску. Её друзьями были исключительно мальчики, которые считали её своей лучшей подругой. В школьные годы не проявляла особого рвения к учёбе, но получая хорошие оценки. В 7 лет будущая Глюкоза стала учиться музыке в музыкальной школе, но ей это не понравилось, поэтому бросила занятия, спустя некоторое время.

Наташа была увлекающейся натурой. Занималась в различных кружках: танцевальном, шахматном, балетном и других. Будучи подростком, большое количество времени уделяла сидению в компьютере, снялась в «Ералаше». Потом были съёмки в кинокартине «Триумф».

Наташа написала песню, назвав её «Шуга». Она решила показать её автору музыки саундтрека «Триумфа» Максиму Фадееву. Девушка сделала всё для этого. Она даже написала в интернете письмо, так что в рождественские праздники началась биография Глюкозы. Первоначально общение велось исключительно через интернет. Поэтому было решено, что Глюкоза будет выглядеть в 3Д версии. Наташей было сделано заявление, что Масяня и она походят друг на друга. В 2002 году все гадали, кто скрывается под 3Д картинкой, всё это способствовало появлению сплетен и домыслов.

[sc name=»biografiya-inside-2″]

Как выглядит певица наяву, удалось слушателям узнать лишь в 2003г, когда проходил финал «Фабрики звёзд-2», на которой продюсером был Максим Фадеев.

Песни исполнительницы стали популярны и востребованы. Она стала обладательницей ряда премий, в том числе «Золотой граммофон», «Песня года».

Выступления Глюкозы и сейчас вызывают фурор и восторг у большого количества людей.

Личная жизнь Глюкозы (певица)

Личная жизнь Глюкозы тесным образом переплетена с судьбой Александра Чистякова, который является её мужем. Трудно поверить, но у певицы одна единственная любовь, по её утверждению. Но до встречи с будущим мужем Глюкоза влюблялась несколько раз, но не любит об этом распространяться. Только говорит, что до встречи с Александром она думала, что не встретит того, кто станет её мужем. Знакомство состоялось в самолёте, который летел в Чечню. Но подстроила встречу будущих влюблённых подруга Наташи – Ксения Собчак. Всё произошло очень быстро, хотя между ними целая возрастная пропасть в 13 лет.

Спустя 6 месяцев после знакомства они решили пожениться, что вскоре и сделали. Певица в браке уже 10 лет, но, по её утверждению, она также счастлива, как и сразу после брака.

Иногда в СМИ появляется информация, что Наталья Ионова (Глюкоза) нашла себе любовника, но это только слухи. К примеру, в 2012 году певице приписывали любовные отношения с её партнёром по танцам в проекте «Танцы со звёздами», но всё оказалось ложью.

Семья Глюкозы (певица)

Сразу после свадьбы семья Глюкозы включала трёх человек: она сама, её муж Александр и ребёнок. Мужем Глюкозы воспитывался сын, также названный Александром, который стал жить с ними. Александр-младший (сын) был очень рад, что Наташа живёт с ними, об этом он рассказывал всем вокруг. Однажды пришёл в футболке, подаренной певицей, и заявил, что она его мама и живёт у них дома, чему сначала никто не верил, считая, что мальчишка обманывает. Но вскоре все убедились в правдивости его слов, когда певица сама пришла за Сашей в садик.

Вскоре в семье родилась девочка, которую назвали Лидой, а по прошествии ещё 4 лет семья стала ещё больше – появилась девочка, которую назвали Верой.

[sc name=»biografiya-inside-3″]

Из-за того, что Глюкоза и её муж являются очень занятыми людьми, воспитанием детей занимаются няни, которых 10, а контролирует их Наташа с помощью видеокамер, которые расставлены по всему дому.

Дети Глюкозы (певица)

Сейчас у Глюкозы трое детей: сын Александр и две дочки – Лида и Вера. Сын не является родным ей, но популярная артистка заявляет, что не мыслит своей жизни без старшего сына. Она считает, что он её сын, ведь растила его с тех пор, когда он ходил в садик, а теперь это самодостаточный молодой человек, который отметил свой 17 день рождения.

Дочки внешне похожи на свою звёздную маму и, по утверждению певицы, даже в их делах и поступках проглядывают её черты.

Недавно в СМИ появилась информация, что Глюкоза ждёт ребёнка, хотя сама певица её не подтвердила. Хотя сказала, что она и муж подумывают над рождением сына, о чём дети Глюкозы (Лида и Вера) просят своих родителей.

Сын Глюкозы (певица) – Александр Чистяков — младший

Сын Глюкозы – Александр Чистяков – младший на самом деле является пасынком певицы. Он родился в первом браке мужа певицы, а после развода того с первой женой, стал жить и воспитываться отцом. Мальчик с восторгом принял новую избранницу отца, так как он был её фанатом ещё до встречи. Артистка стала настоящим другом Саше, помогала ему в школе, читала с ним книги.

Сейчас Александру – младшему 17 лет. Он окончил одну из элитных московских школ и уехал учиться в штаты, поступив в Гарвардский университет. Юноша занимается компьютерными технологиями, в области которых и решил развиваться профессионально. В последнее время Александр чувствует себя в Америке комфортно и не стремится приезжать на родину, хотя им не исключается, что после окончания учёбы он вернётся в Россию, где и будет работать по специальности.

[sc name=»biografiya-inside-4″]

Дочь Глюкозы (певица) – Лидия Чистякова

Дочь Глюкозы – Лидия Чистякова появилась на свет в 2006 году в одной из испанских клиник. Некоторое время после родов Глюкоза с дочкой находилась в Испании. Вернувшись в Москву, Наташа на некоторое время посвятила себя заботе о дочери.

В 1,5 года Лида снялась в клипе мамы «Дочка», где по сюжету занималась спасением Земли от инопланетян.

Сейчас девочке исполнилось 10 лет. Она внешне и по характеру очень похожа на Наташу – свою маму в детстве. Такая же непоседливая и активная. Лида очень своенравная, но родители её всё равно балуют, считая, что, когда подрастёт, то станет понимать, как стоит поступать.

Лида любит петь, а Глюкоза отмечает, что у её дочери – отличный талант к пению, который она старается развить.

Дочь Глюкозы (певица) – Вера Чистякова

Появление на свет девочки состоялось спустя 4 года после рождения её сестры Лиды в той же испанской клинике, в какой родилась и Лида. Всего спустя два дня после родов певица выпустила новый клип, который посвятила второй дочери. Она решила назвать доченьку Верой, в честь бабушки мужа, которую тот неимоверно любил.

В этом году Вере исполнилось 6 лет. Но с раннего детства девочка мучается тяжелейшей формой аллергической реакции, проявляющейся в период цветения берёзы. Глюкоза не хочет пичкать ребёнка антиаллергическими препаратами, поэтому Верочка вместе с сестрой Лидой уехали к родственникам отца в Испанию.

Дочь Глюкозы – Вера Чистякова делает большие успехи в танцевальном искусстве, о чём Наташа с гордостью пишет на своей странице в микроблоге.

Муж Глюкозы (певица) – Александр Чистяков

В момент встречи с Глюкозой Александр Чистяков был топ-менеджером крупной нефтяной компании. В скором времени мужчина пошёл на повышение, приобретя 48 процентов акций  Ruspetro – крупной компании, работающей на нефтяном рынке России и мира. Муж Глюкозы – Александр Чистяков написал одну из песен, которую исполнила его звёздная супруга, показав себя развитым человеком в области искусства.

[sc name=»biografiya-inside-5″]

Все, кто знали Александра с давних пор, считают, что он изменился в лучшую сторону, стал больше улыбаться и радоваться жизни. Он способствовал тому, что Наташа стала по-настоящему женственной, в чём убеждаются многие.

Глюкоза певица голая

Глюкоза любит эпатировать и шокировать публику. Она не один раз снималась в голом виде, а потом размещала снимки на своих страничках в соцсетях. Именно эти фото часто являются предметом ссоры Глюкозы и её родных и близких людей.

Девушка обладает красивой и стройной фигурой, поэтому желает её показать всем. Она считает, что песни могут нравиться не каждому, а вот фото, где изображена Глюкоза голая, вызовут интерес всех и каждого.

Почти в обнажённом виде певица предстаёт в целом ряде своих клипов. Например, в клипе на песню «Зачем» ей имитировался половой акт с молодым парнем, на певице был лишь полупрозрачный купальник. Знаменитость позировала для журнала «Максим» в 2009 и 2016 годах. Увидеть Глюкозу в обнажённом виде можно было в журнале Star Hit, для которого она снялась обнажённой.

Инстаграм и Википедия Глюкозы (певица)

Страницы в Инстаграм и Википедия Глюкозы неимоверно популярны. Их посещают не только поклонники певицы, но и люди, которые интересуются жизнью звёзд. Популярная артистка зарегистрирована ещё в Твиттере, Вконтакте и Одноклассниках. Она делится со всеми новостями, которые произошли в её семье, а также о своей жизни и творчестве. Глюкоза часто пополняет страницы своими фотографиями, членов своей семьи, а также домашних любимцев.

На страничках можно увидеть снимки подросших дочек, прочитать, что необходимо делать, чтобы брачный союз был счастливым. Кроме того, здесь можно найти секреты красоты, как делать правильный макияж, просмотреть галерею даже пикантных личных фотоснимков, но это, как утверждается самой певицей, составная часть её имиджа.

LIDUS — фото, биография, личная жизнь, новости, дочь Глюкозы 2020

Биография

Еще недавно LIDUS появлялась перед поклонниками в виртуальном образе, скрывая свою личность. Сейчас тайна биографии «компьютерной» певицы открылась — вокалисткой оказалась Лидия Чистякова-Ионова, дочь Глюкозы. Девочка-подросток поет песни о первой влюбленности, общается с фанатами в соцсетях, выкладывает фото, снимает клипы и пишет новые композиции.

Детство и юность

Лида родилась 8 мая 2007 года в семье популярной артистки Натальи Ионовой, работающей под псевдонимом Глюк’oZa, и бизнесмена, совладельца нефтяной компании Ruspetro Александра Чистякова. Роды прошли в испанской Марбелье, в элитной клинике Hospital del Sol. Девочка стала старшим ребенком — в 2011 году на свет появилась ее сестра Вера.

LIDUS и ее мама Глюкоза

Дочерей назвали в честь прабабушек, первую — по материнской линии, вторую — по отцовской. С ранних лет Лидия демонстрировала артистизм и музыкальную одаренность. В интервью Наталья Ионова признавалась, что она хорошо музицирует, чисто поет и, возможно, пойдет по стопам матери.

Личная жизнь

О личной жизни LIDUS сама Лида охотно рассказывает в соцсетях. Героиня клипов — типичный подросток, которому не чужды увлечения и влюбленности. Она ищет себя и проводит много времени в Сети. Лучший друг певицы — фиолетовая клякса по имени Боб. Ему исполнительница доверяет сердечные тайны. Боб — надежный спутник, сопровождающий LIDUS везде.

Музыка

Музыкой девочка занялась еще в детстве, а самостоятельно сочинять песни начала в 11 лет. Тогда публика впервые увидела дебютный клип исполнительницы на композицию «Перово». Аудитория отметила не только качественный саунд и вокал таинственной артистки, но и стиль видео, созданный как аниме-мультфильм. Уже тогда Лидия творила под псевдонимом LIDUS.

За основу образа была взята девочка-подросток, напоминающая героинь японских мультфильмов. В этом направлении стали создаваться и следующие видео. В течение двух лет поклонники не представляли, как выглядит понравившаяся им певица, какого она возраста. Мощный голос юной артистки создавал иллюзию «взрослого» исполнения.

Позднее мать девочки сообщила в интервью, что не хотела раскрывать загадку «истинного лица» LIDUS после скандала на шоу «Голос. Дети», где общественный резонанс вызвала победа дочери Алсу Микеллы. Кроме того, так как Лидия была почти ребенком, родители посчитали, что аниме-образ станет наиболее подходящим для начала творчества.

Именно так, с облика компьютерной героини, стартовала на российской эстраде сама Глюкоза в начале нулевых. Тогда зрителей заинтриговала анимированная девочка-блондинка с косичками, в черных очках и тяжелых ботинках, появляющаяся на экране с доберманом. Это было новым словом в музыкальном шоу-бизнесе того времени и принесло быструю популярность песням исполнительницы.

LIDUS — «Весна»

Только когда проект, затеянный Максимом Фадеевым, стал известен не только в России, но и за пределами страны, продюсер решил представить аудитории реальную, а не виртуальную певицу. Это произошло в 2003 году, во время финального концерта шоу «Фабрика звезд».

Теперь анимационную концепцию, начатую Глюкозой, поддержала и дочь артистки. Если на первых этапах девочка творила сама, то позднее с Лидией стал сотрудничать известный продюсер Денис Ковальский. Наталья Ионова сообщила, что полностью доверяет предпринимателю в продвижении таланта дочери. При этом певица отметила: Лида бунтарка по натуре, ей сложно навязать стороннее мнение.

Темами песен, исполненных LIDUS, стали первая любовь и связанные с ней разочарования, эмоции и чувства, характерные для жизни подростка, стремление найти себя, понять собственные вкусы и пристрастия. Знакомя публику с творческим альтер эго, девочка подчеркивала, что «нарисованность» героини не мешает ей думать и быть абсолютно реальной. В 2019 году появился альбом «Ищи другую».

LIDUS сейчас

В начале июля 2020 года виртуальная вокалистка открыла «лицо». Это произошло в день премьеры клипа на песню «Петарда». Композиция вошла в новый альбом «Весна». Событие стало важным для семьи девочки. Глюкоза откликнулась на него постами в соцсетях, написав, что гордится дочерью и верит в талант юной артистки.

LIDUS — «Петарда»

Наталья Ионова призналась: она позитивно отнеслась к творческим начинаниям Лидии, особенно учитывая тот факт, что в современных детях сложно воспитать мотивацию. LIDUS же продемонстрировала серьезное отношение к делу, справилась со сложностями сочинительства и исполнения почти без помощи взрослых. Артистка выложила в «Инстаграме» отрывок из клипа дочери.

Сама Лида поделилась с фанатами историей рождения нового хита. В песне она отразила чувства, переживаемые год назад. То время оказалось сложным для певицы — из-за бунтарского характера, несоблюдения дресс-кода девочку выгнали из школы. Кроме того, переходный возраст добавил проблем и в отношениях с родителями. Но со временем трудности счастливо разрешились.

Дискография

 • 2019 — «Ищи другую»

Певица Глюкоза прокомментировала слухи о проблемах с мужем, последние новости :: Шоу-бизнес :: Дни.ру

Певица Глюкоза объяснила, почему взяла творческий перерыв, а также прокомментировала слухи о проблемах с мужем. Наталья Чистякова-Ионова (так
звезду зовут в реальной жизни) призналась, что в отношениях с супругом
бывает недопонимание.

Минувшим летом Сеть взбудоражили новости о возможном
расставании вокалистки с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым.
Поклонники заметили, что певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо и
больше не публикует совместных фото с избранником.

Тут же появилась масса якобы друзей пары, которые на
условиях анонимности рассказывали журналистам, что артистка за 13 лет совместной
жизни утомила бизнесмена. Якобы Александр нашел любовницу – как говорят,
эффектную брюнетку, напоминающую сотрудниц эскорта. Парочку видели в одном из
ресторанов на Новой Риге.

Информацию о кризисе в личной жизни певица отрицает. По словам артистки, в ее доме царит идиллия.

«Не знаю, откуда люди берут такую информацию и на основании
чего делают выводы. Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли, дружно
посмеялись и даже записали видео для социальных сетей, чтобы разом развеять все
мифы», – сказала Глюкоза.

Чистякова-Ионова
не отрицает, что иногда у них бывают периоды непонимания. В таких случаях Наталья и Александр стараются договариваться.
Если
конфликт
все же случается, то быстро сходит на нет. Артистка и
бизнесмен долго не могут обижаться друг на друга.

Певица Глюкоза отметила, что длительный творческий перерыв не
был связан с происходящим в ее личной жизни. Она просто взяла время на
раздумье.

«Мне всегда нравится удивлять, делать интересный и
качественный материал. Именно поэтому взяла такую паузу, которая позволила
определиться с планами на будущее, с тем форматом, в котором хочу выпускать
песни. Совсем недавно у меня было два релиза – дуэт с Натаном под названием
«Улетай» и зажигательный трек, который получил большой отклик, – «Танцевач». В
клипе на последнюю композицию снялся мой хороший друг Гарик Харламов. Получился
очень интересный, смешной и даже захватывающий сюжет. Гарик подошел на главную
роль идеально», – цитирует певицу Глюкозу StarHit.

Глюкоза (певица) — Википедия

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Чистякова.В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ионова.Эта статья — о певице. О веществе см. Глюкоза.

Глюк’oZa
Глюк’oZа на фотосессии Натальи Арефьевой
Основная информация
Полное имя

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Дата рождения

7 июня 1986(1986-06-07) (33 года)

Место рождения

Москва, СССР[1]

Годы активности

2003 — наст. время

Страна

Россия Россия

Профессии

певица, актриса кино и озвучивания , телеведущая, автор песен, танцовщица

Жанры

Поп, поп-рок, трэп, электропоп

Псевдонимы

Глюк’oZa

Коллективы

Глюк’oZа

Сотрудничество

Максим Фадеев, Макс Барских, Верка Сердючка, Gunter Graff, Eva Stein, Александр Чистяков, Андрей Харченко, Артем Фадеев, Ольга Серябкина, Malka Chaplin, Смоки Мо

Лейблы

Монолит Рекордс,
Глюкоза Продакшн

glukoza.com

Глюко́за (название также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания, телеведущая, обладательница премии MTV EMA 2003. Её дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra» стал международным хитом, а синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины.

Семья и детство[править]

Наталья Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве. В открытых источниках существуют сведения о том, что местом рождения певицы является город Сызрань[2][3][4][5], однако по словам самой певицы[6] и её PR-менеджера это не соответствует действительности, а миф о Сызрани был частью PR-компании Глюк’oZы и легенды по появлению нового артиста на музыкальном рынке.

Мать Натальи — Татьяна Михайловна Ионова, и отец — Илья Ефимович Ионов. В одних интервью Наталья утверждала, что они оба по профессии программисты[7], в других — её отец был инженером-конструктором, а мать была выпускницей ГТТУ со специальностью «продавец-контролёр-кассир»[8]. Старшая сестра Александра Сидорова — повар-кондитер. Бабушка — Лидия Михайловна. Прапрадед — ремесленник Кирилл Афанасьевич Ионов.

В 1993 году, в семь лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в восемь бросила. В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета[2]. Наталья поступила в среднюю московскую школу № 308, в которой проучилась до 9 класса. В 2001 году перешла в московскую вечернюю школу № 17 на дневное отделение, в которой закончила 10 и 11 классы.

В возрасте 11-ти лет Наталья прошла прослушивание для участия в детском тележурнале «Ералаш»[3] на Первом канале. Следующие года Наталья участвовала в нескольких сериях тележурнала, в том числе «Поганки» 1997 года. Другие будущие знаменитости, начинавшие с этого тележурнала — участница t.A.T.u.: Юлия Волкова, участники Smash!!: Сергей Лазарев и Влад Топалов, а также актёр Александр Головин.

В 1999 году снималась в фильме «Война принцессы», который был выпущен спустя 14 лет в 2013 году. В 2002 году Наталья участвовала в массовке клипа «Детство» Юрия Шатунова[4].
В 2001 году Наталья записала первый сингл «Шуга»[5], который совместно с семьёй опубликовала в интернете. Максим Фадеев, найдя этот трек, связался с ней для дальнейшего сотрудничества. Затем Наталья заключила контракт с компанией «Монолит», совладельцем которой являлся Максим Фадеев.

Далее последовала запись дебютного альбома и тур по стране.

История проекта Глюк’oZa[править]

Начало проекта[править]

В 2002 году на съёмках фильма Триумф Наталья познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым, который писал музыку к этому фильму и организовал группу «Глюк’OZA», где Ионова стала солисткой. «Там я познакомился с дерзкой, наглой, пьяной девкой. Она с балкона заблевала нижний балкон режиссера».[9]

По словам Фадеева, он «выдернул» Наташу в тот момент, когда она начала нюхать клей и пить портвейн. Певица и сама не скрывает правды о своей бурной молодости. Чтобы Глюк’oZa вдруг не сорвалась и не пустилась во все тяжкие, Фадеев пошел на хитрый ход: он нанял в качестве администратора женщину-офицера ФСБ, которая постоянно находилась рядом с буйной артисткой.

В канун Рождества с 2001 года на 2002 год, в продюсерском центре «Эльф», занимающегося административными делами Максима Фадеева, появился диск, на котором маркером было написано: Глюк’:za «Шуга». Песня попала в эфиры нескольких столичных радиостанций, но в Москве никто на новую песню внимание не обратил. Между тем «Шуга» вошла в «десятку лучших» киевского «Нашего радио», где никто не знал даже названия проекта. С опозданием московские лейблы стали искать Глюкозу, чтобы предложить контракт. Наиболее проворным из столичных лейблов оказался «Монолит Рекордс», менеджеры компании выяснили, что проект имеет самое прямое отношение к Максиму Фадееву. В марте 2002 года был подписан контракт с лейблом.

У Глюкозы и Максима Фадеева оказались схожие взгляды на саунд-продюсирование — «берём исходный материал и отсекаем всё лишнее».

На гастроли ездить не собираюсь, мелькать на обложках глянцевых журналов — на фиг надо? Все эти интервью, эфиры — мишура! Я живу в Сети!

— Наталья[10]

Ничего лучшего, чем поселить 3D-версию девушки в виртуальном пространстве, Максиму не пришло в голову. «Очень люблю Масяню. Мы с ней даже чем-то похожи, но в целом я не такая. А Gorillaz — уже проехали».

— Наталья

И нарисовала себя сама. Профессиональные дизайнеры и художники лишь подредактировали образ. «Ненавижу» — дебютное видео Глюкозы, за которым следует целый мультипликационный сериал.

Глюк’oZа — это не просто исполнительница, её именем назван коллектив, который выступает в стиле поп. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть Глюкозу. Явление певицы широкой публике состоялось во время финального концерта «Фабрика звёзд», продюсером которой был Максим Фадеев.

Песни Глюкозы занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. Анимационная Глюк’oZа стала персонажем года интернет-портала Rambler в 2003 году. На основе идеи проекта была создана компьютерная игра, персонажами которой являются члены группы.

В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом Глюкозы под названием «Глюк’oZa Nostra», в который вошли десять песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видео клип на песню «Швайне». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций. После замужества Наталья ненадолго покинула сцену.

Возвращение Глюк’oZы[править]

В конце 2007 года Глюк’oZа вернулась к музыкальной деятельности, и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн».

В январе 2008 года Глюк’oZа записывает песню «Бабочки», на которую был снят клип. Весной 2008 года в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия!». В июле 2008 года на фестивале в Юрмале «Новая волна», Глюк’оZа презентует свою новую композицию «Сицилия», записанную дуэтом с Максимом Фадеевым. В октябре 2008 года открывается новый официальный сайт певицы — www.gluk.ru. В конце 2008 года в ротацию музыкальных телеканалов попадает клип Глюк’oZы «Дочка». В новом анимационном видео появилась обновлённая Глюк’oZa, а также маленькая Глю, прототипом которой стала полуторагодовалая дочь Натальи — Лида. По сюжету ролика отважные блондинки спасают Землю от инопланетных захватчиков. В 2008 году вышла книга «Глюкоza и принц вампиров», автором книги является Анна Гурова.

Летом 2009 года вышел новый сингл Глюк’oZы «Деньги», ставший, по словам певицы, «жирной запятой» в её творчестве. Уже осенью Наталья открыто заявила о смене имиджа. Джинсы, майки, массивные ботинки, а также песни, выполненные в юмористическом ключе, остались в прошлом. Поклонники увидели новую Глюк’oZу — женственную, волнующую, повзрослевшую. В конце года сразу несколько различных изданий отметили Глюк’oZу среди самых стильных, красивых и ярких звёзд отечественного шоу-бизнеса за 2009 год.

В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для Глюк`oZы звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню. Летом 2010 года певица сняла клип на песню «High sign». Эту песню для Глюк’oZы написали немецкие авторы. Русскоязычная версия этой песни называется «Взмах», текст для неё написал муж Натальи, Александр Чистяков. Осенью 2010 года Глюк’oZа сняла клип на песню «Как в детстве».

31 января 2011 года на музыкальном портале tophit.ru состоялась премьера песни «Hign sign». В феврале вышел клип на песню «Взмах». 18 апреля 2011 года вышел в свет очередной сингл — «Хочу мужчину (Сука Гага)». Автором слов к данной композиции также стал Александр Чистяков. В апреле 2011 года в клубе «Б2» состоялся сольный концерт Глюк’oZы под названием «NOWБой». Там же был представлено её же шоу, снятое в формате 3D. 30 мая 2011 года в ротацию музыкальных телеканалов и интернет попадает клип на песню «Хочу мужчину». В главной мужской роли снялся известный комедиант Тимур Батрутдинов. В июне 2011 года открывается новый официальный сайт певицы — www.glukoza.com. В июле 2011 года в ротацию танцевальных радиостанций попадает ремикс на песню «Хочу мужчину», сделанный диджеями DFM специально для летнего сезона.

10 сентября 2011 года на «Русском радио» состоялась премьера песни «Следы слёз», текст которой написала сама Глюк’oZa. Автором музыки стал Артём Фадеев. 6 октября 2011 года Глюк’oZa выпустила клип «Следы слёз», который рассказывает, с чего начиналась история мультяшной девочки Глю с доберманом.

Транс-ФОРМА[править]

18 октября была объявлено, что новый альбом будет называться «Транс-ФОРМА».[11] В октябре 2011 года в продажу поступили Blu-ray и DVD с концертной программой под названием «NOWБОЙ». Исключительность концерта в том, что впервые в истории российской музыки зрители смогли увидеть не обычное шоу, а выступление в формате 3D. Помимо старых хитов, в программу вошли новые композиции из альбома «Транс-ФОРМА». 10 ноября 2011 года альбом вышел в свет. В альбом вошли как абсолютно новые, так и уже полюбившиеся многим песни «Взмах», «Вот такая любовь», «Следы слёз», «Танцуй, Россия», «Бабочки», «Хочу мужчину» и «Дочка». Также на диске представлены композиции «Наигрались», «Мой порок», «Фрик», «Выстрел в спину», «Как в детстве» и четыре англоязычных трека — Sugar, High Sign, Schweine и Forget you not. Название Транс-ФОРМА Глюкоза придумала вместе с поклонниками.

Я уже говорила, что старой Глюкозы больше не будет, я меняюсь — трансформируюсь. Музыка тоже меняется. На этом альбоме есть и известные всем песни, есть и то, что я считаю новым направлением в моей музыкальной карьере — танцевальный и более дерзкий звук. Достаточно много электроники. Есть поп-панк «Выстрел в спину», есть R’n’B «Вот такая любовь», электронный дэнс «Фрик» и «Наигрались». Музыку написали несколько композиторов: Макс Фадеев, Артём Фадеев, Гюнтер Граф. Аранжировки тоже очень разные. Получилось, по-моему, интересно. А девиз для альбома я подслушала у Beyonce — Who run the world? Girls! Или в моей интерпретации: «Девки рулят!».

Глюкоза призналась, что новый альбом преподнесёт её с новой стороны:

«Видимо, карма у Глюкозы такая. Я началась с мультика и без подруги не могу. Та девчонка была выражением меня и моего характера тогда. Мы полностью совпадали с ото́рвой-мультяшкой все 10 лет совместной жизни. А обновлённого робота мы называем Кибер Глю. И это не робот-домохозяйка, а девушка сегодняшнего дня — дерзкая, сексуальная и наэлектризованная, крепкие формы, железные нервы, связь с „паутиной“ и открытый взгляд… Всё это мне вполне по душе и совпадает с моими ощущениями и тем, как я хочу себя видеть. Мне кажется, каждая молодая женщина хочет себя ощущать именно так. Кибер Глю станет символом моего нового альбома Транс-ФОРМА и скоро появится со мной в клипах. Но просто анимационных клипов больше не будет. Будем жить и крушить по-настоящему».

24 ноября 2011 года после долгого отсутствия певицы на сцене состоялась открытая презентация-концерт, на которой Глюк’oZa исполнила уже полюбившиеся хиты, а также совершенно новые треки из нового альбома «Транс-ФОРМА».

В январе 2012 года состоялась премьера клипа на песню «Мой порок» на видеоканале ELLO в YouTube. Наделавший много шумов ещё до премьеры, «Мой порок» стал одной из самых провокационных работ певицы за последнее время. По сюжету клипа певица находится в центре замкнутого пространства, которое просматривается со всех сторон комнаты через потайные окна. В этих окнах появляются самые разные фрики, которые наблюдают за красавицей. Съёмки клипа прошли в декабре. Сюжет клипа держался в строжайшей тайне, съёмочная команда подписала соглашение о неразглашении подробностей. Сама певица идею клипа комментирует так: «Мы сделали клип таким, каким его видели в тот момент. Да, мы осознаём, что клип может быть провальным с точки зрения TV-эфиров, но не побоялись рискнуть. Чего стоит „Вот такая любовь“, которую не „взяли“ из-за присутствия в тексте слова „кокаин“, а также лёгкого стриптиза в видео. Это глупо. Сейчас по телевизору чего только не показывают… Но тогда „Вот такая любовь“ стала хитом просмотров в YouTube, что укрепило меня в уверенности, что Интернет сейчас одна из приоритетных площадок. Изначально „Мой порок“ не планировался как супер скандальный, но в процессе съёмки начался творческий хаос, мы отклонились от сценария и в итоге получилось то, что получилось.» Несмотря на опасения Глюк’oZы, «Мой порок» взяли в ротацию главные музыкальные телеканалы России и Украины.

В апреле 2012 года Глюк’oZa презентовала новый клип на песню «Ко$ка». Режиссёр клипа — Алан Бадоев, снявший до этого клип на песню «Бабочки».

Карьера вне проекта Глюк’oZa[править]

В январе 2008 года Наталья становится соавтором, а после ведущей программы «Детские шалости» на телеканале СТС. Весной 2009 года контракт на съёмки в программе «Детские шалости» на телеканале СТС был продлён. Сейчас программа в эфир не выходит.

Наталья озвучила первые четыре игры из серии игр о Нэнси Дрю, вышедшие в России: Проклятье поместья Блэкмур, Тайна ранчо Теней, Секрет старинных часов, Последний поезд в Лунное ущелье.[12] В марте 2009 года на широкие экраны выходит мультфильм «Монстры против пришельцев», главную роль в котором — роль Гигантики (Сюзан Мёрфи) — озвучила Наталья, для которой это стало первым опытом дубляжа мультфильма.

17 июня 2006 года Наталья вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова (род. 25 января 1973), совладельца нефтяной компании Ruspetro, бывшего топ-менеджер ОАО «ФСК ЕЭС»[13][14].

 • 8 мая 2007 года в Испании родила дочь Лидию.
 • 8 сентября 2011 года, там же, родила дочь Веру.

Студийные альбомы[править]

Сборники[править]

Синглы[править]

 • 2002 — Ненавижу
 • 2003 — Невеста
 • 2003 — Малыш
 • 2004 — Карина
 • 2004 — Жениха хотела (feat. Верка Сердючка)
 • 2004 — Ой-oй
 • 2004 — Снег идёт
 • 2005 — Швайне
 • 2005 — Юра
 • 2005 — Москва
 • 2006 — Свадьба
 • 2006 — Сашок
 • 2007 — Бабочки
 • 2008 — Танцуй, Россия!
 • 2008 — Дочка
 • 2009 — Деньги
 • 2010 — Вот такая любовь
 • 2010 — Как в детстве
 • 2011 — Взмах
 • 2011 — Хочу мужчину
 • 2011 — Следы слёз
 • 2012 — Мой порок
 • 2012 — Ко$ка (Кошка)
 • 2012 — Возьми меня за руку
 • 2013 — Бабочки (feat. Смоки Мо)
 • 2013 — Хочешь сделать мне больно?
 • 2014 — Зачем?
 • 2015 — Пой мне, ветер
 • 2015 — Согрей
Год Клип Режиссёр Альбом
2002 «Ненавижу» Марат Черкасов «Глюк’оZa Nostra»
2003 «Невеста» Андрей Евдокимов
«Глюк’оZa Nostra»
2004 «Ой-oй» («Между нами любовь») Максим Фадеев «Москва»
«Снег идёт» Андрей Евдокимов
2005 «Швайне»
«Москва» Максим Фадеев
2006 «Свадьба» Андрей Евдокимов «TBA»
2008 «Бабочки» Алан Бадоев «Транс-ФОРМА»
«Танцуй, Россия!!!» Максим Фадеев
«Дочка»
2009 «Деньги» TBA
2010 «Вот такая любовь» «Транс-ФОРМА»
«Как в детстве»
2011 «Взмах/High sign»
«Хочу мужчину» Юрий Курохтин
«Следы слёз» Максим Фадеев
2012 «Мой порок»
«Ко$ка (Кошка)» Алан Бадоев «TBA»
«Возьми меня за руку» Максим Фадеев
2013 «Бабочки» (feat. Смоки Мо) Олег Червоняк «Младший» (альбом Смоки Мо)
«Хочешь сделать мне больно» Максим Фадеев «TBA»
2014 «Зачем»
2015Гимн РУ ТВ feat Звезды РУ ТВ
2015 «Пой мне, ветер» Станислав Морозов
2016 «Согрей» Максим Фадеев

Промо/мини туры:

Телевыступления[править]

На экране Наталью можно было увидеть в следующих проектах:

 • 2003 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Невеста»
 • 2003 — победитель премии «MTV EMA» в номинации «Лучший русский исполнитель»
 • 2003 — лауреат телевизионного фестиваля «Песня года» за песню «Невеста»
 • 2004 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Жениха хотела»
 • 2004 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Ой, ой»
 • 2004 — победитель премии «Премия Рекордъ» в номинациях: «Дебют года», «Альбом года»
 • 2004 — национальная телевизионная «премия Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года»
 • 2005 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Юра»
 • 2005 — национальная премия в области танцевальной музыки «Движения 2005» (Сочи) в номинации «Лучший артист»
 • 2006 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Свадьба»
 • 2006 — лауреат телевизионного фестиваля «Песня года» за песню «Свадьба» (специальный приз от Аллы Пугачёвой)
 • 2008 — лауреат телевизионного фестиваля «Песня года» за песню «Бабочки»
 • 2008 — победитель премии «ELLE Style Awards» в номинации «Эфирное создание»
 • 2009 — лауреат телевизионного фестиваля «Песня года» за песню «Деньги»
 • 2012 — победительница шоу «Танцы со звёздами».
 • 2013 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Возьми меня за руку»
 1. ↑ Официальная страница в социальной сети Вконтакте.
 2. 2,02,1 Глюкоза. govoru.com. Проверено 19 декабря 2013.
 3. 3,03,1 Наталья Ионова. glamour.ru. Проверено 19 декабря 2013.
 4. 4,04,1 Глюкоза (Наталья Ионова) биография, личная жизнь. Звездный портал. Проверено 19 декабря 2013.
 5. 5,05,1 ГЛЮК’OZA- БИОГРАФИЯ. Cosmopolitan. Проверено 19 декабря 2013.
 6. ↑ Видеочат со звездой на МУЗ ТВ Глюк’oZа на YouTube
 7. ↑ Российские звезды рассказали, откуда взялись их псевдонимы
 8. ↑ Детские годы Натальи Ионовой
 9. ↑ Продюсер рассказал, как Глюк’oZa пьянствовала и нюхала клей. НТВ. Проверено 1 марта 2016.
 10. ↑ личная страница / Наталья Чистякова-Ионова / FM-TV
 11. ↑ Глюкоза назвала новый альбом «Транс-Форма»
 12. ↑ Русский голос Нэнси! Эксклюзивное интервью с Глюкозой или как всё начиналось.
 13. ↑ Муж Глюкозы владеет 48 % акций Ruspetro
 14. ↑ Александр Чистяков продолжит работу в ОАО «ФСК ЕЭС». music.km.ru.
 15. ↑ Российская индустрия звукозаписи. Год 2011 (рус.)(недоступная ссылка — история). Архивировано из первоисточника 12 марта 2012.
 16. ↑ Промо Тур Глюк’oZы по Украине.

Глюкоза (певица) — это… Что такое Глюкоза (певица)?

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Чистякова.
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ионов.

Эта статья — о певице. О веществе см. Глюкоза.

Глюкоза
Наталья Чистякова-Ионова
Glu.jpg
Глюкоза на фотосессии Натальи Арефьевой
Основная информация
Полное имя

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Дата рождения

7 июня 1986(1986-06-07) (26 лет)

Место рождения

Сызрань, СССР

Годы активности

2003 — наст. время

Страна

Flag of Russia.svg Россия

Профессии

певица, актриса, телеведущая, автор песен, танцовщица

Жанры

Поп, поп рок, Панк, Рэп, электропоп

Псевдонимы

Глюк’oZa

Коллективы

Глюк’oZа

Сотрудничество

Максим Фадеев, Верка Сердючка, Gunter Graff, Eva Stein, Александр Чистяков, Андрей Харченко, Артем Фадеев, Malka Chaplin

Лейблы

Монолит Рекордс,
Глюкоза Продакшн

glukoza.com

Глюкоза (название также стилизуется как Глюк’oZa, настоящее имя Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; 7 июня 1986, Сызрань) — российская певица, танцовщица, автор песен, актриса, телеведущая, обладательница премии MTV EMA 2003, бывшая участница одноимённой группы. Её дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra» стал международным хитом, а синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины.

Биография

Наталья Ионова родилась 7 июня 1986 года в семье инженера-конструктора[1], программиста[2]. В 1993 году, в семь лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а в восемь бросила.

В детстве посещала много школьных кружков, от шахмат до балета.

Первый кинематографический опыт Наталья получила, снимаясь в детском журнале «Ералаш», снималась в клипе Юрия Шатунова на песню «Детство», и в фильме «Триумф».

Наташа училась в московской школе № 308, а в 2001 году перешла на дневное отделение в московскую вечернюю школу № 17, в которой закончила 10 и 11 классы.

В 2002 году Наташа познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым, который организовал группу «Глюк’OZA», где Ионова стала солисткой.

В канун Рождества с 2001 года на 2002 год, в продюсерском центре «Эльф», занимающегося административными делами Максима Фадеева, появился диск, на котором маркером было написано: Глюк’:za «Шуга». Песня попала в эфиры нескольких столичных радиостанций, но в Москве никто на новую песню внимание не обратил. Между тем «Шуга» вошла в «десятку лучших» киевского «Нашего радио», где никто не знал даже названия проекта.

С опозданием московские лейблы стали искать Глюкозу, чтобы предложить контракт. Наиболее проворным из столичных лейблов оказался «Монолит Рекордс», менеджеры компании выяснили, что проект имеет самое прямое отношение к Максиму Фадееву. В марте 2002 года был подписан контракт с лейблом.

У Глюкозы и Максима Фадеева оказались схожие взгляды на саундпродюсирование — «берём исходный материал и отсекаем всё лишнее».

В дальнейшем весь музыкальный материал для Глюк’oZы был написан Максимом Фадеевым. Кроме этого, продюсер является режиссёром всех клипов проекта.

«На гастроли ездить не собираюсь, мелькать на обложках глянцевых журналов — на фиг надо? Все эти интервью, эфиры — мишура! Я живу в Сети!» — объявила Глюк’oZа

[3]

.

Ничего лучшего, чем поселить 3D-версию девушки в виртуальном пространстве, Максиму не пришло в голову. «Очень люблю Масяню. Мы с ней даже чем-то похожи, но в целом я не такая. А Gorillaz — уже проехали», — заявила певица

[4]

.

И нарисовала себя сама. Профессиональные дизайнеры и художники лишь подредактировали образ. «Ненавижу» — дебютное видео Глюкозы, за которым следует целый мультипликационный сериал.

Глюк’oZа — это не просто исполнительница, её именем назван коллектив, который выступает в стиле поп-панка. Только в июне 2003 года слушатели смогли увидеть Глюкозу. Явление певицы широкой публике состоялось во время финального концерта «Фабрика звёзд», продюсером которой был Максим Фадеев.

Песни Глюкозы занимали первые места в национальных хит-парадах, а сама певица была удостоена многочисленных музыкальных премий. Анимационная Глюк’oZа стала персонажем года интернет-портала Rambler в 2003 году. На основе идеи проекта была создана компьютерная игра, персонажами которой являются члены группы.

В конце мая 2003 года в свет выходит дебютный альбом Глюкозы под названием «Глюк’oZa Nostra», в который вошли десять песен. Второй альбом «Москва» вышел в 2005 году, работа включала также 10 песен и видео клип на песню «Швайне». Оба альбома были успешными, а песни с них по сегодняшний день в ротации радиостанций.

В 2006 году Наташа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова.

В конце 2007 года Глюк’oZа вернулась к музыкальной деятельности, и совместно с Максимом Фадеевым открыла компанию «Глюкоза Продакшн».

В январе 2008 года Глюк’oZа записывает песню «Бабочки», на которую был снят клип. В это же время Наташа становится соавтором, а после ведущей программы «Детские шалости» на телеканале СТС.

Весной 2008 года в хит-парады попадает новая песня «Танцуй, Россия!».

В июле 2008 года на фестивале в Юрмале «Новая волна», Глюк’оZа презентует свою новую композицию «Сицилия», записанную дуэтом с Максимом Фадеевым.

В октябре 2008 года открывается новый официальный сайт певицы — www.gluk.ru.

В конце 2008 года в ротацию музыкальных телеканалов попадает клип Глюк`oZы «Дочка». В новом анимационном видео появилась обновлённая Глюк`oZa, а также маленькая Глю, прототипом которой стала полуторагодовалая дочь Наташи Лида. По сюжету ролика отважные блондинки спасают Землю от инопланетных захватчиков.

В марте 2009 года на широкие экраны выходит мультфильм «Монстры против пришельцев», главную роль в котором — роль Гигантики (Сюзан Мёрфи) — озвучила Глюк`oZa. Это был первый для Наташи опыт дубляжа мультфильма.

Весной 2009 года Глюк`oZa продлила контракт на съёмки в программе «Детские шалости» на телеканале СТС, ведущей которой является. Сейчас программа в эфир не выходит.

Летом 2009 года вышел новый сингл Глюк`oZы «Деньги», ставший, по словам певицы, «жирной запятой» в её творчестве. Уже осенью Наташа открыто заявила о смене имиджа. Джинсы, майки, массивные ботинки, а также песни, выполненные в юмористическом ключе, остались в прошлом. Поклонники увидели новую Глюк`oZу — женственную, волнующую, повзрослевшую. В конце года сразу несколько различных изданий отметили Глюк`oZу среди самых стильных, красивых и ярких звёзд отечественного шоу-бизнеса за 2009 год.

В марте 2010 года состоялась премьера песни «Вот такая любовь». Абсолютно неожиданное для Глюк`oZы звучание и провокационный текст моментально заставили обратить внимание на новую песню.

Летом 2010 года певица сняла клип на песню «High sign». Эту песню для Глюк’oZы написали немецкие авторы. Русскоязычная версия этой песни называется «Взмах», текст для неё написал муж Натальи, Александр Чистяков. С этой песней певица собирается выйти на мировую сцену, выход клипа на эту песню пришелся на февраль 2011. Осенью 2010 года Глюк’oZа сняла клип на песню «Как в детстве».

31 января 2011 года на музыкальном портале tophit.ru состоялась премьера песни «Hign sign».

18 апреля 2011 года вышел в свет очередной сингл певицы, получивший название «Хочу мужчину (Сука Гага)». Автором слов к данной композиции стал муж певицы Александр Чистяков. По словам самой Наташи, в этой песне высмеиваются метросексуалы.

В апреле 2011 года в клубе «Б2» состоялся сольный концерт Глюк’oZы под названием «NOWБой». Там же был представлено её же шоу, снятое в формате 3D. Данное выступление войдет в DVD, который певица выпустит в октябре 2011 года.

30 мая 2011 года в ротацию музыкальных телеканалов и интернет попадает клип на песню «Хочу мужчину». В главной мужской роли сыграл известный комедиант Тимур Батрутдинов.

В июне 2011 года открывается новый официальный сайт певицы — www.glukoza.com.

В июле 2011 года в ротацию танцевальных радиостанций попадает ремикс на песню «Хочу мужчину», сделанный диджеями DFM специально для летнего сезона.

В настоящий момент Наталья записывает третий альбом в Испании, который будет издан в России в ноябре 2011 года.

8 сентября 2011 года Глюк’oZa во второй раз стала мамой. Долгожданный малыш появился на свет в испанском городе Марбелья. Девочка весом 3.03 кг и ростом 49 см родилась в одной из клиник Испании. Малышку назвали Верой в честь бабушки супруга Глюк’oZы (Александра Чистякова). На время забот с малышом Глюк’oZa не оставит сцену.

Проблемы с содержанием статьиДанный раздел имеет чрезмерный объём или содержит маловажные подробности.

Если вы не согласны с этим, пожалуйста, покажите в тексте существенность излагаемого материала. В противном случае раздел может быть удалён. Подробности могут быть на странице обсуждения.

10 сентября 2011 года состоялась премьера песни «Следы слёз», текст которой написала сама Глюк’oZa. Автором музыки стал Артем Фадеев. Впервые трек можно было услышать в эфире крупнейшей российской радиостанции «Русское радио». «Следы слез» сразу же завоевали сердца поклонников творчества Глюк’oZы за искренность и проникновенность текста. Песня адресована большому другу, на которого всегда можно опереться в трудный момент. «Для меня это всегда был мой любимый город, — рассказывает Глюк’oZa, — в который я очень люблю возвращаться и с которым можно всегда разделить свои чувства».

6 октября 2011 года Глюк’oZa выпустила клип «Следы слез», который рассказывает, с чего начиналась история мультяшной девочки Глю с доберманом.

18 октября была объявлено, что новый альбом будет назваться «Транс-ФОРМА». Наташа сама рассказала о названии через свою страничку в социальной сети «ВКонтакте».[5]

В октябре 2011 года в продажу поступили Blu-ray и DVD с концертной программой под названием «NOWБОЙ». Исключительность концерта в том, что впервые в истории российской музыки зрители смогут увидеть не обычное шоу, а выступление в формате 3D. Глюк’oZa уже давно зарекомендовала себя как первооткрыватель и любитель нововведений в музыке. Помимо старых любимых хитов, поклонников ожидает приятный сюрприз — премьера композиций, которые вошли в новый альбом «Транс-ФОРМА».

10 ноября 2011 года увидел свет третий студийный альбом Глюк’oZы «Транс-ФОРМА», который с большим нетерпением ожидали поклонники российской поп-музыки. В альбом вошли как абсолютно новые и никому не известные песни исполнительницы, так и уже полюбившиеся многим «Взмах», «Вот такая любовь», «Следы слез», «Танцуй, Россия», «Бабочки», «Хочу мужчину» и «Дочка». Также на диске представлены композиции «Наигрались», «Мой порок», «Фрик», «Выстрел в спину», «Как в детстве» и четыре англоязычных трека — Sugar, High Sign, Schweine и Forget you not. Название Транс-ФОРМА Глю придумала вместе с поклонниками. Они предлагали варианты в сети. Получилось интересно и ёмко. — Я уже говорила, что старой Глюкозы больше не будет, — комментирует новый образ Наталья, — я меняюсь — трансформируюсь. Музыка тоже меняется. На этом альбоме есть и известные всем песни, есть и то, что я считаю новым направлением в моей музыкальной карьере — танцевальный и более дерзкий звук. Достаточно много электроники. Есть поп-панк «Выстрел в спину», есть R’n’B «Вот такая любовь», электронный дэнс «Фрик» и «Наигрались». Музыку написали несколько композиторов: Макс Фадеев, Артем Фадеев, Гюнтер Граф. Аранжировки тоже очень разные. Получилось, по-моему, интересно. А девиз для альбома я подслушала у Beyonce — Who run the world? Girls! Или в моей интерпретации: «Девки рулят!»)). Глюкоза призналась, что новый альбом откроет её слушателям «новую» Глю: «Видимо, карма у Глюкозы такая. Я началась с мультика и без подруги не могу. Та девчонка была выражением меня и моего характера тогда. Мы полностью совпадали с оторвой-мультяшкой все 10 лет совместной жизни. А обновленного робота мы называем Кибер Глю. И это не робот-домохозяйка, а девушка сегодняшнего дня — дерзкая, сексуальная и наэлектризованная, крепкие формы, железные нервы, связь с „паутиной“ и открытый взгляд… Все это мне вполне по душе и совпадает с моими ощущениями и тем, как я хочу себя видеть. Мне кажется, каждая молодая женщина хочет себя ощущать именно так. Кибер Глю станет символом моего нового альбома Транс-ФОРМА и скоро появится со мной в клипах. Но просто анимационных клипов больше не будет. Будем жить и крушить по-настоящему».

24 ноября 2011 года после долгого отсутствия певицы на сцене состоялась открытая презентация-концерт, на которой Глюк’oZa исполнила уже полюбившиеся хиты, а также совершенно новые треки из нового альбома «Транс-ФОРМА».

В январе 2012 года появился клип певицы на песню «Мой порок». Эксклюзивная премьера состоялась на видеоканале ELLO в YouTube. Наделавший много шумов еще до премьеры, «Мой порок» стал одной из самых провокационных работ певицы за последнее время. По сюжету клипа певица находится в центре замкнутого пространства, которое просматривается со всех сторон комнаты через потайные окна. В этих окнах появляются самые разные фрики, которые наблюдают за красавицей… Съемки клипа на песню «Мой порок» с третьего альбома Глюк’oZы «Транс-ФОРМА» прошли в декабре. Сюжет клипа держался в строжайшей тайне. Съемочная команда подписала соглашение о неразглашении подробностей, но источники, близкие к певице, заявляли, что это будет один из самых провокационных клипов последнего времени. Сама певица идею клипа комментирует так: «Мы сделали клип таким, каким его видели в тот момент. Да, мы осознаем, что клип может быть провальным с точки зрения TV-эфиров, но не побоялись рискнуть. Чего стоит „Вот такая любовь“, которую не „взяли“ из-за присутствия в тексте слова «кокаин», а также легкого стриптиза в видео. Это глупо. Сейчас по телевизору чего только не показывают… Но тогда „Вот такая любовь“ стала хитом просмотров в YouTube, что укрепило меня в уверенности, что Интернет сейчас одна из приоритетных площадок. Изначально „Мой порок“ не планировался как супер скандальный, но в процессе съемки начался творческий хаос, мы отклонились от сценария и в итоге получилось то, что получилось…» Несмотря на опасения Глюк’oZы, «Мой порок» взяли в ротацию главные музыкальные телеканалы России и Украины.

В апреле 2012 года Глюк’oZa презентовала новый клип на песню «Ко$ка». Режиссёр клипа — Алан Бадоев, снявший до этого клип на песню «Бабочки».

В 2012 году певица стала победительницей шоу «Танцы со звёздами» на телеканалах Россия-1 и РТР-Планета. Она выступала в паре с танцором Евгением Папунаишвили.

Личная жизнь

 • Муж с 17 июня 2006- бывший топ-менеджер ОАО «ФСК ЕЭС», бизнесмен Александр Николаевич Чистяков (род. 25 января 1973)[6][7]
  • дочь Лидия (род. 8 мая 2007 в Испании)
  • дочь Вера (род. 8 сентября 2011 в Марбелья, Испания)[8][9]
  • сын Саша от первого брака мужа. Живёт с ними

Семья

 • Отец Илья Ефимович — программист[7]
 • Мать Татьяна Михайловна (род. 25 января)[10] — программист[7]
 • Прапрадед — ремесленник Кирилл Афанасьевич Ионов[7]
  • Родная старшая сестра Александра Сидорова (род. 1982)  — повар-кондитер[10][11]
 • Бабушка Лидия Михайловна[12]

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

 • Глюк’oZa (2007)
 • Лучшие Песни (2008)

Синглы

 • 2002 — Шуга
 • 2003 — Ненавижу
 • 2003 — Невеста
 • 2003 — Малыш
 • 2003 — Карина
 • 2004 — Жениха хотела
 • 2004 — Ой, oй
 • 2004 — Снег идет
 • 2005 — Швайне
 • 2005 — Москва
 • 2005 — Юра
 • 2006 — Свадьба
 • 2006 — Сашок
 • 2007 — Бабочки
 • 2008 — Танцуй, Россия!
 • 2009 — Деньги
 • 2010 — Вот такая любовь
 • 2010 — Как в детстве
 • 2011 — Взмах/High sign
 • 2011 — Хочу мужчину
 • 2011 — Следы слёз
 • 2012 — Мой порок
 • 2012 — Кошка
 • 2012 — Возьми меня за руку

Клипы

 • 2003 — Глюк’oZa nostra
 • 2003 — Ненавижу
 • 2003 — Невеста
 • 2004 — Ой, ой
 • 2004 — Снег идёт
 • 2005 — Москва
 • 2005 — Швайне
 • 2006 — Свадьба
 • 2007 — Бабочки
 • 2008 — Танцуй, Россия!
 • 2009 — Дочка
 • 2009 — Деньги
 • 2010 — Вот такая любовь
 • 2010 — Как в детстве
 • 2011 — Взмах/High sign
 • 2011 — Хочу мужчину
 • 2011 — Следы слёз
 • 2012 — Мой порок
 • 2012 — Кошка

Туры

 • Глюк’oZa Nostra (2003—2005)
 • Москва (2005—2006)
 • NowБОЙ (2010—2012)

Фильмография

Телевыступления

Участвовала в проекте Первого канала «Звёзды на льду» в паре с фигуристом Антоном Сихарулидзе.

На экране Наталью можно было увидеть в следующих проектах:

«Глюкоза» исполнила 2 песни на татарском языке: «Невеста» и «Жениха Хотела». За время существования группы самые разные Dj создавали ремиксы, их около 30. Также у группы имеются 10 видеоклипов.

В 2008 года вышла книга «Глюкоza и принц вампиров», автором книги является Анна Гурова. Аннотация книги: Однажды обычная девчонка Глюкоза оказалась запертой в параллельной реальности. В огромном городе, где технологии будущего соседствуют с магией и старинным оружием. Где мутанты и киборги сражаются с вампирами и гремлинами. Глюкоза уверена: выход есть! Как в компьютерной игре, надо лишь спасти мир, уничтожив Зло. Но в страшном подземелье Мегатауна обитает тот, кто знает: Глю никогда не вернётся домой. Ведь для того, чтобы увидеть Зло, иногда достаточно всего лишь посмотреть в зеркало…

Награды

 • 2003 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Невеста»
 • 2003 — победитель премии «MTV EMA» в номинации «Лучший русский исполнитель»
 • 2003 — лауреат телевизионного фестиваля «Песня года» за песню «Невеста»
 • 2004 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Жениха хотела»
 • 2004 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Ой, ой»
 • 2004 — победитель премии «Премия Рекордъ» в номинациях: «Дебют года», «Альбом года»
 • 2004 — национальная телевизионная «премия Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года»
 • 2005 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Юра»
 • 2005 — национальная премия в области танцевальной музыки «Движения 2005» (Сочи) в номинации «Лучший артист»
 • 2006 — национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» за песню «Свадьба»
 • 2006 — лауреат телевизионного фестиваля «Песня года» за песню «Свадьба» (специальный приз от Аллы Пугачёвой)
 • 2008 — лауреат телевизионного фестиваля «Песня года» за песню «Бабочки»
 • 2008 — победитель премии «ELLE Style Awards» в номинации «Эфирное создание»
 • 2009 — лауреат телевизионного фестиваля «Песня года» за песню «Деньги»
 • 2012 — победительница шоу «Танцы со звёздами».

Примечания

Ссылки

в социальных сетях  

Шаблон:MTV Россия

Глюкоза — Википедия

D -Глюкоза
Glucose chain structure.svg
D-glucose-chain-3D-balls.png

Глюкоза C6h22O6

Имена
Предпочтительное название IUPAC

Seestematic Название IUPAC

(2 R , 3 S , 4 R , 5 R ) -2,3,4,5,6-Пентагидроксигексаналь

Другие названия

Сахар в крови
Декстроза
Кукурузный сахар
D -Глюкоза
Виноградный сахар

Идентификаторы
3DMet B04623
Сокращения Glc
1281604
ЧЭБИ
ЧЭМБЛ
ChemSpider
Номер ЕС 200-075-1
Gmelin Ссылка 83256
КЕГГ
MeSH Глюкоза
Номер RTECS LZ6600000
UNII
 • InChI = 1S / C6h22O6 / c7-1-2-3 (8) 4 (9) 5 (10) 6 (11) 12-2 / h3-11H, 1h3 / t2-, 3-, 4 +, 5 -, 6 мкм / м1 / с1 Yes Y Шпонка: WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Yes Y
 • OC [C @ H] 1OC (O) [C @ H] (O) [C @@ H] (O) [C @@ H] 1O

 • C ([C @@ H] 1 [C @ H] ([C @@ H] ([C @ H] ([C @ H] (O1) O) O) O) O) O

Недвижимость
C 6 H 12 O 6
Молярная масса 180.16 г · моль -1
Внешний вид Белый поудер
Плотность 1,54 г / см 3
Meltin pynt α- D -глюкоза: 146 ° C
β- D -глюкоза: 150 ° C
91 г / 100 мл
Термохимия
Удельная теплоемкость, C [1]
Стандарт молярный
энтропия S o 298
209.2 Дж K −1 моль −1
Стандартная энтальпия образования
Δ f H o 298
−1271 кДж / моль [2]
Стандартная энтальпия горения
Δ c H o 298
−2805 кДж / моль
Опасности
NFPA 704 NFPA 704 four-colored diamond
За исключением других примечаний, данные действительны для материалов в их чистом состоянии (при 25 ° C [77 ° F], 100 кПа).
Yes Y проверить (где Yes Y Yes N ?)
Ссылки на инфобокс

Глюкоза (или; C 6 H 12 O 6 , аналог как D -глюкоза , декстроза или виноградный суккар ). пруд в растениях. Это один из трех диетических моносахаридов, а именно фруктоза и галактоза, которые всасываются непосредственно во время переваривания синего потока.Важный углевод в биологии, клетки используют его в качестве основного источника энергии [3] и промежуточного продукта метаболизма. Глюкоза является одним из основных продуктов фотосинтеза и топливом для клеточного дыхания.
Глюкоза существует в нескольких различных молекулярных структурах, но некоторые из этих структур могут быть разделены на две группы или зеркальные изображения (стереоизомеры). В наитуре существует еще один набор изомеров, производных от глюкозы «Рихт-хаундит фурм», обозначающих D -глюкозу. D -глюкоза пока называется декстрозой, хотя использование этого названия странным образом не приветствуется. Термин декстроза происходит от правовращающей глюкозы . [4] Это название сбивает с толку, когда аппроксимируется энантиомер, который вращается в противоположном направлении. Крахмал и целлюлоза представляют собой полимеры, полученные в результате дегидратации D -глюкозы. Этот стереоизомер, называемый л -глюкозы, широко используется в науке.

Название «глюкоза» происходит от греческого слова wird glukus (γλυκύς), что означает «сладкий».Суффикс «-оза» обозначает суккар.

 1. Boerio-Goates, Juliana (1991), «Измерения теплоемкости и термодинамические функции кристаллической α-D-глюкозы при температурах от 10K до 340K», J. Chem. Thermodynam. , 23 (5): 403–9, DOI: 10.1016 / S0021-9614 (05) 80128-4 .
 2. Пономарев, В. В .; Мигарская Л. Б. Теплоты сгорания некоторых аминокислот (1960). J. Phys. Химреагент (Англ. Пер.) , 34 : 1182–83 .
 3. Clark, D. (1999), Базовая нейрохимия: молекулярные, клеточные и медицинские аспекты , Lippincott, pp. 637–670
 4. «декстроза», Онлайн-словарь Merriam-Webster , получено 2 сентября 2009 г. .

,

Глюкоза — Википедия

Глюкоза (γλυκος = zoet) является естественной химической связью с брутоформулой C 6 H 12 O 6 .
Er zijn twee enantiomeren van глюкоза: D-глюкоза и L-глюкоза. Alleen D-глюкоза в естественном виде. L-глюкоза слово Synthetisch Geproduceerd в relatief kleine hoeveelheden. Wanneer de term глюкоза zonder enige aanvullende naam (voorvoegsel) wordt genoemd, wordt D-gluosis bedoeld. D-глюкоза содержит добавок декстрозы.D-глюкоза является одним из наиболее известных моносахаридов, [1] и является подкатегорией жидких углеводородов. Het vormt in de stofwisseling van veel organismen de belangrijkste energiebron.

Andere monosachariden zijn фруктоза из «vruchtensuiker»), эта dezelfde brutoformule as глюкозы heeft, maar dat een vijfhoekig cyclomolecuul vormt, en галактоза и рибоза. Een α-глюкозомономер en een фруктозомономер vormen, in de suikerbiet, самен сахароза, de bekende tafelsuiker.

Глюкоза wordt voornamelijk gemaakt door plantten en de meeste algen tijdens fotosynthese uit water en kooldioxide, met behulp van energie uit zonlicht en gedeeltelijk opgeslagen als een polymeer, in planten voornamelijk en amyloetmeels zonlicht en gedeeltelijk opgeslagen als een polymeer, in planten voornamelijk en amyloetmeel als zyloetmeel.Onder andere dankzij dit zetmeel zijn planten een belangrijke voedselbron. Встретил имя graansoorten, aardappelen en peulvruchten hebben een hoog gehalte aan zetmeel.

Bij mensen en dieren circuitleert глюкоза в крови, как и bloedsuiker. Глюкоза может быть прямо у вас в крови. Де-глюкоза в гетерогенезе, а также ферменты, находящиеся в гетероциклическом канале, не работают. Транспорт натрия через глюкозу, происходящую из кровяного покрова, происходит в результате обмена веществ в организме.Dit gebeurt через zogenoemd actief transport, waarbij gluosismoleculen door de celmembraan heen worden geloodst door, переносчики глюкозы, dat zijn gespecialiseerde eiwitten van de GLUT-en de SGLT-семейства. Глюкоза, умереть напрямую через клетчатку в энергетическом слове omgezet, wordt omgezet в гликогене, een polymeer van глюкозо-мономерны и др. В концентрации и повышенном слове (в het menselijk lichaam ongeveer 100 грамм).
Глюкоза не имеет никакого отношения к жидкости, содержащейся в гликогене, в мономерной форме, в мономерной форме, в осмотической жидкости и в полимерной жидкости.Bij een tekort aan глюкоза в het lichaam kan глюкоза aangemaakt сформулирована через глюконеогенез.

Destof является opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO.

D-en L-глюкоза (давай определились с van de OH-groepen). Структурная формула α-D-глюкозы
Структурная формула β-D-глюкозы

Глюкоза как кольцо, структура для приготовления пищи в vier verschillende vormen. Het verschil zit in de hydroxymethylgroep op C 5 en de relatieve positie van de -OH op C 4 .

Als de indeling gebeurt op base van de hydroxymethylgroep (-CH 2 OH) word de groepen L- генома D-глюкозы. Также гидроксиметилгроэп связывает О-атом, содержащий сахарид, и L-глюкозу (лево). Staat de hydroxymethylgroep rechts, dan wordt de sacharide een D-глюкоза геном (декстра).

Als de indeling gebeurt на основе van de positie van de OH-groep op C 1 word de suikers α of β suikers genoemd. Также глюкоза в структуре слова geschreven, dan kan het onderscheid gemakkelijk gemaakt worden.Als de hydroxylgroep naar boven gericht staat (ten opzichte van de hydroxymethylgroep) wordt de глюкоза β genoemd. Staat de hydroxylgroep naar beneden gericht (ten opzichte van de hydroxymethylgroep) в геноме глюкозы α.

Er bestaan ​​dus vier mogelijke isomeren van глюкоза:

 • α-D-глюкоза
 • β-D-глюкоза
 • α-L-глюкоза
 • β-L-глюкоза

In de natuur komen vooral D-suikers voor. De meest courante verbindingen van gluosis voor het menselijk lichaam zijn lineaire ketens van α-D-глюкоза die een C 1-4 -binding aangaan met elkaar.Мальтоза — это daarvan het simpelste voorbeeld. Als er bijvoorbeeld amylopectine gevormd wordt, kan ook een C 1-6 -связывающий (ван α-D-глюкоза) английский язык. Молекула дезинфицирующая, обнаруживаемая и оперирующая линейными глюкозокетенсами.

Met behulp van het фермент глюкозоксидаза kan de gluosisconcentratie gemeten worden. Het фермент herkent alleen de betavorm van глюкозы, maar toch valt het totale gehalte aan глюкоза te berekenen. De twee vormen komen namelijk voor in de verhouding β: α = 65:35.Door het betagehalte te delen door 65 en te vermenigvuldigen met 100 wordt de totaalconcentratie berekend.

Глюкоза может гидролизоваться в zetmeel worden bereid, een process dat het eerst werd uitgevoerd door de Duitse chemicus Kirchhoff в 1812 году. Als zuur kan zoutzuur worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook koolzuur. На нейтрализованном уровне можно найти глюкозу, содержащую 40% глюкозы, 40% декстринена и 20% воды.Daarnaast kan maltose voorkomen en zelfs in flinke hoeveelheden door bij bovenstaand processing amylase toe te voegen. Stroop met een hoog maltosegehalte — это belangrijk bij de bereiding van bier.

Menselijk bloed bevat, normaal gesproken, tussen de 4,0 и 7,8 миллимоль глюкозы на литр, соответствует максимальному значению 10,0 миллимоль. Deze waarde wordt ook wel de «bloedsuikerspiegel» genoemd. Is de bloedsuikerspiegel hoger, dan is waarschijnlijk sprake van de la diallitus.

 1. ↑ Авраам Дж.Домб, Джозеф Кост, Дэвид Вайзман: Справочник по биоразлагаемым полимерам. CRC Press, 1998. ISBN 978-1-4200-4936-7. С. 275.

,

Glucosa — Википедия, свободная энциклопедия

D -Glucosa

Alpha-D-glucopyranose-2D-skeletal.png
Alpha-D-Glucopyranose.svg
Номер IUPAC
(2R, 3S, 4R, 5R) -2,3,4,5,6-Пентагидроксигексанал
* (2R, 3R, 4S, 5R, 6R) -6
— (гидроксиметил) тетрагидро
-2H-пирано-2, 3,4,5-тетраол
Общие
Otros nombres Azúcar de la sangre
Azúcar de maíz
D -Glucosa
Fórmula estructural Imagen de la estructura
Молекулярная мормула C 6 H 12 O 6
Идентификаторы
Número CAS 50-99-7 [1]
Número RTECS LZ6600000
ЧЭБИ 4167
ЧЕМБЛ 1222250
ChemSpider 5589
PubChem 5793
UNII 5SL0G7R0OK
KEGG C00031

OC [C @ H] 1OC (O) [C @ H] (O) [C @@ H] (O) [C @@ H] 1O

Propiedades físicas
Apariencia Полво бланко
Densidad 1540 кг / м; 1,54 г / см³
Маса молярный 180,063388 г / моль
Punto de fusión 146 ° C (419 K)
Propiedades químicas
Momento биполярный 8,6827 D
Termoquímica
Δ f H 0 sólido −1271 [2] кДж / моль
Пелигросидад
NFPA 704

NFPA 704.svg

1

0

0

Valores en el SI y en condiciones estándar
(25 ℃ и 1 атм), salvo que se indique lo contrario.

La glucosa es un monosacárido с молекулярной структурой C 6 H 12 O 6 . [3] Es una hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula (es un grupo aldehído). Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Su rendimiento energético es de 3,75 Kcal / g en condiciones estándar. Es un isómero de la galactosa, con Diferente posición relativa de los grupos -OH y = ​​O.

La aldohexosa glucosa posee dos enantiómeros, si bien la D-glucosa es преимущественно en la naturaleza. En terminología de la industry alimentaria suele denominarse dextrosa (término proceduredente de «glucosa dextrorrotatoria») [4] a este compuesto.

Etimología [редактор]

El término «glucosa» processde del idioma griego γλεῦκος (gleûkos; «мосто», «вино dulce»), y el sufijo «-osa» indica que se trata de un azúcar. La palabra fue acuñada en francés como «глюкоза» (con anomalía fonética) Жан-Батиста Дюма в 1838 году; debería ser fonéticamente «gleucosa» (o «glicosa» si partimos de glykos, otro lexema de la misma raíz). [5]

Características [редактор]

NFPA 704.svg Ciclación de la glucosa.

La glucosa, libre o combinada, es el compuesto orgánico más vulcante de la naturaleza. Es la fuente primaria de síntesis de energía de las células, mediante suoxidación catabólica, y es el element major de polímeros de importancia estructural como la celulosa y de polímeros de almacenamiento energético como el glumidón y el.

A partir de su estructura lineal, la D-glucosa sufre una ciclación hacia su forma hemiacetálica para dar sus formas furano y pirano (D-glucofuranosa y D-glucopiranosa), который является su vez presentan anómeros alfa y.Estos anómeros no presentan diferencias de composición estructural, pero sí diferentes características físicas y químicas.

La glucosa es uno de los tres monosacáridos dietéticos, junto con fructosa y galactosa, que se Absoren directamente al torrente sanguíneo durante la digestión. Las células lo utilizan como fuente primaria de energía y es unmediario metabólico. La glucosa es uno de los Principales productos de la fotosíntesis y горючие материалы для дыхательных путей.

Todas las frutas naturales tienen cierta cantidad de glucosa (меню с фруктозой), que puede extraerse y концентрат для подготовки к альтернативному азукар.Sin embargo, escala industrial tanto el jarabe de glucosa (disolución de glucosa) como la dextrosa (glucosa en polvo) se obtienen a partir de la hidrólis enzimática de almidón de cereales (generalmente trigo o maíz).

Biosintesis [редактор]

Лос-организмов фотоавтотрофос, комо-лас-плантас, синтезатор ла глюкоза и фотосинтез в составе неорганических соединений, как агуа и диоксидо де карбоно, сегун ла реаксьон:

6CO2 + 6h3O → C6h22O6 + 6O2 {\ displaystyle \ mathrm {6CO_ {2} + 6H_ {2} O \ to C_ {6} H_ {12} O_ {6} + 6O_ {2}}}

(en presencia de luz solar como catalizador)

Los seres heterótrofos, como los animales, son incapaces de realizar este processso y toman la glucosa de otros seres vivos o la sintetizan a partir de otros compuestos orgánicos.Puede obtenerse glucosa a partir de otros azúcares, como fructosa o galactosa. Otra posibilidad es la síntesis de glucosa a partir de moléculas no glucídicas, processso conocido como gluconeogénesis. Hay diversas moléculas precursoras, como el lactato, el oxalacetato y el glicerol. [6]

También existen ciertas bacterias anaerobias que utilizan la glucosa para generar dióxido de carbono y metano según esta reacción:

C6h22O6 → 3CO2 + 3Ch5 {\ displaystyle \ mathrm {C_ {6} H_ {12} O_ {6} \ to 3CO_ {2} + 3CH_ {4}}}

Polímeros de glucosa [редактор]

La glucosa es el constituyente básico de diversos polímeros de gran importancia biológica, como son los polisacáridos de reserva almidón y glucógeno, y los estructurales celulosa y quitina.

Celulosa . En su forma cíclica D-glucopiranosa, dos moléculas de glucosa se unen mediante un enlace β-glucosídico en el que reaccionan los -OH de sus carbonos 1 y 4, aspectivamente, para formar el disacárido celobiosa; la unión de varias de estas moléculas forma celulosa, constituyente esencial de la pared celular de las células Vegetales.

Китина . Ун производный нитрогенадо де ла глюкоза, ла N-ацетилглюкозамина, тамбиен в форме циклика β-D-глюкопираноза, форма дисакаридо куиточина, куя репетицион да лугар а ла китина, компонент дель экзоэскелето де лос артруподос, группа животных evolutivo.

Glucógeno и almidón . La unión de dos Moléculas de D-glucopiranosa mediante enlace α-glucosídico da lugar a la maltosa ya la isomaltosa, disacáridos que son la base de los polisacáridos glucógeno (reserva energética propia de animales y hongales (лосопейдон) y alservaidónica) muchas algas).

Gastronomía [editar]

En repostería se utiliza un производное de la sacarosa, producido mediante hidrólisis ácida o enzimática, que se llama azúcar invtido, compuesto a partes iguales de fructosa y glucosa.Añadido a la mezcla o formado durante el processso, se usa en la development de bollería, caramelos y otros productos de confitería. [7]

La mezcla cristaliza con más Dificultad que la sacarosa, evita la desecación de los productos congelados y hace descender el punto de congelación de helados. [8]

Véase también [редактор]

Список литературы [редактор]

 1. ↑ Número CAS
 2. ↑ Пономарев, В. В .; Мигарская, Л. Б. (1960), «Теплоты сгорания некоторых аминокислот», .J. Phys. Химреагент (Англ. Пер.) 34 : 1182-83.
 3. ↑ Campbell, Neil A .; Рис, Джейн Б. (2007). Биология . Издание Médica Panamericana. ISBN 9788479039981 . Consultado el 23 de enero de 2018.
 4. ↑ «dextrose», Онлайн-словарь Merriam-Webster , консультация от 15 сентября 2009 г.
 5. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico . Архив от 18 февраля 2009 года в Wayback Machine.
 6. ↑ Devlin, T. M. 2006. Bioquímica , 4ª edición. Реверте, Барселона. ISBN 84-291-7208-4
 7. ↑ Хиль Эрнандес, Анхель (2010). Tratado de Nutrición. 2а изд. Томо II: Composición y Calidad Nutritiva de los Alimentos. . Издание Médica Panamericana. п. 228. ISBN 9788498353471 .
 8. ↑ Мартин Артачо, Альфредо; Мартин Артачо, Хуан Антонио; Лозано Леал, Рафаэль (2007). La repostería básica profesional . Редакция Visión Libros.п. 25. ISBN 9788498219173 .

Enlaces externos [редактор]

,

Глюкоза — Википедия tiếng Việt

Grosecozơ 900

9329 9000

9000 9000 9000 tan trong этанол

D -Глюкоза
Glucose structure.svg DGlucose Fischer.svg
Glucose chain structure.svg
Danh pháp IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R) -2,3,4,5,6-пентагидроксихексанал
Tên khác
Nhận dạng
Viết tắt Glc
Số CAS 50-99-7
PubChem000 9324179 932

PubChem

9324

0 -1

Mã ATC B05CX01, V04CA02, V06DC01
nh Jmol-3D nh
nh 2
SMILES

đầy đủ

 • OC [C @ H] 1OC (O) [C @ H] (O) [C @@ H] (O) [C @@ H] 1O


  C ([C @@ H] 1 [ C @ H] ([C @@ H] ([C @ H] ([C @ H] (O1) O) O) O) O

Thuộc tính
Công thức phân tử C 6 H 12 O 6
Khối lượng mol 180.16 г / моль
Khối lượng riêng 1,54 г / см 3
Điểm nóng chảy α- D -глюкоза: 146 ° C
β- D — ° C
iểm sôi
hòa tan trong nước 91 г / 100 мл (25 ° C)
hòa tan trong метанол 0,037 M 0,037 M 0,006 M
Độ hòa tan trong тетрагидрофуран 0.016 M
Nhiệt hóa học
Entanpi
hình thành Δ f H o 298
−1271 кДж9 / моль −1271 кДж9 / моль моль
Энтропия моль tiêu chuẩn S o 298 209,2 Дж К −1 моль −1
ICS

CDS 9SC nguy8 h
Chỉ mục EU не указан
Tr khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (25 ° C [77 ° F], 100 кПа).

Глюкоза (còn gọi là декстроза ) là một loại monosaccarit với công thức phân tử C 6 H 12 O 6 nh biết. Глюкоза chủ yếu được tạo ra bởi thực vật và hầu hết các loại tảo trong quá trình quang hợp từ nước và CO 2 , sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Ở đó, nó được sử dụng để tạo ra cellulose trong thành tế bào và tinh bột. Trong chuyển hóa năng lượng, глюкоза là nguồn nghiên liệu quan trọng nhất trong tất cả các sinh vật để tạo ra năng lượng trong quá trình hô hấp tế bào.Trong thực vật nó c lưu trữ chủ yếu ở dạng cellulose và tinh bột (hỗn hợp gồm thành phần chính là amilose mạch đơn và amylopectin ở dạng mạch phân nhántón), Дунг глюкоза xuất hiện trong tự nhiên là D-глюкоза, trong khi đó L-глюкоза được sản xuất tổng hợp với số lng tương đối nhỏ và có tầm quan trọng thấp hơn.

Dung dịch Глюкоза 5% là dung dịch ng tiêm tĩnh mạch, nằm trong Danh sách các loại thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (ВОЗ) và là loại thngnh c ,Тен глюкоза bắt nguồn từ tiếng Pháp từ tiếng Hy Lạp (‘глюкос’), có nghĩa là «ngọt» từ rượu chưa lên men, giai đoạn đầu tiên trong quá trình sn vangt. Hậu tố «-осе» là một phân loại hóa học, biểu thị nó là một loại đường.

Глюкоза ln đầu tiên c phân lập từ nho khô vào năm 1747 bởi nhà hóa học người Đức Андреас Маргграф. Глюкоза được phát hiện trong nho bởi Иоганн Тобиас Ловиц vào năm 1792 và được công nhận là khác với ng mía (saccarozo). Глюкоза là thuật ngữ c t ra bởi Jean Baptiste Dumas vào năm 1838, ã chiếm ưu thế trong các tài liệu hóa học.Фридрих Август Кекуле đã đề xuất thuật ng декстроза (t латинское: dexter = bên phải), bởi vì trong dung dịch D-глюкоза của nước, mặt phẳng của ánh sáng phân cc tuynn санг пхан c tuc tuyến tính sang trái.

D et l glucose.png

Глюкоза là một trong những nhu cầu cầu thiết yếu của nhiều sinh vật, nên sự hiểu biết chính xác về công thức phân tử và cấu trúc hóa hc , Sự hiểu biết này phần ln là nhờ vào kết quả các nghiên cứu của Эмиль Фишер, một nhà hóa học người Đức ã nhận được giải thưởng Nobel vềa hónga h.Từ năm 1891–1894, Fischer đã thiết lập cấu hình hóa học lập thể của tất cả các loại đường đã biết và dự oán chính xác các ng phân c của van ‘t Hoff.

Nhờ vào phát hiện ra sự chuyển hóa глюкоза, Отто Мейерхоф đã nhận được giải thưởng Nobel về sinh lý học hoặc y học năm 1922. Hans von Euler-Chelpin ã сделать «Nghiên cứu về quá trình lên men của họ ng và các ferme trong quá trình này».Нам 1947, Бернардо Хусей (phát hiện ra vai trò của tuyến yên trong quá trình chuyển hóa глюкоза và углевод) cũng như Carl và Gerty Cori (phát hiện ra sự chuyn. hoặc y học. Năm 1970, Луис Лелуар c trao giải thưởng Nobel v hóa học nhờ khám phá về các nucleotite đường và vai trò của chúng trong tổng hợp các cacbonhidrat.

Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên [sửa | sửa mã nguồn]

Tính chất vật lý [sửa | sửa mã nguồn]

Глюкоза là chất kết tinh không màu, vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía, dễ tan trong nước, nóng chảy ở 146 ° C (dạng α của vòng pyranose) và 150 ° Crana dạng.

D et l glucose.png

Trạng thái tự nhiên [sửa | sửa mã nguồn]

Глюкоза có trong hầu hết các bộ phận của cây như hoa, lá, rễ, … và nhất là trong quả chín. Đặc biệt có nhiều trong quả nho chín nên cũng có thể gọi là ng nho. Trong mật ong có nhiều глюкоза (khoảng 30%). Глюкоза cóng có trong cơ thể người và ng vật. Trong máu người có một lượng nhỏ глюкоза với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%.

D et l glucose.png Nho là một trong những loại trái cây khi chín có nhiều глюкоза

Глюкоза có công thức phân tử là C 6 H 12 O 6 , tồn tại ở cả hai dạng: mạch hở và mạch vòng.

Dạng mạch hở [sửa | sửa mã nguồn]

а) Các dữ kiện thực nghiệm [sửa | sửa mã nguồn]
 • Хоан с глюкозой и гексаном. Vy 6 nguyên tử Carbon của phân tử глюкоза tạo thành mạch hở không phân nhánh.
 • Глюкоза có phản ứng tráng tráng bạc, khi tác dụng với nước brom tạo thành кислота глюконовая, chứng trong trong phân tử có nhóm CH = O

HOCh3 (CHOH) 4CHO + 2 [Ag3 (NO3H4) CHOH) 4COONh5 + 2Ag + Nh4 + 2Nh5NO3 {\ displaystyle {\ ce {HOCh3 (CHOH) 4CHO + 2 [Ag (Nh4) 2] NO3 -> HOCh3 (CHOH) 4COONh5 + 2Ag + Nh4 + 2Nh5NO3} CHOH (HOCh3) ) 4CHO + Br2 + h3O⟶HOCh3 (CHOH) 4COOH + 2HBr {\ displaystyle {\ ce {HOCh3 (CHOH) 4CHO + Br2 + h3O -> HOCh3 (CHOH) 4COOH + 2HBr}}}

 • Глюкоза to este chứa 5 gốc кислота chứng tỏ phân tử có 5 nhóm гидроксил -OH.

HOCh3 (CHOH) 4CHO + 5Ac2O⟶AcOCh3 (CHOAc) 4CHO + 5Ch4COOH {\ displaystyle {\ ce {HOCh3 (CHOH) 4CHO + 5Ac2O-> AcOCh3 (CHOAc) 4CHO + 512} 90Ch4COOH là (CH 3 CO) 2 O)

 • Глюкоза tác dụng với Cu (OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh lam, chứng tỏ phân tử глюкоза có nhiều nhóm OH kề nhau.

б) Kết luận

Глюкоза là hợp chất hữu cơ tạp chức, ở dạng mạch hở phân tử có cấu tạo của một aldehyde đơn chức và ancol 5 chức.Công thức cấu tạo của глюкоза mạch hở như sau:

{\displaystyle {\ce {HOCh3(CHOH)4CHO + 5Ac2O-> AcOCh3(CHOAc)4CHO + 5Ch4COOH}}}

Ch3OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH = O {\ displaystyle {\ ce {Ch3OH — CHOH — CHOH — CHOH — CHOH — CH = O}}}

Hoặc viết gọn hơn là: Ch3OH [CHOH] 4CHO {\ displaystyle {\ ce {Ch3OH [CHOH] 4 CHO}}}

Dạng mạch vòng [sửa | sửa mã nguồn]

Việc xem xét các cấu trúc của глюкоза ở trên là các hợp chất mạch hở không phù hợp với một số tính chất hóa học và vật lý của глюкоза. Thi Дю NHU Форумчанин xuất Хьен tính chất Djac Biet của MOT Тронг nhiều nhóm гидроксил, nhóm cacbonyl không чо tính chất Джиен Hinh của MOT andehit NHU không công HOP NaHSO 4 , PHAN UNG Мау với кислоты fuchsinsunfurous (thuốc THU Sip) không Xay ra, dải hấp thụ trên phổ hồng ngoại của dao động hóa trị C = O của D-глюкоза không xuất hiện, các моносакрит được сложный эфир hóa hoàn toàn (thí dụ tạo cácay cácc d của các monosacarit tinh thể bị thay đổi theo thời gian.Một hiện tượng đáng ngạc nhiên hơn là các monosacarit và một s dẫn xuất của chúng (các aceal và các ester) tồn tại ít nhất hai dạng p th phân.

Hemiacetal và lý giải mạch vòng [sửa | sửa mã nguồn]

Khi cho andehit tác dụng với ancol ta có thể thu được hemiacetal. Phản ứng này có ý nghĩa rất quan trọng trong trường hợp của глюкоза, khi cả hai nhóm CH = O và OH cng thuộc về một phân tử. Nhóm OH tham gia vào phản ng này với nhóm CH = O trên cùng một phân tử глюкоза có thể là nhóm OH ở углерод vị trí số 4 (tạo vòng furanose-5 cạnh) hoặc nhóm t s углерод пираноза-6 cạnh).Trong đó tạo vòng pyranose chiếm ưu thế hơn cả. Vic tạo từ dạng mạch hở sang dạng mạch vòng sẽ giải phóng bớt năng lượng giúp phân tử глюкоза trở nên bền hơn.

Phản ứng too полуацеталь.
Glucose Fisher to Haworth.gif

Dạng mạch hở và các dạng mạch vòng của của глюкоза trong cân bằng tồn tại với lượng không bằng nhau, mà ng phân nào bền hơn thì sẽ chiếm ưu thế. Như vậy, theo nguyên tắc thì các vòng chiếm ưu thế sẽ là vòng pyranose. Thí dụ, D-глюкоза trong nước trung hòa ở nhiệt độ phòng được biểu hiện chủ yếu ở dạng пираноза (α-D-глюкопираноза: 36%, β-D-глюкопираноза: 64%).Các dạng hở và vòng furanose tồn tại với lượng rất nhỏ (mạch hở: <0,03%, α-D-глюкофураноза: <0,1%, β-D-глюкофураноза: <0,1%), không đáng k , nhưng quan trọng là phải chú ý rằng sự chuyển hóa lẫn nhau ở các dạng mạch vòng đều được thực hiện qua dạng hở.

 • Glucose Fisher to Haworth.gif

 • Glucose Fisher to Haworth.gif

 • Glucose Fisher to Haworth.gif

 • Glucose Fisher to Haworth.gif

.

1. Dạng mạch vòng [sửa | sửa mã nguồn]

Khi cho một lượng nhỏ khí HCl đi qua dung dịch D-глюкоза trong метанол (CH 3 OH) sẽ xảy raphản ng tạo Метил-D-глюкозид.

2. Dng mạch hở [sửa | sửa mã nguồn]

Tính chất của ancol đa chức [sửa | sửa mã nguồn]

а) Tác dụng với Cu (OH) 2: [sửa | sửa mã nguồn]

Trong dung dịch, nhiệt thường глюкоза hòa tan Cu (OH) 2 cho dung dịch phức ng-глюкоза có màu xanh lam:

2C6h22O6 + Cu (OH) 2⟶ (C6h21O6) 2Cu + 2h3O {\ displaystyle {\ ce {2C6h22O6 + Cu (OH) 2-> (C6h21O6) 2Cu + 2h3O}}}

б) сложный эфир Phản ứng tạo: [sửa | sửa mã nguồn]

Khi tác dụng với безводная уксусная кислота, сложный эфир глюкозы 5 gốc ацетат trong phân tử.

HOCh3- (CHOH) 4-CHO + 5Ac2O⟶AcOCh3- (CHOAc) 4-CHO + 5Ch4COOH {\ displaystyle {\ ce {HOCh3- (CHOH) 4-CHO + 5Ac2O-> AcOCh3- (CHOAc) 4-CHO + 5Ch4COOH}}}

Tính chất của альдегид [sửa | sửa mã nguồn]

a) Thể hiện tính khử của nhóm CHO: [sửa | sửa mã nguồn]

Phản ứng tráng bạc: cho vào ống nghiệm sạch 1ml dung dịch AgNO3 1%, sau ó nhỏ từng giọt dung dịch Nh4 5% và lắc đều n khi kết tủa vừa tan hết. Thêm tiếp 1 мл навоза с глюкозой. Đun nóng nhẹ ống nghiệm. Trên thành ống nghiệm xuất hiện một lớp bạc sáng như gương.

HOCh3- (CHOH) 4-CHO + 2 [Ag (Nh4) 2] NO3⟶HOCh3- (CHOH) 4-COONh5 + 2Ag + 2Nh4 + Nh5NO3 {\ displaystyle {\ ce {HOCh3- (CHOH) 4-CHO + 2 [Ag (Nh4) 2] NO3-> HOCh3- (CHOH) 4-COONh5 + 2Ag + 2Nh4 + Nh5NO3}}}

Ngoài ra nhóm CHO của глюкоза còn có các phản ứng khác như:

Với dung dịch bromcho кислота глюконовая:

HOCh3- (CHOH) 4-CHO + Br2 + h3O⟶HOCh3- (CHOH) 4-COOH + 2HBr {\ displaystyle {\ ce {HOCh3- (CHOH) 4-CHO + Br2 + h3O-> HOCh3- (CHOH ) 4-COOH + 2HBr}}} (dung dịch nhạt màu dần do mất bớt đi Br 2 )

Với kết tủa Cu (OH) 2 trong môi trường dung dịch base mạnh:

HOCh3- (CHOH) 4-CHO + 2Cu (OH) 2 + NaOH⟶HOCh3- (CHOH) 4-COONa + Cu2O + 3h3O {\ displaystyle {\ ce {HOCh3- (CHOH) 4-CHO + 2Cu (OH ) 2 + NaOH-> HOCh3- (CHOH) 4-COONa + Cu2O + 3h3O}}} (xuất hiện kết tủa đỏ gạch của Cu 2 O)

Với dung dịch HNO3 với tính oxi hóa mạnh hơn còn Oxi hóa cả nhóm HOCh3 ở vị trí C6 thành nhóm COOH cho acid glucaric:

HOCh3- (CHOH) 4-CHO → HNO3HOOC- (CHOH) 4-COOH {\ displaystyle {\ ce {HOCh3- (CHOH) 4-CHO -> [{HNO3}] HOOC- (CHOH) 4-COOH} }}

б) Thể hiện tính oxi hóa của nhóm CHO: [sửa | sửa mã nguồn]

Khi dẫn khí hydro vào dung dịch глюкоза đun nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

HOCh3- (CHOH) 4-CHO + h3 → t ° NiHOCh3- (CHOH) 4-Ch3OH {\ displaystyle {\ ce {HOCh3- (CHOH) 4-CHO + h3 -> [{Ni}] [{t °}] HOCh3- (CHOH) 4-Ch3OH}}}

Ngoài ra còn có thể dùng tác nhân khử mạnh hơn như NaBH 4

HOCh3- (CHOH) 4-CHO → h3ONaBh5HOCh3- (CHOH) 4-Ch3OH {\ HOHOCh4- \ ce -CHO -> [{NaBh5}] [{h3O}] HOCh3- (CHOH) 4-Ch3OH}}}

3.Phản ứng lên мужчины [sửa | sửa mã nguồn]

Dưới tác dụng của các фермент khác nhau, phân tử глюкоза tham gia vào một số phản ứng lên men tạo thành các sản phẩm cuối cùng như этанол, кислая масляная кислота, кислота молочная, лимонная кислота:

Lên men rượu: C6h22O6⟶2C2H5OH + 2CO2 {\ displaystyle {\ ce {C6h22O6-> 2C2H5OH + 2CO2}}}

Лин масляный: C6h22O6⟶Ch4Ch3Ch3COOH + 2CO2 + 2h3 {\ displaystyle {\ ce {C6h22O6-> Ch4Ch3Ch3COOH + 2CO2 + 2h3}}}

Lên men lactic: C6h22O6⟶2Ch4-CHOH-COOH {\ displaystyle {\ ce {C6h22O6-> 2Ch4-CHOH-COOH}}}

Lên men лимонная: C6h22O6⟶HOOC − C (OH) (COOH) −Ch3 − COOH + 2h3O {\ displaystyle {\ ce {C6h22O6-> HOOC-C (OH) (COOH) -Ch3-COOH + 2h3O}} }

4.Phản ứng thoái biến giảm mạch глюкоза: [sửa | sửa mã nguồn]

Thoái biến Ruff [sửa | sửa mã nguồn]

Trong phương pháp này D-глюкоза bị giảm mất một углерода, содержащий D-арабинозу:

RuffDegradation.png

1. Điều chế [sửa | sửa mã nguồn]

Trong công nghiệp, глюкоза được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác acid chlohidric (HCl) loãng, hoặc enzim. Ngi ta cũng thủy phân целлюлоза (có trong vỏ bào, mùn cưa) nhờ xúc tác acid chlohidric đặc thành глюкоза để làm nguyên liệu sn xuất этанол.Hai phương pháp đó đều được tóm tắt bằng phương trình phản ứng như sau:

(C6h20O5) n → t ° H + nC6h22O6 {\ displaystyle {\ ce {(C6h20O5) n -> [{H +}] [{t °}] nC6h22O6}}}

Trong tự nhiên, глюкоза được tổng hợp trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp phức tạp có thể được viết đơn giản bằng phương trình hóa học sau:

6CO2 + 12h3O → солнечный свет, хлорофиллC6h22O6 + 6O2 + 6h3O {\ displaystyle {\ ce {6CO2 + 12h3O -> [{хлорофилл}] [{солнечный свет}] C6h22O6 + 6O2 + 6h3O}}}

2. ng dụng và chức năng của глюкоза trong cơ thể [sửa | sửa mã nguồn]

Глюкоза ла cht dinh dưỡng có giá trị của con người, nhất là đối với trẻ em, người già.Trong y học, глюкоза được dùng làm thuốc tăng lực. Trong công nghiệp, глюкоза được dùng để tráng gương, tráng ruột phích và là sản phẩm trung gian trong sản xuất этанол, từ các nguyên liệu có chứa tinh bột và целлюлоза.

Глюкоза giúp các hỗn hợp có pha ng không bị hiện lên những hạt đường nhỏ khi để lâu (hiện tượng hồi đường hay lại đường). Đồng thời nó cũng giúp bánh kẹo lâu bị khô và giữ được độ mềm. Но cũng được sử dụng trong quá trình làm kem để giữ hỗn hợp nước và ng mịn, không bị hồi đường.Nó còn giúp chúng ta sản xuất Vitamin C và pha huyết thanh. Nói chung, trong công nghiệp thực phẩm, глюкоза được sử dụng làm chất bảo quản

Глюкоза là nguồn năng lượng chủ yu và trực tiếp của cơ thể, được dự trữ ở gan dưới dạng гликоген.

Thành phần tham gia vào cấu trúc của tế bào (ARN và ADN) và một số chất đặc biệt khác (мукополисахарид, гепарин, кислота гиалуроновая кислота, хондроитин…).

Глюкоза được sử dụng để tạo năng lượng cần thiết cho sự sng, quá trình này diễn ra trong tế bào.Việc sử dụng глюкоза của tế bào phụ thuộc vào hoạt động của màng tế bào dưới tác dụng của Insuline (ngoại trừ các tế bào não, tổ chức thần kinh, thin thn thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán thán tháá).

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *